Погода

Договори на закупівлю Центрального управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради № 220120-07/2.3Р31 (від 22.01.2020) додаткова угода № 1 (від 25.05.20)