Оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади заступника директора департаменту-начальника управління парками департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

Дніпровська міська рада
Відповідно до ст.10 Закону України
«Про службу в органах місцевого самоврядування»

оголошує конкурс

на заміщення вакантної посади

заступника директора департаменту-начальника управління парками департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

Вимоги до конкурсантів:

- вища освіта відповідного професійного спрямування за   освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
- стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на керівних посадах не менше 3 років чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 4 років;
- впевнений користувач ПК, вміння працювати з таблицями, великими масивами інформації, базами даних;
- знання основних напрямків і тенденцій розвитку паркової справи та дозвільної діяльності;
- досвід із здійснення землеустрою і проведення моніторингу земель; 
- вільне володіння українською діловою мовою;
- досвід роботи за напрямком діяльності.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи:

- заяву на участь у конкурсі;
- особову картку за формою П-2 ДС з додатками;
- 2 фото розміром 3 х 4 см;
- документи про освіту, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, підвищення кваліфікації;
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- військовий квиток (для військовозобов'язаних);
- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2017 рік;
- письмову згоду на обробку персональних даних.

Документи приймаються протягом тридцяти  календарних  днів  за адресою:
м. Дніпро, пл. Героїв Майдану будинок № 1, кабінет 226, довідки за телефоном 791 12 85.

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 5
засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади
посадової особи місцевого самоврядування
заступника директора департаменту – начальника управління парками департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

 

15.02.2019
каб. 520

Присутні:

Голова конкурсної комісії - Кучеренко А. В.
Заступник голови комісії - Зимна Д. М.
Секретар конкурсної комісії - Пацюк І.В.
Члени конкурсної комісії: Надха Н. Ю., Оліферчук Н.О., Пильченко А.О., Молчанова В.Л.                                                                                                                                                                                           

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Проведення конкурсу на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування - заступника директора департаменту – начальника управління парками департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради.

Засідання розпочато об 14 годині 30 хвилин.  

Голова конкурсної комісії Кучеренко А.В. оголосила про початок засідання конкурсної комісії.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування заступника директора департаменту – начальника управління парками департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради подав документи Музика Максим Іванович.

Члени комісії розглянули подані кандидатом документи. Подані документи відповідають вимогам чинного законодавства щодо участі у конкурсі на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування  заступника директора департаменту – начальника управління парками департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради, тому одноголосно вирішено допустити його до участі у конкурсі.

Голова конкурсної комісії Кучеренко А.В. запропонувала витягти білет для здачі іспиту.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169  «Про затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» і наказу Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164 «Про затвердження загального порядку проведення  іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців»,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 за № 930/19668 та згідно з розпорядженням міського голови від 09.09.2011 № 377-рк «Про порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах міської ради» конкурсанту було запропоновано екзаменаційні білети для складання іспиту.

Кандидат на посаду заступника директора департаменту – начальника управління парками департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради Музика М. І. отримав аркуші зі штампом «Дніпровська міська рада», на аркушах вказав своє ім’я, прізвище, по батькові, номер екзаменаційного білета та питання, зазначені в білеті.

Підготовка  відповіді  на запитання екзаменаційного білету почалася – о 14 год. 45 хв. закінчилась – о 15 год. 45 хв. 

По закінченню часу, відведеного на складання іспиту, підготовлену відповідь на екзаменаційний білет кандидат надав конкурсній комісії для оцінювання та проставлення загальної суми балів в екзаменаційну відомість.

Оцінка відповіді кандидата проводилася всіма членами комісії за відсутністю кандидата. 

Голова та члени конкурсної комісії прийняли спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білету.

Кандидат отримав такі бали за відповіді на екзаменаційний білет:

Музика Максим Іванович – 23 бали.

в и р і ш и л и :

Провести перевірку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  16.10.2014  №  563 «Про деякі  питання  реалізації ЗаконуУкраїни  «Про очищення влади» та від 25.03.2015 № 167 «Про внесення змін до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо заборон,  передбачених частинами третьою і четвертою статті 1  Закону  України  «Про очищення влади» та перевірку наявності  в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Порядку перевірки факту подання  суб’єктами декларування  декларацій  відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 06.09.2016 року № 19. 

1. Рекомендувати Музику Максима Івановича на посаду заступника директора департаменту – начальника управління парками департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

Голова конкурсної комісії - А. В. Кучеренко
Заст. голови конкурсної комісії - Д. М. Зимна
Члени конкурсної комісії: І. В. Пацюк, Н. Ю. Надха, Н. О. Оліферчук, А. О. Пильченко, В. Л. Молчанов

Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.