Оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади завідувача сектора забезпечення доступу до публічної інформації департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради

Дніпровська міська рада

Відповідно до ст.10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

оголошує конкурс

на заміщення вакантної посади завідувача сектора забезпечення доступу до публічної Інформації департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради

Вимоги до конкурсантів:

-    повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо -кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

-    стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування (державній службі) на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років;

-    вільне володіння державною мовою;

-    знання основних принципів роботи комп’ютера та відповідних програмних засобів.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсіподають документи:

-    заяву на участь у конкурсі;

-    особову картку за формою № П2-ДС, автобіографію;

-    фото розміром 3x4 см;

-    документ про освіту;

-    паспорт;

-    ідентифікаційний код;

-    військовий квиток (для військовозобов’язаних);

-    декларацію про майно, доходи, витрати І зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-УП;

-    письмову згоду на обробку персональних даних.
Документа приймаються протягом тридцяти календарних днів

за адресою:
м. Дніпро, просп. Дмитра Лворницького, 75, кімн. 615 довідки за тел. 744-25-93

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 29
засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад
посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів
Дніпровської міської ради

 

27.12.2017
каб. 518

Присутні:

Голова конкурсної комісії - Лисенко М.О.

Секретар конкурсної комісії - Пацюк І.В.

Члени конкурсної комісії: Павлов А. Г., Оліферчук Н.О., Надха Н.Ю.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів Дніпровської міської ради:

- завідувач сектора забезпечення доступу до публічної інформації департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради.

Засідання розпочато об 10 годині 00 хвилин.

Голова конкурсної комісії Лисенко М.О. оголосив про початок засідання конкурсної комісії.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади завідувача сектора забезпечення доступу до публічної інформації департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради подала документи Янкіна Ірина Анатоліївна.

Секретар конкурсної комісії Пацюк І.В. перевірила явку кандидатів на засідання конкурсної комісії та проінформувала присутніх кандидатів про тривалість та процедуру складання іспиту, зміст та кількість питань екзаменаційних білетів, порядок підрахування результатів, єдині критерії оцінювання.

Члени комісії розглянули подані кандидатами документи. Подані документи відповідають вимогам чинного законодавства щодо участі у конкурсі на заміщення вакантних посад в органах місцевого самоврядування, тому одноголосно вирішено допустити їх до участі у конкурсі.

Голова конкурсної комісії Лисенко М.О. запропонував витягти білети для здачі іспиту.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 «Про затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» і наказу Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164 «Про затвердження загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 за № 930/19668 та згідно з розпорядженням міського голови від 09.09.2011 № 377 – рк «Про порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах міської ради» конкурсантам були запропоновані екзаменаційні білети для складання іспиту.

Підготовка відповідей на запитання екзаменаційних білетів почалася – об 10 год. 30 хв. закінчилась – об 11 год. 30 хв.

По закінченню часу, відведеного на складання іспиту, підготовлені відповіді на екзаменаційні білети кандидати надали конкурсній комісії для оцінювання та проставлення загальної суми балів в екзаменаційну відомість.

Оцінка відповідей кандидатів проводилася всіма членами комісії за відсутністю кандидатів.

Голова та члени конкурсної комісії прийняли спільне рішення щодо оцінки відповідей на кожне питання екзаменаційного білету.

Кандидати отримали такі бали за відповіді на екзаменаційні білети:

Янкіна Ірина Анатоліївна – 24 бали.

в и р і ш и л и :

Провести перевірку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 «Про деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» та від 25.03.2015 № 167 «Про внесення змін до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та перевірку наявності в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 06.09.2016 року № 19.

1. Рекомендувати Янкіну Ірину Анатоліївну на посаду завідувача сектора забезпечення доступу до публічної інформації департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради.

Голова конкурсної комісії М.О. Лисенко

Члени конкурсної комісії: Є.І. Почталіон, І.В. Пацюк, А.Г. Павлов, Н.Ю. Надха, Н.О. Оліферчук

Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.