Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради

Правобережне управління соціального захисту населення
Дніпровської міської ради

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу
в органах місцевого самоврядування»

Оголошує конкурс

на заміщення вакантних посад

- начальника відділу правової та кадрової роботи управління;

- начальника відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг Новокодацького району;

- начальника відділу державних соціальних інспекторів Новокодацького району.

Вимоги до конкурсантів:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо - кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
- стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше    3 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років;
- післядипломна освіта у галузі знань "Державне управління";
- вільне володіння державною мовою;
- знання основних принципів роботи комп’ютера та відповідних програмних засобів.

- заступника начальника відділу прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Новокодацького району

Вимоги до конкурсантів:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо - кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
- стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше     3 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років;
- післядипломна освіта у галузі знань "Державне управління";
- вільне володіння державною мовою;
- знання основних принципів роботи комп’ютера та відповідних програмних засобів.

- головного спеціаліста – юрисконсульта відділу правової та кадрової роботи управління;

- головного спеціаліста відділу прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Новокодацького району;

- головного спеціаліста відділу прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Новокодацького району (2 штатні одиниці);

- головного спеціаліста відділу контролю за правильністю призначення, перерахунку та виплати усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пенсій Новокодацького району;

- головного спеціаліста сектору контролю за правильністю призначення, перерахунку та виплати усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пенсій Чечелівського району;

- головного спеціаліста сектору автоматизації та обробки інформації відділу виплати усіх видів соціальної допомоги та компенсацій управління.

Вимоги до конкурсантів:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо - кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
- стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;
- вільне володіння державною мовою;
- знання основних принципів роботи комп’ютера та відповідних програмних засобів.

- провідного спеціаліста відділу прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Новокодацького району;

- провідного спеціаліста відділу прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Новокодацького району (2 штатні одиниці);

- провідного спеціаліста відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг Новокодацького району.

Вимоги до конкурсантів:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо - кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
- стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді спеціаліста I чи II категорій не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 2 років;
- вільне володіння державною мовою;
- знання основних принципів роботи комп’ютера та відповідних програмних засобів.

- спеціаліста І категорії відділу прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Новокодацького району (2 штатні одиниці);

- спеціаліста І категорії відділу прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Новокодацького району (2 штатні одиниці);

- спеціаліста І категорії сектору автоматизації та обробки інформації відділу виплати усіх видів соціальної допомоги та компенсацій управління;

- спеціаліста І категорії відділу фінансово-економічної діяльності управління.

Вимоги до конкурсантів:

- базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо - кваліфікаційним рівнем бакалавра;
- без вимог до стажу роботи;
- вільне володіння державною мовою;
- знання основних принципів роботи комп’ютера та відповідних програмних засобів.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи:

- заяву на участь у конкурсі;
- особову картку за формою № П2-ДС, автобіографію;
- фото розміром 3х4 см.;
- документи про освіту;
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- військовий квиток (для військовозобов’язаних);
- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2018 рік відповідно до Закону України « Про  засади запобігання і протидії корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700 – VII;
- письмову згоду на обробку персональних даних.

Документи приймаються протягом тридцяти календарних днів з дня розміщення оголошення у засобах масової інформації за адресою: м. Дніпро, вул. Трудова 1 А, каб. 7, довідки за  телефоном 767-10-14, (094) 910-80-14.

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 20
засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад
посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів Дніпровської міської ради

15.10.2019
каб. 520

Присутні:

Голова конкурсної комісії - Кучеренко А. В.
Секретар конкурсної комісії  - Пацюк І. В.
Члени конкурсної комісії: Оліферчук Н. О., Зимна Д. М., Пильченко А. О., Молчанова В. Л.
Запрошені: Антонова О. І., начальник Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради.                                                                                                                                                                                                                                                                            

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Дніпровської міської ради:

 • начальник відділу правової та кадрової роботи Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради;
 • начальник відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг Новокодацького району Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради;
 • начальник відділу державних соціальних інспекторів Новокодацького району Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради;
 • головний спеціаліст відділу прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Новокодацького району Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради;
 • головний спеціаліст відділу прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Новокодацького району Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (2 одиниці);
 • головний спеціаліст відділу контролю за правильністю призначення, перерахунку та виплати усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пенсій Новокодацького району Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради;
 • головний спеціаліст сектору контролю за правильністю призначення, перерахунку та виплати усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пенсій Чечелівського району Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради;
 • провідний спеціаліст відділу прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Новокодацького району Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради;
 • провідний спеціаліст відділу прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Новокодацького району Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради;
 • спеціаліст 1 категорії відділу прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Новокодацького району Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (2 одиниці);
 • спеціаліст 1 категорії відділу прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Новокодацького району Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (2 одиниці);
 • спеціаліст 1 категорії відділу фінансовоекономічної діяльності Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради.

Засідання розпочато о 15 годині 00 хвилин.  

Голова конкурсної комісії Кучеренко А. В. оголосила про початок засідання конкурсної комісії.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади начальника відділу правової та кадрової роботи Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради подала документи Каминіна Оксана Вікторівна.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади начальника відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг Новокодацького району Правобережного управління соціального захисту населення  Дніпровської міської ради подала документи Корнійчук Анна Олександрівна.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади начальника відділу державних соціальних інспекторів Новокодацького району Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради  подала документи Лукаш Юлія Вікторівна.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Новокодацького району Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради  подала документи Абрамова Наталія Миколаївна.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Новокодацького району Правобережного управління соціального захисту населення  Дніпровської міської ради (2 одиниці) подали документи Косяченко Олена Станіславівна, Самедова Марина Вагіфівна.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу контролю за правильністю призначення, перерахунку та виплати усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пенсій Новокодацького району Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради  подала документи Лібуцька Наталія Олександрівна.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади головного спеціаліста сектору контролю за правильністю призначення, перерахунку та виплати усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пенсій Чечелівського району Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради подав документи Терех Денис Валерійович.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста відділу прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Новокодацького району Правобережного управління соціального захисту населення  Дніпровської міської ради  подала документи Бесарабчук Катерина Олексіївна.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста відділу прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Новокодацького району Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради  подала документи Руденко Любов Григорівна.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади спеціаліста 1 категорії відділу прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Новокодацького району Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (2 одиниці) подали документи Одринська Ганна Володимирівна, Михайська Оксана Миколаївна.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади спеціаліста 1 категорії відділу прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Новокодацького району Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (2 одиниці) подали документи Паплінська Олена Миколаївна, Недойнова Марина Валеріївна.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади спеціаліста 1 категорії відділу фінансово-економічної діяльності Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради  подала документи Темченко Ольга Олександрівна.

Голова конкурсної комісії Кучеренко А.В. запропонувала витягти білети для здачі іспиту.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  від  15.02.2002  № 169  «Про  затвердження  порядку   проведення   конкурсу    на   заміщення вакантних посад державних службовців» і наказу Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164 «Про затвердження загального порядку  проведення  іспиту кандидатів  на  заміщення  вакантних посад   державних   службовців»,    зареєстрованого   в   Міністерстві   юстиції України 28.07.2011 за № 930/19668  та  згідно з розпорядженням міського голови від 09.09.2011 № 377-рк «Про порядок проведення іспиту кандидатів на  заміщення  вакантних  посад  посадових  осіб  місцевого самоврядування у виконавчих органах міської ради» конкурсантам було запропоновано екзаменаційні білети для складання іспиту.

Голова та члени конкурсної комісії прийняли спільне рішення щодо оцінки відповідей на кожне питання екзаменаційного білету.

Кандидати отримали такі бали за відповіді на екзаменаційні білети:

Каминіна Оксана Вікторівна   – 25 балів.

Корнійчук Анна Олександрівна – 24 бали.

Лукаш Юлія Вікторівна – 24 бали.

Абрамова Наталія Миколаївна – 23 бали. 

Косяченко Олена Станіславівна – 23 бали.

Самедова Марина Вагіфівна – 22 бали.

Лібуцька Наталія Олександрівна – 20 балів.

Терех Денис Валерійович – 11 балів.

Бесарабчук Катерина Олексіївна – 19 балів.

Руденко Любов Григорівна – 19 балів.

Одринська Ганна Володимирівна – 23 бали.

Михайська Оксана Миколаївна – 23 бали.

Паплінська Олена Миколаївна – 19 балів.

Недойнова Марина Валеріївна – 22 бали.

Темченко Ольга Олександрівна – 16 балів.

в и р і ш и л и :

1.  Рекомендувати Каминіну Оксану Вікторівну на посаду начальника відділу правової та кадрової роботи Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради.

2. Рекомендувати Корнійчук Анну Олександрівну на посаду начальника відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг Новокодацького району Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради.

3. Рекомендувати Лукаш Юлію Вікторівну на посаду начальника відділу державних соціальних інспекторів Новокодацького району Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради.

4. Рекомендувати Абрамову Наталію Миколаївну на посаду головного спеціаліста відділу прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Новокодацького району Правобережного управління соціального захисту населення  Дніпровської міської ради. 

5. Рекомендувати Косяченко Олену Станіславівну на посаду головного спеціаліста відділу прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Новокодацького району Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради. 

 6. Рекомендувати Самедову Марину Вагіфівну  на посаду головного спеціаліста відділу прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Новокодацького району Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради. 

7. Рекомендувати Лібуцьку Наталію Олександрівну на посаду головного спеціаліста відділу контролю за правильністю призначення, перерахунку   та   виплати    усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пенсій Новокодацького району Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради.

8. Рекомендувати Бесарабчук Катерину Олексіївну на посаду провідного спеціаліста відділу прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Новокодацького району Правобережного управління соціального захисту населення  Дніпровської міської ради.

9. Рекомендувати Руденко Любов Григорівну на посаду провідного спеціаліста відділу прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Новокодацького району Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради.

10. Рекомендувати Одринську Ганну Володимирівну на посаду спеціаліста 1 категорії відділу прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Новокодацького району Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради. 

11. Рекомендувати Михайську Оксану Миколаївну на посаду спеціаліста 1 категорії відділу прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Новокодацького району Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради. 

12. Рекомендувати Паплінську Олену Миколаївну на посаду спеціаліста 1 категорії відділу прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Новокодацького району Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради.

13. Рекомендувати Недойнову Марину Валеріївну на посаду спеціаліста 1 категорії відділу прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Новокодацького району Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради.

14. Рекомендувати Темченко Ольгу Олександрівну на посаду спеціаліста 1 категорії відділу фінансово – економічної діяльності Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради.

Голова конкурсної комісії: А. В. Кучеренко
Заст. голови конкурсної комісії: Д .М. Зимна 
Члени конкурсної комісії: І. В. Пацюк, Н. Ю. Надха, Н. О. Оліферчук, А. О. Пильченко, В. Л. Молчанова

Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.