Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта - рішення Дніпропетровської міської ради від 06.04.11 № 19/10

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта - рішення Дніпропетровської міської ради                        від 06.04.11 № 19/10 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.03.07 № 41/11 «Про оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста», із змінами та доповненнями»
 
 
         1. Вид та назва регуляторного акта.
 
         Рішення Дніпропетровської міської ради від 06.04.11 № 19/10 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.03.07 № 41/11 «Про оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста», із змінами та доповненнями».
 
2. Виконавець заходів з відстеження.
 
Повторне відстеження результативності рішення Дніпропетровської міської ради від 06.04.11 № 19/10 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.03.07 № 41/11 «Про оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста», із змінами та доповненнями» виконано департаментом корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради.
 
 3.Цілі прийняття рішення.
        
Основними цілями прийняття регуляторного акта є:
- нормативне регулювання  та удосконалення  Порядку  передачі в оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міставідповідно до вимог  законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засадидержавної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та рішень міської радивід 10.11.10 №7/1 «Про утворення постійних комісій міської ради», від 10.11.10 № 9/1 «Про обрання голів постійних комісій міської ради» та від 01.12.10 № 3/3 «Про структуру виконавчих органів міської ради, граничну чисельність працівників міської ради та її виконавчих органів і кількісний та персональний склад виконкому міської ради»;
- нормативне врегулювання організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста;
- підвищення ефективності використання нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста;
- збільшення надходжень до міського бюджету від оренди комунального нерухомого майна та врегулювання питань, пов’язаних з передачею в оренду майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади                     м. Дніпропетровська та майнових відносини між орендодавцем та орендарями.
 
Рішення міської ради прийнято для здійснення регулювання на місцевому рівні відносин, які виникають у разі передачі воренду об'єктів нерухомого  майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста; підвищення прозорості і відкритості цих процедур; збереження комунального нерухомого майна та його ефективного використання; поповнення міського бюджету.
 
 4.Строк виконання відстеження.
 
         З 23.02.12 по 06.04.12.
  
5.Тип відстеження.
 
Повторне.
  
6.Методи одержання результатів відстеження, способи одержання даних.
 
Методи одержання результатів відстеження – економічний метод.
Дані та припущення, на основі яких відстежувалось результативність, а також способи одержання даних:
- звітні дані департаменту корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради та фінансово-економічного департаменту Дніпропетровської міської ради.
         Відстеження результативності нормативно-правового акта здійснено шляхом проведення відповідного аналізу надходжень до міського бюджету на підставі статистичних даних та відстеження динаміки надходжень за надане в оренду нерухоме майно, що належить до комунальної власності територіальної громади міста; відстежень змін в чинному законодавстві; кількості об’єктів, переданих  в оренду.
 
 7. Якісні значення показників результативності регуляторного акта.
 
Якісними показниками результативності впровадження цього регуляторного акта є:
 
-                     прийняття більш вдосконалого Порядку передачі в оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста;
-         здійснення чіткого контролю за цільовим використанням об’єктів, переданих в оренду; правильністю визначення орендних ставок;
-                       контролювання надходжень до міського бюджету грошових коштів від оренди комунального нерухомого майната планування надходжень  до міського бюджету на майбутні періоди;
-                     поповнення міського бюджету та власних обігових коштів підприємств-балансоутримувачів при формуванні міського бюджету;
-                     скорочення термінів проведення конкурсів на право оренди об'єктів нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста;
-                     скорочення термінів проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності при передачі в оренду комунального нерухомого майна;
-                     упорядкування процесу передачі в оренду нерухомого майна, встановлення контролю за його збереженням та ефективним використанням вільних площ;
-                     створення більш сприятливих умов оформлення оренди для потенційних орендарів вільних приміщень, що належать до комунальної власності територіальної громади міста.
  
8. Кількісні значення показників результативності
регуляторного акта.
 
Кількісними показниками результативності впровадження цього регуляторного акта є:
 
- збільшення кількості орендарів об’єктів нерухомого майна,  що належить до комунальної власності територіальної громади міста та збільшення кількості укладених договорів оренди - станом на 06.04.12  департамент корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради є орендодавцем по 1494діючимдоговорам оренди комунального нерухомого майна. По іншим договорам оренди продовжується процес укладення договорів оренди відповідно до Законів України «Про оренду державного та комунального майна» та чинного законодавства, на підставі нової незалежної оцінки і орендних ставок, затверджених міською радою та укладення договорів оренди на вільні приміщення, які передаються в оренду на конкурсних засадах;
 
         - збільшення надходження коштів до міського бюджету, про що свідчить проведений  аналіз надходжень коштів до міського бюджету від оренди за попередні роки:
 
         Надходження орендної плати до міського бюджету за оренду комунального нерухомого майна та цілісних майнових комплексів у 2011 році у зрівнянні з 2007 роком збільшилося на 100,9 %.
 
          Надходження орендної плати до міського бюджету за оренду комунального нерухомого майна та цілісних майнових комплексів                           у 2012 році (станом на 06.04.12 ) – 3273,3 тис.грн.
          
         Враховуючи досягнуті показники можливо бачити ефективність від впровадження прийняття регуляторного акта.
  
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.
 
Прийняття регуляторного акта - рішення Дніпропетровської міської ради від 06.04.11 № 19/10 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.03.07 № 41/11 «Про оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста», із змінами та доповненнями»  несе позитивний результат.
Повторне відстеження результативності рішення міської ради від 06.04.11  № 19/10 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.03.07 № 41/11 «Про оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста», із змінами та доповненнями» показує, що за результатами прийняття вказаного рішення отримано певні позитивні соціально-економічні наслідки та забезпечено ефективність і збалансованість у сфері врегулювання правовідносин за використання комунального нерухомого майна.
Прийняття регуляторного акта надало можливість вдосконалити Порядок передачі в оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, передачу майна в оренду за рахунок приведення її у відповідність до діючої кон’юнктури ринку нерухомості міста  та  збільшення надходження коштів до міського бюджету від оренди комунального нерухомого майна.
         Існуючий Порядок передачі в оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста доцільний та економічно обгрунтований згідно діючого законодавства.
 
 
 
              
Перший заступник міського голови                                      А.Ф.Крупський
 
 
 
 
 
 
Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.