Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради

Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»  оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

- Начальника відділу підготовки розпорядчих актів управління земельних відносин;

- начальника юридичного відділу;

Вимоги до конкурсантів:

– повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

– стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років;

– вільне володіння державною мовою;

– знання основних принципів роботи комп’ютера та відповідних програмних засобів.

- Головного спеціаліста відділу підготовки розпорядчих актів управління земельних відносин (3 штатні одиниці);

- головного спеціаліста юридичного відділу (2 штатні одиниці);

Вимоги до конкурсантів:

– повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

– стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;

– вільне володіння державною мовою;

– знання основних принципів роботи комп’ютера та відповідних програмних засобів.

- Спеціаліста 1 категорії юридичного відділу.

Вимоги до конкурсантів:

– базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра;

– без вимог до стажу роботи;

– вільне володіння державною мовою;

– знання основних принципів роботи комп’ютера та відповідних програмних засобів.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи:

– заяву на участь у конкурсі;

– особову картку за формою П-2 ДС з додатками;

– 2 фото розміром 3 х 4 см;

– документи про освіту, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, підвищення кваліфікації;

– копію документа, який посвідчує особу;

– ідентифікаційний код;

– військовий квиток (для військовозобов'язаних);

– декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”.

– письмову згоду на обробку персональних даних.

Документи приймаються протягом тридцяти календарних днів від дня опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 75, кімн. 46, довідки по тел. 744-61-22

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 8
засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад
посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів Дніпровської міської ради

 

12.04.2018
каб. 515

Присутні:

        

Голова конкурсної комісії - Почталіон Є.І.
Секретар конкурсної комісії - Пацюк І.В.
Члени конкурсної комісії:   Оліферчук Н.О., Надха Н.Ю., Молчанова В.Л.

                                                                                  

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

 

Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів  Дніпровської міської ради:

- начальник юридичного відділу департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради;
- начальник відділу підготовки розпорядчих актів управління земельних відносин департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради.         

Засідання розпочато об 14 годині 00 хвилин.

Голова конкурсної комісії Почталіон Є.І. оголосила про початок засідання конкурсної комісії.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади начальника юридичного відділу департаменту по роботі з активами  Дніпровської міської ради подала документи Федорова Альона Олександрівна.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади начальника відділу підготовки розпорядчих актів управління земельних відносин департаменту по роботі з активами  Дніпровської міської ради подала документи Шатайло Ольга Михайлівна.

Секретар конкурсної комісії Пацюк І.В. перевірила явку кандидатів на засідання конкурсної комісії та проінформувала присутніх кандидатів про тривалість та процедуру складання іспиту, зміст та кількість питань екзаменаційних білетів, порядок підрахування результатів, єдині критерії оцінювання.   

Члени комісії розглянули подані кандидатами документи. Подані документи відповідають вимогам чинного законодавства щодо участі у конкурсі на заміщення вакантних посад в органах місцевого самоврядування, тому одноголосно вирішено допустити їх до участі у конкурсі.

Голова конкурсної комісії Почталіон Є.І. запропонувала витягти білети для здачі іспиту.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002  № 169  «Про затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» і наказу Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164 «Про затвердження загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців»,    зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 за № 930/19668 та згідно з розпорядженням міського голови від 09.09.2011 № 377 – рк «Про порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах міської ради» конкурсантам були запропоновані екзаменаційні білети для складання іспиту.

Підготовка  відповідей  на запитання екзаменаційних білетів почалася – об 15 год. 00 хв. закінчилась – об 16 год. 00 хв.    

По закінченню часу, відведеного на складання іспиту, підготовлені відповіді на екзаменаційні білети кандидати надали конкурсній комісії для оцінювання та проставлення загальної суми балів в екзаменаційну відомість.

Оцінка відповідей кандидатів проводилася всіма членами комісії за відсутністю кандидатів.

Голова та члени конкурсної комісії прийняли спільне рішення щодо оцінки відповідей на кожне питання екзаменаційного білету.

Кандидати отримали такі бали за відповіді на екзаменаційні білети:

Федорова Альона Олександрівна – 20 балів.

Шатайло Ольга Михайлівна – 24 бали.  

      

ВИРІШИЛИ:

1. Рекомендувати Федорову Альону Олександрівну на посаду начальника юридичного відділу департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради.

2. Рекомендувати Шатайло Ольгу Михайлівну на посаду начальника відділу підготовки розпорядчих актів управління земельних відносин департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради.

Голова конкурсної комісії - Є.І. Почталіон
Члени конкурсної комісії: І.В. Пацюк,  А.Г. Павлов, Н.Ю. Надха,  Н.О. Оліферчук, А. В. Кучеренко, В. Л. Молчанова

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ  № 9
засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад
посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів Дніпровської міської ради

 

13.04.2018
каб. 515

Присутні:

Голова конкурсної комісії - Почталіон Є.І.
Секретар конкурсної комісії - Пацюк І.В.  
Члени конкурсної комісії:   Павлов А.Г., Надха Н.Ю., Молчанова В.Л.                                              

                                                                                

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

 

Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів  Дніпровської міської ради:

- головний спеціаліст юридичного відділу департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради (2 одиниці);

- спеціаліст 1 категорії юридичного відділу департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради;

- головний спеціаліст відділу підготовки розпорядчих актів управління земельних відносин департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради (3 одиниці).       

Засідання розпочато об 12 годині 00 хвилин.       

Голова конкурсної комісії Почталіон Є.І. оголосила про початок засідання конкурсної комісії.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади головного спеціаліста юридичного відділу департаменту по роботі з активами  Дніпровської міської ради (2 одиниці) подали документи  Ахмедова Аліна Намігівна, Керекеша Світлана Миколаївна.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади спеціаліста 1 категорії юридичного відділу департаменту по роботі з активами  Дніпровської міської ради подав документи  Сільванович Геннадій Борисович.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу підготовки розпорядчих актів управління земельних відносин департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради(3 одиниці) подали документи Перев’язка Максим Юрійович,  Нестеренко Дмитро Вікторович,   Догадіна Євгенія Олександрівна, відповідно до типових професійно – кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 29.12.2009 № 406, для зайняття посади головного спеціаліста відділу підготовки розпорядчих актів управління земельних відносин департаменту по роботі з активами  Дніпровської міської ради у Догадіної Є.О. недостатньо стажу роботи для зайняття зазначеної посади.  

Секретар конкурсної комісії Пацюк І.В. перевірила явку кандидатів на засідання конкурсної комісії та проінформувала присутніх кандидатів про тривалість та процедуру складання іспиту, зміст та кількість питань екзаменаційних білетів, порядок підрахування результатів, єдині критерії оцінювання.   

Члени комісії розглянули подані кандидатами документи. Подані документи відповідають вимогам чинного законодавства щодо участі у конкурсі на заміщення вакантних посад в органах місцевого самоврядування, тому одноголосно вирішено допустити їх до участі у конкурсі.

Голова конкурсної комісії Почталіон Є.І. запропонувала витягти білети для здачі іспиту.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002  № 169  «Про затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» і наказу Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164 «Про затвердження загального порядку проведення іспиту кандидатів  на  заміщення  вакантних посад державних службовців»,    зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 28.07.2011 за № 930/19668  та згідно з розпорядженням міськог голови від 09.09.2011 № 377 – рк «Про порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах міської ради» конкурсантам були запропоновані екзаменаційні білети для складання іспиту.

Підготовка відповідей на запитання екзаменаційних білетів почалася – об 14 год. 00 хв. закінчилась – об 15 год. 00 хв.    

По закінченню часу, відведеного на складання іспиту, підготовлені відповіді на екзаменаційні білети кандидати надали конкурсній комісії для оцінювання та проставлення загальної суми балів в екзаменаційну відомість.

Оцінка відповідей кандидатів проводилася всіма членами комісії за відсутністю кандидатів.

Голова та члени конкурсної комісії прийняли спільне рішення щодо оцінки відповідей на кожне питання екзаменаційного білету.

Кандидати отримали такі бали за відповіді на екзаменаційні білети:

       Ахмедова Аліна Намігівна  – 23 бали.

       Керекеша Світлана Миколаївна – 18 балів.

       Сільванович Геннадій Борисович – 20 балів.

       Перев’язка Максим Юрійович – 24 бали.

       Нестеренко Дмитро Вікторович – 24 бали.

       Догадіна Євгенія Олександрівна – 21 бал.      

       

 

ВИРІШИЛИ :

1.Рекомендувати Ахмедову Аліну Намігівну на посаду головного спеціаліста юридичного відділу департаменту по роботі з активами  Дніпровської міської ради.

2. Рекомендувати Керекешу Світлану Миколаївну  на посаду головного спеціаліста юридичного відділу департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради.

3. Рекомендувати Сільвановича Геннадія Борисовича на посаду спеціаліста 1 категорії юридичного відділу департаменту по роботі з активами  Дніпровської міської ради.

4. Рекомендувати Перев’язка Максима Юрійовича на посаду головного спеціаліста відділу підготовки розпорядчих актів управління земельних відносин департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради.   

5. Рекомендувати Нестеренко Дмитра Вікторовича на посаду головного спеціаліста відділу підготовки розпорядчих актів управління земельних відносин департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради.   

6. Рекомендувати внести зміни до штатного розпису відділу підготовки розпорядчих актів управління земельних відносин департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради замінивши посаду головного спеціаліста відділу підготовки розпорядчих актів управління земельних відносин департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради на посаду спеціаліста 1 категорії відділу підготовки розпорядчих актів управління земельних відносин департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради.

7. Рекомендувати Догадіну Євгенію Олександрівну на посаду спеціаліста 1 категорії відділу підготовки розпорядчих актів управління земельних відносин департаменту по роботі з активами  Дніпровської міської ради.

Голова конкурсної комісії - Є.І. Почталіон  

Члени конкурсної комісії: І.В. Пацюк,  А.Г. Павлов, Н.Ю. Надха, Н.О. Оліферчук, А.В. Кучеренко, В.Л. Молчанова  

Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.