Дніпровська міська рада

офіційний Інтернет-портал

Вівторок, Квіт 25


Ви тут: Громадська рада ПРОТОКОЛ установчих зборів по обранню Громадської ради при Дніпропетровській міській раді від 29 травня 2014р.

ПРОТОКОЛ установчих зборів по обранню Громадської ради при Дніпропетровській міській раді від 29 травня 2014р.

ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ
ПРОТОКОЛ
установчих зборів по обранню Громадської ради при Дніпропетровській міській раді
 

29 травня 2014р.                                                                                                                                                                         м. Дніпропетровськ
                                                                                                                 пр.К.Маркса, 75, к. 724, приміщення Дніпропетровської міської ради

 
Присутні : зареєстровано 58 учасників установчих зборів .
Запрошені: заступник начальника управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради Кукота Роман.
Для участі в установчих зборах подано заяв представників інститутів громадянського суспільства (ІГС) у кількості 63 учасника. Прибуло та зареєстровано для участі в установчих зборах 58 учасників.
Установчі збори згідно постанови КМУ № 996 визнані правочинними.
Збори відкрив заступник голови ініціативної групи, голова громадської організації «Еліта держави» Савран Р.В.
Пропонується затвердити регламент установчих зборів:
виступи до 5 хвилин, перерва для голосування - 30 хвилин, збори провести за 2 години.
Проголосували : «За» - 45, «проти» – 1, «утрималось» – 12.
Рішення прийнято.
Регламент установчих зборів затверджено.
Запропоновано затвердити порядок денний установчих зборів :
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для утворення
громадської ради при Дніпропетровській міській раді
1. Обрання робочих органів установчих зборів.
2. Звіт голови ініціативної групи про підготовку до установчих зборів.
3. Звіт голови Громадської ради за період 2011 – 2014 р.р.
4. Установлення граничної чисельності складу громадської ради.
5. Проведення голосування для обрання нового складу громадської ради.
Заперечень щодо Порядку денного не надходило.
Голосували: «За» - 54, «проти» - 1, «утрималось» -2.
Рішення прийнято.
 
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
1. Обрання робочих органів установчих зборів
Для проведення установчих зборів запропоновано обрати робочі органи установчих зборів :
- голову установчих зборів;
- секретаря установчих зборів ;
- лічильну комісію установчих зборів .
1.1.Обрання голови зборів.
Запропоновано дві кандидатури для обрання голови зборів, а саме: Кашик Дмитро, Кукота Роман.
1.1.1. Голосували: за кандидатуру Кашика Дмитра:
«За» – 16 , «проти» – 31, «утрималось» - 11.
Рішення не прийнято.
1.1.2. Голосували: за кандидатуру Кукота Романа
«За» – 46, «проти» – 2, «утрималось» - 10.
Рішення прийнято.
Головою установчих зборів обрано Кукота Романа.
 
1.2. Обрання секретаря установчих зборів.
Голова зборів пропонує обрати секретаря установчих зборів .
Запропоновано : обрати секретарем установчих зборів Мирошниченко Тамару.
Голосували : «за» - 46, «проти» – 2, «утрималось» – 10.
Рішення прийнято.
Секретарем установчих зборів обрано Мирошниченко Тамару.
1.3. Обрання лічильної комісії.
Голова зборів пропонує обрати лічильну комісію.
Запропоновано обрати лічильну комісію у кількості 7( сім) чоловік.
Голосували : «за» - 40, «проти» – 4, «утрималось» – 14.
Рішення прийнято.
Лічильна комісія обрана у кількості 7( сім) чоловік.
 
Запропоновано персональний склад лічильної комісії:
1. Савран Роман ;
2. Доценко Олег;
3.Кугута Володимир ;
4. Шейн Лариса;
5.Мансурова Аліада;
6. Кудлай Олексій ;
7. Новіков Ігор .
Запропоновано голосування провести списком .
Голосували : «за» - 43, «проти» – 14, «утрималось» – 1.
Рішення прийнято.
Лічильна комісія обрана в складі:
1. Савран Роман;
2. Доценко Олег;
3. Кугута Володимир ;
4. Шейн Лариса;
5. Мансурова Аліада;
6. Кудлай Олексій ;
7. Новіков Ігор .
Розгляд другого питання порядку денного.
2. Звіт ініціативної групи про підготовку до установчих зборів
Зі звітом ініціативної групи про проведену роботу з підготовки установчих зборів ІГС для обрання громадської ради при Дніпропетровскій міській раді виступив заступник голови ініціативної групи Савран Роман. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року No 996 утворено ініціативну групу з підготовки та проведення установчих зборів для обрання громадської ради при Дніпропетровській міській раді на 2014–2016 р. у
кількості 9 осіб у наступному складі: Семенов М.В., Масалов М.В., Савран Р.В., Сухов В.Є., Літвінов О.В., Лючков І.А., Щекатуров Я.М., Резникова Г.В., Данчук О.С. Ініціативною групою проведено відповідну підготовчу роботу. Станом на 21 травня 2014 р. до ініціативної групи надійшло заяв про участь в установчих зборах від 63 інститутів громадянського суспільства. Для участі в установчих зборах зареєструвалось 58 уповноважених представників інститутів громадянського суспільства, які отримали мандати для голосування. Таким чином, порядок підготовки до установчих зборів,визначений Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996 дотримано.
Заперечень з приводу роботи ініціативної групи не надходило.
 
Розгляд питання три порядку денного
3. Звіт голови Громадської ради по роботі Громадської ради у період 2011 – 2014 р.р.
Зі звітом виступила голова Громадської ради Данчук Олена. У своїй доповіді Данчук О. розповіла про діяльність Громадської ради за період 2011 – 2014 р.р.
Доповідач підкреслив, що Громадська рада залучала для співпраці у своїй діяльності усі громадські організації міста. Громадська рада працювала на громадських засадах і була незалежною при прийнятті будь-яких своїх рішень, тощо. Данчук О. перелічила 31 круглий стіл, 21 засідання Громадської ради та інші заходи, які були проведені у звітному періоді.
Запропоновано затвердити звіт Громадської ради за період 2011 – 2014 р. р.
Голосували : «за» - 44, «проти» – 13, «утрималось» – 1.
 
Рішення прийнято.
Звіт Громадської ради за період 2011-2014р.р затверджено .
Розгляд питання чотири порядку денного
4. Установлення граничної чисельності складу громадської ради.
Запропоновано дві пропозиції щодо кількості членів Громадської ради, а саме :
4.1. Кількість учасників Громадської ради у кількості усіх зареєстрованих представників
на установчих зборах по обранню Громадської ради при Дніпропетровській міській раді.
Голосували : «за» - 22,«проти» - 35, «утрималось» -1.
Рішення не прийнято.
 
4.2. Кількість учасників Громадської ради у кількості 35 представників з числа
зареєстрованих заяв поданих для участі у установчих зборах по обранню Громадської
ради при Дніпропетровській міській раді.
Голосували : «за» - 43, «проти» - 14, «утрималось» -1.
Рішення прийнято.
Склад Громадської ради при Дніпропетровській міській раді затверджено в кількості 35 осіб.
Розгляд питання п’ять порядку денного.
5. Проведення голосування для обрання нового складу громадської ради.
Голова установчих зборів зачитав порядок проведення процедури голосування для обрання нового складу Громадської ради у кількості 35 представників, а саме:
1.Голосування проводиться таємно. Для отримання бюлетеня учасники зборів повинні
обміняти мандат на бюлетень для таємного голосування поставивши підпис про отримання бюлетеня у списку видачі бюлетенів.
2. Отримавши бюлетень, ви можете проголосувати за кандидатів на членство в громадській раді у кількості від 1 (одного) до 35 осіб. 3.
При отриманні бюлетеня просимо вас перевірити, чи не зроблено на його бланку якихось зайвих поміток. Зайва помітка, поставлена в місці, відведеному для вашого волевиявлення може слугувати причиною визнання бюлетеня недійсним.
4. Після отримання виборчого бюлетеня просимо вас самостійно поставити позначки у графі бюлетеня «Відмітка про підтримку кандидата».
5. Ваш вибір слід позначити символами «+» або «V» у квадраті, розміщеному навпроти прізвищ осіб, яких ви хочете підтримати. Пам’ятайте: кількість позначок, проставлених у графі «Відмітка про підтримку кандидата», не повинна перевищувати число, зазначене у п. 1 цієї інструкції.
6. Заповнений бюлетень слід опустити у виборчу скриньку.
7. Лише особи з вираженими фізичними вадами можуть скористатися допомогою сторонніх осіб для участі в голосуванні.
8. У разі, якщо бюлетень було зіпсовано, новий бюлетень можна буде отримати у членів
ініціативної групи ЛИШЕ на підставі письмової заяви та за умови повернення зіпсованого
бюлетеня.
9. Після заповнення бюлетеня потрібно опустити його в урну для голосування.
Запропоновано затвердити Порядок проведення голосування.
Голосували : «за» - 43, «проти» - 14, «утрималось» -1.
Рішення прийнято.
Порядок проведення процедури таємного голосування для обрання нового складу Громадської ради у кількості 35 представників затверджено учасниками установчих зборів.
Після ознайомлення присутніх на установчих зборах учасників з порядком проведення
процедури голосування для обрання нового складу Громадської ради у кількості 35
представників, проводиться процедура таємного голосування.
Прозору урну встановлено в залі проведення установчих зборів під контролем лічильної комісії.

Після закінчення таємного голосування при всіх присутніх учасниках установчих зборів лічильна комісія приступила до підрахунку голосів і встановлення результатів голосування.
Лічильна комісія рахує голоси.
Лічильна комісія зачитує протокол підрахунку голосів із результатами голосування.
Оголошується новий склад Громадської ради згідно результатів голосування (додаток No1).
 
Порядок денний установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для
утворення громадської ради при Дніпропетровській міській раді вичерпано.
Пропозицій та зауважень щодо ведення установчих зборів від зареєстрованих представників інститутів громадянського суспільства не надходило.
Установчі збори за участю інститутів громадянського суспільства для утворення Громадської ради при Дніпропетровській міській раді оголошено закритими .
 
 
Голова установчих зборів                                                                                   Р. Кукота
Секретар установчих зборів                                                                               Т. Мирошниченко