Погода

Про затвердження звіту про виконання бюджету Красногвардійського району за І квартал 2015 року

КРАСНОГВАРДІЙСЬКА  
РАЙОННА  У  МІСТІ  ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ  РАДА
 
VI СКЛИКАННЯ
XXXV СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

27.05.2015                              м.Дніпропетровськ                        № 297/15

 

Про затвердження звіту про виконання
бюджету Красногвардійського
району за І квартал  2015 року

 
 

         Керуючись статтями 41 (пункт 2) Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 80 (пункт 4) Бюджетного кодексу України, Красногвардійська районна у місті рада

В И Р І Ш И Л А :

1.     Затвердити звіт про виконання бюджету району за І квартал 2015 року:

          1.1. По доходах у сумі 69466,373 тис. грн., з них по загальному фонду – 65861,879 тис. грн. та по спеціальному фонду – 3604,494 тис. грн., у розрізі дохідних джерел згідно з додатком 1.
        
         1.2. По видаткаху сумі 61055,537тис. грн., з них по загальному фонду – 59772,746тис. грн. та по спеціальному фонду – 1282,791 тис. грн., за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком 2.
 

2. Затвердити перевищення доходів над видатками у сумі 8410,836 тис. грн., у тому числі: по загальному фонду перевищення доходів над видатками –      6089,133 тис. грн., по спеціальному фонду перевищення доходів над видатками – 2321,703 тис. грн.

 

Голова районної у місті ради                                                                   О.В. Лещенко

Додатки до рішення районної у місті ради від 27.05.2015 № 297/15

 

Інформація
 про підсумки виконання бюджету
Красногвардійського району за І квартал 2015року

 

                 Фінансове управління Красногвардійської районної у місті Дніпропетровську ради відзначає, що за І квартал 2015 року до загального фонду бюджету району надійшло власних доходів у сумі 19 296,9 тис. грн., що становить 96,1 % до уточненого плану, недоотримано доходів у сумі                  791,7 тис. грн.
         У порівнянні з відповідним періодом 2014 року власні надходження до  загального фонду бюджету району зменшилися на 5 567,2 тис. грн. (22,5 %).
         З урахуванням офіційних трансфертів до загального фонду бюджету району надійшло 61 559,6 тис. грн., що становить 96,7 % до уточненого плану.
         Основні суми невиконання планових призначень допущені по:
-      податку на доходи фізичних осіб – 312,9 тис. грн., або 2,1 %, оскільки не вдалося досягти запланованого росту надходжень, а також через наявність податкового боргу до бюджету району станом на 01.04.2015 – 453,2 тис. грн., заборгованості по несплаченій заробітній платі працюючим на госпрозрахункових підприємствах і організаціях району (за станом на 01.04.2015 – у сумі 52 573,9 тис. грн.).
         Крім того, на невиконання планових показників вплинуло зменшення надходжень податку на доходи фізичних осіб у І квартал 2015 року у порівнянні з відповідним періодом 2014 року від бюджетоутворюючих підприємств: ТОВ «Рекуперація свинцю» на 99,9 % (на 129,4 тис. грн.), ДЗ «СМСЧ №6 МОЗ України» на 30 % (на 155,3 тис. грн.), Дніпропетровської клінічної лікарні Придніпровської залізниці на 24 % (на 58,0 тис. грн.) тощо.
         - платежах плати за землю – на 577,3 тис. грн., або 11,5 % через наявність податкового боргу станом на 01.01.2015 – 4,0 млн. грн. (ПАТ "ДМЗ" –               852,2 тис.грн., ТОВ "Рекуперація свинцю" – 35,4 тис.грн., ТОВ "Метал-корт" – 91,2 тис.грн. та інші).
          - платі за надання адміністративних послуг – на 16,5 тис. грн., або 21,7 % через зменшення кількості наданих адміністративних послуг Дніпропетровською обласною санітарно-епідеміологічною станцією.
         Також не забезпечено виконання планових показників через наявність податкового боргу ряду підприємств і організацій району по належних до сплати в бюджет податках і платежах.
         Станом на 01.04.2015 податковий борг до бюджетів усіх рівнів становив 31 998,9 тис. грн., до бюджету району 4 394,1 тис. грн. і збільшився у порівнянні з 01.04.2014 до бюджетів усіх рівнів на 16 011,7 тис. грн. (в 2 рази), до бюджету району – на  2 317,1 тис. грн. (в 2,1 рази).
         Збільшення податкового боргу до бюджету району відбулося, в основному, по платежах за землю – 2 154,6  тис. грн., або в 2,3 рази (борг на 01.04.2015 – 3 896,6 тис. грн.) через погіршення фінансового стану, зменшення об’ємів виробництва та несплату поточних платежів підприємств району.
         Значні суми податкового боргу до бюджету району за станом на 01.04.2015 значилися за підприємствами, що перебувають у різних стадіях процедури банкрутства, а саме: ЗАТ ТОВ ДЗКЗМ «Дніпрокран» - 4,8 млн. грн., КЖЕП «Південне» - 4,6 млн. грн., тощо.
         При запланованих обсягах власних надходжень до спеціального фонду бюджету району на 2015 рік у сумі 7 035,2 тис. грн. надійшло доходів у сумі 2 180,0 тис. грн., виконання плану становить 31 %.
         З урахуванням офіційних трансфертів до спеціального фонду бюджету району надійшло 2 273,5 тис. грн., що становить 19,5 % до плану. 
 
Видатки  бюджету району, з урахуванням трансфертів, отриманих із бюджетів вищого рівня,  виконано в загальному обсязі 61055,5 тис. грн., з них по загальному фонду в обсязі 59772,7 тис. грн., що становить 80,3 % до плану на звітний період та по спеціальному фонду в обсязі 1282,8 тис. грн.,                        або 10,6 % до планових призначень на рік.
Протягом звітного періоду, у першочерговому порядку забезпечувалося фінансування, в межах асигнувань помісячного розпису бюджету, захищених  видатків.
На захищені статті із загального фонду бюджету району спрямовано  58925,8 тис. грн., що становить 82,0 % до планових призначень звітного періоду, та 98,6 % від загального обсягу видатків, у тому числі:
-                    на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери – 18219,9 тис. грн., що становить 30,5 % від загального обсягу видатків. Виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери проводилась своєчасно, без утворення заборгованості, з додержанням діючих умов оплати праці;
-                    на оплату витрат з придбання продуктів харчування та медикаментів – 1586,3 тис. грн., що становить 2,7 % від загального обсягу видатків;
-                    на оплату енергоносіїв, спожитих бюджетними установами та закладами,– 9676,9 тис. грн., що становить 16,2 % від загального обсягу видатків.
 
Кошти на оплату пільг та субсидій, наданих населенню за житлово-комунальні послуги, погашення заборгованості за надані пільги з послуг зв’язку, інші передбачені законодавством пільги та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами, виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг за рахунок субвенцій з державного бюджету одержані у сумі 29239,3 тис. грн.
 
Загальний обсяг кредиторської заборгованості по зобов’язанням загального фонду бюджету району обліковується на кінець звітного періоду  у сумі 10218,4  тис. грн., у тому числі по видатках з оплати праці –                             4371,2 тис. грн. (термін виплати не настав), запродуктихарчування–                           2,3 тис. грн., з оплати комунальних послуг та енергоносіїв – 144,9 тис. грн.,                  з інших виплат населенню – 5226,9 тис. грн.
 
Видатки на утримання органів місцевого самоврядуваннявиконані  усумі 1816,4 тис.грн., при планових призначеннях 2502,6 тис. грн.,                                          що становить  72,6 %.
Найбільшу питому вагу у загальній сумі видатків (78,5%)становлятьвидатки на заробітну плату із нарахуванням в обсязі 1426,0тис.грн.
 
Виконання бюджету по галузі «Освіта»склало – 27415,7 тис. грн. при уточненому плані на звітний період – 39711,7 тис. грн., що становить 69,0 %.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ та закладів освіти спрямовано 16007,9 тис. грн., виконання плану склало – 73,4 %.
          Видатки на харчування дітей дошкільних навчальних закладів та учнів середніх загальноосвітніх шкіл склали – 1574,1 тис. грн., за спожиті комунальні послуги та енергоносії – 9263,4 тис. грн.
         На виплату одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2015 році виповнилось18 років, видатки склали 10,9 тис. грн. (6 осіб по 1810,00 грн.).
         За рахунок коштів субвенції з державного бюджету проведено виплати допомоги на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг в дитячому будинку сімейного типу та 14 прийомних сім’ях у сумі 222,2 тис. грн.
 
         Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення проведено в обсязі 30126,6 тис. грн., при планових призначеннях 31046,4 тис. грн., що становить  97,0 %.
  По функції 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення»  видатки склали 156,9тис. грн., а саме:
-       на здійснення заходів з виконання районної комплексної програми соціального захисту інвалідів та соціально-незахищених верств населення «Турбота» на 2013-2017 роки– 29,7тис. грн., з них:
-       матеріальна допомога на поховання – 17,8тис. грн.;
-       матеріальна допомога мешканцям району – 11,9тис. грн.;
-       на здійснення заходів з виконання районної комплексної програми  «Ветеран» на 2013-2017 роки– 7,3тис. грн., а саме:
-       допомога учасникам війни в Афганістані – 7,3 тис. грн.;
-       адресна допомога на оплату ЖКП незахищеним верствам населення– 119,9тис. грн., в тому числі:
-       на виконання комплексної програми соціального захисту інвалідів               м. Дніпропетровська «Турбота» на 2013-2017 роки –  103,4тис. грн.;
-       на виконання комплексної програми соціального захисту громадян               м. Дніпропетровська, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  на 2014-2016 роки – 14,1 тис. грн.;
-       на здійснення заходів з виконання комплексної програми  соціального захисту ветеранів війни та праці м. Дніпропетровська «Ветеран» на 2013-2017 роки – 2,4 тис. грн.
 
На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді районної у місті ради було використано 117,1 тис. грн. при уточненому плані                          153,6 тис. грн., що становить  76,2 %, з них:
-         на оплату праці з нарахуваннями  –  81,4 тис. грн.;
-         на оплату комунальних послуг та енергоносіїв –  32,8 тис. грн.
 
По функції 091103 «Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді» на виконання програми «Молодь Красногвардійського району на 2013-2017 роки» видатки склали 13,6 тис. грн.
 
Видатки на утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) районної у місті ради виконано на суму                          752,0 тис. грн.при уточненому плані 960,7 тис. грн., що становить 78,3%, з них:
-  на заробітну плату з нарахуваннями – 651,0 тис. грн.;
-  наоплату витрат з придбання продуктів харчування та медикаментів – 10,0 тис. грн.;
-    на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 66,7 тис. грн.
 
У першому кварталі всього обслуговано1202 одиноких та непрацездатних громадянина по всіх відділеннях, у тому числі:
-                   відділення соціально-медичних послуг –73 особи;
-                   відділення соціальної допомоги вдома –842 особи;
-                   відділення організації надання адресної, натуральної та грошової      допомоги –209 осіб;
-                   відділення соціально-побутової адаптації – 78 осіб.
 
По функції 091205 на здійснення заходів з виконання районної комплексної програми «Ветеран» на 2013-2017 роки видатки на соціальну допомогу на забезпечення витрат з оплати компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до вимог Закону України від 19.06.2003   № 966-IV«Про соціальні послуги», склали 41,3 тис. грн.
 
Видатки по функції 091209 «Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів» на виконання районної комплексної програми «Ветеран» на 2013-2017 роки склали 28,7 тис. грн.
 
    По житлово-комунальному господарству(благоустрій району) видаткову частину бюджету освоєноусумі 257,1 тис.грн., або на 87,3 %до плану звітного періоду.За рахунок цих коштів проведено роботи по санітарній очистці території, ліквідації стихійних звалищ, видалення аварійних дерев, покос газонів, дератизацію та деларвацію.
 
Видатки за рахунок субвенції з міського бюджету на виконання доручень виборців депутатами міської ради по відділу комунального господарстварайонної у місті ради освоєно у сумі  99,9 тис. грн. на покриття кредиторської заборгованості на початок року по загальному фонду бюджету.
 
За рахунок субвенції з міського бюджету на природоохоронні заходи (ліквідацію стихійних сміттєзвалищ)було погашено кредиторську заборгованість  за минулий рік у сумі 50,8 тис. грн. по спеціальному фонду бюджету.
 
По галузі «Культура і мистецтво» видаткову частину бюджету виконано на 71,7%.
По функції 110104 «Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва» видатки склали                  1,2 тис. грн.
 
На утримання комунального закладу культури «Культурно-молодіжний центр «Краснопілля» Дніпропетровської міської радибуло використано кошти у сумі 55,9 тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями –                        53,5 тис. грн.
 
Для збереження позитивної тенденції та забезпечення фінансовими ресурсами усіх видатків, передбачених у бюджеті району на 2015 рік, фінансовому управлінню Красногвардійської районної у місті ради, Державній податковій інспекції у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області необхідно щоденно відслідковувати, у разі наявності, причини відставання у виконанні дохідної частини бюджету району по кожному дохідному джерелу та вживати заходи, направлені на збільшення обсягів надходжень і виконання показників як дохідної, так і видаткової частин бюджету району.
 
 
 
Начальник фінансового управління
районної у місті ради                                                                        Н.П. Алєксєєнко