Оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади головного спеціаліста  відділу організаційно – методичної роботи управління забезпечення депутатської діяльності департаменту забезпечення діяльності Дніпровської міської ради

Дніпровська міська рада
Відповідно до ст.10 Закону України «Про службу
в органах місцевого самоврядування»

оголошує конкурс

на  заміщення  вакантної  посади

головного спеціаліста  відділу організаційно – методичної роботи управління забезпечення депутатської діяльності департаменту забезпечення діяльності Дніпровської міської ради
(на період відпустки по догляду за дитиною основного працівника);

Вимоги до конкурсантів:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо –  кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
- стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування (державній службі) на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше  3 років;
- вільне володіння державною мовою;
- знання основних принципів роботи комп’ютера та відповідних програм -     них засобів.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи:

- заяву на участь у конкурсі;
- особову картку за формою № П2-ДС, автобіографію;
- фото розміром 3х4 см;
- документ про освіту;
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- військовий квиток (для військовозобов’язаних);
- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700 - VІІ;
- письмову згоду на обробку персональних  даних.

Документи приймаються протягом тридцяти календарних днів за адресою:
м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 75, кімн. 615
довідки за тел. 744-25-93

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ  № 30
засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад
посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів Дніпровської міської ради

 

27.12.2018
каб. 520

Присутні:

Голова конкурсної комісії - Кучеренко А. В.
Секретар конкурсної комісії - Пацюк І.В.
Члени конкурсної комісії: Надха Н.Ю., Оліферчук Н.О., Зимна Д.М., Пильченко А.О., Молчанова В.Л.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів  Дніпровської міської ради:

- головний спеціаліст відділу організаційно – методичної роботи управління забезпечення депутатської діяльності департаменту забезпечення діяльності Дніпровської міської ради (на період відпустки по догляду за дитиною основного працівника).      

Засідання розпочато об 14 годині 00 хвилин.  

Голова конкурсної комісії Кучеренко А.В. оголосила про початок засідання конкурсної комісії.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу організаційно – методичної роботи управління забезпечення депутатської діяльності департаменту забезпечення діяльності Дніпровської міської ради (на період відпустки по догляду за дитиною основного працівника) подали документи Костенко Катерина Євгенівна, Кочеванов Ігор Володимирович  (на засідання конкурсної комісії не з’явився).

Члени комісії розглянули подані кандидатом документи. Подані документи відповідають вимогам чинного законодавства щодо участі у конкурсі на заміщення вакантної посади посадової осіби в органах місцевого самоврядування, тому одноголосно вирішено допустити її до участі у конкурсі.

Голова конкурсної комісії Кучеренко А.В. запропонувала витягти білети для здачі іспиту.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  від 15.02.2002  № 169  «Про затвердження порядку проведення  конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» і наказу Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164 «Про затвердження загального порядку проведення  іспиту кандидатів  на  заміщення  вакантних посад державних службовців»,    зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 за № 930/19668  та згідно з розпорядженням міського голови від 09.09.2011 № 377-рк «Про порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах міської ради» конкурсантам було запропоновано екзаменаційні білети для складання іспиту.

Підготовка  відповідей  на запитання екзаменаційних білетів почалася – о 15 год. 00 хв. закінчилась – о 16 год. 00 хв. 

По закінченню часу, відведеного на складання іспиту, підготовлені відповіді на екзаменаційні білети кандидат надав конкурсній комісії для оцінювання та проставлення загальної суми балів в екзаменаційну відомість.

Оцінка відповідей кандидатом проводилася всіма членами комісії за відсутністю кандидата.

Голова та члени конкурсної комісії прийняли спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білету.

Кандидат отримав такі бали за відповідь на екзаменаційний білет:

Костенко Катерина Євгенівна – 21 бал.

в и р і ш и л и :

Провести перевірку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  16.10.2014  №  563 «Про деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» та від 25.03.2015 № 167 «Про внесення змін до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей  щодо заборон,  передбачених частинами третьою і четвертою статті 1  Закону  України  «Про очищення влади» та перевірку наявності  в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 06.09.2016 року № 19.

1. Рекомендувати Костенко Катерину Євгенівну  на посаду головного спеціаліста відділу організаційно – методичної роботи управління забезпечення депутатської діяльності департаменту забезпечення діяльності Дніпровської міської ради (на період відпустки по догляду за дитиною основного працівника).

Питання поставлено на голосування (секретар комісії рахує голоси):
Результати голосування : 
- за - 7 членів комісії
- проти -  не має
- утримались - не має

Голова конкурсної комісії - А.В. Кучеренко
Заст. голови конкурсної комісії - Д.М. Зимна 
Члени конкурсної комісії: І.В. Пацюк, Н.Ю. Надха, Н.О. Оліферчук, А. О. Пильченко, В. Л. Молчанова

Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.