Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – рішення Дніпропетровської міської ради від 28.12.11 № 4/19

Звіт
про базове відстеження результативності регуляторного акта –
рішення Дніпропетровської міської ради від 28.12.11 № 4/19 «Про затвердження мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб»
 
1.Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується: рішення Дніпропетровської міської ради від 28.12.11 № 4/19 «Про затвердження мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб».
 
2. Назва виконавця заходів з відстеження: фінансово-економічний департамент Дніпропетровської міської ради.
 
3. Цілі прийняття акта:
Метою розробки та впровадження рішення Дніпропетровської міської ради є приведення діючого нормативно-правового акта міської ради у відповідність до ситуації, що склалася у ціновій політиці на ринку нерухомості на теперішній час.
Крім того, цілями рішення є врегулювання відносин між орендарями, орендодавцями та Державною податковою службою України я в частині нарахування (сплати) податку на доходи фізичних осіб від надання в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) нерухомого майна та збільшення бюджетних надходжень та кількості платників зазначеного податку.
 
4. Строк виконання заходів з відстеження: 10.04.12 по 08.06.12.
 
5. Тип відстеження: базове відстеження.
 
6. Методи одержання результатів відстеження:
На виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308, враховуючи цілі регулювання, для проведення відстеження визначені такі статистичні показники результативності регуляторного акта:
 
- розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов’язаних з дією акта;
- кількість фізичних осіб – платників податку на доходи фізичних осіб від надання в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) нерухомого майна;
 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних
Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу наявної інформації. Зокрема, для визначення статистичних показників результативності регуляторного акта використано інформацію Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), надану Державною податковою службою у Дніпропетровській області.
 
8. Кількісні та якісні значення показників результативності
 
Назва показника Значення показника
2010 рік 2011 рік
1. Розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов’язаних з дією акта, тис. грн.
 
86 471,4
 
129 133,9
 
 2.Кількість фізичних осіб – платників податку на доходи фізичних осіб від надання в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) нерухомого майна, ос.
 
13 395
 
12 971
 
 
 
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей
Набуття чинності рішенням міської ради від 28.12.11 № 4/19 «Про затвердження мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб» дозволяє врегулювати ситуацію, що склалася у ціновій політиці на ринку нерухомості на теперішній час.
Порівняння показників результативності регуляторного акта, яке дасть висновок про ступінь реалізації рішення, можливо буде провести під час повторного та періодичних відстежень.
 
 
 
Міський голова                                                                         І.І. Куліченко
 
Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.