Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Організатором конкурсу є департамент житлового господарства Дніпровської міської ради: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 16.

2. Прізвище, посада та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу:

Грицай Владислав Вікторович – директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради, Саєнко Лариса Станіславівна – заступник начальника управління з реформування – начальник відділу житлової політики управління з реформування житлового господарства департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради, тел. (056) 745 10 49, (056) 778 12 19.

7. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

- ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі багатоквартирного будинку;
- рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою;
- наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);
- фінансова спроможність учасника конкурсу;
- наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства

8 .Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання:

Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають до Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради (м. Дніпро,  вул. Воскресенська, 16, каб. 4 або поштою за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 16) заяву за формою (на фірмовому бланку) згідно з додатком 1, у якій зазначають:

Фізичні особи – підприємці:

 - прізвище, ім’я, по батькові,
- реєстраційний номер облікової картки платника податків,
- серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
- місцезнаходження, поштова адреса, засоби зв’язку;
- спосіб надання конкурсної документації.

Юридичні особи:

- повне найменування,
- код за ЄДРПОУ,
- місцезнаходження, поштова адреса, засоби зв’язку;
- спосіб надання конкурсної документації.

До заяви додаються документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - фізичної особи - підприємця).

Вимоги до конкурсних пропозицій

Учасник конкурсу на виконання вимоги організатора конкурсу надає наступні документи

Ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі багатоквартирного будинку

Конкурсна пропозиція за формою згідно Додатку №2 до Конкурсної документації, що містить розгорнутий розрахунок на кожний будинок об’єкта конкурсу, з урахуванням переліку складових послуги з управління багатоквартирним будинком

 

Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою

- Оригінал довідки за формою (додаток 5) на бланку учасника, за підписом керівника та скріплений печаткою учасника конкурсу (у разі наявності) про наявність матеріально-технічної бази (транспортних засобів, механізмів, устаткування, обладнання, інструментів тощо)

Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)

Оригінал довідки за формою (додаток 6) на бланку учасника, за підписом керівника та скріплений печаткою учасника (у разі наявності) про наявність працівників відповідної кваліфікації.

Залучення співвиконавців

- Оригінал довідки за формою (додаток 7) на бланку учасника, за підписом керівника та скріплений печаткою учасника (у разі наявності) про залучення співвиконавців;

- Копії діючих договорів учасника зі співвиконавцями або гарантійні листи від співвиконавців про надання послуг (із зазначенням ПІБ працівників, посади працівників співвиконавця, назви, кількості матеріально-технічної бази співвиконавця (машини, інструменти, обладнання тощо), необхідних для надання послуг, до надання яких залучається співвиконавець, назви послуг, до надання яких залучається співвиконавець) окрім співвиконавців послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем газопостачання та придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку)

- Копії діючих договорів учасника зі співвиконавцями або гарантійні листи від співвиконавців про надання послуг (для співвиконавців послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем газопостачання та придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку)

* Вищевказані документи надаються учасником у разі залучення співвиконавців до надання послуг

Фінансова спроможність учасника конкурсу

Довідка/довідки з обслуговуючого банку/банків про відкриття рахунку(ів), а також про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, які повинні бути отримані не раніше дати опублікування в друкованому засобі масової інформації інформаційного повідомлення про проведення цього конкурсу. Довідка/довідки повинні бути надані з тих обслуговуючих/обслуговуючого банку/банків, які Учасник зазначив у відомостях про учасника (складених згідно форми наведеної у Додатку 8 до Конкурсної документації)

Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства

Копія договору про надання учасником послуг у сфері житлово-комунального господарства (не менше одного)

Інші документи

- копію виписки з протоколу засновників/протоколу засновників/рішення єдиного учасника або наказу/розпорядження про призначення, довіреності, доручення або іншого документу, що підтверджує повноваження посадової особи учасника або учасника на підписання документів;

- Копія установчого документу (установчий акт, статут, засновницький договір,  положення, або ін.) (за наявності) (для юридичних осіб);

- відомості з ЄДРПОУ, які отримано не раніше дати опублікування в друкованому засобі масової інформації інформаційного повідомлення про проведення цього конкурсу (для юридичних осіб);

- Копію свідоцтва про реєстрацію платником податку на додану вартість (сплату єдиного податку), або копію витягу з реєстру платників податку на додану вартість, чи єдиного податку у відповідності до порядку оподаткування Учасника (за наявності);

- Відомості про Учасника (згідно форми наведеної у Додатку 8 до Конкурсної документації) на бланку учасника, за підписом керівника та скріплений печаткою учасника (у разі наявності);

- Копія паспорту (сторінка 1 – 6 та місце проживання), у випадку якщо такий паспорт оформлено у вигляді книжки; або двосторонню копію паспорта громадянина України у випадку, якщо такий паспорт оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, або копію іншого документа, який посвідчує особу, передбаченого чинним законодавством України та лист-згода про надання згоди на оброблення персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», у т.ч. збирання, зберігання і поширення (для фізичних осіб-підприємців).

12. Дата огляду об’єктів конкурсу та доступу до них:

- об’єкт № 1 (Багатоповерхові будинки Індустріального району м. Дніпро) – 16.12.2019 року;
- об’єкт № 2 (Багатоповерхові будинки Соборного району м. Дніпро) – 16.12.2019 року;
- об’єкт № 3 (Багатоповерхові будинки Самарського району м. Дніпро) –17.12.2019 року;
- об’єкт № 4 (Багатоповерхові будинки Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпро) –17.12.2019 року;
- об’єкт № 5 (Багатоповерхові будинки Новокодацького району м. Дніпро) – 18.12.2019 року;
- об’єкт № 6 (Багатоповерхові будинки Чечелівського району м. Дніпро) –18.12.2019 року;
- об’єкт № 7 (Багатоповерхові будинки Центрального району м. Дніпро) –19.12.2019 року;
- об’єкт № 8 (Багатоповерхові будинки Шевченківського району м. Дніпро) – 19.12.2019 року;
- об’єкт № 9 (Гуртожитки м. Дніпро та малоповерхові будинки Самарського, Амур-Нижньодніпровського, Новокодацького, Чечелівського, Центрального, Шевченківського районів м. Дніпро) – 20.12.2019 року;
- об’єкт № 10 (малоповерхові будинки Індустріального та Соборного районів м. Дніпро) – 20.12.2019 року.

13. Інформація про наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій:

- об’єкт № 1(Багатоповерхові будинки Індустріального району м. Дніпро) – 31 012 744,61 грн.
- об’єкт № 2(Багатоповерхові будинки Соборного району м. Дніпро) – 36 020 987,25 грн.
- об’єкт № 3 (Багатоповерхові будинки Самарського району м. Дніпро) –30 273 380,76 грн.
- об’єкт № 4 (Багатоповерхові будинки Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпро) –32 483 605,35 грн.
- об’єкт № 5 (Багатоповерхові будинки Новокодацького району м. Дніпро) - 32 870 512,67 грн.
- об’єкт № 6 (Багатоповерхові будинки Чечелівського району м. Дніпро) - 29 632 620,12 грн.
- об’єкт № 7 (Багатоповерхові будинки Центрального району м. Дніпро) - 23 972 368,54 грн.
- об’єкт № 8 (Багатоповерхові будинки Шевченківського району м. Дніпро) - 59 966 885,46 грн.
- об’єкт № 9 (Гуртожитки м. Дніпро та малоповерхові будинки Самарського, Амур-Нижньодніпровського, Новокодацького, Чечелівського, Центрального, Шевченківського районів м. Дніпро) - 32 708 518,90 грн.
- об’єкт № 10 (малоповерхові будинки Індустріального та Соборного районів м. Дніпро) - 7 387 218,79 грн.

Інформація про невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі:

- об’єкт № 1 (Багатоповерхові будинки Індустріального району м. Дніпро) – 7 627 765,84 грн.;
- об’єкт № 2 (Багатоповерхові будинки Соборного району м. Дніпро) – 0 грн;
- об’єкт № 3 (Багатоповерхові будинки Самарського району м. Дніпро) –7 031 840,15 грн.
- об’єкт № 4 (Багатоповерхові будинки Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпро) –9 756 582,49 грн.
- об’єкт № 5 (Багатоповерхові будинки Новокодацького району м. Дніпро) – 0 грн.
- об’єкт № 6 (Багатоповерхові будинки Чечелівського району м. Дніпро) - 0 грн.
- об’єкт № 7 (Багатоповерхові будинки Центрального району м. Дніпро) - 0 грн.
- об’єкт № 8 (Багатоповерхові будинки Шевченківського району м. Дніпро)  - 0 грн.
- об’єкт № 9 (Гуртожитки м. Дніпро та малоповерхові будинки Самарського, Амур-Нижньодніпровського, Новокодацького, Чечелівського, Центрального, Шевченківського районів м. Дніпро) – 4 609 383,32 грн.
- об’єкт № 10 (малоповерхові будинки Індустріального та Соборного районів м. Дніпро) – 511 098,04 грн.

Додаток 1

Форма

                                                                                                          Департамент житлового господарства
                                                                                      Дніпровської міської ради

Заява
на участь у конкурсі з призначення управителя багатоквартирного будинку

Я, фізична особа-підприємець (прізвище, ім’я  по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), місцезнаходження, поштова адреса, засоби зв’язку) / Ми (повне найменування, код за ЄДРПОУ юридичної особи, місцезнаходження, поштова адреса, засоби зв’язку) заявляю (-ємо) про участь у конкурсі з призначення управителя багатоквартирного будинку (багатоквартирних будинків), що входить до об’єкта конкурсу: _____________________________ (зазначити назву та номер об’єкта конкурсу) та просимо надати конкурсну документацію _________________ (зазначити спосіб надання конкурсної документації: в електронному/паперовому вигляді. У разі обрання способу надання у електронному вигляді – зазначити адресу електронної пошти для направлення)

________________________________________________________________________

 

П.І.Б. фізичної особи підприємця/Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (у разі наявності).

Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.