Про затвердження звіту про виконання бюджету Красногвардійського району за І квартал 2015 року

КРАСНОГВАРДІЙСЬКА  
РАЙОННА  У  МІСТІ  ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ  РАДА
 
VI СКЛИКАННЯ
XXXV СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

27.05.2015                              м.Дніпропетровськ                        № 297/15

 

Про затвердження звіту про виконання
бюджету Красногвардійського
району за І квартал  2015 року

 
 

         Керуючись статтями 41 (пункт 2) Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 80 (пункт 4) Бюджетного кодексу України, Красногвардійська районна у місті рада

В И Р І Ш И Л А :

1.     Затвердити звіт про виконання бюджету району за І квартал 2015 року:

          1.1. По доходах у сумі 69466,373 тис. грн., з них по загальному фонду – 65861,879 тис. грн. та по спеціальному фонду – 3604,494 тис. грн., у розрізі дохідних джерел згідно з додатком 1.
        
         1.2. По видаткаху сумі 61055,537тис. грн., з них по загальному фонду – 59772,746тис. грн. та по спеціальному фонду – 1282,791 тис. грн., за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком 2.
 

2. Затвердити перевищення доходів над видатками у сумі 8410,836 тис. грн., у тому числі: по загальному фонду перевищення доходів над видатками –      6089,133 тис. грн., по спеціальному фонду перевищення доходів над видатками – 2321,703 тис. грн.

 

Голова районної у місті ради                                                                   О.В. Лещенко

Додатки до рішення районної у місті ради від 27.05.2015 № 297/15

 

Інформація
 про підсумки виконання бюджету
Красногвардійського району за І квартал 2015року

 

                 Фінансове управління Красногвардійської районної у місті Дніпропетровську ради відзначає, що за І квартал 2015 року до загального фонду бюджету району надійшло власних доходів у сумі 19 296,9 тис. грн., що становить 96,1 % до уточненого плану, недоотримано доходів у сумі                  791,7 тис. грн.
         У порівнянні з відповідним періодом 2014 року власні надходження до  загального фонду бюджету району зменшилися на 5 567,2 тис. грн. (22,5 %).
         З урахуванням офіційних трансфертів до загального фонду бюджету району надійшло 61 559,6 тис. грн., що становить 96,7 % до уточненого плану.
         Основні суми невиконання планових призначень допущені по:
-      податку на доходи фізичних осіб – 312,9 тис. грн., або 2,1 %, оскільки не вдалося досягти запланованого росту надходжень, а також через наявність податкового боргу до бюджету району станом на 01.04.2015 – 453,2 тис. грн., заборгованості по несплаченій заробітній платі працюючим на госпрозрахункових підприємствах і організаціях району (за станом на 01.04.2015 – у сумі 52 573,9 тис. грн.).
         Крім того, на невиконання планових показників вплинуло зменшення надходжень податку на доходи фізичних осіб у І квартал 2015 року у порівнянні з відповідним періодом 2014 року від бюджетоутворюючих підприємств: ТОВ «Рекуперація свинцю» на 99,9 % (на 129,4 тис. грн.), ДЗ «СМСЧ №6 МОЗ України» на 30 % (на 155,3 тис. грн.), Дніпропетровської клінічної лікарні Придніпровської залізниці на 24 % (на 58,0 тис. грн.) тощо.
         - платежах плати за землю – на 577,3 тис. грн., або 11,5 % через наявність податкового боргу станом на 01.01.2015 – 4,0 млн. грн. (ПАТ "ДМЗ" –               852,2 тис.грн., ТОВ "Рекуперація свинцю" – 35,4 тис.грн., ТОВ "Метал-корт" – 91,2 тис.грн. та інші).
          - платі за надання адміністративних послуг – на 16,5 тис. грн., або 21,7 % через зменшення кількості наданих адміністративних послуг Дніпропетровською обласною санітарно-епідеміологічною станцією.
         Також не забезпечено виконання планових показників через наявність податкового боргу ряду підприємств і організацій району по належних до сплати в бюджет податках і платежах.
         Станом на 01.04.2015 податковий борг до бюджетів усіх рівнів становив 31 998,9 тис. грн., до бюджету району 4 394,1 тис. грн. і збільшився у порівнянні з 01.04.2014 до бюджетів усіх рівнів на 16 011,7 тис. грн. (в 2 рази), до бюджету району – на  2 317,1 тис. грн. (в 2,1 рази).
         Збільшення податкового боргу до бюджету району відбулося, в основному, по платежах за землю – 2 154,6  тис. грн., або в 2,3 рази (борг на 01.04.2015 – 3 896,6 тис. грн.) через погіршення фінансового стану, зменшення об’ємів виробництва та несплату поточних платежів підприємств району.
         Значні суми податкового боргу до бюджету району за станом на 01.04.2015 значилися за підприємствами, що перебувають у різних стадіях процедури банкрутства, а саме: ЗАТ ТОВ ДЗКЗМ «Дніпрокран» - 4,8 млн. грн., КЖЕП «Південне» - 4,6 млн. грн., тощо.
         При запланованих обсягах власних надходжень до спеціального фонду бюджету району на 2015 рік у сумі 7 035,2 тис. грн. надійшло доходів у сумі 2 180,0 тис. грн., виконання плану становить 31 %.
         З урахуванням офіційних трансфертів до спеціального фонду бюджету району надійшло 2 273,5 тис. грн., що становить 19,5 % до плану. 
 
Видатки  бюджету району, з урахуванням трансфертів, отриманих із бюджетів вищого рівня,  виконано в загальному обсязі 61055,5 тис. грн., з них по загальному фонду в обсязі 59772,7 тис. грн., що становить 80,3 % до плану на звітний період та по спеціальному фонду в обсязі 1282,8 тис. грн.,                        або 10,6 % до планових призначень на рік.
Протягом звітного періоду, у першочерговому порядку забезпечувалося фінансування, в межах асигнувань помісячного розпису бюджету, захищених  видатків.
На захищені статті із загального фонду бюджету району спрямовано  58925,8 тис. грн., що становить 82,0 % до планових призначень звітного періоду, та 98,6 % від загального обсягу видатків, у тому числі:
-                    на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери – 18219,9 тис. грн., що становить 30,5 % від загального обсягу видатків. Виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери проводилась своєчасно, без утворення заборгованості, з додержанням діючих умов оплати праці;
-                    на оплату витрат з придбання продуктів харчування та медикаментів – 1586,3 тис. грн., що становить 2,7 % від загального обсягу видатків;
-                    на оплату енергоносіїв, спожитих бюджетними установами та закладами,– 9676,9 тис. грн., що становить 16,2 % від загального обсягу видатків.
 
Кошти на оплату пільг та субсидій, наданих населенню за житлово-комунальні послуги, погашення заборгованості за надані пільги з послуг зв’язку, інші передбачені законодавством пільги та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами, виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг за рахунок субвенцій з державного бюджету одержані у сумі 29239,3 тис. грн.
 
Загальний обсяг кредиторської заборгованості по зобов’язанням загального фонду бюджету району обліковується на кінець звітного періоду  у сумі 10218,4  тис. грн., у тому числі по видатках з оплати праці –                             4371,2 тис. грн. (термін виплати не настав), запродуктихарчування–                           2,3 тис. грн., з оплати комунальних послуг та енергоносіїв – 144,9 тис. грн.,                  з інших виплат населенню – 5226,9 тис. грн.
 
Видатки на утримання органів місцевого самоврядуваннявиконані  усумі 1816,4 тис.грн., при планових призначеннях 2502,6 тис. грн.,                                          що становить  72,6 %.
Найбільшу питому вагу у загальній сумі видатків (78,5%)становлятьвидатки на заробітну плату із нарахуванням в обсязі 1426,0тис.грн.
 
Виконання бюджету по галузі «Освіта»склало – 27415,7 тис. грн. при уточненому плані на звітний період – 39711,7 тис. грн., що становить 69,0 %.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ та закладів освіти спрямовано 16007,9 тис. грн., виконання плану склало – 73,4 %.
          Видатки на харчування дітей дошкільних навчальних закладів та учнів середніх загальноосвітніх шкіл склали – 1574,1 тис. грн., за спожиті комунальні послуги та енергоносії – 9263,4 тис. грн.
         На виплату одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2015 році виповнилось18 років, видатки склали 10,9 тис. грн. (6 осіб по 1810,00 грн.).
         За рахунок коштів субвенції з державного бюджету проведено виплати допомоги на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг в дитячому будинку сімейного типу та 14 прийомних сім’ях у сумі 222,2 тис. грн.
 
         Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення проведено в обсязі 30126,6 тис. грн., при планових призначеннях 31046,4 тис. грн., що становить  97,0 %.
  По функції 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення»  видатки склали 156,9тис. грн., а саме:
-       на здійснення заходів з виконання районної комплексної програми соціального захисту інвалідів та соціально-незахищених верств населення «Турбота» на 2013-2017 роки– 29,7тис. грн., з них:
-       матеріальна допомога на поховання – 17,8тис. грн.;
-       матеріальна допомога мешканцям району – 11,9тис. грн.;
-       на здійснення заходів з виконання районної комплексної програми  «Ветеран» на 2013-2017 роки– 7,3тис. грн., а саме:
-       допомога учасникам війни в Афганістані – 7,3 тис. грн.;
-       адресна допомога на оплату ЖКП незахищеним верствам населення– 119,9тис. грн., в тому числі:
-       на виконання комплексної програми соціального захисту інвалідів               м. Дніпропетровська «Турбота» на 2013-2017 роки –  103,4тис. грн.;
-       на виконання комплексної програми соціального захисту громадян               м. Дніпропетровська, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  на 2014-2016 роки – 14,1 тис. грн.;
-       на здійснення заходів з виконання комплексної програми  соціального захисту ветеранів війни та праці м. Дніпропетровська «Ветеран» на 2013-2017 роки – 2,4 тис. грн.
 
На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді районної у місті ради було використано 117,1 тис. грн. при уточненому плані                          153,6 тис. грн., що становить  76,2 %, з них:
-         на оплату праці з нарахуваннями  –  81,4 тис. грн.;
-         на оплату комунальних послуг та енергоносіїв –  32,8 тис. грн.
 
По функції 091103 «Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді» на виконання програми «Молодь Красногвардійського району на 2013-2017 роки» видатки склали 13,6 тис. грн.
 
Видатки на утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) районної у місті ради виконано на суму                          752,0 тис. грн.при уточненому плані 960,7 тис. грн., що становить 78,3%, з них:
-  на заробітну плату з нарахуваннями – 651,0 тис. грн.;
-  наоплату витрат з придбання продуктів харчування та медикаментів – 10,0 тис. грн.;
-    на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 66,7 тис. грн.
 
У першому кварталі всього обслуговано1202 одиноких та непрацездатних громадянина по всіх відділеннях, у тому числі:
-                   відділення соціально-медичних послуг –73 особи;
-                   відділення соціальної допомоги вдома –842 особи;
-                   відділення організації надання адресної, натуральної та грошової      допомоги –209 осіб;
-                   відділення соціально-побутової адаптації – 78 осіб.
 
По функції 091205 на здійснення заходів з виконання районної комплексної програми «Ветеран» на 2013-2017 роки видатки на соціальну допомогу на забезпечення витрат з оплати компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до вимог Закону України від 19.06.2003   № 966-IV«Про соціальні послуги», склали 41,3 тис. грн.
 
Видатки по функції 091209 «Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів» на виконання районної комплексної програми «Ветеран» на 2013-2017 роки склали 28,7 тис. грн.
 
    По житлово-комунальному господарству(благоустрій району) видаткову частину бюджету освоєноусумі 257,1 тис.грн., або на 87,3 %до плану звітного періоду.За рахунок цих коштів проведено роботи по санітарній очистці території, ліквідації стихійних звалищ, видалення аварійних дерев, покос газонів, дератизацію та деларвацію.
 
Видатки за рахунок субвенції з міського бюджету на виконання доручень виборців депутатами міської ради по відділу комунального господарстварайонної у місті ради освоєно у сумі  99,9 тис. грн. на покриття кредиторської заборгованості на початок року по загальному фонду бюджету.
 
За рахунок субвенції з міського бюджету на природоохоронні заходи (ліквідацію стихійних сміттєзвалищ)було погашено кредиторську заборгованість  за минулий рік у сумі 50,8 тис. грн. по спеціальному фонду бюджету.
 
По галузі «Культура і мистецтво» видаткову частину бюджету виконано на 71,7%.
По функції 110104 «Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва» видатки склали                  1,2 тис. грн.
 
На утримання комунального закладу культури «Культурно-молодіжний центр «Краснопілля» Дніпропетровської міської радибуло використано кошти у сумі 55,9 тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями –                        53,5 тис. грн.
 
Для збереження позитивної тенденції та забезпечення фінансовими ресурсами усіх видатків, передбачених у бюджеті району на 2015 рік, фінансовому управлінню Красногвардійської районної у місті ради, Державній податковій інспекції у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області необхідно щоденно відслідковувати, у разі наявності, причини відставання у виконанні дохідної частини бюджету району по кожному дохідному джерелу та вживати заходи, направлені на збільшення обсягів надходжень і виконання показників як дохідної, так і видаткової частин бюджету району.
 
 
 
Начальник фінансового управління
районної у місті ради                                                                        Н.П. Алєксєєнко

Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.