Звіт про базове відстеження акта «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального нерухомого майна»

Звіт про базове відстеження результативності
 регуляторного акта - від 29.02.12 № 8/21
«Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального нерухомого майна»
 
 
         1. Вид та назва регуляторного акта.
 
         Рішення Дніпропетровської міської ради від 29.02.12 № 8/21 «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального нерухомого майна».
 
          2. Виконавець заходів з відстеження.
 
         Базове відстеження результативності рішення Дніпропетровської міської ради від 29.02.12 № 8/21 «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального нерухомого майна» виконано департаментом корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради.   
  
     3.Цілі прийняття рішення.
 
Основними цілями прийняття регуляторного акта є:
- нормативне регулювання  та удосконалення  Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального нерухомого майна, застосування   орендних   ставок   за   використання комунального нерухомого майнавідповідно до вимог законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засадидержавної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та на методологічних засадах, визначених Постановою Кабінету Міністрів від 04.10.95 № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» із змінами;
- нормативне врегулювання організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста;
- підвищення ефективності використання нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста;
- збільшення надходжень до міського бюджету від оренди комунального нерухомого майна та врегулювання питань, пов’язаних з передачею в оренду майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади                     м. Дніпропетровська та майнових відносини між орендодавцем та орендарями.

Рішення міської ради прийнято для здійснення регулювання на місцевому рівні відносин, які виникають у разі передачі воренду об'єктів нерухомого  майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста; підвищення прозорості і відкритості процедури Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального нерухомого майна, застосування орендних ставок за використання комунального нерухомого майна; збереження комунального нерухомого майна та його ефективного використання; поповнення міського бюджету.
 
 
         4.Строк виконання відстеження.
 
         З 29.02.12 по 13.04.12.
  
         5.Тип відстеження.
 
         Базове.
 
         6. Методи базового відстеження, способи одержання даних.
 
 Методи одержання результатів відстеження – економічний метод.
Дані та припущення, на основі яких відстежувалось результативність, а також способи одержання даних:
- звітні дані департаменту корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради та фінансово-економічного департаменту Дніпропетровської міської ради.
         Відстеження результативності нормативно-правового акта здійснено шляхом проведення відповідного аналізу надходжень до міського бюджету на підставі статистичних даних та відстеження динаміки надходжень за надане в оренду нерухоме майно, що належить до комунальної власності територіальної громади міста; відстежень змін в чинному законодавстві; кількості об’єктів, переданих  в оренду.
 
7. Якісні значення показників результативності регуляторного акта.
 
Якісними показниками результативності впровадження цього регуляторного акта є:
 
-                     затвердження більш вдосконалої Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального нерухомого майна;
-                     здійснення економічно обгрунтованого розрахунку орендної плати за використання комунального нерухомого майна, відповідно до вимог чинного законодавства;
-                     використання затверджених орендних ставок за використання комунального нерухомого майна;
-                     здійснення чіткого контролю за цільовим використанням об’єктів, переданих в оренду (правильність визначення орендних ставок, зобов’язання щодо поліпшень тощо);
-                     контролювання надходжень до міського бюджету грошових коштів від оренди комунального нерухомого майната планування надходжень  до міського бюджету на майбутні періоди;
-                     збільшення надходжень коштів до міського бюджету
-                     поповнення міського бюджету та власних обігових коштів підприємств-балансоутримувачів при формуванні міського бюджету;
-                     здійснення належного централізованого контролю за справлянням орендної плати та належного обліку передачі нерухомого майна (нежитлові приміщення, будівлі, споруди)  в оренду;
-                     упорядкування процесу передачі в оренду нерухомого майна, встановлення контролю за його збереженням та ефективним використанням вільних площ;
-                     створення більш сприятливих умов для потенційних орендарів вільних приміщень, що належать до комунальної власності.
 
 
8. Кількісні значення показників результативності
регуляторного акта.
 
Кількісними показниками результативності впровадження цього регуляторного акта є:
 
- збільшення кількості орендарів об’єктів нерухомого майна,  що належить до комунальної власності територіальної громади міста та збільшення кількості укладених договорів оренди - станом на 13.04.12  департамент корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради є орендодавцем по 1498діючимдоговорам оренди комунального нерухомого майна. По іншим договорам оренди продовжується процес укладення договорів оренди відповідно до Законів України «Про оренду державного та комунального майна» та чинного законодавства, на підставі нової незалежної оцінки і орендних ставок, затверджених міською радою та укладення договорів оренди на вільні приміщення, які передаються в оренду на конкурсних засадах;
 
         - збільшення надходження коштів до міського бюджету, про що свідчить проведений  аналіз надходжень коштів до міського бюджету від оренди за попередні роки:
 
         Надходження орендної плати до міського бюджету за оренду комунального нерухомого майна та цілісних майнових комплексів у 2011 році у зрівнянні з 2007 роком збільшилося на 100,9 %.
 
 
         Надходження орендної плати до міського бюджету за оренду комунального нерухомого майна та цілісних майнових комплексів                           у 2012 році (станом на 13.04.12 ) – 3893,9 тис.грн.
          
         Враховуючи досягнуті показники можливо бачити ефективність від впровадження прийняття регуляторного акта.
 
 
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та
ступеня досягнення визначених цілей.
 
Прийняття регуляторного акта - рішення Дніпропетровської міської ради від 29.02.12 № 8/21 «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального нерухомого майна» несе позитивний результат.
Базове відстеження результативності рішення міської ради від 29.02.12  № 8/21 «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального нерухомого майна» показує, що прийняття вказаного рішення буде мати позитивні соціально-економічні наслідки та забезпечить ефективність і збалансованість у сфері врегулювання правовідносин за використання комунального нерухомого майна.
Повторнаоцінка результатів впровадження рішення міської ради від 29.02.12 № 8/21 «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального нерухомого майна» буде здійснена при проведенні повторного відстеження.
Повторне відстеження планується здійснити через рік, після набуття чинності регуляторного акта, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.
Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки  з дня виконання заходів з повторного відстеження.
 
Примітка: рішення Дніпропетровської міської ради від 29.02.12 № 8/21 «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального нерухомого майна» оприлюднено в газеті «Наше місто» від 24.03.12 № 40 (3505)).
 
              
 
Перший заступник міського голови                                      А.Ф.Крупський
 
 
 
Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.