Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради

Лівобережне управління соціального захисту населення
Дніпровської міської ради

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу
в органах місцевого самоврядування»

Оголошує конкурс

на заміщення вакантних посад

- начальника відділу виплат усіх видів соціальної допомоги та компенсацій  управління;

- начальника відділу автоматизації та обробки інформації управління.

Вимоги до конкурсантів:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
- стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або  при  необхідності  (виходячи  із  виконання  виконавчим органом  основних  завдань  та  функцій)  стаж  роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше  4 років.
- післядипломна освіта у галузі знань "Державне управління".
- вільне володіння державною мовою.
- знання основних принципів роботи комп’ютера та відповідних програмних засобів.

- головного спеціаліста відділу прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Індустріального району;

- головного спеціаліста відділу прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Самарського району (на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);

- головного спеціаліста відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг Амур-Нижньодніпровського району;

- головного спеціаліста відділу фінансово-економічної діяльності управління (2 штатні одиниці);

- головного спеціаліста відділу контролю за правильністю призначення, перерахунку  та  виплати  усіх видів соціальної допомоги, компенсації    та  пенсій управління  (3 штатні одиниці).

Вимоги до конкурсантів:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
- стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або  стаж роботи  за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.
- вільне володіння державною мовою.
- знання основних принципів роботи комп’ютера та відповідних програмних засобів.

- провідного спеціаліста відділу прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Амур-Нижньодніпровського району (на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);

- провідного спеціаліста відділу прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Індустріального району (на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);

- провідного спеціаліста відділу фінансово-економічної діяльності управління (на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);

- державного соціального інспектора відділу державних соціальних інспекторів Індустріального району (на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).                

Вимоги до конкурсантів:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
- стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді спеціаліста I чи II категорій не менше 1 року або  стаж роботи  за фахом в інших сферах управління не менше 2 років.
- вільне володіння державною мовою.
- знання основних принципів роботи комп’ютера та відповідних програмних засобів.

- спеціаліста І категорії загального відділу управління (на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);

- спеціаліста І категорії відділу прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Амур-Нижньодніпровського району (2 штатні одиниці);

- спеціаліста І категорії сектору обміну інформацією відділу прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Індустріального району;

- спеціаліста І категорії відділу прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Самарського району;

- спеціаліста І категорії відділу соціальних гарантій Амур-Нижньодніпровського району;

- спеціаліста І категорії відділу контролю за правильністю призначення перерахунку та виплати усіх видів соціальної допомоги, компенсації та пенсій управління (на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).

Вимоги до конкурсантів:

- базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.
- без вимог до стажу роботи.
- вільне володіння державною мовою.
- знання основних принципів роботи комп’ютера та відповідних програмних засобів.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи:

- заяву на участь у конкурсі;
- особову картку за формою № П2-ДС, автобіографію;
- фото розміром 3х4 см.;
- документи про освіту;
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- військовий квиток (для військовозобов’язаних);
- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру  за 2018 рік відповідно до Закону України « Про  засади запобігання і протидії корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700 – VII;
- письмову згоду на обробку персональних даних.

Документи приймаються протягом тридцяти календарних днів з дня розміщення оголошення у засобах масової інформації за адресою: м. Дніпро, проспект Петра Калнишевського, буд. 55, каб. 34, довідки за телефоном  722-21-85

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 18
засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад
посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів Дніпровської міської ради

 

22.08.2019
каб. 520

Присутні:

Голова конкурсної комісії - Кучеренко А. В.
Секретар конкурсної комісії - Пацюк І. В.
Члени конкурсної комісії: Оліферчук Н. О., Молчанова В. Л., Зимна Д. М., Пильченко А. О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Дніпровської міської ради:

 • начальник відділу виплат усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради ;
 • начальник відділу автоматизації та обробки інформації Лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради;
 • головний спеціаліст відділу прийняття рішень з призначенням усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Індустріального району Лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради;
 • провідний спеціаліст відділу прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Індустріального району Лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради;
 • спеціаліст 1 категорії відділу прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Самарського району лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради;
 • головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг АмурНижньодніпровського району Лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради;
 • головний спеціаліст відділу фінансовоекономічної діяльності Лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (2 одиниці);
 • головний спеціаліст відділу контролю за правильністю призначення, перерахунку та виплати усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пенсій Лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради;
 • державний соціальний інспектор відділу державних соціальних інспекторів Індустріального району Лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (на період відпустки по догляду за дитиною основного працівника);
 • спеціаліст 1 категорії загального відділу Лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (на період відпустки по догляду за дитиною основного працівника);
 • спеціаліст 1 категорії відділу прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій АмурНижньодніпровського району лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради;
 • спеціаліст 1 категорії сектора обмін інформацією відділу прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Індустріального району Лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради;
 • провідний спеціаліст відділу прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій амурНижньодніпровського району лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (на період відпустки по догляду за дитиною основного працівника).  

Засідання розпочато о 14 годині 30 хвилин.  

Голова конкурсної комісії Кучеренко А.В. оголосила про початок засідання конкурсної комісії.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади начальника відділу виплат усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради подала документи  Д’яченко Олена Віталіївна.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади начальника відділу автоматизації та обробки інформації Лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради подав документи Мурлян Віктор Вікторович.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Індустріального району Лівобережного управління соціального захисту населення  Дніпровської міської ради  подала документи Сабірова Валентна Фірдінантівн.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста відділу прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Індустріального району лівобережного управління соціального захисту населення  Дніпровської міської ради подала документи Березіна Яніна Юріївна.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади спеціаліста 1 категорії відділу прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсації Самарського району Лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради подала документи Михайлик Віра Бргданівна.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг Амур-Нижньодніпровського району Лівобережного управління соціального захисту населення  Дніпровської міської ради подала документи Кушнір Алла Іванівна.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу фінансово-економічної діяльності Лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (2 одиниці) подали документи Нікольська Катерина Сергіївна, Щербіна Олександра Володимирівна.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу контролю за правильністю призначення, перерахунку та виплати усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пенсій лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради  подала документи Бутковська Дар’я Сергіївна.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади Державного соціального інспектора відділу державних соціальних інспекторів Індустріального району Лівобережного управління соціального захисту населення дніпровської міської ради (на період відпустки по догляду за дитиною основного працівника) подала документи Тьомкіна Інна Миколаївна.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади спеціаліста 1 категорії загального відділу Лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (на період відпустки по догляду за дитиною основного працівника) подала документи  Музика Олена Сергіївна.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади спеціаліста 1 категорії відділу прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Амур-Нижньодніпровського району Лівобережного управління соціального захисту населення  Дніпровської міської ради  подала документи  Потапова Наталія Валентинівна.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади спеціаліста 1 категорії сектора обміну інформацією відділу прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Індустріального району Лівобережного управління соціального захисту населення  Дніпровської міської ради  подала документи Туровець Ольга Володимирівна.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста відділу прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Амур – Нижньодніпровського району лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (на період відпустки по догляду за дитиною основного працівника) подала документи Гиркало Галина Петрівна.

Голова конкурсної комісії Кучеренко А.В. запропонувала витягти білети для здачі іспиту.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №169 «Про затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» і наказу Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164 «Про затвердження загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 за № 930/19668 та згідно з розпорядженням міського голови від 09.09.2011 № 377-рк «Про порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах міської ради» конкурсанту було запропоновано екзаменаційні білети для складання іспиту.

Підготовка  відповідей  на запитання екзаменаційних білетів почалася – о 15 год. 30 хв. закінчилась – о 16 год. 30 хв. 

Голова та члени конкурсної комісії прийняли спільне рішення щодо оцінки відповідей на кожне питання екзаменаційного білету.

Кандидати отримали такі бали за відповіді на екзаменаційні білети:

      Д’яченко Олена Віталіївна   – 19 балів.

      Мурлян Віктор Вікторович – 22 бали.

      Сабірова Валентина Фірдінатівна – 22 бали.

      Березіна Яніна Юріївна – 21 бал. 

      Михайлик Віра Богданівна – 23 бали.

      Кушнір Алла Іванівна – 24 бали.

      Нікольська Катерина Сергіївна – 24 бали.

      Щербіна Олександр Володимирович – 23 бали.

      Бутковська Дар’я Сергіївна – 24 бали.

      Тьомкіна Інна Миколаївна – 23 бали.

      Музика Олена Сергіївна – 23 бали.

      Потапова Наталія Валентинівна – 23 бали.

      Туровець Ольга Володимирівна – 22 бали.

      Гиркало Галина Петрівна – 17 балів.

в и р і ш и л и :

Провести перевірку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  16.10.2014  №  563 «Про деякі питання реалізації Закону України  «Про очищення влади» та від 25.03.2015 № 167 «Про внесення змін до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей  щодо заборон,  передбачених частинами третьою і четвертою статті 1  Закону України «Про очищення влади» та перевірку наявності в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи   несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 06.09.2016 року № 19.

1. Рекомендувати Д’яченко Олену Віталіївну на посаду начальника відділу виплат усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради.

2. Рекомендувати Мурлян Віктора Вікторовича на посаду начальника відділу автоматизації та обробки інформації Лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради.

3. Рекомендувати Сабірову Валентину Фірдінатівну на посаду головного спеціаліста відділу прийняття рішень з призначенням усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Індустріального району Лівобережного управління соціального захисту населення  Дніпровської міської ради.

4. Рекомендувати Березіну Яніну Юріївну на посаду провідного спеціаліста відділу прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Індустріального району Лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради.  

5. Рекомендувати Михайлик Віру Богданівну на посаду спеціаліста 1 категорії відділу прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Самарського району Лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради. 

6. Рекомендувати Кушнір Аллу Іванівну на посаду головного спеціаліста відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг Амур – Нижньодніпровського району Лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради.  

7. Рекомендувати Нікольську Катерину Сергіївну на посаду головного спеціаліста відділу фінансово – економічної діяльності Лівобережного  управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради.

8. Рекомендувати Щербіну Олександра Володимировича на посаду головного спеціаліста відділу фінансово – економічної діяльності Лівобережного  управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради.

9. Рекомендувати Бутковську Дар’ю Сергіївну на посаду головного спеціаліста відділу контролю за правильністю призначення, перерахунку та виплати усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пенсій Лівобережного управління соціального захисту населення  Дніпровської міської ради.

10.  Рекомендувати Тьомкіну Інну Миколаївну на посаду Державного соціального інспектора відділу державних соціальних інспекторів Індустріального району лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (на період відпустки по догляду за дитиною основного працівника).

11. Рекомендувати Музику Олену Сергіївну на посаду спеціаліста 1 категорії загального відділу Лівобережного управління соціального захисту населення дніпровської міської ради (на період відпустки по догляду за дитиною основного працівника).

12. Рекомендувати Потапову Наталію Валентинівну на посаду спеціаліста 1 категорії відділу прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Амур – Нижньодніпровського району Лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради.

13. Рекомендувати Туровець Ольгу Володимирівну на посаду спеціаліста 1 категорії сектора обміну інформацією відділу прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Індустріального району Лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради

14.  Рекомендувати Гиркало Галину Петрівну на посаду провідного спеціаліста відділу прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Амур – Нижньодніпровського району лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (на період відпустки по догляду за дитиною основного працівника).

Голова конкурсної комісії - А. В. Кучеренко
Заст. голови конкурсної комісії - Д .М. Зимна 
Члени конкурсної комісії:   І. В. Пацюк, Н. Ю. Надха, Н. О. Оліферчук, А. О. Пильченко, В. Л. Молчанова

Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.