Перейти в кабінетКабінет мешканця
Дніпра

Обласна громадська організація «Білоруси Придніпров’я»

Метою створення та діяльності Об'єднання є: задоволення та захист інтересів своїх членів – громадян України білоруського походження, у збереженні і розвитку національно-культурної і духовної спадщини, підтримка і захист їх економічних, соціальних та інших спільних інтересів.

Об'єднання становить перед собою такі завдання:

- розвиток національно-культурних товариств білорусів, та координація їх діяльності у регіоні;

- створення умов в вивченні членами об'єднання білоруської мови, історії, літератури, фольклору, звичаїв, традиційних ремесел;

- створення мережі позашкільних навчальних закладів, які б забезпечили задоволення освітньо-культурних  потреб білорусів, їх творчу самореалізацію, виховання поваги до народних звичаїв, традицій українського народу , та народу Білорусії;

- забезпечення умов для творчого розвитку особистості молодих білорусів, підвищення їх культурного та естетичного рівня.

Для реалізації мети та завдання об'єднання в установленому законом порядку:

- реалізує власні цільові програми по роботі з білоруською діаспорою, приймає участь у формуванні та реалізації загальнонаціональних програм;

- організує фестивалі, виставки, семінари, конференції, спортивні заходи, змагання, роботу   оздоровчих  таборів,   екскурсійно-туристичну   діяльність, медичні та побутові послуги на безприбуткові й основі;

- представляє інтереси членів об'єднання в органах державної влади та управління всіх рівнів, органах місцевого самоврядування;

- всебічно підтримує білоруські  організації, підприємства,  фонди, установи та окремих громадян в розробці та реалізації білоруських  культурно-просвітніх програм і проектів;

- виступає засновником засобів масової інформації;

- може   здійснювати   необхідну   господарську   та   іншу   комерційну   діяльність, шляхом   створення   госпрозрахункових   установ   та   організацій   зі   статутом юридичної особи;

- здійснює   іншу   діяльність   відповідно   з   основними   цілями   та   завданнями об'єднання в рамках Законодавства України.

Контакти: 

м. Дніпро,

вул. Комсомольська, 52, оф.308

E-mail: [email protected]

Аліна Левицька

https://www.facebook.com/groups/733409396737952/