Дніпровська міська рада

офіційний Інтернет-портал

Неділя, Квіт 30


Ви тут: Новини Новини районів міста Прокуратура Самарського району інформує: ЩОДО ПОРЯДКУ ПРИЙМАННЯ ЗАПИТІВ ТА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Прокуратура Самарського району інформує: ЩОДО ПОРЯДКУ ПРИЙМАННЯ ЗАПИТІВ ТА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Приймання запитів та надання інформації прокуратурою Самарського району м.Дніпропетровська проводиться відповідно до вимог статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації". Запити на інформацію можуть подаватися на вибір запитувача в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою). Запит може бути індивідуальним або колективним. Письмовий запит подається в довільній формі.
Приймання запитів та надання доступу до публічної інформації проводиться у спеціально відведеному місці – кабінеті №11, що знаходиться в приміщенні прокуратури Самарського району м.Дніпропетровська по вул. Електричній, 5 у м. Дніпропетровську. Робота із запитувачами інформації проводиться у робочий час.
Запит на інформацію має містити (стаття 19 Закону):
1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
2)  загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3)  підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
З  метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію розроблено відповідні форми запитів, які можна отримати у прокуратурі області та на даному веб-сайті.
У  разі, якщо з поважних причин особа не може подати письмовий запит, їй буде надана допомога в оформленні запиту відповідальним працівником з питань забезпечення доступу до публічної інформації прокуратури області, який обов’язково зазначає в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надає копію запиту особі, яка його подала.
Інформація  на запит надається безкоштовно.
Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації" (стаття 20), відповідь на запит на інформацію має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
У разі, якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
Запитувач має право оскаржити:
1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;
2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
4) надання недостовірної або неповної інформації;
5) несвоєчасне надання інформації;
6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;
7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
 
Прокурор прокуратури Самарського району
м.Дніпропетровська
юрист 3 класу                            А.Чумаченко