Комунальний позашкільний навчальний заклад "Станція юних натуралістів" Дніпровської міської ради

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Станція юних натуралістів» Дніпровської міської ради
Підпорядкування:
Дніпровська міська рада, Департамент гуманітарної політики,  управління молоді, позашкільної освіти та національно – патріотичного виховання.

 

В.о. директора закладу:
Деркач Оксана Олександрівна
Адреса: місто Дніпро, вулиця Футбольна 15А
Телефон: 793-45-41
E-mail: [email protected] com
Графік роботи: 
понеділок - п'ятниця 8:00 - 17:00 
субота – неділя  вихідний
Графік прийому громадян: 
щосереди 13:00 - 17:00
Адреса веб – сайту
https://www.facebook.com/kpnzsun/

https://www.instagram.com/kpnzsun_dmr/

В КПНЗ  «Станція юних натуралістів» ДМР освітній процес спрямований не лише на передачу певних знань, умінь і навичок, але й на розвиток дитини, розкриття її творчих можливостей, здібностей і таких якостей особистості, як ініціативність, самодіяльність, здатність до саморозвитку і самореалізації.

   В КПНЗ «Станція юних натуралістів» ДМР працює 27 гуртків (44 групи), в яких навчаються 657 дітей. Структурою закладу передбачені відділи: 

Еколого-натуралістичний напрям


Екологічний профіль


Гурток « Юні друзі природи молодшого шкільного віку»


Гурток «Основи екологічних знань»


Гурток «Природознавство для дошкільників»


Гурток «Юні друзі природи»


Гурток «Людина і довкілля»


загально-біологічний профіль


Гурток «Любителі декоративних та свійських тварин»


еколого – біологічний профіль


Гурток «Природа рідного краю»


Гурток «Юні рослинники»


Гурток «Юні квітникарі»


Гурток «Юні екологи»


Гурток «Юні охоронці природи»


Гурток «Біологія людини»


Гурток «Основи гідробіології»


Гурток «Знавці лікарських рослин»


Гурток «Основи біоетики»


сільсько –господарський профіль


Гурток « Юні аматори зеленої архітектури»


Художньо-естетичний напрям


декоративно - ужитковий профіль


Гурток «Декоративно-вжиткове мистецтво»


Гурток «Виготовлення сувенірів»


Гурток «Образотворче мистецтво»

 

Гурток «Основи екологічних знань» працює на базі  КЗО  «НВК №104» ДМР;
Гурток «Біологія людини»  працює  на базі КЗО  «СЗШ №62» ДМР; 
Гурток «Основи гідробіології» працює на базі КЗО «Фінансово -  економічний ліцей» ДМР;
Гурток «Основи біоетики» працює на базі КЗО «СЗШ№ №39» ДМР, КЗО «СЗШ № 31» ДМР;
Гурток « Юні аматори зеленої архітектури» - КЗО «СЗШ № 101» ДМР;
Гурток «Юні охоронці природи» -  КЗО «СЗШ № 105»ДМР, КЗО «CЗШ № 124» ДМР;
Гурток «Любителі декоративних та свійських тварин» -  КЗО «СЗШ № 34» ДМР;
Гурток «Природознавство для дошкільників» - КЗО «ДНЗ №163» ДМР, КЗО «ДНЗ № 239» ДМР;
Гурток «Людина і довкілля» - КЗО «СЗШ №6 »ДМР;
Гурток «Народна творчість» -  КЗО « НВК №102 »ДМР, КЗО « НВК № 50» ДМР;
Гурток «Юні знавці лікарських рослин» -  КПНЗ «СЮН» ДМР;
Гурток « Юні екологи» - КЗО «СЗШ № 123»ДМР, КЗО «СЗШ № 62» ДМР;
Гурток «Юні квітникарі» - КЗО «СЗШ №6 »ДМР;
Гурток «Юні рослинники» -  КЗО « НВК №104»ДМР;
Гурток «Основи екологічних знань»-  КЗО « НВК №104» ДМР;
Гурток «Юні друзі природи молодшого шкільного віку» -  КПНЗ « СЮН» ДМР, КПНЗ "Міська флотилія юних моряків і річковиків" ДМР;
Гурток «Природа рідного краю» - КЗО «СЗШ 124» ДМР;

Гурток "Образотворче мистецтво" - КПНЗ "СЮН" ДМР.

 

Основними нормативно-правовими  документами, які використовуються у роботі закладу є Конституція України, Закон України «Про позашкільну освіту», Закон України «Про освіту», Положення про позашкільний навчальний заклад, Закон України «Про мови» тощо. Мова навчання в закладі – державна.
  Заклад працює над реалізацією Концепції національно – патріотичного виховання дітей та молоді.
     

Педагогічним колективом велика увага приділяється формуванню у гуртківців:
національної самосвідомості;
- вивчення питань українознавства;
-  освіченої, творчої особистості;
- збереження та зміцнення здоров’я;
 - естетичні смаки.

 

Пріоритетними напрямки роботи закладу є:
- еколого-натуралістичний;
- дослідницько-експериментальний;
- оздоровчий;
- профорієнтаційний.

          Головним завданням позашкільного закладу є:
       - реалізація державної політики у галузі позашкільної освіти;
       - залучення вихованців, учнів, слухачів до практичної роботи та інших біологічних напрямів, формування знань, навичок, вмінь в галузях сільського господарства: лісництво, садівництво, грибівництво, квітникарство тощо;
        - створення умінь для оволодіння вихованцями знаннями про  навколишнє середовище та формування екологічної культури особистості, набуття  навичок і досвіду розв`язання екологічних проблем;
       - залучення вихованців до науково-дослідницької, експериментальної,  винахідницької роботи в галузі сільськогосподарських наук;
        - створення умов для самореалізації і розвитку природних нахилів та інтересів, індивідуальних здібностей вихованців, учнів, слухачів;
        - формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення. 

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по-батькові Посада Телефон

Примітка

1 Деркач  Оксана Олександрівна в.о. директора,
методист,
керівник гуртка
0979488405 Основний
2 Григоренко Лідія Яківна заступник директора з НВР,
керівник  гуртка
0964938224 Основний
3 Темченко Людмила Іванівна методист,
керівник гуртка
0660815654 Основний
4 Мельник Ася Тихонівна керівник гуртка 0975268606 Основний
5 Плиг Ганна Павлівна керівник гуртка 0957105295 Основний
6 Лісовицька Вікторія Романівна культорганізатор, керівник 
гуртка
0507780057 Основний
7 Рижкова Світлана Олександрівна керівник гуртка 0953300550 Основний
8 Перекотій Юлія Анатоліївна керівник гуртка 0989829840 Основний
9 Теличко Наталія Миколаївна керівник гуртка 0732237085 Сумісник
10 Пасько Світлана Іванівна керівник гуртка 0964211410 Сумісник
11 Долгова Леся Анатоліївна керівник гуртка 0679012018 Сумісник
12 Дмитренко Ирина Петрівна керівник гуртка 0980846193 Сумісник
13 Кривошея Галина Василівна керівник гуртка 0963897201 Сумісник
14 Крістальна Наталія Казимирівна керівник гуртка 0667515823 Сумісник
15 Крайняк Олена Василівна  керівник гуртка 0999585090 Сумісник
16 Крамар Ольга Іллівна керівник гуртка 0957546800 Сумісник
17 Черетун Світлана Євгеніївна керівник гуртка 0506045431 Сумісник
18 Перетятько Вікторія Григорівна керівник гуртка 0950446155 Сумісник
19 Поліщук Наталія Ігорівна керівник гуртка 0664298425 Сумісник
20 Усенко Ірина Сергіївна керівник гуртка 0669670606 Сумісник
21 Кужда Наталія Олексіївна керівник гуртка 0956328993 Сумісник
22 Рижко Антоніна Іванівна керівник гуртка 0664921211 Сумісник
23 Пеня Людмила Миколаївна керівник гуртка 0663139028 Сумісник
24 Лихолат Володимир Миколайович керівник гуртка 0989502100 Сумісник
25 Байраченко Віта Валеріївна керівник гуртка 0978922409 Сумісник
26 Жежер Тетяна Олексіївна Заступник директора з адмін. – господарської роботи 0968065545  
27 Севрук Ольга Вікторівна прибиральниця 0931245449  
28 Найда Василь Дмитрович двірник 0636453703  
29 Химич Микола Павлович сторож 0979251111  
30 Жежер Сергій Павлович сторож 0963691212

 

                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                          Департамент гуманітарної політики
                                                                                          Дніпровської міської ради

                                                                                          Наказ __________ № _____________

                                                                                         Директор департаменту гуманітарної
                                                                                         політики Дніпровської міської ради 

                                                                                           ________________  К. А. Сушко


    
                                                                       СТАТУТ
                                              КОМУНАЛЬНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО 
                                                  НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
                                           «СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ»
                                              ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
                                                             (нова редакція)


                                                                                                       ПРИЙНЯТО
                                                                                                       Педагогічною радою 
                                                                                                       КПНЗ  «Станція юних натуралістів» ДМР
                                                                                                       протокол від  06.06.2018р. № 5
                                                           
                                                       


                                                     
                                                                            м. Дніпро


          Ці зміни та доповнення є новою редакцією СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 27.06.1995 №179, перереєстрованого зі змінами 12.09.2007, номер запису №12241050001038421, перереєстрованого зі змінами  22.09.2009, номер запису №12241050002038421, перереєстрованого зі змінами  24.04.2012 , номер запису12241050004038421,перереєстрованого зі змінами 21.06.2016 року, номер запису 122403842161, ідентифікаційний номер 35341046
     Заклад позашкільної освіти є правонаступником КОМУНАЛЬНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ №2» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

                                       І. Загальні положення
1.1.     КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СТАНЦІЯ ЮНИХ  НАТУРАЛІСТІВ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  це заклад позашкільної освіти, який здійснює навчання і виховання учнів, вихованців, організовує і здійснює методичну роботу. 
1.2.       Місцезнаходження КОМУНАЛЬНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ:
 Україна, 49020, м. Дніпро, вул. Футбольна,15-а, тел. 793-45-41.

1.3.      КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі  заклад позашкільної освіти) є юридичною особою, має реєстраційний рахунок в органах Державної казначейської  служби, печатку, штамп, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, бланк.
1.4.     Власником закладу позашкільної освіти є територіальна громада міста в особі  Дніпровської міської ради.  Органом управління закладом є департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.
 1.5     Головною метою закладу позашкільної освіти є забезпечення   реалізації права громадян  на здобуття і поглиблення знань з основ природничих, аграрних, лісогосподарських наук, створення умов для задоволення потреб особистості в творчій реалізації та професійному самовизначенні з урахуванням особливостей соціально - економічного розвитку регіону, потреб сім`ї, запитів інших навчальних закладів, молодіжних і дитячих громадських організацій.

 1.6.   Головним завданням закладу позашкільної освіти є:
       - реалізація державної політики у галузі позашкільної освіти;
       - залучення вихованців, учнів, слухачів до практичної роботи та інших біологічних напрямів, формування знань, навичок, вмінь в галузях сільського господарства: лісництво, садівництво, грибівництво, квітникарство тощо;
      - створення умінь для оволодіння вихованцями, учнями, слухачами      знаннями про  навколишнє середовище та формування екологічної культури особистості, набуття  навичок і досвіду розв`язання екологічних проблем;
       - залучення вихованців, учнів, слухачів до науково-дослідницької, експериментальної,  конструкторської, винахідницької роботи в галузі сільськогосподарських наук;
        - створення умов для самореалізації і розвитку природних нахилів та інтересів, індивідуальних здібностей вихованців, учнів, слухачів;
        - формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення.
1.7.   Заклад позашкільної освіти у своїй діяльності керується  Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 р. № 433, іншими нормативно - правовими актами, власним Статутом. Наказами  департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, рішенням виконкому Дніпровської міської ради, рішенням Дніпровської міської ради.
1.8.  Заклад позашкільної освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченою законодавством України та власним Статутом.
1.9.  Заклад позашкільної освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
      - безпечні умови позашкільної діяльності;
      - дотримання державних стандартів позашкільної освіти;
      - дотримання договірних зобов`язань з іншими суб`єктами освітньої, виробничої діяльності, в тому числі зобов`язань за міжнародними угодами;
      - дотримання фінансової дисципліни.
1.10.  Мова навчання і виховання у закладі позашкільної освіти визначена
 Законом України «Про засади державної мовної політики».
1.11.  Заклад позашкільної освіти має право:
     - проходити в установленому порядку державну атестацію;
     - визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за  погодженням із власником;
     - в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та     індивідуальні робочі плани;
     - спільно з науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України; 
     - використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників  навчально-виховного процесу;
     - отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних  і фізичних осіб;
     - займати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку,  визначеному законодавством України ;
     - розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно - оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.
1.12. Взаємовідносини закладу позашкільної освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладенні між ними.  
                        ІІ. Організація  освітнього  процесу
2.1.   Заклад  позашкільної освіти планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного  планів, погодженими  із  управлінням молоді, позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.  В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи  закладу позашкільної освіти, визначаються перспективи його розвитку.
 2.2.   Основним документом, що регулює  освітній процес є робочий навчальний план, що складається на основі Типових навчальних планів,  розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України.
          Робочий навчальний план закладу позашкільної освіти погоджується педагогічною радою закладу і затверджується представником власника і забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері освіти.
   2.3.   Заклад позашкільної освіти здійснює освітній процес за денною     формою навчання та виховання.
   2.4.  Прийом до закладу позашкільної освіти здійснюється протягом навчального року (в міру закінчення комплектування гуртків, груп та інших творчих об`єднань) за бажанням вихованців,  слухачів і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на без конкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються   закладом.
           До закладу позашкільної освіти зараховуються вихованці, учні і слухачі   віком від 5 до 18 років.
   2.5.    Освітній  процес у позашкільному закладі здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров`я) з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, клубна робота, індивідуальне заняття, семінар, екскурсія, практична робота в теплицях, на науково-дослідних земельних ділянках, сільськогосподарських підприємствах, на природі.
   2.6.    Навчальний рік у закладі позашкільної освіти починається 1 вересня.
           Комплектування гуртків, груп та інших творчих об`єднань здійснюється у період з 1 по 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка.
          Тривалість навчального року установлюється Міністерством освіти і науки України.
           У канікулярні, вихідні та святкові дні заклад позашкільної освіти працює за окремим планом, затвердженим керівником  закладу.
   2.7.    Тривалість одного заняття визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізичного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців, учнів і слухачів:
           віком від 5 до 6 років – 30 хвилин;
           віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;
           старшого віку  - 45 хвилин.
          Перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка і визначаються режимом щоденної роботи  закладу.
          Тижневий режим роботи закладу позашкільної освіти  затверджується у розкладі гурткових занять.
 2.8.    Середня наповнюваність гуртків, груп, студій та інших творчих об`єднань становить 10 – 15 вихованців, учнів і слухачів. Наповнюваність окремих гуртків, груп може встановлюватися директором закладу  позашкільної освіти залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей організації освітнього  процесу, рівня майстерності вихованців, учнів і слухачів і становить не більш як 25 вихованців, учнів, слухачів.
 2.9.      Гуртки, які працюють у закладі позашкільної освіти класифікуються за трьома рівнями:
     - початковий - творчі об`єднання загальнорозвиваючого спрямування, що сприяють розвитку інтересу вихованців до еколого-натуралістичної діяльності;
     - основний - творчі об`єднання, які розвивають стійкі інтереси вихованців, учнів, слухачів, дають їм знання, практичні вміння і навички, сприяють професійному самовизначенню;
     - вищий рівень - творчі об`єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців, учнів, слухачів.
          Відповідно до класифікації визначається мета і перспектива діяльності        гуртків, груп та інших творчих об`єднань, їх чисельний склад, обирається програма.
2.10. Заклад позашкільної освіти може організовувати роботу своїх гуртків у приміщеннях загальноосвітніх шкіл, підприємств, організацій, вищих навчальних закладів, наукових установ відповідно до укладених угод із зазначеними закладами.

 2.11.  Заклад позашкільної освіти проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, груп та інших творчих об`єднань.
              Згідно з рішенням власника на підставі відповідних угод заклад позашкільної освіти може надавати інформаційно-методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам регіону, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.
2.12.   Під час навчання учневі, який склав кваліфікаційні іспити, в установленому порядку видається свідоцтво (посвідчення) про присвоєння кваліфікації, розряду, класу, категорії за професією.
       
       За результатами навчання випускникам закладу позашкільної освіти, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видаються відповідні документи про професійну, спеціальну  позашкільну освіту в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 
                   ІІІ. Учасники  освітнього  процесу
3.1.  Учасниками  освітнього процесу  закладу позашкільної освіти є:
           - вихованці, учні, слухачі;
           - директор, заступник  директора  закладу позашкільної освіти ;
           - методисти та педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі, спеціалісти,    які залучені до навчально-виховного процесу;
          - батьки або особи, які їх замінюють;
          - представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь у освітньому  процесі.
 3.2.  Вихованці, учні і слухачі закладу позашкільної освіти мають гарантоване державою право на:
          - здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдаровань, уподобань  та інтересів;
          - добровільний вибір виду діяльності;
          - навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях   позашкільного закладу;
          -   безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;
          - користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та оздоровчою базою позашкільного закладу;  
          - участь у різних видах навчальної, науково-практичної роботи, у конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, виставках, конкурсах та інших масових заходах;
          - представлення в органах громадського самоврядування позашкільного закладу;
          -  вільне вираження поглядів, переконань;
          - захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.
3.3. Вихованці, учні і слухачі закладу позашкільної освіти зобов’язані:
          -   оволодіти знаннями, вміннями, практичними навичками;
          -   підвищувати загальний культурний рівень;
          -   дотримуватись моральних і етичних норм;
          -   брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
          -    бережно ставитись до державного, громадського і особистого майна;
          -  дотримуватись вимог Статуту, правил внутрішнього трудового     розпорядку закладу.
3.4. Педагогічні працівники закладу позашкільної освіти мають право на:
        -  захист професійної честі, гідності;
       - внесення керівництву закладу позашкільної освіти та органам управління закладом пропозицій щодо поліпшення  освітнього  процесу, подання на розгляд керівництву закладу та педагогічній раді пропозиції про моральне та матеріальне заохочення вихованців, учнів і слухачів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у закладі;
         -  вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;
          - участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів   самоврядування  позашкільного закладу, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;
          - проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної, пошукової роботи;
          - вияв соціально-педагогічної ініціативи, вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями, учнями і слухачами;
          - соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;
          - об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України.
3.5.  Педагогічні працівники закладу позашкільної освіти зобов’язані: 
          -   виконувати навчальні плани та програми;
          -  надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів;
          -  сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей дітей, фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців, учнів, слухачів, а також збереженню здоров’я;
         -  визначати мету та конкретні завдання навчання, виховання і розвитку вихованців, учнів і слухачів, вибирати адекватні засоби їх реалізації;
         -  здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями, учнями і слухачами моральних та етичних норм поведінки,  правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог інших документів, що регламентують організацію  освітнього процесу;
         -  дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність вихованця, учня і слухача, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;
         - своєю діяльністю стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;
         -  берегти здоров’я вихованців, учнів і слухачів, їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;
        - виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
        - постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і   політичну культуру;
        - вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);
        -   виховувати особистим прикладом  і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
        - дотримуватись вимог Статуту позашкільного закладу, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки;
        -   брати участь у роботі педагогічної ради закладу позашкільної освіти;
        -  виконувати накази і розпорядження керівника закладу позашкільної освіти та органу управління, кому підпорядкований заклад. 
3.6.  Керівники гуртків, груп та інших творчих об’єднань  працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого його керівником. 
3.7.  Обсяг педагогічного навантаження в закладі визначається директором згідно із законодавством України  і затверджується засновником.
        Перерозподіл або зміна педагогічного навантаження протягом навчального року здійснюється директором закладу позашкільної освіти за виробничими та особистими обставинами, а також за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства України  про  працю.
3.8. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання   професійних    обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством України.
3.9. Педагогічні працівники закладу позашкільної освіти підлягають атестації, як правило, один раз у п’ять років відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.
3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку  закладу позашкільної освіти, не виконують посадові обов`язки, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України. 
3.11.  Батьки вихованців, учнів і слухачів або особи, які їх замінюють, мають право:
        - обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування  закладу позашкільної освіти; 
        -  звертатися до органів управління закладом, директора  закладу позашкільної освіти і органів громадського самоврядування   закладу з питань навчання, виховання   дітей;
        - приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності закладу;
       -  брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації  освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу позашкільної освіти;
        - захищати законні інтереси своїх дітей в органах громадського самоврядування та у відповідних державних, судових органах.
3.12.  Батьки вихованців, учнів і слухачів або особи, які їх замінюють, зобов`язані:
        -     забезпечувати умови для здобуття дитиною позашкільної освіти;
        -  постійно дбати про фізичне здоров`я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
поважати здібність дитини, виховувати  працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім`ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
        -    виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.
3.13. Представники громадськості мають право:
        -  обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування у закладі позашкільної освіти;
        - сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому   забезпеченню закладу;
         - проводити консультації для педагогічних працівників;
         - брати участь в організації  освітнього  процесу.
3.14. Представники громадськості зобов`язані:
         - дотримуватися Статуту закладу позашкільної освіти, виконувати накази та розпорядження директора закладу; 
         - рішення органів громадського самоврядування;
         - захищати вихованців, учнів, слухачів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;
         - пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо. 
                      ІV. Управління позашкільним закладом
   Заклад позашкільної освіти здійснює свою діяльність у підпорядкуванні департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, який є 
представником власника.
             Безпосереднє керівництво закладу позашкільної освіти здійснює його директор, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку і атестацію керівних кадрів освіти в порядку, встановленому МОН України.
            Директор призначається на посаду і звільняється з посади департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради з дотриманням чинного законодавства України.
         Призначення на посади та звільнення з посади заступників директора здійснюється за поданням директора   з дотриманням чинного законодавства України.
Педагогічні та інші працівники  закладу позашкільної освіти призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до законодавства України.     
 Завдання та обов’язки  директора :
        - здійснює керівництво педагогічним колективом, визначає структуру закладу, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового рівня працівників;
        -   організовує  освітній процес;
        - підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання,    заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогічних працівників;
        -  забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань,   умінь та навичок вихованців, учнів і слухачів;
        - створює необхідні умови для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти;
       -  забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно - гігієнічних та   протипожежних норм, техніки безпеки;
        - розпоряджається в установленому порядку майном і коштами  закладу позашкільної освіти   закладу;
        -  організовує виконання кошторису закладу позашкільної освіти, укладає угоди з   юридичними та фізичними особами, в установленому порядку відкриває рахунки в  органах Державної казначейської служби;
        - клопоче щодо встановлення надбавок, доплат, премій, матеріальної допомоги  працівникам  позашкільного закладу відповідно до законодавства України;  
        - представляє заклад позашкільної освіти в усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед власником за результати діяльності закладу;
        - дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-просвітницьких закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у  освітньому процесі;
        - забезпечує права вихованців, учнів, і слухачів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
-   видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх   виконання;
        - застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників позашкільного закладу;
        - затверджує посадові інструкції працівників позашкільного закладу;
        - щороку звітує на загальних зборах колективу позашкільного закладу про діяльність адміністрації;
        - несе відповідальність за виконання покладених на заклад позашкільної освіти завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна, переданого у користування та володіння закладу позашкільної освіти;
        - призначає завідуючих навчальними кабінетами, навчально-дослідними ділянками, теплицею;
        - здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов`язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність.
        - здійснює  інші  завдання та обов’язки, що   передбачені  чинним законодавством України.
4.4.   Органом громадського самоврядування  закладу позашкільної освіти є загальні збори  колективу закладу, що скликаються не менше одного разу на рік. Рішення загальних зборів вважаються правомочними, якщо в роботі бере участь понад 50% її членів. Рішення загальних зборів приймається простою більшістю голосів присутніх. До складу загальних зборів входять представники учнівського самоврядування, батьківської громадськості, а також педагогічні працівники, які постійно працюють у закладі позашкільної освіти.
                     На загальних зборах:
розглядають проект колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом;
обирають комісію з трудових спорів відповідно до Кодексів законів про працю України;
заслуховують та оцінюють щорічний звіт директора закладу;
розглядають питання освітнього, методичного, наукового і соціально – економічного розвитку  закладу позашкільної освіти та приймає відповідні рішення;
затверджують за поданням директора положення про структурні підрозділи закладу;
затверджують Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу;
      - приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших              педагогічних працівників.
           У період між загальними зборами повноваження покладаються на педагогічну раду закладу позашкільної освіти.
4.5.  Обсяг педагогічного навантаження керівників гуртків визначається на підставі законодавства України директором закладу і затверджується департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.   
         Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки         (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.
4.6.   У  закладі позашкільної освіти створюється постійно діючий колегіальний орган  –  педагогічна рада.  Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб  закладу позашкільної освіти.  Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж двох на рік.
         Головою педагогічної ради є директор  закладу позашкільної освіти.  
4.7.   Педагогічна рада розглядає питання: 
        - плани, підсумки і актуальні питання навчальної, виховної, організаційно -  масової та інформаційно-методичної роботи позашкільного  закладу, його структурних  підрозділів, гуртків та інших творчих об’єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;
        - розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності  закладу позашкільної освіти
        - визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів,    впровадження  у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
        - створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямками роботи;
        - розробляє рекомендації з питань організації навчально-виховного процесу, налагодження міжнародних освітніх та наукових зв’язків;
        - захищає права педагогічних працівників на педагогічну ініціативу, вільний вибір    форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для використання в навчальному процесі;
        - розробляє рекомендації щодо напрямів навчально-виховної роботи, схвалює і подає  на затвердження директора навчальні плани і навчальні програми, а також міжнародні освітні програми;
        - призначає учням, вихованцям і слухачам персональні та іменні стипендії, гранти;
        - порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників позашкільного   закладу тощо.
4.8.    У позашкільному закладі діє методична рада, яка є дорадчим органом.
 Головою методичної ради є методист  закладу позашкільної освіти.
 Методична рада:   
-    заслуховує повідомлення з питань удосконалення навчально – виховної, організаційно – методичної, науково – дослідницької роботи;
-      вивчає, узагальнює та поширює перспективний педагогічний досвід;
-    дає експертні оцінки щодо якості навчально – методичної літератури з позашкільної освіти;
-      обговорює проекти нових навчальних програм, аналізує пропозиції щодо удосконалення діючих;
-     поширює інновації у системі позашкільної освіти;
-   приймає рішення про доцільність участі у науково – практичних конференціях, симпозіумів, тощо;
-    надає науково – методичну та організаційно - практичну допомогу загальноосвітнім та позашкільним навчальним закладам  з  питань екологічної освіти та виховання, дослідницької роботи в галузі біології, сільського та лісового господарства.
                                    V. Матеріально-технічна база
5.1. Матеріально-технічна база позашкільного закладу  включає будівлі,  споруди, землю, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі  департаменту гуманітарної політики  Дніпропетровської міської ради.
Нерухоме майно позашкільного закладу знаходиться у комунальній власності територіальної громади  міста  Дніпро  в особі Дніпровської  міської ради  та належить на праві оперативного управління  департаменту гуманітарної  політики   ДМР  відповідно до чинного законодавства України. 
Позашкільний заклад відповідно до чинного законодавства України користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна позашкільного закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.
        Збитки, завдані позашкільному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.
Для забезпечення навчально-виховного процесу база закладу позашкільної освіти складається із навчальних кабінетів, теплиці, господарського блоку, приміщення для навчально-допоміжного персоналу тощо.
Заклад позашкільної освіти має земельну ділянку, де розміщуються навчально-дослідна ділянка, плодовий сад, дендропарк, господарські будівлі тощо.
Відчуження засобів виробництва та нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням власника, тобто територіальної громади міста в особі Дніпровської  міської ради, відповідно до порядку, який встановлений чинним  законодавством України.
   5.8  Заклад позашкільної освіти має право надавати  в оренду  (крім  нерухомого майна) підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які перебувають на його балансі, відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством України.
                      VІ. Фінансово-господарська діяльність
Фінансово-господарська діяльність закладу позашкільної освіти здійснюється на  основі його кошторису.
Джерелами формування кошторису  закладу позашкільної освіти є:
       -  майно власника;
       - кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами     фінансування  позашкільної освіти;
       - кошти, отриманні за надання платних освітніх послуг відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України за погодженням з Мінфіном України та Мінекономіки України;
       - доходи від реалізації продукції навчально-дослідних ділянок, підсобних 
         господарств, від здачі в оренду;  
      - благодійні внески юридичних і фізичних осіб;
      - інші кошти отримані не забороненим Законом шляхом.
        Кошти, отримані закладом позашкільної освіти, використовуються для провадження діяльності, передбаченої даним Статутом.
 Заклад позашкільної освіти є неприбутковою установою.
                   Заклад позашкільної освіти не розподіляє отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників),  працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
Доходи (прибутки)  закладу позашкільної освіти використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами закладу.
        Суми бюджетних коштів закладу позашкільної освіти не зменшуються, а залучені кошти з різноманітних джерел зараховуються до загального кошторису і складають єдиний фонд фінансових коштів.  
6.4.       Заклад позашкільної освіти має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь – якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати  за рахунок власних надходжень, заходи, що сприяють поліпшенню соціально – побутових умов колективу.
6.5.     Порядок діловодства і бухгалтерського обліку у  закладі позашкільної освіти визначається законодавством та нормативно – правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади, яким підпорядкований заклад. Бухгалтерський облік  закладу позашкільної освіти здійснюється через централізовану бухгалтерію департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.
6.6. Звітність про діяльність закладу позашкільної освіти встановлюється відповідно до законодавства України.                                                                                                                         
                        VІІ. Міжнародне співробітництво
7.1.  Заклад позашкільної освіти за наявності належної матеріально-технічної та  соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний облік у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства України  прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями, брати участь у міжнародних заходах.
 Заклад позашкільної освіти має право відповідно до чинного законодавства України укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадянськими об’єднаннями інших країн. 
           VІІІ.  Контроль за діяльністю закладу позашкільної освіти
8.1.Державний контроль за діяльністю  закладу позашкільної освіти здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері позашкільної освіти.
8.2. Державний контроль за діяльністю закладу позашкільної освіти здійснюють Державна інспекція навчальних закладів, власник (територіальна громада міста), департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради та орган управління, якому підпорядкований заклад.


8.3.Основною формою державного контролю за діяльністю  закладу позашкільної освіти є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
8.4.  У період між атестацією проводяться перевірки  закладу позашкільної освіти з питань,  пов’язаних  з його навчально – виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально – виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально – виховною діяльністю, проводяться  власником відповідно до законодавства України.
            ІХ. Ліквідація  або реорганізація закладу позашкільної освіти
  Припинення закладу позашкільної освіти здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ) або ліквідації – за рішенням власника, а у випадках, передбачених законодавством за рішенням суду. 
        Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником, а у випадках ліквідації за рішенням  суду ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
        З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління  закладом позашкільної освіти.
9.2.   Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно  закладу позашкільної освіти, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його власнику.
9.3.   У разі припинення діяльності ( у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення)  її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
9.4.   У разі реорганізації права зобов’язання  закладу позашкільної освіти переходять до правовласників відповідно до чинного законодавства України або визначених позашкільних закладів.


                                                                                     


 

Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.