Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

Дніпровська міська рада

Відповідно до ст. 10 Закону України
«Про службу в органах місцевого самоврядування»

оголошує конкурс

на заміщення вакантної посади


- спеціаліста 1 категорії відділу по роботі зі зверненнями юридичних та фізичних осіб департаменту;
- спеціаліста 1 категорії з питань охорони праці департаменту;


Вимоги до кандидатів:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо - кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
- стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування (державній службі) на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;
- вільне володіння державною мовою;
- знання основних принципів роботи комп’ютера та відповідних програмних засобів.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи:

- заяву на участь у конкурсі;
- особову картку за формою № П2-ДС, автобіографію;
- фото розміром 3x4 см;
- документ про освіту;
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- військовий квиток (для військовозобов’язаних);
- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2018 рік відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 14 жовтня 2014 року №> 1700 - VII;
- письмову згоду на обробку персональних даних.

Документи приймаються протягом тридцяти календарних днів з дня розміщення оголошення в засобах масової інформації за адресою: м. Дніпро, вул. Виконкомівська, буд. 6, кім. 206, довідки за телефоном 744-77-76.

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ  № 19
засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад
посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів Дніпровської міської ради

 

04.10.2019
 каб. 520

Присутні:

Голова конкурсної комісії - Кучеренко А. В.
Секретар конкурсної комісії - Пацюк І. В.
Члени конкурсної комісії: Оліферчук Н. О., Зимна Д. М., Молчанова В. Л.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Дніпровської міської ради:

  • спеціаліст 1 категорії з питань охорони праці департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради;
  • спеціаліст 1 категорії відділу по роботі зі зверненнями юридичних та фізичних осіб департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради.

Засідання розпочато о 15 годині 00 хвилин.  

Голова конкурсної комісії Кучеренко А.В. оголосила про початок засідання конкурсної комісії.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади спеціаліста 1 категорії з питань охорони праці департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради подав документи Кудряшов Сергій Костянтинович.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади спеціаліста 1 категорії відділу по роботі зі зверненнями юридичних та фізичних осіб департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради подала документи Губаренко Альона Анатоліївна.

Голова конкурсної комісії Кучеренко А.В. запропонувала витягти білети для здачі іспиту.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002  № 169  «Про затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» і наказу Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164 «Про затвердження загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення  вакантних посад державних службовців»,    зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 28.07.2011 за № 930/19668  та згідно з розпорядженням міського голови від 09.09.2011 № 377-рк «Про порядок проведення іспиту кандидатів на  заміщення  вакантних  посад  посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах міської ради» конкурсантам було запропоновано екзаменаційні білети для складання іспиту.

Кандидати отримали такі бали за відповіді на екзаменаційні білети:
Кудряшов Сергій Костянтинович – 22 бали. 
Губаренко Альона Анатоліївна – 22 бали.

в и р і ш и л и :

Провести перевірку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  16.10.2014  №  563 «Про деякі питання  реалізації ЗаконуУкраїни  «Про очищення влади» та від 25.03.2015 № 167 «Про внесення змін до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей  щодо заборон,  передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону  України  «Про очищення влади» та перевірку наявності  в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених   на   виконання  функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування  декларацій  відповідно до ЗаконуУкраїни «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки   неподання чи несвоєчасного   подання   таких декларацій, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 06.09.2016 року № 19. 

1. Рекомендувати Кудряшова Сергія Костянтиновича на посаду спеціаліста 1 категорії з питань охорони праці департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. 

2. Рекомендувати Губаренко Альону Анатоліївну на посаду спеціаліста 1 категорії відділу по роботі зі зверненнями юридичних та фізичних осіб департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. 

Голова конкурсної комісії - А. В. Кучеренко
Заст. голови конкурсної комісії - Д .М. Зимна
Члени конкурсної комісії:  І. В. Пацюк, Н. Ю. Надха, Н. О. Оліферчук, А. О. Пильченко, В. Л. Молчанова

Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.