Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Дніпровська міська рада
відповідно до ст. 10 Закону України
«Про службу в органах місцевого самоврядування»

оголошує конкурс

на заміщення вакантних посад до

Відділу планування та аналізу виконання бюджету департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради:

головного спеціаліста сектору планування, фінансів, фінансової звітності та контролю виконання бюджету;

Відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради:

головного спеціаліста сектору бухгалтерського обліку;

Управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради:

головного спеціаліста відділу інфраструктури галузі культури міста;

головного спеціаліста відділу інфраструктури галузі культури міста (на період соціальної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3річного віку основного працівника).

Вимоги до конкурсантів:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
- післядипломна освіта у галузі знань «Державне управління»;
- стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування (державній службі) на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;
- вільне володіння державною мовою;
- знання основних принципів роботи комп’ютера та відповідних програмних засобів.

Відділу планування та аналізу виконання бюджету департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради:

спеціаліста 1 категорії сектору планування, фінансів, фінансової звітності та контролю виконання бюджету.

Вимоги до конкурсантів:

- базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем бакалавр;
- післядипломна освіта у галузі знань «Державне управління»;
- без вимог до стажу роботи;
- вільне володіння державною мовою;
- знання основних принципів роботи комп’ютера та відповідних програмних засобів.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи:

- заяву на участь у конкурсі;
- особову картку за формою № П2ДС, автобіографію;
- 2 фото розміром 3х4 см;
- документи про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- свідоцтво про одруження;
- військовий квиток (для військовозобов’язаних);
- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700VII;
- письмову згоду на обробку персональних даних.

Документи подаються власноручно та
приймаються протягом тридцяти календарних днів за адресою:
м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 75 а, кімн. 511, довідки за тел. 745 14 17

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ  № 30
засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад
посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів Дніпровської міської ради

 

27.12.2018
каб. 520

Присутні:

Голова конкурсної комісії - Кучеренко А. В.
Секретар конкурсної комісії - Пацюк І.В.
Члени конкурсної комісії: Надха Н.Ю., Оліферчук Н.О., Зимна Д.М., Пильченко А.О., Молчанова В.Л.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів  Дніпровської міської ради:
- головний спеціаліст сектора планування, фінансів, фінансової звітності та контролю виконання бюджету відділу планування та аналізу виконання бюджету департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради;
- головний спеціаліст сектора бухгалтерського обліку відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради;
- головний спеціаліст відділу інфраструктури галузі культури міста управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради (2 одиниці);
- спеціаліст 1 категорії сектора планування, фінансів, фінансової звітності та контролю виконання бюджету відділу планування та аналізу виконання бюджету департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Засідання розпочато об 14 годині 00 хвилин.  

Голова конкурсної комісії Кучеренко А.В.  оголосила про початок засідання конкурсної комісії.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади головного  спеціаліста сектора планування, фінансів, фінансової звітності та контролю виконання бюджету відділу планування та аналізу виконання бюджету департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради подала документи Курносова Юлія Анатоліївна.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади головного спеціаліста сектора бухгалтерського обліку відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради подала документи Кононенко Надія Василівна.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу інфраструктури галузі культури міста управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради (2 одиниці в т. ч. 1 на період відпустки по догляду за дитиною основного працівника) подали документи Кириленко Юлія Вікторівна,  Панахида Наталія Іванівна.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади спеціаліста 1 категорії сектора планування, фінансів, фінансової звітності та контролю виконання бюджету відділу планування та аналізу виконання бюджету департаменту гуманітарної політики  Дніпровської міської ради  подала документи  Лисікова Анна Михайлівна.

Члени комісії розглянули подані кандидатами документи. Подані документи відповідають вимогам чинного законодавства щодо участі у конкурсі на заміщення вакантних посад посадових осіб в органах місцевого самоврядування, тому одноголосно вирішено допустити їх до участі у конкурсі.

Голова конкурсної комісії Кучеренко А.В. запропонувала витягти білети для здачі іспиту.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  від 15.02.2002  № 169  «Про затвердження порядку проведення  конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» і наказу Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164 «Про затвердження загального порядку проведення  іспиту кандидатів  на  заміщення  вакантних посад державних службовців»,    зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 за № 930/19668  та згідно з розпорядженням міського голови від 09.09.2011 № 377-рк «Про порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах міської ради» конкурсантам було запропоновано екзаменаційні білети для складання іспиту.

Підготовка  відповідей  на запитання екзаменаційних білетів почалася – о 15 год. 00 хв. закінчилась – о 16 год. 00 хв. 

По закінченню часу, відведеного на складання іспиту, підготовлені відповіді на екзаменаційні білети кандидати надали конкурсній комісії для оцінювання та проставлення загальної суми балів в екзаменаційну відомість.

Оцінка відповідей кандидатів проводилася всіма членами комісії за відсутністю кандидатів.

Голова та члени конкурсної комісії прийняли спільне рішення щодо оцінки відповідей на кожне питання екзаменаційного білету.

Кандидати отримали такі бали за відповіді на екзаменаційні білети:

Курносова Юлія Анатоліївна – 22 бали.
Кононенко Надія Василівна – 24 бали.
Кириленко Юлія Вікторівна – 23 бали.   
Панахида Наталія Іванівна – 23 бали.
Лисікова Анна Михайлівна – 22 бали.     

в и р і ш и л и :

Провести перевірку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  16.10.2014  №  563 «Про деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» та від 25.03.2015 № 167 «Про внесення змін до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей  щодо заборон,  передбачених частинами третьою і четвертою статті 1  Закону  України  «Про очищення влади» та перевірку наявності  в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 06.09.2016 року № 19. 

1. Рекомендувати внести зміни до штатного розпису департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, замінивши посаду головного спеціаліста сектора планування, фінансів, фінансової звітності та контролю виконання бюджету відділу планування та аналізу виконання бюджету департаменту гуманітарної політики  Дніпровської міської ради, на посаду провідного спеціаліста сектора планування, фінансів, фінансової звітності та контролю виконання бюджету відділу планування та аналізу виконання бюджету департаменту гуманітарної політики  Дніпровської міської ради.

2. Рекомендувати Курносову Юлію Анатоліївну на посаду провідного спеціаліста сектора планування, фінансів, фінансової звітності та контролю виконання бюджету відділу планування та аналізу виконання бюджету департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

3. Рекомендувати Кононенко Надію Василівну на посаду головного спеціаліста сектора бухгалтерського обліку відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

4. Рекомендувати Кириленко Юлію Вікторівну на посаду головного спеціаліста відділу інфраструктури галузі культури міста управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

5. Рекомендувати Панахиду Наталію Іванівну на посаду головного спеціаліста відділу інфраструктури галузі культури міста управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради (на період відпустки по догляду за дитиною основного працівника).

6. Рекомендувати Лисікову Анну Михайлівну на посаду спеціаліста 1 категорії сектора планування, фінансів, фінансової звітності та контролю виконання бюджету відділу планування та аналізу виконання бюджету департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Питання поставлено на голосування (секретар комісії рахує голоси):
Результати голосування : 
- за - 7 членів комісії
- проти -  не має
- утримались - не має

Голова конкурсної комісії - А.В. Кучеренко
Заст. голови конкурсної комісії - Д.М. Зимна 
Члени конкурсної комісії: І.В. Пацюк, Н.Ю. Надха, Н.О. Оліферчук, А. О. Пильченко, В. Л. Молчанова

Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.