Оголошення конкурсу на заміщення 5 вакантних посад головного спеціаліста інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради

Дніпровська міська рада

 

Відповідно до ст.10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 

оголошує конкурс

 

на заміщення 5 вакантних посад головного спеціаліста інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради

 

Вимоги до конкурсантів:

 • освіта вища відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, магістра, спеціаліста;
 • стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років;
 • досвід роботи з нормативно - правовими актами, оформлення протоколів про адміністративні правопорушення;
 • впевнений користувач ПК, вміння працювати з таблицями, великими масивами інформації, базами даних;
 • вільне володіння українською діловою мовою;

 

Особи, які бажають взяти  участь у конкурсі, подають документи:

 

 • заяву на участь у конкурсі;
 • особову картку за формою П-2 ДС з додатками;
 • 2 фото розміром 3 х 4 см;
 • документи про освіту, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, підвищення кваліфікації;
 • паспорт;
 • ідентифікаційний код;
 • свідоцтво про одруження;
 • військовий квиток (для військовозобов'язаних);
 • декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2016 рік;
 • письмову згоду на обробку персональних даних.

 

Документи приймаються протягом тридцяти  календарних  днів  за адресою:

м. Дніпро, вул. Троїцька, будинок 22-а, довідки за

 тел. 726-60-24.

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 28
засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад
посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів
Дніпровської міської ради

 

14.12.2017
каб. 518

Присутні:

Голова конкурсної комісії - Лисенко М.О.

Секретар конкурсної комісії - Пацюк І.В.

Члени конкурсної комісії:  Павлов А. Г., Оліферчук Н.О., Надха Н.Ю.

                                                                                 ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:     

Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів Дніпровської міської ради:

- головний спеціаліст сектора екологічного моніторингу відділу екологічного контролю управління комунальної екології департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради;

- провідний спеціаліст відділу з організації розгляду звернень громадян управління по роботі зі зверненнями громадян Дніпровської міської ради;

- провідний спеціаліст управління реклами департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради;

- спеціаліст 1 категорії управління реклами департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради;

- головний спеціаліст відділу діловодства та організаційної роботи департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради (2 одиниці);

- головний спеціаліст сектора внутрішнього документообігу загального відділу управління торгівлі департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради (на період відпустки по догляду за дитиною основного працівника);

- головний спеціаліст управління реклами департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради;

- головний спеціаліст інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради (4 одиниці);

- головний спеціаліст відділу фінансового та адміністративного забезпечення інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради;

- державний реєстратор відділу формування та ведення реєстру територіальної громади управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради;

- адміністратор відділу Центру надання адміністративних послуг м. Дніпра «Правобережний» управління адміністративних послуг та дозвільних процедур департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради;

- спеціаліст 1 категорії відділу планово – фінансової діяльності та бухгалтерського обліку департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Засідання розпочато об 10 годині 00 хвилин.       

Голова конкурсної комісії Лисенко М.О. оголосив про початок засідання конкурсної комісії.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади головного спеціаліста сектора екологічного моніторингу відділу екологічного контролю управління комунальної екології департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради подала документи Сергієнко Людмила Павлівна.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста відділу з організації розгляду звернень громадян управління по роботі зі зверненнями громадян  Дніпровської міської ради подала документи  Подоляк Катерина Вікторівна.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста управління реклами департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради подала документи  Кошелева Христина Сергіївна.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади спеціаліста 1 категорії управління реклами департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради подала документи Швець Дар’я Юріївна.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу діловодства та організаційної роботи департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради (2 одиниці) подали документи Саранчева Марина Олександрівна, відповідно до типових професійно – кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 29.12.2009 № 406, для зайняття посади головного спеціаліста відділу діловодства та організаційної роботи департаменту   торгівлі   та   реклами   Дніпровської   міської  ради у Саранчевой М.О. недостатньо стажу роботи для зайняття зазначеної посади,  Рибалка Анна Сергіївна.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади головного спеціаліста сектора внутрішнього документообігу загального відділу управління торгівлі департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради (на період відпустки по догляду за дитиною основного працівника) подав документи Кучер Володимир Олександрович.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади головного спеціаліста управління реклами департаменту торгівлі та реклами  Дніпровської міської ради подала документи  Никирса Світлана Василівна.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади головного спеціаліста інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради (4 одиниці) подали документи Штаній Руслан Сергійович, відповідно до типових професійно – кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 29.12.2009 № 406, для зайняття посади головного спеціаліста інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради у Штанія Р.С. недостатньо стажу роботи для зайняття зазначеної посади, Замковий Руслан Васильович, Кішенко Євген Володимирович.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу фінансового та адміністративного забезпечення інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради подала документи Клименко Дар’я Сергіївна.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади державного реєстратора відділу формування та ведення реєстру територіальної громади управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради подала документи        Лупір Кристина Ігорівна.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади адміністратора відділу Центру надання адміністративних послуг м. Дніпра «Правобережний» управління адміністративних послуг та дозвільних процедур департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради подала документи Тіодорова Тетяна Олександрівна.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади спеціаліста 1 категорії відділу планово – фінансової діяльності та бухгалтерського обліку департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради подала документи  Бушанська Галина Миколаївна.

На засідання конкурсної комісії не з’явилась.

Секретар конкурсної комісії Пацюк І.В. перевірила явку кандидатів на засідання конкурсної комісії та проінформувала присутніх кандидатів про тривалість та процедуру складання іспиту, зміст та кількість питань екзаменаційних білетів, порядок підрахування результатів, єдині критерії оцінювання.

Члени комісії розглянули подані кандидатами документи. Подані документи відповідають вимогам чинного законодавства щодо участі у конкурсі на заміщення вакантних посад в органах місцевого самоврядування, тому одноголосно вирішено допустити їх до участі у конкурсі.

Голова конкурсної комісії Лисенко М.О. запропонував витягти білети для здачі іспиту.

Відповідно до Постанови  Кабінету Міністрів України  від 15.02.2002  № 169 «Про затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» і наказу Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164 «Про затвердження загального порядку проведення іспиту кандидатів  на  заміщення  вакантних посад державних службовців»,    зареєстрованого в  Міністерстві   юстиції України 28.07.2011 за № 930/19668  та   згідно   з розпорядженням міського голови від 09.09.2011 № 377 – рк «Про порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах міської ради» конкурсантам були запропоновані екзаменаційні білети для складання іспиту.

Підготовка  відповідей  на запитання екзаменаційних білетів почалася – об 11 год. 30 хв. закінчилась – об 12 год. 30 хв.

По закінченню часу, відведеного на складання іспиту, підготовлені відповіді на екзаменаційні білети кандидати надали конкурсній комісії для оцінювання та проставлення загальної суми балів в екзаменаційну відомість.

Оцінка відповідей кандидатів проводилася всіма членами комісії за відсутністю кандидатів.

Голова та члени конкурсної комісії прийняли спільне рішення щодо оцінки відповідей на кожне питання екзаменаційного білету.

Кандидати отримали такі бали за відповіді на екзаменаційні білети:

Сергієнко Людмила Павлівна  – 22 бали.

Подоляк Катерина Вікторівна – 21 бал.          

Кошелева Христина Сергіївна – 22 бали.

Швець Дар’я Юріївна – 21 бал.

Саранчева Марина Олександрівна – 24 бали.

Рибалка Анна Сергіївна – 23 бали.

Кучер Володимир Олександрович – 21 бал.

Никирса Світлана Василівна – 23 бали.

Штаній Руслан Сергійович – 22 бали.

Замковий Руслан Васильович – 22 бали.

Кішенко Євген Володимирович – 22 бали.

Клименко Дар’я Сергіївна – 21 бал.   

Лупір Кристина Ігорівна – 23 бали.

Тіодорова Тетяна Олександрівна – 22 бали.      

в и р і ш и л и :

Провести перевірку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  16.10.2014  №  563 «Про деякі питання  реалізації  Закону України  «Про очищення влади» та від 25.03.2015 № 167 «Про внесення змін до Порядку проведення перевірки  достовірності  відомостей  щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1  Закону України  «Про очищення влади» та   перевірку наявності  в Єдиному державному   реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України  «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки  неподання  чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 06.09.2016 року № 19.

1. Рекомендувати Сергієнко Людмилу Павлівну на посаду головного спеціаліста сектора екологічного моніторингу відділу екологічного контролю управління комунальної екології департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради.

2. Рекомендувати Подоляк Катерину Вікторівну на посаду провідного спеціаліста відділу з організації розгляду звернень громадян управління по роботі зі зверненнями громадян Дніпровської міської ради.       

3. Рекомендувати Кошелеву Христину Сергіївну на посаду провідного спеціаліста управління реклами департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради.

4. Рекомендувати Швець Дар’ю Юріївну на посаду спеціаліста 1 категорії управління реклами департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради.

5. Рекомендувати внести зміни до штатного розпису департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради замінивши посаду головного спеціаліста відділу діловодства та організаційної роботи департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради на посаду провідного спеціаліста відділу діловодства та організаційної роботи департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради.  

6. Рекомендувати Саранчеву Марину Олександрівну на посаду провідного спеціаліста відділу діловодства та організаційної роботи департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради.  

7. Рекомендувати Рибалку Анну Сергіївну на посаду головного спеціаліста відділу діловодства та організаційної роботи департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради.       

8. Рекомендувати Кучера Володимира Олександровича на посаду головного спеціаліста сектора внутрішнього документообігу загального відділу управління торгівлі департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради (на період відпустки по догляду за дитиною основного працівника).

9. Рекомендувати Никирсу Світлану Василівну на посаду головного спеціаліста управління реклами департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради.

10. Рекомендувати внести зміни до штатного розпису інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради замінивши посаду головного спеціаліста інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради на посаду провідного спеціаліста інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради.

11. Рекомендувати Штанія Руслана Сергійовича на посаду провідного спеціаліста інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради.

12. Рекомендувати Замкового Руслана Васильовича на посаду головного спеціаліста інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради.

13.  Рекомендувати Кішенко Євгена Володимировича на посаду головного спеціаліста інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради.

14. Рекомендувати Клименко Дар’ю Сергіївну на посаду головного спеціаліста відділу фінансового та адміністративного забезпечення інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради.

15. Рекомендувати Лупір Кристину Ігорівну на посаду державного реєстратора відділу формування та ведення реєстру територіальної громади управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

16. Рекомендувати Тіодорову Тетяну Олександрівну на посаду адміністратора відділу Центру надання адміністративних послуг м. Дніпра «Правобережний» управління адміністративних послуг та дозвільних процедур департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Голова конкурсної комісії - М.О. Лисенко

Члени конкурсної комісії:  Є.І. Почталіон, І.В. Пацюк, А.Г. Павлов, Н.Ю. Надха, Н.О. Оліферчу

Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.