Дніпровська міська рада

офіційний Інтернет-портал

Середа, Квіт 26


Ви тут: Інші обговорення Обговорення проекту ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення конкурсу щодо визначення виконавців послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у м. Дніпропетровську за територіальним принципом

Обговорення проекту ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення конкурсу щодо визначення виконавців послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у м. Дніпропетровську за територіальним принципом

ЗАПРОШУЄМО ДО ОБГОВОРЕННЯ
проекту ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення конкурсу щодо визначення виконавців послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у м. Дніпропетровську за територіальним принципом

 
Пропозиції надавати до управління житлового господарства Дніпропетровської міської ради (вул. Леніна, 16) в письмовому вигляді у разі, їх відповідності Постанові Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 631 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг», Господарському та Цивільному кодексам України.
 
До зазначеного Положення не застосовувати норми Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення конкурсу щодо визначення виконавців послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у м. Дніпропетровську за територіальним принципом

 
1.1. Положення про порядок проведення конкурсу щодо визначення виконавців послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у м. Дніпропетровську за територіальним принципом (далі - Положення) розроблено відповідно до Цивільного, Господарського кодексів України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 631«Про затвердження Порядку проведення конкурсуз надання житлово-комунальних послуг», наказів ДержавногоКомітетуУкраїнизпитаньжитлово- комунальногогосподарства від 10.08.2004№150«Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд», від 25.04.2005 № 60«Про затвердження Порядку визначення виконавця житлово-комунальних послуг» та визначає процедуру підготовки та проведення конкурсного відбору виконавців послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (далі – Послуги).
 
1.2. Метою проведення  конкурсного відбору виконавців послуг є надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у житлових будинках комунальної власності територіальної громади м. Дніпропетровська, розвиток ринкових відносин, створення конкурентного середовища на ринку цих Послуг.
 
1.3. Основними принципами проведення конкурсу є:
- відкритість процедури організації та проведення конкурсу;
- доступність інформації про конкурс;
- об’єктивність та неупередженість конкурсної комісії;
- поінформованість громадян про результати конкурсу.

1.4. Конкурс проводиться за умовивключення органом місцевого самоврядування послуги до Переліку житлово-комунальних послуг, право на надання якихвиборюється на конкурсних засадах.
 
1.5. До участі в конкурсі допускаються суб’єкти господарювання (юридичні особи):
- установчими документами яких передбачено провадження діяльності у сфері надання цих Послуг у житлових будинках комунальної власності територіальної громади м. Дніпропетровська;
- які можуть забезпечити належне, якісне та в повному обсязі виконання обов’язків щодо надання цих Послуг у житлових будинках комунальної власності територіальної громади м. Дніпропетровська.
 
1.6. Кількість учасників конкурсу не обмежується.
 
2. Терміни та визначення
 
2.1. Поняття, що використовуються у Положенні, мають таке значення:
утримання будинків і прибудинкових територій - господарська діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством;
виконавець - суб'єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов договору;
конкурсна документація - комплект документів, які надаютьсяорганізатором конкурсу його учасникам для підготовки конкурсних пропозицій; 
конкурсна пропозиція - комплект документів, які готуються учасником конкурсу згідно з установленими вимогами та подаються організаторові конкурсу; 
організатор конкурсу - власник чи балансоутримувач житлових будинків або уповноважена ним особа; 
територіальний принцип – надання послуг споживачам у чітко визначених межах району міста (адміністративно – територіальної одиниці).
учасник конкурсу - суб'єкт господарювання, що подав конкурсну пропозицію;
споживач – фізична чи юридична особа, яка отримує або має намір отримати житлово – комунальну послугу.
 

3. Порядок організації і проведення конкурсу
 
3.1. Підготовка та проведення конкурсу здійснюється організатором конкурсу у порядку, встановленому чинним законодавством України.
 
3.2. Для проведення конкурсу його організатор готує конкурсну документацію, яка повинна містити таку інформацію:
3.2.1 найменування, місцезнаходження організатора конкурсу. 
3.2.2 прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу.
 
3.2.3 перелік послуг.
3.2.4 Територія обслуговування – 8 районів міста за лотами (1 лот – 1 район):
-       лот №1 – Бабушкінський район;
-       лот №2 – Кіровський район;
-       лот №3 – Красногвардійський район;
-       лот №4 – Самарський район;
-       лот №5 – Амур – Нижньодніпровський район;
-       лот №6 – Жовтневий район;
-       лот №7 – Ленінський район;
-       лот №8 – Індустріальний район.
Дислокація та кількість житлових будинків по поверховості та площа, що обслуговується, в розрізі кожного лота.
3.2.5 кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу, зокрема щодо наявності:
- матеріально-технічної бази та обладнання;
- працівників відповідної кваліфікації; 
- документального підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів.
3.2.6 перелік документів, які підтверджують відповідність учасників встановленим кваліфікаційним вимогам.
3.2.7 вимоги щодо надання послуг з посиланням на стандарти, нормативи, норми та правила.
3.2.8 вимоги до конкурсних пропозицій.
3.2.9 розрахунок ціни/тарифу на надання послуг чи посилання на нормативно-правовий акт, відповідно до якого вони розраховуються.
3.2.10 проект договору про надання послуг.
3.2.11 критерії оцінки конкурсних пропозицій:
 
- наявність матеріально-технічної бази та обладнання оцінюється до 30 балів:
наявність обладнання, машин та механізмів до 20 балів, розраховується за формулою:К*20/Кmax;
де: К – кількість обладнання машин та механізмів у учасника, який оцінюється;
Кmax – максимальна із наявних у учасників кількість обладнання машин та механізмів в межах окремого лота.
10 балівдодається учаснику при документальному підтвердження наявності матеріально-технічної бази.
 
- наявність працівників відповідної кваліфікації оцінюється до 20 балів за формулою: П*20/Пmax;
де: П – кількість працівників відповідної кваліфікації у учасника, який оцінюється;
Пmax – максимальна із наявних у учасників кількість працівників відповідної кваліфікації в межах окремого лота.
- документальне підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів оцінюється до 30 балів за формулою М*30/Мmax;
де: М – кількість місяців виконання аналогічних договорів учасником, який оцінюється;
Мmax – максимальна із наявних у учасників кількість місяців виконання аналогічних договорів в межах окремого лота.
3.2.13 можливість проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї. 
3.2.14 способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій. 
3.2.15 місце, день та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.
3.2.16 місце, день та час проведення оцінки конкурсних пропозицій та визначення переможця.
3.2.17 вимоги до оформлення конкурсних пропозицій.
 
3.3. Перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам. 
 
3.4. Організатор конкурсу утворює комісію, до складу якої входять представники  організатора конкурсу, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, а також (за їх згодою) представники об'єднань організацій роботодавців у сфері житлово-комунальних послуг, що приєдналися до Галузевої угоди у сфері житлово-комунального господарства, представники територіального органу  спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту  прав споживачів та споживачі, які не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання конкурсних пропозицій дали свою згоду бути членами конкурсної комісії.
3.4.1. Склад конкурсної комісії затверджує його організатор.
3.4.2. Головою конкурсної комісії призначається представник організатора конкурсу.
3.4.3.До складу конкурсної комісії не можуть входити представники учасника конкурсу та особи, що є його близькими родичами (чоловік, дружина, діти, батьки, брати, сестри, онуки).
 
3.5. Передбачені конкурсною документацією умови проведення конкурсу обов'язкові для конкурсної комісії та його учасників. 
 
3.6. Конкурсна комісія опубліковує в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, яке повинне містити наступну інформацію:
найменування конкурсу;
найменування, місцезнаходження організатора конкурсу;
прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу;
способи і місце отримання конкурсної документації;
розмір плати за участь у конкурсі (у разі його визначення організатором конкурсу);
способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;
місце, день та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями;
місце, день та час проведення оцінки конкурсних пропозицій та визначення переможця.
 
3.7.Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати оприлюдненняоголошення про проведення конкурсу.
 
3.8.Організатор конкурсу може встановити плату за участь у конкурсі, яка не повинна перевищувати 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на дату подання конкурсної пропозиції. Плата за участь у конкурсі вноситься на рахунок його організатора.
 
3.9.Конкурсна документація подається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі. У разі встановлення плати за участь у конкурсі конкурсна документація подається особисто або надсилається поштою на підставі документа про внесення такої плати.
 
3.10. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз'ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов'язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів письмову відповідь. 
 
3.11. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної  документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація. 
 
3.12. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз'яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на сім календарних днів.
 
3.13. При проведенні організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, який надсилається протягом трьох робочих днів усім учасникам. 
 
4. Подання документів
 
4.1. Для участі у конкурсі його учасники подають конкурсну пропозицію – оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку документи, передбаченіконкурсною документацією:
Заяву на участь у конкурсі за формою (додаток).
Копія Статуту.
Копія довідки ЄДРПОУ.
Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про державну реєстрацію суб’єкта господарювання.
Інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про те, що учасник конкурсу не є банкрутом або щодо нього не порушене провадження про банкрутство чи ліквідацію (скасування державної реєстрації). Дата видачі довідки на момент розкриття конвертів не повинна перевищувати 30 календарних днів.
Копія балансового звіту суб’єкта господарювання (форма №1, форма №2) за останній звітній період.
Довідку з відповідного органу Державної фіскальної служби про відсутність (наявність) заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів.
Довідку з управління ДАІ ГУМВС України у Дніпропетровській області щодо наявності спеціалізованого автотранспорту, який перебуває на балансі суб’єкта господарювання або у користуванні.
Довідка про наявність/відсутність матеріально-технічної бази із зазначенням її призначення, адреси розташування, площі у довільній формі.
Довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації із зазначенням посади, кількості, кваліфікаційних посвідчень (якщо передбачає займана посада).
Копії договорів, що підтверджують досвід роботи.
Інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати житлово – комунальні послуги.
 
4.2. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті.
Конкурсна пропозиція оформлюється згідно з вимогами, зазначеними у конкурсній документації.
Конвертизконкурсними пропозиціями, що не оформлені належним чином та/або надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.
 
4.3. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документаціяпротягом трьох робочих днів. 
 
4.4.Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій. 
 
4.5. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку. На прохання учасника конкурсу конкурсна комісія підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу. 
 
5. Проведення конкурсу
 
5.1.Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться в день закінчення строку їх подання у місці та час, передбачених конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб.
Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи. 
 
5.2. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій. 
 
5.3. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.
 
5.4.Організатор конкурсу приймає рішення про відмову його учаснику у взятті участі в конкурсі у разі: 
5.4.1. якщо учасник конкурсу визнаний банкрутом або до нього порушене провадження про банкрутство чи ліквідацію (скасування державної реєстрації).
5.4.2. якщо учасник конкурсу має заборгованість з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів.
5.4.3. якщо установчими документами не передбачено провадження діяльності у сфері надання Послуг.
5.4.4. встановлення факту подання недостовірної інформації, яка може вплинути на прийняття рішення.
 
5.5.За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право відхилити їх з таких причин: 
5.5.1. учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією; 
5.5.2.конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації. 
 
5.6.Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі: 
5.6.1. неподання конкурсних пропозицій; 
5.6.2.відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених п.5.4 – 5.5 даного Положення.
 
5.7. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє  протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу. 
 
6. Визначення переможця конкурсу та укладення договору
 
6.1.Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з причин, передбачених п.5.4 – 5.5 цього Положення, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, які зазначеніу конкурсній документаціїу місці, в день та час, що зазначені в оголошенні. 
 
6.2. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає  кваліфікаційним  вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінювання.
 
6.3. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням  простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні. 
 
6.4. Переможець конкурсу оголошується на відкритому засіданні конкурсної комісії, на яке запрошуються всі його учасники або уповноважені ним особи. 
 
6.5.У разі коли у конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозиція не була відхилена, з ним укладається договір на надання послуг на строк, що не перевищує 12 місяців. 
 
6.6.Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати проведення конкурсу підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається протягом трьох календарних днів усім учасникам конкурсу. 
 
6.7.З переможцем конкурсу укладається протягом п'яти календарних днів,після прийняття конкурсною комісією рішення,договір на надання послугна ______ років. 
 
7. Фінансування проведення конкурсу
 
7.1. Фінансування роботи з підготовки та проведення конкурсу здійснюється його організатором за рахунок коштів, внесених учасниками конкурсу як плата за участь у конкурсі, а також власних коштів. 
 
7.2.У разі коли конкурс не відбувся, внесена його учасниками плата повертається їм, а витрати на підготовку конкурсу відшкодовуються за рахунок його організатора. 
 
7.3.Якщо конкурс відбувся, внесена його учасниками плата не повертається, авикористовується для покриття витрат, пов'язаних з його підготовкою та проведенням. 
 
8. Порядок вирішення спорів
 
8.1.Спори, що виникають у результаті проведення конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку. 


 
 
Додаток      
до Положення про порядок проведення конкурсу    
щодо визначення виконавців послуг з утримання    
будинків і споруд та прибудинкових територій у      
м.Дніпропетровську за територіальним принципом
 

 
                                                                                                                                                                                    Голові конкурсної комісії

                                                                                                                                                                                     __________________________
                                                                                                                                                                                                    (П.І.Б.)
                                                                                                                                                                                     __________________________
                                                                                                                                                                                 (посада, назва підприємства, прізвище,
                                                                                                                                                                                  ім’я, по батькові учасника конкурсу)
 
 
 
 
ЗАЯВА
(форма, яка подається учасником на фірмовому бланку)
 
 
Ми (назва учасника), надаємо заяву щодо участі у конкурсному відборі виконавців послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у житлових будинках комунальної власності територіальної громади м. Дніпропетровськ за територіальним принципом в межах ___________________ району(ів) м. Дніпропетровська (не менше одного району) за лотом(ами) №_______.
 
 
 
 
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника конкурсу, завірені печаткою.