Обласна громадська організація «Білоруси Придніпров’я»

Метою створення та діяльності Об'єднання є: задоволення та захист інтересів своїх членів – громадян України білоруського походження, у збереженні і розвитку національно-культурної і духовної спадщини, підтримка і захист їх економічних, соціальних та інших спільних інтересів.

Об'єднання становить перед собою такі завдання:

- розвиток національно-культурних товариств білорусів, та координація їх діяльності у регіоні;

- створення умов в вивченні членами об'єднання білоруської мови, історії, літератури, фольклору, звичаїв, традиційних ремесел;

- створення мережі позашкільних навчальних закладів, які б забезпечили задоволення освітньо-культурних  потреб білорусів, їх творчу самореалізацію, виховання поваги до народних звичаїв, традицій українського народу , та народу Білорусії;

- забезпечення умов для творчого розвитку особистості молодих білорусів, підвищення їх культурного та естетичного рівня.

Для реалізації мети та завдання об'єднання в установленому законом порядку:

- реалізує власні цільові програми по роботі з білоруською діаспорою, приймає участь у формуванні та реалізації загальнонаціональних програм;

- організує фестивалі, виставки, семінари, конференції, спортивні заходи, змагання, роботу   оздоровчих  таборів,   екскурсійно-туристичну   діяльність, медичні та побутові послуги на безприбуткові й основі;

- представляє інтереси членів об'єднання в органах державної влади та управління всіх рівнів, органах місцевого самоврядування;

- всебічно підтримує білоруські  організації, підприємства,  фонди, установи та окремих громадян в розробці та реалізації білоруських  культурно-просвітніх програм і проектів;

- виступає засновником засобів масової інформації;

- може   здійснювати   необхідну   господарську   та   іншу   комерційну   діяльність, шляхом   створення   госпрозрахункових   установ   та   організацій   зі   статутом юридичної особи;

- здійснює   іншу   діяльність   відповідно   з   основними   цілями   та   завданнями об'єднання в рамках Законодавства України.

Контакти: 

м. Дніпро,

вул. Комсомольська, 52, оф.308

E-mail: [email protected]

Аліна Левицька

https://www.facebook.com/groups/733409396737952/

Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.