Дніпровська міська рада

офіційний Інтернет-портал

Вівторок, Квіт 25


Ви тут: Громадська рада Установчі збори для формування нового складу Громадської ради при Дніпропетровській міській раді відбудуться 29.05.2014 в 14.00

Установчі збори для формування нового складу Громадської ради при Дніпропетровській міській раді відбудуться 29.05.2014 в 14.00

Установчі збори для формування нового складу Громадської ради при Дніпропетровській міській раді відбудуться 29.05.2014 в 14.00 (реєстрація з 13.00 до 13.45) в приміщенні Дніпропетровської міської ради, к. 724.
 
Документи від Інститутів Громадянського Суспільства (ІГС) для участі в установчіх зборах з формування нового складу Громадської ради при Дніпропетровській міській раді надсилаються поштою на адресу: 49000, м. Дніпропетровськ, проспект К. Маркса, 75, к. 501, Ініціативній групі з підготовки установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при Дніпропетровській міській раді. Документи приймаються до 19.05.2014.
 
Для участі в установчих зборах ІГС подають до ініціативної групи з підготовки установчих зборів заяву, складену в довільній формі та підписану уповноваженою особою керівного органу ІГС. Заявамає містити  наступнуобов’язкову інформацію:
• повне найменування ІГС(відповідно дореєстраційних документів);
• найменування ініціативної групи – отримувача заяви;
•прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, уповноваженої представлятиІГСна установчих зборах;
• перелік додатків до заяви;
• контактні дані ІГС;
• дату складання заяви;
• підпис особи, що має право на вчинення дій від імені ІГС;
•згоду ІГС на оприлюднення поданої інформації у зв’язку з його участю в установчих зборах.
В заяві вказати які проекти Ви бажаєте реалізувати в складі Громадської ради.
 
Разом із заявою ІГСповинні подати визначений постановою КМУ перелік додатків, які є обов’язковими, а саме:
• рішення керівника ІГС, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника дляучасті в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності).
Таким рішенням може бути наказ керівника ІГС, протокол ради (правління) ІГС або протокол конференції (загальних зборів) ІГС, щовизначається безпосередньо установчими документами (статутом, положенням,установчим договором тощо) ІГС.
• біографічна довідка делегованого представника ІГС.
Інформація, наведена в ній, повинна розкривати основні ділові та професійніякості делегата на установчі збори.
• копії документів, що підтверджують легалізацію ІГС;
·  відомості про засновників ІГС;
•інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільствапротягом останніх двох років.
Не розглядаються документи від ІГС, пов’язаних між собою через засновників, юридичну адресу або родинними зв’язками.
 
Термін діяльності ІГС, які бажають прийняти участь в установчих зборах згідно Постанови КМУ № 996, має бути 2 роки.