Оголошення конкурсу на вакантну посаду начальника відділу мобілізаційної та оборонної роботи управління громадського порядку департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

Дніпровська міська рада        
 
Відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу
в органах місцевого самоврядування»
 
оголошує конкурс
 
на вакантну посаду

начальника відділу мобілізаційної та оборонної роботи управління громадського порядку департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

Вимоги до конкурсантів:

- вища військова або юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
- знання нормативно-правових актів, що регламентують службову діяльність Збройних Сил України;
- післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією органів місцевого самоврядування;
- стаж роботи за  фахом на державній службі (службі  в органах місцевого самоврядування) на посадах головного спеціаліста не менше 3-х років або стаж роботи на керівних посадах в правоохоронних органах, Збройних Силах України не менше 5-ти років;
- знання основ державного управління, економіки та управління персоналом;
- знання форм і методів роботи із засобами масової інформації;
- вільне володіння державною мовою на рівні ділового спілкування та застосування;
- впевнене володіння  комп’ютерною технікою.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи:

- заяву про участь у конкурсі;
- особову картку за формою № П2-ДС, автобіографію;
- 2 фото розміром 3х4 см;
- документи про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- свідоцтво про одруження;
- військовий квиток (для військовозобов’язаних);
- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2018 рік відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII;
- письмову згоду на обробку персональних даних

Додаткова інформація щодо порядку проведення конкурсу, основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається  окремо за телефонами 744-30-36.

Документи для участі в конкурсі подаються власноручно та приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації оголошення за адресою:
м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75, 6-й поверх (кімн. 611 ).

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ  № 16
засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад
посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів Дніпровської міської ради

 

01.08.2019
каб. 520

Присутні:

Голова конкурсної комісії - Кучеренко А. В.
Секретар конкурсної комісії - Пацюк І. В.
Члени конкурсної комісії: Оліферчук Н. О., Молчанова В. Л., Зимна Д. М., Пильченко А. О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Проведення конкурсу на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування Дніпровської міської ради:

- начальника відділу мобілізаційної та оборонної роботи управління громадського порядку департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради.

Засідання розпочато о 15 годині 00 хвилин.  

Голова конкурсної комісії Кучеренко А.В. оголосила про початок засідання конкурсної комісії

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади начальника відділу мобілізаційної та оборонної роботи управління громадського порядку департаменту громадського порядку і цивільного захисту  Дніпровської міської ради подав документи Скирда Леонід Миколайович.

Голова конкурсної комісії Кучеренко А.В. запропонувала витягти білет для здачі іспиту.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002  №169  «Про затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» і наказу Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164 «Про затвердження загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців»,    зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 за № 930/19668 та згідно з розпорядженням міського голови від 09.09.2011 № 377-рк «Про порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах міської ради» конкурсанту було запропоновано екзаменаційні білети для складання іспиту.

По закінченню часу, відведеного на складання іспиту, підготовлену відповідь на екзаменаційний білет кандидат надав конкурсній комісії для оцінювання та проставлення загальної суми балів в екзаменаційну відомість.

Кандидат отримав такі бали за відповідь на екзаменаційний білет:

Скирда Леонід Миколайович   – 23 бали.

в и р і ш и л и :

Провести перевірку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  16.10.2014  №  563 «Про деякі питання реалізації Закону України  «Про очищення влади» та від 25.03.2015 № 167 «Про внесення змін до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей  щодо заборон,  передбачених частинами третьою і четвертою статті 1  Закону України «Про очищення влади» та перевірку наявності в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи   несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 06.09.2016 року № 19.

1. Рекомендувати Скирду Леоніда Миколайовича на посаду начальника відділу мобілізаційної та оборонної роботи управління громадського порядку департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

Голова конкурсної комісії - А. В. Кучеренко
Заст. голови конкурсної комісії - Д .М. Зимна 
Члени конкурсної комісії:   І. В. Пацюк, Н. Ю. Надха, Н. О. Оліферчук, А. О. Пильченко, В. Л. Молчанова

Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.