Оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади головного спеціаліста юридичного відділу інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради

Дніпровська міська рада
Відповідно до ст.10 Закону України
«Про службу в органах місцевого самоврядування»

оголошує конкурс

на заміщення вакантних посад

головного спеціаліста юридичного відділу інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради

Вимоги до конкурсанта:

- вища освіта за освітнім ступенем не нижче спеціаліста, магістра у галузі знань «Право»;
- досвід роботи за юридичним фахом не менше 2 роки, або досвід роботи на посадах державної служби або досвід служби в органах місцевого самоврядування не менше 3 років;
- вільне володіння державною мовою;
- впевнений користувач персональним комп’ютером з програмним забезпеченням Microsoft Word, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет; знання сучасних технологій з електронного урядування, вільне користування системами інформаційно-правового забезпечення;
- досвід участі в судових засіданнях, складанні процесуальних документів;
- досвід роботи в взаємодії та листуванні з державними органами влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, фізичними особами;
- знання цивільного, земельного, господарського (в т.ч. договірного), адміністративного і трудового права;
- знання чинного законодавства у тому числі: Конституції України, Закону України «Про державну службу», Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про органи самоорганізації населення», Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040, Правил ділового етикету,  Постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності», Правила благоустрою території міста Дніпра, затверджених рішенням Дніпровської міської ради від 27.11.2013 № 44/43 (зі змінами), Порядку передачі об’єктів (елементів) благоустрою м. Дніпра в тимчасове використання не за функціональним призначенням для здійснення господарської діяльності у сфері споживчого ринку та послуг, затвердженого рішення міської ради від 19.09.2018 № 96/35, Порядку здійснення заходів з контролю за утриманням у належному стані, збереженням, відновленням та упорядкуванням об`єктів благоустрою міста Дніпропетровська з урахуванням особливостей їх використання, затвердженого рішення міської ради від 27.06.2012 № 26/25, Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, затверджену рішенням виконавчого комітету міської ради від 28.11.2017 № 920.

Особи, які бажають взяти  участь у конкурсі, подають документи:

- заяву на участь у конкурсі;
- особову картку за формою П-2 ДС з додатками;
- 2 фото розміром 3 х 4 см;
- документи про освіту, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, підвищення кваліфікації;
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- свідоцтво про одруження;
- військовий квиток (для військовозобов'язаних);
- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2018 рік;
- письмову згоду на обробку персональних даних.

Документи приймаються протягом тридцяти календарних днів за адресою:
м. Дніпро, вул. Короленка, будинок 1, 3-й поверх. Довідки за тел. 756-98-86.

ВИТЯГ ІЗ ФПРОТОКОЛУ № 17
засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад
посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів Дніпровської міської ради

 

19.08.2019
 каб. 520

Присутні:

Голова конкурсної комісії - Кучеренко А. В.
Секретар конкурсної комісії - Пацюк І. В.
Члени конкурсної комісії: Оліферчук Н. О., Молчанова В. Л., Зимна Д. М., Пильченко А. О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Проведення конкурсу на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування головного спеціаліста юридичного відділу інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради.

Засідання розпочато о 15 годині 00 хвилин.  

Голова конкурсної комісії Кучеренко А.В. оголосила про початок засідання конкурсної комісії.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади головного спеціаліста юридичного відділу інспекції з питань благоустрою  Дніпровської міської ради подала документи  Ясінська Євгенія Борисівна.

Голова конкурсної комісії Кучеренко А.В. запропонувала витягти білет для здачі іспиту.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №169 «Про затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» і наказу Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164 «Про затвердження загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 за № 930/19668 та згідно з розпорядженням міського голови від 09.09.2011 № 377-рк «Про порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах міської ради» конкурсанту було запропоновано екзаменаційні білети для складання іспиту.

Підготовка  відповіді  на запитання екзаменаційного білету почалася – о 15 год. 30 хв. закінчилась – о 16 год. 30 хв. 

Голова та члени конкурсної комісії прийняли спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білету.

Кандидат отримав такі бали за відповідь на екзаменаційний білет:

Ясінська Євгенія Борисівна – 21 бал.

в и р і ш и л и :

Провести перевірку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  16.10.2014  №  563 «Про деякі питання реалізації Закону України  «Про очищення влади» та від 25.03.2015 № 167 «Про внесення змін до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей  щодо заборон,  передбачених частинами третьою і четвертою статті 1  Закону України «Про очищення влади» та перевірку наявності в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи   несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 06.09.2016 року № 19. 

1. Рекомендувати Ясінську Євгенію Борисівну на посаду головного спеціаліста юридичного відділу інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради.

Голова конкурсної комісії - А. В. Кучеренко
Заст. голови конкурсної комісії - Д .М. Зимна
Члени конкурсної комісії: І. В. Пацюк, Н. Ю. Надха, Н. О. Оліферчук, А. О. Пильченко, В. Л. Молчанова

Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.