Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради

Дніпровська міська рада

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу
в органах місцевого самоврядування»

Оголошує конкурс

на заміщення вакантних посад:

- головного спеціаліста планово-економічного відділу управління фінансово-економічної діяльності департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради (2 штатні одиниці);

- головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку управління фінансово-економічної діяльності департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради;

- головного спеціаліста відділу з питань оздоровлення населення управління соціального захисту департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради;

- головного спеціаліста сектору по роботі зі зверненнями громадян управління соціального захисту департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради.  

Вимоги до конкурсантів:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо - кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
- стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи  стаж роботи  за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;
- вільне володіння державною мовою;
- знання основних принципів роботи комп’ютера та відповідних програмних засобів.

- провідного спеціаліста сектору по роботі зі зверненнями громадян управління соціального захисту департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради;

- провідного спеціаліста відділу адресної допомоги управління соціального захисту департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради.

Вимоги до конкурсантів:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо - кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
- стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді спеціаліста I чи II категорій не менше 1 року або  стаж роботи  за фахом в інших сферах управління не менше 2 років;
- вільне володіння державною мовою;
- знання основних принципів роботи комп’ютера та відповідних програмних засобів.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи:

- заяву на участь у конкурсі;
- особову картку за формою № П2-ДС, автобіографію;
- фото розміром 3х4 см.;
- документи про освіту;
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- військовий квиток (для військовозобов’язаних);
- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру  за 2018 рік відповідно до Закону України « Про  засади запобігання і протидії корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700 – VII;   
- письмову згоду на обробку персональних даних.

Документи приймаються протягом тридцяти календарних днів з дня розміщення оголошення у засобах масової інформації за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 75, каб. 334, довідки за  телефоном 745-56-63.

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 23
засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад
посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів Дніпровської міської ради

12.11.2019
каб. 520

Присутні:Голова конкурсної комісії - Кучеренко А. В.
Секретар конкурсної комісії - Пацюк І. В.
Члени конкурсної комісії: Оліферчук Н. О., Зимна Д. М., Пильченко А. О., Молчанова В. Л.              

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Дніпровської міської ради:

- головний спеціаліст відділу з питань оздоровлення населення управління соціального захисту департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради;

- головний спеціаліст планово – економічного відділу управління фінансово – економічної діяльності департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради (2 одиниці);

- головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку управління фінансово – економічної діяльності департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради;

- головний спеціаліст сектору по роботі зі зверненнями громадян управління соціального захисту департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради;

- провідний спеціаліст сектору по роботі зі зверненнями громадян управління соціального захисту департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради;

- провідний спеціаліст відділу адресної допомоги управління соціального захисту департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради.

Засідання розпочато о 15 годині 00 хвилин.  

Голова конкурсної комісії Кучеренко А. В. оголосила про початок засідання конкурсної комісії.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу з питань оздоровлення населення управління соціального захисту департаменту соціальної політики  Дніпровської міської ради подала документи Хлопицька Юлія Євгенівна.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади головного спеціаліста планово – економічного відділу управління фінансово – економічної діяльності департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради (2 одиниці) подали документи  Одіна Наталія Миколаївна, Григор’єва Тетяна Прокопівна.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку управління фінансово – економічної діяльності департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради подала документи  Кулак Ірина Василівна.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади головного спеціаліста сектору по роботі зі зверненнями громадян управління соціального захисту департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради подала документи Хоменко Тетяна Юріївна.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста сектору по роботі зі зверненнями громадян управління соціального захисту департаменту соціальної політик Дніпровської міської ради подала документи Весніна Надія Леонідівна.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста відділу адресної допомоги управління соціального захисту департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради подала документи Антонова Олена Станіславівна.

Голова конкурсної комісії Кучеренко А.В. запропонувала витягти білети для здачі іспиту.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002  № 169  «Про затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» і наказу Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164 «Про затвердження загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення  вакантних посад державних службовців»,    зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 28.07.2011 за № 930/19668  та згідно з розпорядженням міського голови від 09.09.2011 № 377-рк «Про порядок проведення іспиту кандидатів на  заміщення  вакантних  посад  посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах міської ради» конкурсантам було запропоновано екзаменаційні білети для складання іспиту.

Підготовка  відповідей  на запитання екзаменаційних білетів почалася – о 15 год. 30 хв. закінчилась – о 16 год. 30 хв. 

Кандидати отримали такі бали за відповіді на екзаменаційні білети:

Хлопицька Юлія Євгенівна – 24 бали.
Одіна Наталія Миколаївна – 24 бали.
Григор’єва Тетяна Прокопівна – 21 бал.
Кулак Ірина Василівна – 23 бали.
Хоменко Тетяна Юріївна – 22 бали.
Весніна Надія Леонідівна – 22 бали.
Антонова Олена Станіславівна – 23 бали.

в и р і ш и л и :

Провести перевірку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  16.10.2014  №  563 «Про деякі питання  реалізації ЗаконуУкраїни  «Про очищення влади» та від 25.03.2015 № 167 «Про внесення змін до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей  щодо заборон,  передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону  України  «Про очищення влади» та перевірку наявності  в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених   на   виконання  функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування  декларацій  відповідно до ЗаконуУкраїни «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки   неподання чи несвоєчасного   подання   таких декларацій, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 06.09.2016 року № 19. 

1. Рекомендувати Хлопицьку Юлію Євгенівну на посаду головного спеціаліста відділу з питань оздоровлення населення управління соціального захисту департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради.

2. Рекомендувати Одіну Наталію Миколаївну на посаду головного спеціаліста планово – економічного відділу управління фінансово – економічної діяльності департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради.

3. Рекомендувати департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради внести зміни до штатного розпису, замінивши посаду  головного спеціаліста планово – економічного відділу управління фінансово – економічної діяльності департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради на посаду спеціаліста 1 категорії планово – економічного відділу управління фінансово – економічної діяльності департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради.

4. Рекомендувати Григор’єву Тетяну Прокопівну на посаду  спеціаліста 1 категорії планово – економічного відділу управління фінансово – економічної діяльності департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради.

Питання поставлено на голосування (секретар комісії рахує голоси):

Результати голосування:

- за - 6
- проти - не має
- утримались -  не має

5. Рекомендувати Кулак Ірину Василівну на посаду головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку управління фінансово – економічної діяльності департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради.

6. Рекомендувати Хоменко Тетяну Юріївну на посаду головного спеціаліста сектору по роботі зі зверненнями громадян управління соціального захисту департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради.

7. Рекомендувати Весніну Надію Леонідівну на посаду провідного спеціаліста сектору по роботі зі зверненнями громадян управління соціального захисту департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради.
 

8. Рекомендувати департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради внести зміни до штатного розпису, замінивши посаду провідного спеціаліста відділу адресної допомоги управління соціального захисту  департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради на посаду спеціаліста 1 категорії відділу адресної допомоги управління соціального захисту  департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради.

9. Рекомендувати Антонову Олену Станіславівну на посаду спеціаліста 1 категорії відділу адресної допомоги управління соціального захисту  департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради або запропонувати посаду спеціаліста 1 категорії в іншому структурному підрозділі департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради, у разі наявності вакантних посад.

Питання поставлено на голосування (секретар комісії рахує голоси):

Результати голосування:
- за - 6
- проти -  не має
- утримались -  не має

Голова конкурсної комісії - А. В. Кучеренко
Заст. голови конкурсної комісії - Д .М. Зимна
Члени конкурсної комісії:  І. В. Пацюк, Н. Ю. Надха, Н. О. Оліферчук, А. О. Пильченко, В. Л. Молчанова

Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.