Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради

Дніпровська міська рада

Відповідно до ст. 10 Закону України
« Про службу в органах місцевого самоврядування»

оголошує конкурс

на заміщення вакантних посад

- Головного спеціаліста сектору забезпечення діяльноств головного архітектора міста відділу роботи із зверненнями головного архітектурно-планувального управління (тимчасова);
- Головного спеціаліста відділу обстеження земельних ділянок управління земельних відносин;

 

Вимоги до конкурсантів:

- повна вища освіта за спеціальністю: Філологія: українська мова та література, за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
- стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;
- вільне володіння державною мовою;
- знання   основних принципів роботи комп’ютера та відповідних програмних засобів.

- Спеціаліста І категорії відділу підготовки рішень у сфері земельних відносин управління земельних відносин

Вимоги до конкурсантів:

- базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо- кваліфікаційним рівнем бакалавра;
- без вимог до стажу роботи;
- вільне володіння державною мовою;
- знання основних принципів роботи комп’ютера та відповідних програмних засобів.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи:

- заяву на участь у конкурсі;
- особову картку за формою П-2 ДС з додатками;
- 2 фото розміром 3x4 см;
- документи про освіту, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, підвищення кваліфікації;
- копію документа, який посвідчує особу;
- ідентифікаційний код;
- військовий квиток (для військовозобов'язаних);
- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції"”.
- письмову згоду на обробку персональних даних.

Документи приймаються протягом тридцяти календарних днів від дня опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 75а, кімн. 46, довідки по тел. 744-61-22

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ  № 19
засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад
посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів Дніпровської міської ради

 

04.10.2019
 каб. 520

Присутні:

Голова конкурсної комісії - Кучеренко А. В.
Секретар конкурсної комісії - Пацюк І. В.
Члени конкурсної комісії: Оліферчук Н. О., Зимна Д. М., Молчанова В. Л.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Дніпровської міської ради:

  • головний спеціаліст сектора забезпечення діяльності головного архітектора міста відділу роботи із зверненнями головного архітектурно планувального управління департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради;
  • головний спеціаліст відділу обстеження земельних ділянок управління земельних відносин департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради;
  • спеціаліст 1 категорії відділу підготовки рішень у сфері земельних відносин управління земельних відносин департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради.

Засідання розпочато о 15 годині 00 хвилин.  

Голова конкурсної комісії Кучеренко А.В. оголосила про початок засідання конкурсної комісії.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади головного спеціаліста сектора забезпечення діяльності головного архітектора міста відділу роботи із зверненнями головного архітектурно - планувального управління департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради  подала документи Донецька Оксана Станіславівна.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу обстеження земельних ділянок управління земельних відносин департаменту по роботі з активами  Дніпровської міської ради  подав документи Литвиненко Роман Сергійович.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади спеціаліста 1 категорії відділу підготовки рішень у сфері земельних відносин управління земельних відносин департаменту по роботі з активами  Дніпровської міської ради  подала документи Міненко Катерина Сергіївна.

Голова конкурсної комісії Кучеренко А.В. запропонувала витягти білети для здачі іспиту.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002  № 169  «Про затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» і наказу Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164 «Про затвердження загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення  вакантних посад державних службовців»,    зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 28.07.2011 за № 930/19668  та згідно з розпорядженням міського голови від 09.09.2011 № 377-рк «Про порядок проведення іспиту кандидатів на  заміщення  вакантних  посад  посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах міської ради» конкурсантам було запропоновано екзаменаційні білети для складання іспиту.

Кандидати отримали такі бали за відповіді на екзаменаційні білети:

Донецька Оксана Станіславівна – 23 бали.
Литвиненко Роман Сергійович – 22 бали.
Міненко Катерина Сергіївна – 21 бал.

в и р і ш и л и :

Провести перевірку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  16.10.2014  №  563 «Про деякі питання  реалізації ЗаконуУкраїни  «Про очищення влади» та від 25.03.2015 № 167 «Про внесення змін до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей  щодо заборон,  передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону  України  «Про очищення влади» та перевірку наявності  в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених   на   виконання  функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування  декларацій  відповідно до ЗаконуУкраїни «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки   неподання чи несвоєчасного   подання   таких декларацій, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 06.09.2016 року № 19. 

1. Рекомендувати Донецьку Оксану Станіславівну  на посаду головного спеціаліста сектора забезпечення діяльності головного архітектора міста відділу роботи із зверненнями головного архітектурно -планувального управління департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради. 

2. Рекомендувати Литвиненко Романа Сергійовича на посаду головного спеціаліста відділу обстеження земельних ділянок управління земельних відносин департаменту по роботі з активами  Дніпровської міської ради.

3. Рекомендувати Міненко Катерину Сергіївну на посаду спеціаліста 1 категорії відділу підготовки рішень у сфері земельних відносин управління земельних відносин департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради. 

Голова конкурсної комісії - А. В. Кучеренко
Заст. голови конкурсної комісії - Д .М. Зимна
Члени конкурсної комісії:  І. В. Пацюк, Н. Ю. Надха, Н. О. Оліферчук, А. О. Пильченко, В. Л. Молчанова

Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.