Оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу поводження з відходами управління комунальної екології департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради

Дніпровська міська рада

Відповідно до ст. 10 Закону України « Про службу в органах
місцевого самоврядування»

Оголошує конкурс

на заміщення вакантної посади:

 

- головного спеціаліста відділу поводження з відходами управління комунальної екології департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради:

 

Вимоги до конкурсантів

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
- стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3-х років;
- вільне володіння державною мовою;
- знання основних принципів роботи комп'ютера та відповідних програмних засобів.

Особи які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи:

- заява на участь в конкурсі;
- особову картку за формою № П-2 ДС, автобіографію;
- фото розміром 3х4 см;
- документ про освіту;
- паспорт
- ідентифікаційний код;
- військовий квиток (для військовозобов’язаних);
- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року №1700-V-II;
- письмову згоду на обробку персональних даних.

Документи приймаються протягом тридцяти календарних днів за адресою:

м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 75, кімн. 601

довідки за телефоном 744-25-00

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ  № 10
засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад
посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів Дніпровської міської ради

 

19.04.2018
каб. 515

Присутні:

      

Голова конкурсної комісії - Почталіон Є.І.

Секретар конкурсної комісії - Пацюк І.В.

Члени конкурсної комісії:  Павлов А.Г., Надха Н.Ю., Молчанова В.Л.

                                                                                  

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

 

 Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів  Дніпровської міської ради:

- головний спеціаліст відділу поводження з відходами управління комунальної екології департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради.

Засідання розпочато об 11 годині 00 хвилин.       

Голова конкурсної комісії Почталіон Є.І. оголосила про початок засідання конкурсної комісії.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу поводження з відходами управління комунальної екології департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради подала документи Железнякова Наталія Олександрівна.

Секретар конкурсної комісії Пацюк І.В. перевірила явку кандидатів на засідання конкурсної комісії та проінформувала присутніх кандидатів про тривалість та процедуру складання іспиту, зміст та кількість питань екзаменаційних білетів, порядок підрахування результатів, єдині критерії оцінювання.   

Члени комісії розглянули подані кандидатами документи. Подані документи відповідають вимогам чинного законодавства щодо участі у конкурсі на заміщення вакантних посад в органах місцевого самоврядування, тому одноголосно вирішено допустити їх до участі у конкурсі.

Голова конкурсної комісії Почталіон Є.І. запропонувала витягти білети для здачі іспиту.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169  «Про затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» і наказу Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164 «Про затвердження загального порядку проведення іспиту кандидатів  на  заміщення  вакантних посад  державних службовців»,    зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 за № 930/19668  та згідно з розпорядженням   міського голови від 09.09.2011 № 377 – рк «Про порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах міської ради» конкурсантам були запропоновані екзаменаційні білети для складання іспиту.

Підготовка  відповідей  на запитання екзаменаційних білетів почалася – об 12 год. 00 хв. закінчилась – об 13 год. 00 хв.    

По закінченню часу, відведеного на складання іспиту, підготовлені відповіді на екзаменаційні білети кандидати надали конкурсній комісії для оцінювання та проставлення загальної суми балів в екзаменаційну відомість.

Оцінка відповідей кандидатів проводилася всіма членами комісії за відсутністю кандидатів.

Голова та члени конкурсної комісії прийняли спільне рішення щодо оцінки відповідей на кожне питання екзаменаційного білету.

Кандидати отримали такі бали за відповіді на екзаменаційні білети:

Железнякова Наталія Олександрівна  – 22 бали.

      

ВИРІШИЛИ :

1. Рекомендувати Железнякову Наталію Олександрівну на посаду головного спеціаліста відділу поводження з відходами управління комунальної екології департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради.

Голова конкурсної комісії - Є.І. Почталіон 
Члени конкурсної комісії: І.В. Пацюк, А.Г. Павлов, Н.Ю. Надха,  Н.О. Оліферчук, А. В. Кучеренко, В. Л. Молчанова

Голова конкурсної комісії                                                      Є.І. Почталіон       

 

 

 

Члени конкурсної комісії:                                                      І.В. Пацюк                                                                                                                 

 

                                                                                                  А.Г. Павлов

 

                                                                                                  Н.Ю. Надха

 

                                                                                                  Н.О. Оліферчук

 

                                                                                                  А. В. Кучеренко

 

                                                                                                  В. Л. Молчанова

 

 

 

 

Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.