Річний план закупівель на 2013 рік Комунальне підприємство культури «Центральний міський дитячий парк Лазаря Глоби»

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 № 922 

 РІЧНИЙ  ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2013рік
Комунальне підприємство культури 
«Центральний міський дитячий  парк Лазаря Глоби»___02131858

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі  Код КЕКВ (для бюджетних коштів)  Джерело фінансу-вання  Очіку-вана вартість предмета закупівлі  Процедура закупівлі  Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі  Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)  Примітки 
81.30.1
Послуги щодо благоустроютериторії
згідно ДК 016:2010
2610 Міський бюджет   відкриті торги квітень 2013р.   Процедура закупівлі визначена зг.ст.12 Закону України «Про здійснення державних закупівель»
 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  11.02.2013р. № 3
Голова комітету з конкурсних торгів  Кравченко С.М.
(прізвище, ініціали) 
_______________
      (підпис)    М. П. 
Секретар комітету з конкурсних торгів  Заболоцька Т.І.
(прізвище, ініціали) 
_______________
        (підпис) 
Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.