Погода

Інформація про підсумки виконання бюджету Красногвардійського району за І півріччя 2015 року

Інформація
про підсумки виконання бюджету
Красногвардійського району за І півріччя 2015року

 
Фінансове управління Красногвардійської районної у місті Дніпропетровську ради відзначає, що за І півріччя 2015 року до бюджету району надійшло доходів, з урахуванням офіційних трансфертів з вищестоящих бюджетів, у загальній сумі 142536,5 тис. грн., з них по загальному фонду – 137585,7 тис. грн., що становить 101,4 % до плану звітного періоду, та по спеціальному фонду – 4950,8 тис. грн., що становить 38,2 % до річного плану.
         Без урахування офіційних трансфертів з вищестоящих бюджетів до загального фонду бюджету району надійшло доходів у сумі 42067,8 тис. грн., що становить 107,8 % до плану(39040,0 тис. грн.), понад план отримано власних доходів у сумі 3027,8 тис. грн.
         У порівнянні з аналогічним періодом 2014 роком надходження до  загального фонду бюджету району зменшилися на 12160,5 тис. грн., або  22,4 % (у зіставних умовах збільшилися на 8736,4 тис. грн. або 26,4 %).
         Виконано план по найбільш вагомому бюджетоутворюючому джерелу - податку на доходи фізичних осіб по бюджету району на 107,5 % (при плані 29800,0 тис. грн. надійшло 32047,0 тис. грн.). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшилися до бюджету району на 5307,9 тис. грн. або на 14,2 % (у зіставних умовах збільшилися на 7698,3 тис. грн. або 31,7 %).
Планові призначення по платежах плати за землю перевиконані на 727,4 тис. грн. або на 108,7 % (при плані 8370,0 тис. грн. надійшло 9097,4 тис. грн.).
При загальному перевиконанні бюджету району за доходами не виконані планові призначення по збору за місця для паркування транспортних засобів – на 0,4 тис. грн. або на 0,2 %.
Не зважаючи на роботу, яка постійно проводиться районною у місті радою спільно з державною податковою інспекцією району, недоотримано доходів до бюджету через наявність податкового боргу ряду підприємств і організацій району по належних до сплати в бюджет податках і платежах. 
Станом на 01.07.2015 податковий борг до бюджетів усіх рівнів становив 13082,3 тис. грн., до бюджету району 5678,1 тис. грн. і збільшився у порівнянні з 01.04.2015до бюджетів усіх рівнів на 2458,9 тис. грн. (23,6 %), до бюджету району – на  1329,2 тис. грн. (32,5 %).
         Збільшення податкового боргу до бюджету району відбулося, в основному, по платежах плати за землю – 1276,5 тис. грн. або на 32,8 %  (борг на 01.07.2015 – 5172,2 тис. грн. через погіршення фінансового стану, зменшення об’ємів виробництва та несплату поточних платежів підприємств району).
         Значні суми податкового боргу по платежах за землю до бюджету району за станом на 01.07.2015 значаться за підприємствами, а саме: ПАТ «ДМЗ» - 1,6 млн. грн., ТОВ «Веста індастріал» - 2,1 млн. грн., ТОВ «Метал корт» - 0,5 млн. грн. тощо.
         При запланованих обсягах власних надходжень до спеціального фонду бюджету району на 2015 рік у сумі 7461,3 тис. грн. надійшло доходів у сумі 3955,2 тис. грн., виконання плану становить 53 %.
         З урахуванням офіційних трансфертів до спеціального фонду бюджету району надійшло 4 950,8 тис. грн., що становить 38,2 % до плану. 
 
                Видатки  бюджету району, з урахуванням трансфертів, отриманих із бюджетів вищого рівня,  виконано в загальному обсязі 134291,7 тис. грн., з них по загальному фонду в обсязі 129991,3тис. грн., що становить 86,9 % до плану на звітний період та по спеціальному фонду в обсязі 4300,3 тис. грн.,  або 32,0 % до планових призначень на рік.
         У порівнянні з аналогічним періодом 2014 року видатки бюджету району в загальному обсязі збільшились на 9,9 % (12139,0 тис. грн.).
Протягом звітного періоду, у першочерговому порядку забезпечувалося фінансування, в межах асигнувань  розпису бюджету, захищених  видатків,                    а саме: виплату заробітної плати працівникам, придбання медикаментів та продуктів харчування, оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг бюджетними установами і закладами.
На захищені статті із загального фонду бюджету району спрямовано  127691,8 тис. грн., що становить 98,2 % від загального обсягу видатків, у тому числі:
-                    на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери – 48251,4 тис. грн., що становить 37,1 % від загального обсягу видатків (виплата заробітної плати працівникам здійснювалась своєчасно, без утворення заборгованості);
-                    на оплату витрат з придбання продуктів харчування та медикаментів – 4940,0 тис. грн. (3,8 %);
-                    на оплату енергоносіїв, спожитих бюджетними установами та закладами,– 14198,8 тис. грн., (10,9 %), у тому числі на оплату теплопостачання – 9655,7 тис. грн., водопостачання та водовідведення –   288,8 тис. грн., електроенергії – 2462,4 тис. грн., природного газу –  1791,9 тис. грн. (на 01.07.2015 утворилась заборгованість по видатках на оплату водопостачання та водовідведення  у сумі 0,8 тис. грн. У порівняні з початком року заборгованість з оплати видатків за спожиті енергоносії збільшилась на 0,8 тис. грн.);
-                    на проведення соціальних виплат населенню (пільг, субсидій, допоміг) – 60301,6 тис. грн., (46,4%).
Загальний обсяг кредиторської заборгованості по зобов’язанням загального фонду бюджету району обліковується на кінець звітного періоду  у сумі 9287,1 тис. грн., а без урахування заборгованості по офіційних трансфертах з виплати пільг та субсидій населенню, заборгованість становила 6122,7 тис. грн., у тому числі по видатках з оплати праці –  5904,9 тис. грн. (термін виплати не настав), з оплати комунальних послуг та енергоносіїв – 0,8 тис. грн., з інших виплат населенню – 131,2 тис. грн.
У порівнянні з початком року кредиторська заборгованість збільшилась на 6115,2 тис. грн.
Обсяг дебіторської заборгованості загального фонду бюджету збільшився з початку року на 6,5 тис. грн. і становить 20,6 тис. грн.
Найбільшу питому вагу у загальному обсязі видатків загального фонду бюджету району – 96,0  %  (124777,0 тис. грн.) становили видатки на утримання установ та закладів освіти – 62795,8 тис. грн. (48,3%), та на соціальний захист населення – 61981,2 тис. грн. (47,7%).
На утримання органівмісцевого самоврядуваннявидатки становили –  2,9 % (3698,7 тис. грн.).
На житлово-комунальне господарство спрямовано – 0,4% (564,7 тис. грн.) – благоустрій району.
         Видатки на культуру і мистецтво становили  –  0,1%  (132,5 тис. грн.).
         Видатки на інші галузі становили – 0,6 % (818,4 тис. грн.)
 
Видатки на утримання органів місцевого самоврядування виконані  у сумі 3698,7 тис.грн., при планових призначеннях 5137,7 тис. грн., що становить  72,0 %.Найбільшу питому вагу у загальній сумі видатків (82,4%)становлятьвидатки на заробітну плату із нарахуванням в обсязі 3048,2тис.грн.
 
Виконання бюджету по галузі «Освіта»склало – 62795,8 тис. грн. при уточненому плані на звітний період – 76706,7 тис. грн., що становить 81,9 %.
Видатки за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету освоєно у сумі 29120,5 тис. грн.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ та закладів освіти спрямовано 43351,6 тис. грн., виконання плану склало – 85,3 %.
          Видатки на харчування дітей дошкільних навчальних закладів та учнів середніх загальноосвітніх шкіл склали – 4895,6 тис. грн., за спожиті комунальні послуги та енергоносії – 13617,7 тис. грн.
         На виплату одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2015 році виповнилось18 років, видатки склали 19,9 тис. грн. (11 осіб по 1810,00 грн.).
         За рахунок коштів субвенції з державного бюджету проведено виплати допомоги на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг в дитячому будинку сімейного типу та 14 прийомних сім’ях у сумі 421,3 тис. грн.
 
         Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення проведено в обсязі 61981,2 тис. грн., при планових призначеннях 65522,6 тис. грн., що становить  94,6 %.
Кошти на оплату пільг та субсидій, наданих населенню за житлово-комунальні послуги, погашення заборгованості за надані пільги з послуг зв’язку, інші передбачені законодавством пільги та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами за рахунок субвенцій з державного бюджету одержані у сумі 59199,0 тис. грн.
 
Виконання інших видатків на соціальний захист населення Красногвардійського району   склало 572,6тис. грн., а саме:
-       матеріальна допомога на поховання – 75,9 тис. грн.;
-       матеріальна допомога мешканцям району – 43,6 тис. грн.;
-       матеріальна допомога квартальним комітетам – 8,7 тис.грн.;
-       допомога учасникам війни в Афганістані – 12,0 тис. грн.;
-       матеріальна допомога  до визначних дат – 12,1 тис.грн.;
-       адресна допомога на оплату ЖКП незахищеним верствам населення– 420,3 тис. грн.
 
На виконання інших програм соціального захисту дітей (Програма соціального захисту дітей та розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у Красногвардійському районі на 2011-2015 роки) було використано кошти у сумі 3,2 тис. грн.
 
На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді районної у місті ради  було використано 263,7 тис. грн. при уточненому плані  334,2 тис. грн., що становить  78,9 %. Найбільшу питому вагу у загальній сумі видатків (79,2%)становлятьвидатки на заробітну плату із нарахуванням в обсязі208,8тис.грн.
На виконання програм і заходів центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (програма «Молодь Красногвардійського району на                             2013-2017 роки») видатки склали 1,97 тис. грн.
 
         На виконання соціальних програм і заходів державних органів у справах молоді (програма «Молодь Красногвардійського району на 2013-2017 роки») видатки склали 27,4 тис. грн.
 
        На виконання Програми щодо оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків  Красногвардійського району на  2013-2017 роки було використано коштів на суму 28,2 тис. грн.
 
Видатки на утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) районної у місті ради виконано на суму 1687,5тис. грн.при уточненому плані 1967,6тис. грн., що становить 85,8%. Найбільшу питому вагу у загальній сумі видатків (89,6%)становлятьвидатки на заробітну плату із нарахуванням в обсязі1511,9тис.грн.
У першому півріччі всього було обслуговано1308 одиноких та непрацездатних громадян.
 
 На виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги на здійснення заходів з виконання районної комплексної програми «Ветеран» на 2013-2017 роки видатки склали 85,0 тис. грн.
 
На фінансову підтримку громадським організаціям інвалідів і ветеранів на виконання районної комплексної програми «Ветеран» на 2013-2017 роки проведено видатків у сумі  112,6 тис. грн.
 
    На благоустрій району видаткову частину бюджету освоєно у сумі 564,7 тис.грн., або на 87,6 %до плану звітного періоду.
 
По галузі «Культура і мистецтво» видаткову частину бюджету виконано на 85,5 %.
На щорічні заходи у Красногвардійському районі використано кошти у сумі 3,9 тис. грн.
На утримання комунального закладу культури «Культурно-молодіжний центр «Краснопілля» Дніпропетровської міської ради було використано кошти у сумі 128,6 тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями –   126,3  тис. грн.
 
Видатки за рахунок субвенцій з міського бюджету освоєно у загальній сумі 1728,5 тис. грн., в тому числі на покриття кредиторської заборгованості на початок року у сумі 1172,3 тис. грн., з них:
по загальному фонду бюджету видатки склали – 818,5 тис. грн., в тому числі на покриття кредиторської заборгованості на початок року у сумі 524,2 тис. грн.;
по спецільному фонду бюджету видатки склали – 910,0 тис. грн., в тому числі на покриття кредиторської заборгованості на початок року у сумі  648,1 тис. грн.
 
Для збереження позитивної тенденції та забезпечення фінансовими ресурсами усіх видатків, передбачених у бюджеті району на 2015 рік, фінансовому управлінню Красногвардійської районної у місті ради, Державній податковій інспекції у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області необхідно щоденно відслідковувати, у разі наявності, причини відставання у виконанні дохідної частини бюджету району по кожному дохідному джерелу та вживати заходи, направлені на збільшення обсягів надходжень і виконання показників як дохідної, так і видаткової частин бюджету району.
 
 
Начальник фінансового управління
районної у місті ради                                                                      Н.П. Алєксєєнко