Звіт про базове відстеження результативності проекту регуляторного акта – проекту рішення Дніпропетровської міської ради про затвердження мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на 2014

1.Вид та назва проекту регуляторного акта, результативність якого відстежується: проект рішення Дніпропетровської міської ради про затвердження мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на 2014 рік.
 
2. Назва виконавця заходів з відстеження: фінансово-економічний департамент Дніпропетровської міської ради.
 
3. Цілі прийняття акта:
Метою розробки та впровадження рішення Дніпропетровської міської ради є приведення діючого нормативно-правового акта міської ради у відповідність до ситуації, що склалася у ціновій політиці на ринку нерухомості на теперішній час.
Крім того, цілями нового рішення є врегулювання відносин між орендарями, орендодавцями та органами державної податкової служби в частині нарахування (сплати) податку на доходи фізичних осіб та/або єдиного податку від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування) та збільшення бюджетних надходжень та кількості платників зазначеного податку.
 
4. Строк виконання заходів з відстеження: 23.09.2013 по 01.11.2013.
 
5. Тип відстеження: базове відстеження.
 
6. Методи одержання результатів відстеження:
На виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308, враховуючи цілі регулювання, для проведення відстеження визначені такі статистичні показники результативності регуляторного акта:
- розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов’язаних з дією акта;
- кількість фізичних осіб – платників податку на доходи фізичних осіб та/або єдиного податку від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування).
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних
Відстеження результативності проекту цього регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу наявної інформації. Зокрема, для визначення статистичних показників результативності регуляторного акта використано інформацію Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області.
 
8. Кількісні та якісні значення показників результативності
 
Назва показника Значення показника
2011 рік 2012 рік 6 місяців 2013 року
1. Розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов’язаних з дією акта, тис. грн.:      
- від податку на доходи фізичних осіб 38 298,0 64 076,8 11 852,6
- від єдиного податку 1 544,2 10 651,3 11 258,1
 2. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта, ос.:      
- кількість фізичних осіб – підприємців та громадян – платників податку на доходи фізичних осіб від надання майна в оренду 17 461 23 929 13 661
- кількість фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку від надання майна в оренду 1 930 2 265 3 974
 
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей
Набуття чинності рішенням міської ради про затвердження мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на 2014 рік дає можливість врегулювати ситуацію, що склалася у ціновій політиці на ринку нерухомості на теперішній час та забезпечити прогнозований рівень бюджетних надходжень.
Повторне відстеження результативності рішення буде здійснене через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання ним чинності.
Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.
 
 
Перший заступник
міського голови                                                                           В. А. Мелещик     
Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.