Перейти в кабінетКабінет мешканця
Дніпра

Громадська організація «Корейське товариство «Асадаль»

Головною метою утворення організації є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших інтересів своїх членів.

Основними завданнями організації є:

 • сприяння налагодженню зв'язків з національними громадами корейців України, корейськими громадами інших країн;
 • вивчення корейської мови, розвиток національних культурних традицій, а також проведення національних свят для членів Організації;
 • популяризація та розвиток корейських національних бойових (спортивних) мистецтв, таких як тхеквондо ВТФ, хапкідо та інших для членів організації;
 • захист прав та інтересів членів організації.

Для виконання статутних завдань організація у встановленому порядку:

 • сприяє утворенню та розвитку навчальних закладів, осередків та груп, діяльність яких спрямована на вивчення корейської мови та літератури, історії корейського народу;
 • сприяє створенню театральних художніх гуртків та студій з вивчення громадянами країни корейського походження мистецтва, традицій, фольклору корейського народу;
 • організовує семінари, конференції, круглі столи, зустрічі для членів організації;
 • сприяє відродженню національних корейських промислів, вивчає особливості побуту, старовинних традицій та обрядів;
 • сприяє налагоджуванню та зміцненню зв'язків корейських та українських організацій, підприємств, сприяє обміну досвідом в галузях економіки, науки, спорту та сільського господарства;
 • засновує засоби масової інформації;
 • організовує для членів організації національно-культурні, спортивні та інші корейсько-українські заходи;
 • представляє та захищає інтереси членів організації в державних установах та громадських організаціях;
 • може брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
 • може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність, шляхом створення підприємств, госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи;
 • ідейно, організовано та матеріально може підтримувати інші об'єднання громадян та надавати допомогу в їх створенні;
 • може одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
 • вносить пропозиції до органів державної влади і управління;
 • розповсюджує інформацію і пропагує свої цілі та завдання.

Контакти:

м. Дніпро,

вул. Володимира Мономаха, 6, оф.11.

E-mail: [email protected]

Пак Петро Володимирович

Розклад занять з корейської мови: ср., сб. з 18:00 до 20:00