Інформація про підсумки виконання бюджету міста за I півріччя 2014 року

Інформація
про підсумки виконання бюджету міста і міського бюджету
за півріччя 2014 року

 
 
За І півріччя 2014 року до загального фонду бюджету міста надійшло власних доходів у сумі 994,3 млн.грн., міського бюджету –
550,1 млн.грн., що становить 99,0% та 98,9% до плану, недоотримано доходів у сумі 9,7 млн.грн. та 6,1 млн.грн. відповідно.
У порівнянні з І півріччям 2013 року надходження до бюджету міста збільшилися на 5,7 млн.грн. (0,6%), до міського бюджету – скоротилися на 30,5 млн.грн. (5,3%).
З урахуванням офіційних трансфертів до загального фонду бюджету міста надійшло 1542,4 млн.грн., міського бюджету – 1098,2 млн.грн., що становить 97,1% та 96,3% до плану.
Основна причина невиконання показників бюджету – це не досягнення, як і в минулому році,  темпів росту показників бюджету міста на 2014 рік у порівнянні з фактичними надходженнями у 2013 році по доходах, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, доведених місту Міністерством фінансів України (по місту вони розраховані з ростом 5,0%, на  І півріччя 2014 року– 4,6%, фактичний – 3,1%).).
З цієї причини за І півпіччя 2014 року не виконанні показники Міністерства фінансів України по доходах, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів на 1,5%, або недоотримано 9,6 млн.грн. (показники МФУ –  641,2 млн.грн., надійшло – 631,6 млн.грн.).
Не забезпечено виконання дохідної частини загального фонду бюджету  всіма районами у місті, крім Амур-Нижньодніпровського та Самарського районів у місті.
Основні суми не виконання планових призначень допущені по:
 - податку з доходів фізичних осіб – на 9,7 млн.грн. або 1,5%, оскільки не вдалося досягти запланованого росту надходжень (запланований ріст – 5,0%, фактичний – 3,2%), через наявність податкового боргу станом на 01.07.2014 – 5,9 млн.грн., а також через наявність заборгованості по несплаченій заробітній платі працюючим на госпрозрахункових підприємствах і організаціях міста (за станом 01.07.2014 у сумі 23,2 млн.грн.) тощо.
Крім того, у порівнянні з І півріччям 2013 року спостерігається зменшення сплати податку на доходи фізичних осіб великими підприємствами: ДП «Укрдіпромез» - на 29,6%  (на 0,6 млн.грн.), ВАТ «Інтерпайп НТЗ» -  на 16,3% (1,9 млн.грн.), ДП  «ВО ПМЗ ім. О.М.Макарова» - на 20,3% (1,8 млн.грн.), ПАТ «Дніпрометиз» -  на 4,4% (0,1 млн.грн.), ТОВ «БАДМ» - на 6,4% (0,4 млн.грн.) тощо;
- по податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності – на 3,1 млн.грн. або на 13,4%, у зв’язку із збитковими результатами діяльності підприємств і організацій, що належать до комунальної власності міста (фактичні суми збитків по деклараціях за 2013 рік –
36,5 млн.грн.), наявності податкового боргу станом на 01.07.2014 у сумі 2,3 млн.грн. тощо);
- по адміністративних штрафах та інших санкціях - на 0,2 млн.грн. або 24,8% через збільшення обсягу штрафів з мінімальним розміром, які накладаються адміністративними комісіями при виконкомах міської та районних у місті рад.
Перевиконано планові призначення до бюджету міста по платежах плати за землю на 2,0 млн.грн., або 0,6% (план – 319,2 млн.грн., надійшло –
321,1 млн.грн.), у тому числі по орендній платі за землю – не виконані – на
2,4 млн.грн. або 1,0%.
Незважаючи на роботу, що проводиться органами місцевого самоврядування спільно з державними податковими інспекціями міста та органами прокуратури  щодо внесення змін до діючих договорів оренди земельних ділянок, в частині збільшення мінімального розміру орендної плати, як у добровільному порядку, так і за рішенням судових органів маються втрати доходів по орендній платі за землю.
За усною інформацією Головного управління Міндоходів в Дніпропетровській області та Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Дніпропетровську Міжрегіонального головного управління Міндоходів, по місту за станом на 01.07.2013 по юридичних особах діють 2676 договорів оренди землі.
549 договорів, або 20,5% не відповідають вимогам Податкового кодексу України в частині розміру орендної плати. З них по 336 договорах юридичні особи-землекористувачі самостійно декларують збільшені до мінімального розміру податкові зобов’язання з орендної плати (при неукладені додаткових угод).
По 213 договорах оренди землі додаткові угоди не укладені і суб’єкти господарювання сплачують орендну плату за землю на рівні податку на землю, що не відповідає вимогам податкового законодавства, сума втрат доходів бюджету міста становить 30,0 млн.грн. Крім того, втрати з зазначених причин по 63 договорах оренди землі фізичних осіб – 1,0 млн.грн.
 
Недоотримано доходів до бюджету міста через наявність податкового боргу ряду підприємств і організацій міста по належних до сплати в бюджет податках і платежах.
Так, станом на 01.07.2014 податковий борг до бюджетів усіх рівнів  становив 442,2 млн.грн., до бюджету міста – 68,7 млн.грн. і збільшився у порівнянні з 01.01.2014 до бюджетів усіх рівнів на 264,7 млн.грн. (в 2,5 рази), до бюджету міста - на 17,8 млн.грн. (35,0%).
Збільшення податкового боргу до бюджету міста відбулося, в основному, по платежах плати за землю - на 12,3 млн.грн. або на 27,7% (борг на 01.07.2014 – 56,5 млн.грн.) через несплату поточних платежів, донарахувань за актами перевірок ТОВ «Б.Е.Р.К.У.Т.»– на 1,1 млн.грн. (борг на 01.07.2014 становив
1,1 млн.грн.), ПАТ «Дніпроважпапірмаш ім. Артема» - на 0,9 млн.грн.
(4,5 млн.грн.), ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О.М.Макарова» - на 1,5 млн.грн. (1,5 млн.грн.) тощо,  по податку на доходи фізичних осіб – на 2,1 млн.грн. або на 56,6% за рахунок донарахувань за актами перевірок державних податкових інспекцій міста та несвоєчасної сплати суб’єктами господарювання донарахованих сум.
Станом на 01.07.2014 податковий борг до бюджетів усіх рівнів підприємств, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста (з урахуванням підприємств, що знаходяться у процедурі банкрутства та пені) становив 47,6 млн.грн., у тому числі до бюджету міста – 13,4 млн.грн. і збільшився у порівнянні з 01.01.2014 до бюджетів усіх рівнів на 12,3 млн.грн. (34,8%), до бюджету міста – на 2,1 млн.грн. (18,6%).
Незважаючи на постійне зростання податкового боргу до бюджету міста  підприємств комунальної власності територіальної громади міста, керівниками зазначених підприємств та виконавчих органів міської ради, яким вони підпорядковані, продовжують не вживатися дієві заходи щодо покращення ситуації по сплаті податків та зборів.
Заборгованість населення лише за надані житлово-експлуатаційні послуги за станом на 01.07.2014 становила 129,4 млн.грн. і збільшилася протягом звітного періоду на 17,0 млн.грн. (15,1%).
Значні суми заборгованості до бюджету міста за станом на 01.07.2014 значаться за підприємствами, що перебувають у різних стадіях процедури банкрутства, а саме: ЗАТ «Елста» - 9,9 млн.грн.,  ВАТ «Дніпрошина» -
5,3 млн.грн., ЗАТ ТОВ ДЗКЗМ «Дніпрокран» - 4,8 млн.грн., КЖЕП «Південне» - 4,6 млн.грн., ВАТ «Завод «Дніпропрес» - 4,6 млн.грн., ДП «Дніпропетровський експериментальний виробничий завод» - 4,4 млн.грн. тощо.
Найбільші суми податкового боргу до бюджету міста у розрізі районів у місті значаться за Індустріальним та Самарським районами у місті (консолідовано) – 19,8 млн.грн. (у порівнянні з 01.01.2014 борг збільшився на 2,0 млн.грн.), Амур – Нижньодніпровським – 11,9 млн.грн. (3,3 млн.грн.), Бабушкінським – 11,6 млн.грн. (1,9 млн.грн.), Жовтневим – 6,5 млн.грн.
(3,2 млн.грн.), Ленінським – 4,7 млн.грн. (2,4 млн.грн.), Красногвардійським – 4,4 млн.грн. (0,5 млн.грн.), Кіровським – 2,4 млн.грн. (зменшився на
0,2 млн.грн.), тощо.

 
При запланованих обсягах власних надходжень до спеціального фонду бюджету міста на 2014рік у сумі 423,5 млн.грн. надійшло доходів у сумі
218,7 млн.грн., до міського бюджету – при плані 363,3 млн.грн. надійшло –
178,9 млн.грн., виконання до річного плану становило 51,6% та 49,2% відповідно.
З урахуванням офіційних трансфертів до спеціального фонду бюджету міста надійшло 494,3 млн.грн., міського бюджету – 454,6 млн.грн., що становить 34,9% та 33,5% до річного плану.
Бюджет розвиткупри запланованих на 2014 рік обсягах надходжень доходів у сумі 298,6 млн.грн. виконано на 49,3% (надійшло 147,1 млн.грн.), у тому числі: по єдиному податку – на 51,8% (надійшло 139,8 млн.грн.), по надходженнях від продажу землі – на 4,2% (0,5 млн.грн.), по відчуженню майна, що перебуває у комунальній власності – на 30,3% (1,2 млн.грн.), по надходженнях коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – на 44,8% (4,9 млн.грн.), по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – на 78,7% (0,6 млн.грн.).
Збору за першу реєстрацію транспортного засобу надійшло у сумі
1,6 млн.грн., або 24,2% до річного плану.
До цільового фонду міської ради при плані на рік 3,1 млн.грн. надійшло коштів у сумі 2,0 млн.грн., або 65,1% до плану, з них коштів, отриманих від надходжень 60,0% частини прибутку, яка залишається в розпорядженні підприємств комунальної власності територіальної громади міста після оподаткування відповідно до чинного законодавства, – 2,7 млн.грн., плати за виготовлення бланків і видачу свідоцтв про право власності на житлове (житлові) приміщення у гуртожитках – 5,1 тис.грн.
Екологічного податкунадійшло у сумі 13,3 млн.грн. при річному плані
27,8 млн.грн., або 47,8%.
Власні надходженнябюджетних установ(кошти від надання платних послуг та інші джерела) виконані у сумі 53,3 млн.грн. при плані на рік
85,7 млн.грн., або на 62,2%.
 
 
Фінансування видатків протягом І півріччя 2014 року здійснювалось відповідно до планових призначень, затверджених розписами міського бюджету та бюджетів районів у місті на 2014 рік. Обсягвидатків загального та спеціального фондів бюджету міста, з урахуванням трансфертів, отриманих з вищестоящих бюджетів,за звітний періодстановив
1948,8 млн.грн., міського бюджету – 1407,3 млн.грн., планові показники виконані на 39,2 % та 35,8 % до річного плану відповідно.
У порівнянні з І півріччям 2013 року видатки бюджету міста збільшились на 12,5% (216,3 млн.грн.), міського бюджету – на 18,4% (218,6 млн.грн.).
По загальному фонду видаткову частину бюджету міста виконано в обсязі 1589,3 млн.грн., що становить 83,2% до плану звітного періоду, міського бюджету – в обсязі 1081,2 млн.грн. (82,3% до плану). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки загального фонду бюджету міста збільшились на 1,5% (23,6 млн.грн.), міського бюджету – на 3,0%
(31,7 млн.грн.).
По спеціальному фонду виконання становило по бюджету міста –
359,5 млн.грн., по міському бюджету – 326,0 млн.грн. (21,7% та 20,5% відповідно до плану на рік). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки спеціального фонду бюджету міста збільшились в 2,2 рази
(192,7 млн.грн.), а міського бюджету – в 2,3 рази (186,9 млн.грн.) завдяки збільшенню субвенції з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію та послуги з централізованого водопостачання у сумі 253,6 млн.грн.
Протягом звітного періоду, у першочерговому порядку забезпечувалося фінансування, в межах асигнувань помісячного розпису бюджету, захищених видатків, а саме: виплату заробітної плати працівникам, придбання медикаментів та продуктів харчування, оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг бюджетними установами і закладами. За І півріччя
2014 року із загального фонду бюджету міста на оплату цих видатків спрямовано  1305,8 млн.грн., що становить 89,8% до плану звітного періоду та 82,2 % до загального обсягу видатків бюджету міста, з них:
- 650,9 млн.грн. було направлено на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери з бюджету міста, що становить 41,0% від загального обсягу видатків загального фонду бюджету (виплата заробітної плати працівникам здійснюється своєчасно без утворення заборгованості);
- 500,0 млн.грн. (31,5%) – на проведення соціальних виплат населенню (пільг, субсидій, допомог);
-  107,3 млн.грн. (6,8%) - на оплату енергоносіїв, у тому числі на оплату теплопостачання – 71,1 млн.грн., водопостачання – 3,6 млн.грн., електричної енергії – 21,0 млн.грн., природного газу – 11,6 млн.грн. (на 01.07.2014 утворилась заборгованість по цих видатках у сумі 1,7 млн.грн., з них теплопостачання – 0,5 млн.грн., водопостачання – 0,6 млн.грн., електрична енергія – 0,6 млн.грн. У порівнянні з початком року заборгованість скоротилась на 7,9 млн.грн.);
- 32,6 млн.грн. (2,1%) - на придбання продуктів харчування, із яких на забезпечення харчуванням дітей у закладах освіти було витрачено 31,3 млн.грн.;
- 3,7 млн.грн. (0,2%) - на придбання медикаментів центрами первинної медико-санітарної допомоги.
 
Для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери та оплати енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами та закладами міста, фінансовими органами районів у місті отримувались короткотермінові позики на покриття тимчасових касових розривів. Всього протягом І півріччя 2014 року було отримано таких позик на загальну суму 201,3 млн.грн. (погашено 144,5 млн.грн., залишок не погашених позик на 01.07.2014 становив 56,8 млн.грн.).
 
Найбільшу питому вагу у загальному обсязі видатків бюджету міста –  83,7% (1330,7 млн.грн.) становили видатки на утримання установ та закладів соціально-культурної сфери та на соціальний захист населення, з них видатки по галузях: освіта – 623,4 млн.грн. (39,2%), соціальний захист населення –
520,3 млн.грн. (32,7%), охорони здоров’я – 102,0 млн.грн. (6,4%), культура –
60,1 млн.грн. (3,8%), фізична культура і спорт – 24,9 млн.грн. (1,7%). На житлово-комунальне господарство, у тому числі і на ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування, спрямовано
379,4 млн.грн., що становить 23,6 % від загального обсягу видатків, на транспорт – 98,8 млн.грн. (6,2%), перераховання коштів до державного бюджету (вилучення) – 15,9 млн.грн. (1,0%).
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету:
- на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям направлено 388,8 млн.грн., що становить 97,0% до плану (кредиторська заборгованість з цих виплат станом на 01.07.2014 відсутня);
- на оплату пільг та субсидій наданих населенню за житлово-комунальні послуги спрямовано 88,9 млн.грн., що становить 81,6% до плану (кредиторська заборгованість по цих видатках у порівнянні з початком року скоротилась на 11,1 млн.грн. і станом на 01.07.2014 становила 7,3 млн.грн. через перевищення фактичних нарахувань червня над проведеними у цьому місяці кліринговими розрахунками та надходження коштів субвенції з державного бюджету не у повному обсязі до потреби);
- на погашення заборгованості за надані пільги з послуг зв’язку, інші  передбачені законодавством пільги та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян спрямовано 38,1 млн.грн., що становить 91,9% до плану (кредиторська заборгованість з цих видатків зросла у порівнянні з початком року і станом на 01.07.2014 становила 30,1 млн.грн., у тому числі з послуг зв’язку 1,3 млн.грн., інших передбачених законодавством пільг –
1,3 млн.грн. та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 27,5 млн.грн. через недофінансування грошовими коштами субвенції з державного бюджету).
 
Протягом звітного періоду на виконання заходів Програми  реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Дніпропетровська на 2008 – 2014 роки було направлено:
- 253,6 млн.грн. - на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію та послуги з централізованого водопостачання (МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» - 116,4 млн.грн.,
КП «Теплоенерго» - 35,9 млн.грн., КП «Коменергосервіс» - 71,5 млн.грн.,
КП «Дніпроводоканал» - 29,7 млн.грн.);
- 66,6 млн.грн. – на благоустрій міста;
- 39,3 млн.грн. – на погашення кредиту та відсотків по ньому, залученому ДМКП «Управління по ремонту та експлуатації автодоріг» на ремонт вулично-шляхової мережі  міста;
- 14,2 млн.грн. – на фінансову підтримку житлових підприємств;
- 4,0 млн.грн. - на фінансування робіт, пов’язаних з ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування;
- 1,3 млн.грн. – на капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
- 0,4 млн.грн. - на поховання безрідних одиноких громадян.
 
На погашення  кредиту, залученого у 2011 році на капітальний ремонт доріг, за рахунок коштів бюджету розвитку направлено 6,3 млн.грн., та відсотків по ньому, за рахунок коштів загального фонду  бюджету міста –
637,3 тис.грн.
 
Відповідно до Програми розвитку транспортного комплексу міста Дніпропетровська на 2012-2016 роки  на регулювання цін на послуги метрополітену було направлено 14,3 млн.грн.; на  фінансову підтримку
МКП «Дніпропетровський електротранспорт» за рахунок коштів загального фонду міського бюджету  – 49,5 млн.грн., на утримання групи управління проектом «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську» - 151,5 тис.грн.; на компенсаційні виплати за пільговий проїзд електротранспортом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів  –
1,1 млн.грн.  та компенсаційні виплати за пільговий проїзд інвалідів дитинства, дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування,  метрополітеном – 23,2 тис. грн. (в межах наданих розрахунків); на відшкодування збитків автотранспортним підприємствам від перевезень за регульованими тарифами жителів віддалених мікрорайонів міста, де відсутні послуги міського електричного транспорту – 373,7 тис.грн.
Обсяги компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок  субвенції із державного бюджету становили 33,2 млн.грн. (91,1 % до плану), у тому числі за проїзд  автотранспортом – 251,5 тис.грн., водним транспортом – 152,1 тис.грн., метрополітеном – 2,0 млн.грн., залізничним транспортом – 3,2 млн.грн., електротранспортом -  27,6 млн.грн.
 
На поповнення обігових коштів МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі», а саме погашення податкової заборгованості, було направлено
2,0 млн.грн. (77,5 % до плану).
Внески до статутних фондів комунальних підприємств становили
21,1 млн.грн. (19,8 % до плану), у тому числі: КП «Дніпроводоканал» –
2,5 млн.грн., КПТПТЕ «Теплотранс» – 18,6 млн.грн.).
 
За рахунок коштів бюджету розвитку була виділена субвенція обласному бюджету на будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську, у тому числі на оплату заборгованості за виконані роботи минулих років –
21,9 млн.грн.
 
Через не проведення платежів по капітальних видатках та по інших поточних незахищених видатках територіальними органами державної казначейської служби України у Дніпропетровській області по окремим галузям та програмам використання коштів бюджету міста мало дуже низький відсоток від 10,0% до 50,0%.
Через непроведення територіальними органами державної казначейської служби України у Дніпропетровській області платежів у повному обсязі до наданих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів платіжних доручень, при наявності у розпорядників та одержувачів коштів на рахунках, на 01.07.2014 майже по усім видаткам утворилась заборгованість, що зареєстрована територіальними органами Державної казначейської служби України, у загальній сумі 257,6 млн.грн., у тому числі:
- по загальному фонду – 93,1 млн.грн., що на 10,3 млн.грн. менше ніж на початок року (на 01.01.2014 – 103,5 млн.грн.), у тому числі з оплати товарів та послуг (крім комунальних) – 31,8 млн.грн. у порівнянні з початком року ця заборгованість скоротилась на 20,6 млн.грн);
- по спеціальному фонду – 164,5 млн.грн., що на 5,4 млн.грн. менше ніж на початок року (на 01.04.2014 – 169,9 млн.грн.), у тому числі 127,3 млн.грн. - це заборгованість по видатках, що здійснювались за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на будівництво автомобільної дороги на ділянці від вул. Кайдацький шлях до автомобільної дороги Київ-Луганськ-Ізварине, з них
100,6 млн.грн. – це заборгованість за 2012 рік (кошти субвенції з державного бюджету на погашення цієї заборгованості не надходили).
 
Дивіться також  Виконання дохідної частини  бюджету м. Дніпропетровська  за  I  півріччя  2014 року.
Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.