Інформація про виконання міського бюджету за І квартал 2014 року

Інформація до звіту про виконання
міського бюджету м. Дніпропетровська за І квартал 2014 рік

 
За підсумками I кварталу 2014 року показники міського бюджету по доходах виконано у сумі 1 005 240,483 тис. грн., з них по загальному фонду – 654 204,636тис. грн. та по спеціальному фонду – 351 035,847 тис.грн.; по видатках – у сумі 527 483,610 тис.грн., з них по загальному фонду – 517 175,554тис.грн. та по спеціальному фонду – 10 308,056 тис.грн., перевищення доходів над видатками становить 477 756,873тис.грн., з них по загальному фонду – 137 029,082 тис.грн. та по спеціальному фонду – 340 727,791тис.грн., в основному, за рахунок залишків коштів, які утворились на початок року і значаться на рахунках загального та спеціального фондів міського бюджету.
 
Власних доходів до загального фонду міського бюджету надійшло у сумі 263875,8 тис.грн., а з урахуванням міжбюджетних трансфертів 539801,9 тис.грн., що становить 91,4% та 92,4% відповідно до плану. Недоотримано власних доходів у сумі 24938,6 тис.грн., а з урахуванням трансфертів з вищестоящих бюджетів – 44649,9 тис.грн.
У порівнянні з І кварталом 2013 року надходження до міського бюджету зменшилися на 24715,7 тис.грн. або на 8,6%. Скорочення доходів відбулося, в основному, за рахунок зменшення платежів по податку на доходи фізичних осіб – на 6363,0 тис.грн., або на 3,4%, податку на прибуток підприємств комунальної власності - на 10776,4 тис.грн. або на 45,4%та платі за землю - на 1475,5 тис.грн., або на 2,3%.
Із 13 дохідних джерел міського бюджету не забезпечено виконання по 8, на загальну суму 25426,3 тис.грн., а саме:
 - по податку на доходи фізичних осіб – на 20051,6 тис.грн. (план – 201507,3 тис.грн., надійшло – 181455,7 тис.грн.) з причини завищення Міністерством фінансів України темпів зростання показників бюджету міста на 2014 рік у порівнянні з 2013 роком (запланований ріст на рік - 14,0%, запланований ріст на січень-березень 2014 року – 13,2%,
фактично - скорочення на 0,2%), наявність заборгованості по несплаченій заробітній платі працюючим на госпрозрахункових підприємствах і організаціях станом на 01.04.2014 у сумі 38701,0 тис.грн. Крім того, у порівнянні з І кварталом 2013 року спостерігається зменшення сплати по податку на доходи фізичних осіб крупними підприємствами: ПАТ «Комінмет» - на 25,2% (втрати бюджету міста через недосягнення запланованого росту – 633,3 тис.грн.), ПАТ «Дніпрометиз» - 41,5% (582,9 тис.грн.), ПАТ «Веста-Дніпро» - 97,0% (702,6 тис.грн.), ДП «Укрдіпромез» - 35,8% (539,5 тис.грн.), ПАТ «Євраз –ДМЗ  ім. Петровського» - на 1,1% (901,3 тис.грн.), ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О.М.Макарова» - на 19,4% (1506,1 тис.грн.), ВАТ «Інтерпайп НТЗ» - на 19,3% (1860,8 тис.грн.) тощо;
 - по податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності – на 3006,8 тис.грн. (при плані – 15978,7 тис.грн., надходження – 12971,9 тис.грн.), у зв’язку із збитковими результатами діяльності підприємств і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, та не надання у запланованому обсязі фінансової підтримки з міського бюджету, яку ці підприємства направляють на сплату податку на прибуток (план – 11482,7 тис.грн., факт –  8356,9 тис.грн.);
 - по платежах плати за землю - на 1913,9 тис.грн. (план – 65861,0 тис.грн., надійшло – 63947,1 тис.грн.) через не досягнення запланованого росту надходжень у порівнянні з минулим роком на 2,0%, зменшення надходжень від ПАТ КБ «Приватбанк» - на 176,2 тис.грн. (за рахунок закінчення строку дії договору оренди), ПАТ «Веста-Дніпро» - на 68,0 тис.грн. (через відсутність на підприємстві обігових коштів, підприємству надана розстрочка), АКБ «Новий» - на 68,0 тис.грн.
 
 
При запланованих обсягах власних надходжень спеціального фонду міського бюджету на 2014 рік у сумі 365254,0тис.грн. надійшло доходів у сумі 92792,5тис.грн., виконання річного плану становило 25,4%. З урахуванням трансфертів з вищестоящих бюджетів надійшло доходів до спеціального фонду у сумі 101283,6 тис.грн., що становить 8,6% до річного плану.
Бюджет розвитку при запланованих на 2014 рік обсягах надходжень доходів у сумі 300616,8 тис.грн. виконано на 25,2% (надійшло               75824,3 тис.грн.), у тому числі: по єдиному податку – на 27,0% (надійшло 72795,3 тис.грн.), по надходженнях від продажу землі – на 2,8%   (416,3 тис.грн.), по відчуженню майна, що перебуває у комунальній власності – на 0,3% (12,6 тис.грн.), по надходженнях коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – на 23,3% (2565,9 тис.грн.), по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – на 4,2% (34,2 тис.грн.).
 
Загальний обсяг видатків міського бюджету, з урахуванням трансфертів із вищестоящих бюджетів, за Iквартал 2014 року становив
524330,7 тис.грн., або 13,6% до річного плану, з них по загальному фонду – 517175,6 тис.грн. (75,3% до плану звітного періоду) та по спеціальному фонду – 7155,1 тис.грн. (0,5% до річного плану).
У порівнянні з аналогічним періодом 2013 року видатки міського бюджету скоротились по загальному фонду на 4,6% (24994,5 тис.грн.), по спеціальному фонду – на 88,2% (53581,5 тис.грн).
Протягом звітного періоду, у першочерговому порядку забезпечувалося фінансування захищених статей бюджету, а саме: виплату заробітної плати працівникам, придбання медикаментів та продуктів харчування, оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг бюджетними установами і закладами. Із загального фонду міського бюджету на оплату захищених видатків спрямовано 107631,4 тис.грн., що становить 84,2% до планових призначень, з них:
- 83576,9 тис.грн. - на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, що становить 16,2% від загального обсягу видатків загального фонду бюджету (виплата заробітної плати працівникам здійснювалась своєчасно без утворення заборгованості),
- 11276,8 тис.грн. (2,2%) - на оплату енергоносіїв, у тому числі на оплату теплової енергії – 7342,4 тис.грн., водопостачання та водовідведення – 244,3 тис.грн., електричну енергію – 2865,1 тис.грн., природний газ –
825,1 тис.грн. (через не проведення своєчасно платежів територіальними органами Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області на 01.04.2014 утворилась заборгованість з оплати енергоносіїв у загальній сумі 1281,7 тис.грн., у тому числі з оплати теплопостачання – 1244,2 тис.грн.);
- 3730,9 тис.грн. (0,7%) – на оплату соціальних виплат населенню;
-  1563,6 тис.грн. (0,3 %) – на придбання продуктів харчування закладами бюджетної сфери;
- 1898,4 тис.грн. (0,4%) – на придбання медикаментів закладами бюджетної сфери.
 
Найбільшу питому вагу у загальному обсязі видатків міського бюджету становили видатки на утримання установ та закладів соціально-культурної сфери та на соціальний захист населення – 69,1%  (362563,8 тис.грн.), з них:
- соціальний захист та соціальне забезпечення населення – 49,3% (258388,8 тис.грн.), з них на оплату пільг та субсидій, наданих населенню за житлово-комунальні послуги, спрямовано 58550,9 тис.грн. що становить 89,5% від запланованого (кошти направлено постачальникам за надані пільги з оплати житлово-комунальних послуг 109495 ветеранам Великої Вітчизняної війни та дітям війни, 13599 ветеранам військової служби, 6029 громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та членам їх сімей, 2194 багатодітним сім’ям та субсидії 19566 сім’ям); на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’я -
190954,8 тис.грн. (за рахунок цих коштів забезпечено надання допомоги  75410 сім’ям з дітьми, 2103 малозабезпеченим сім’ям, 6842 інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам); придбання твердого палива пільговим категоріям населення – 32,9 тис.грн. (забезпечено пільгове придбання твердого палива 3 ветеранам Великої Вітчизняної війни; призначено субсидій по зазначених видатках 14 сім’ям, виплачено, з урахуванням погашення заборгованості на початок року 15 сім’ям; нарахована компенсація 100 особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення); на оплату наданих пільг з послуг зв’язку і компенсаційним виплатам за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 13840,8 тис.грн. (надано пільг за користування телефонним зв’язком 26855 громадянам пільгових категорій, встановлено телефони 43 пільговикам, проведено санаторно-курортне лікування 29 ветеранів війни, надано пільгу на щорічний разовий проїзд 55 громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надано пільгу на придбання автомобільного палива 12 громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та на позавідомчу охорону 9 особам пільгових категорій);
- охорона здоров’я – 9,6% (50290,0 тис.грн.), освіта – 3,8%
(20046,7 тис.грн.), культура та мистецтво – 4,5% (23849,1 тис.грн.), фізична культура та спорт – 1,9% (9989,2 тис.грн.).
На житлово-комунальне господарство 43067,7 тис.грн., що становить 8,2%  у загальному обсязі видатків міського бюджету, з них видатки на фінансову підтримку житлових підприємств становили 3391,7 тис.грн.; на благоустрій міста – 20269,8 тис.грн., які направлено на поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього освітлення міста; утримання 9 насосних станцій та поточний ремонт гідроспоруд, розташованих на 65 вулицях міста, та обслуговування 11 фонтанів, відремонтовано та очищено 333 шт. дощоприймальних та 47 оглядових колодязів, прочищено та промито 342 м. зливових колектоів та підключення; утримання та поточний ремонт 13 мостів та шляхопроводів,  4 підземних переходів загальною площею 66,5 тис.м2; поточний ремонт (обрізку) 214 дерев по вул. Героїв Сталінграда, просп. Гагаріна, знесено 198 аварійних дерева, очищено від опалого листя площу в 3,9 га; утримання та благоустрій 7 кладовищ; утримання та поточний ремонт об’єктів благоустрою 5 міських парків відпочинку та мікрорайону Таромське;  утримання та санітарне очищення вулиць і доріг;  на погашення кредиту та відсотків по ньому, залученому ДМКП «Управління по ремонту та експлуатації автодоріг» на ремонт вулично – шляхової мережі  міста направлено 19376,6 тис.грн.; на поховання безрідних одиноких громадян – 29,7 тис.грн.
 
Видатки на транспорт становили 45081,490 тис.грн., що становить 87,4% до плану, з них:
- обсяги компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян - 11728,5 тис.грн. (66,9% до плану), у тому числі за проїзд  автотранспортом – 62,5 тис.грн., водним транспортом – 52,5 тис.грн., метрополітеном – 838,5 тис.грн., залізничним транспортом – 669,5 тис.грн., електротранспортом - 10105,5 тис.грн.
- фінансова підтримка МКП «Дніпропетровський електротранспорт» – 25663,4 тис.грн.;
- регулювання цін на послуги метрополітену - 6920,1 тис.грн.;
- утримання групи управління проектом «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську» - 60,7 тис.грн.;
 - компенсаційні виплати за пільговий проїзд електротранспортом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів – 535,7 тис.грн.;
 - компенсаційні виплати за пільговий проїзд інвалідів дитинства, дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, метрополітеном – 8,6 тис. грн. (в межах наданих розрахунків);
 - відшкодування збитків автотранспортним підприємствам від перевезень за регульованими тарифами мешканців віддалених мікрорайонів міста, де відсутні послуги міського електричного транспорту – 164,6 тис.грн.
 
За рахунок коштів міського бюджету перераховано коштів до державного бюджету (вилучення) у сумі 11740,2 тис.грн., що становить 49,8% до плану, а також бюджетам районів у місті надано дотацію вирівнювання у сумі 32897,4 тис.грн. (99,9% до плану), іншу додаткову дотацію - у сумі 7629,9 тис.грн. (100,0% до плану).
 
Через не проведення територіальними органами Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області платежів у повному обсязі до наданих розпорядниками бюджетних коштів платіжних  доручень, при наявності коштів на рахунках розпорядників на 01.04.2014 утворилась заборгованість, що зареєстрована в органах Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області майже по усіх зобов’язаннях бюджету, у загальній сумі 231510,3 тис.грн., з них:
- по загальному фонду – 75529,7 тис.грн., що на 16484,8 тис.грн. більше ніж напочаток року (на 01.01.2014 – 59044,9 тис.грн.);
- по спеціальному фонду – 155980,3 тис.грн., що на 8596,2 тис.грн. менше ніж на початок року (на 01.01.2014 – 164576,5 тис.грн.), у тому числі 135680,8 тис.грн. - це заборгованість по видатках, що здійснювались за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на будівництво автомобільної дороги на ділянці від вул. Кайдацький шлях до автомобільної дороги Київ-Луганськ-Ізварине, з них 100604,9 тис.грн. – це заборгованість за 2012 рік (кошти субвенції з державного бюджету на погашення цієї заборгованості не надходили). 

Дивіться також:

Дані щодо виконання дохідної та видаткової частин міського бюджету м. Дніпропетровська за І квартал 2014 року.
Підписка на розсилку Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.
Підписка на електронну газету Дніпровської міської ради
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner.
Дніпровська міська рада не несе відповідальності за роботу сервісу.