Дніпровська міська рада

офіційний Інтернет-портал

Вівторок, Бер 28


Ви тут: Головна

Правова освіта

Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

З 1 січня 2016 року набрала чинності нова редакція Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (надалі - Закон про реєстрацію). Задекларовано, що внесені зміни спрямовані на реформування системи надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації і забезпечення її відкритості та прозорості, оперативності та своєчасності, раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, оптимізацію витрат державних коштів.
Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців, відтепер регулюються єдиним Законом про реєстрацію.
Якщо раніше окремими законами встановлювалися особливості державної реєстрації громадських формувань, як-от політичних партій, громадських об'єднань, третейських судів тощо, то тепер у нас є єдиний комплексний нормативно-правовий акт, яким врегульовано державну реєстрацію, як юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, так і громадських формувань. Закон про реєстрацію дає виключний перелік громадських формувань, на яких поширюється його дія. Так, до громадських формувань віднесено політичні партії, структурні утворення політичних партій, громадські об'єднання, місцеві осередки громадського об'єднання із статусом юридичної особи, професійні спілки, їх об'єднання, організації профспілки, передбачені статутом профспілки та їх об'єднання, творчі спілки, місцеві осередки творчих спілок, постійно діючі третейські суди, організації роботодавців, їх об'єднання, відокремлені підрозділи іноземних неурядових організацій, представництва, філії іноземних благодійних організацій.
Децентралізовано повноваження з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Запропоновано нову систему органів у сфері державної реєстрації. Так, практично всі громадські формування реєструються Міністерством юстиції України та його територіальними органами, зокрема:
- Міністерство юстиції України реєструє політичні партії та деякі інші громадські формування зі статусом всеукраїнських або з іноземним елементом, серед яких всеукраїнські професійні спілки, їхні об'єднання, всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців; відокремлені підрозділи іноземних неурядових організацій, представництва, філії іноземних благодійних організацій, постійно діючі третейські суди, засновниками яких є всеукраїнські громадські організації, всеукраїнські творчі спілки;
- територіальні органи Міністерства юстиції України обласного рівня відповідно проводять державну реєстрацію обласних, регіональних і республіканських професійних спілок, їх організацій та об'єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних, республіканських Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських організацій роботодавців та їх об'єднань, постійно діючих третейських судів;
- районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції відповідають за державну реєстрацію громадських об'єднань, їхніх відокремлених підрозділів, громадських об'єднань, що не мають статусу юридичної особи, місцевих та первинних професійних спілок, їх організацій та об'єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, місцевих організацій роботодавців та їх об'єднань, підтвердження всеукраїнського статусу громадського об'єднання.
Всі інші юридичні особи та фізичні особи - підприємці реєструються:
- виконавчими органами сільських, селищних та міських рад, Київською та Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями. Для набуття повноважень з державної реєстрації виконавчі органи сільських, селищних та міських рад (крім міст обласного та/або республіканського значення) повинні прийняти відповідне рішення;
- нотаріусами;
- акредитованими суб'єктами. Закон про реєстрацію встановлює, що акредитованим суб'єктом може бути юридична особа публічного права, у трудових відносинах з якою перебуває не менше ніж три державних реєстратори та яка уклала договір страхування цивільно-правової відповідальності та договір з іншим суб'єктом державної реєстрації. Очевидно, що тут йдеться про можливість надання повноважень з державної реєстрації комплексним центрам надання адміністративних послуг і т.п.
На виконання положень Закону про реєстрацію Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 25 грудня 2015 р. № 1130 "Про затвердження Порядку акредитації суб'єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб'єктів вимогам акредитації", якою врегульовано умови, підстави та процедуру проведення акредитації суб'єктів державної реєстрації, моніторингу відповідності таких суб'єктів вимогам акредитації і перелік документів, необхідних для її проведення.
Додатково Міністерством юстиції України видано наказ від 29 грудня 2015 р. № 2790/5 "Про врегулювання відносин, пов'язаних зі статусом державного реєстратора", яким визначено кваліфікаційні вимоги до державного реєстратора, зразок та опис печатки державного реєстратора
Запровадження порталу електронних сервісів та персонального кабінету юридичної особи, громадського формування та фізичної особи - підприємця.
Законом про реєстрацію встановлено, що порталом електронних сервісів є веб-сайт, організований як системне багаторівневе об'єднання різних ресурсів та сервісів для забезпечення максимального доступу до інформації та послуг у сфері державної реєстрації, ліцензування та дозвільної системи. Для використання функціоналу порталу електронних сервісів для кожної юридичної особи, громадського формування та фізичної особи-підприємця має бути створено персональний кабінет. Законом про реєстрацію передбачено, що порядок функціонування порталу електронних сервісів визначається Міністерством юстиції України. Очевидно, що йдеться про веб-сайт https://kap.minjust.gov.ua/, функціонування якого буде удосконалено на технічному та нормативному рівні.
В ідеальному варіанті портал електронних сервісів повинен забезпечувати: подання документів в електронній формі для державної реєстрації, ліцензування видів господарської діяльності, видачі документів дозвільного характеру; контроль за повнотою заповнення заяви про державну реєстрацію, ліцензування видів господарської діяльності, видачі документів дозвільного характеру; перегляд стану розгляду поданих документів; доступ до відомостей та документів, визначених цим Законом; оприлюднення результатів надання адміністративних послуг; формування та подання запитів в електронній формі про надання витягів; перегляд, копіювання та роздрукування виписки, витягу, інших документів та відомостей з Єдиного державного реєстру; сплату адміністративного збору та оплату надання відомостей з Єдиного державного реєстру з використанням платіжних систем через мережу Інтернет у режимі реального часу; доступ державних органів, у тому числі судів, органів Національної поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, а також органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб до відомостей з Єдиного державного реєстру.
Запровадження порталу електронних сервісів та персональних кабінетів дасть змогу фактично перевести процес державної реєстрації (більше того, ще й ліцензування та отримання документів дозвільного характеру) у режим реального часу та в електронну форму. Так, заявник матиме змогу для вчинення будь-яких реєстраційних дій подавати як паперові, так і електронні документи. Окрім цього, стан розгляду таких документів можна буде відслідковувати в режимі реального часу.
Варто закцентувати увагу на введенні у сферу державної реєстрації принципу екстериторіальності. Його суть полягає у можливості прийняття документів для державної реєстрації та здійснення державної реєстрації в межах території України будь-яким суб'єктом державної реєстрації в межах компетенції незалежно від місця знаходження реєстраційної справи.
Створення Єдиного державного реєстру для юридичних осіб, громадських формувань та фізичних осіб - підприємців, а також розширення переліку відомостей, які відображатимуться у цьому реєстрі.
Єдиний державний реєстр повинен об'єднати кілька окремих реєстрів, зокрема: Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, Єдиний реєстр громадських формувань, Реєстр громадських об'єднань, Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, Єдиний реєстр арбітражних керуючих, Реєстр постійно діючих третейських судів, а також з 01.01.2017 - Єдиний ліцензійний реєстр та Реєстр документів дозвільного характеру.
Запровадження інституту зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації.
Законом про реєстрацію передбачено можливість зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, на строк що становить 15 календарних днів з дати їх подання.
Визначено вичерпний перелік підстав для зупинення, а саме: подання документів або відомостей не в повному обсязі; невідповідність документів вимогам до оформлення, що передбачені Законом про реєстрацію; невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі; невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі; невідповідність реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) відомостям, наданим в рамках інформаційної взаємодії; несплата адміністративного збору або сплата не в повному обсязі; подання документів з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання.
Таким чином, заявнику надається можливість протягом 15 календарних днів усунути підстави для зупинення розгляду документів (виправити помилки), поданих для державної реєстрації.
Збільшено розмір адміністративного збору за вчинення реєстраційних дій та запроваджено диференційовану систему ставок.
Законом про реєстрацію встановлено ставки адміністративного збору за державну реєстрацію та надання відомостей з Єдиного державного реєстру.
Так, адміністративний збір, який справляється за державну реєстрацію відчутно зріс, для прикладу, якщо за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу у 2015 році сплачувалося 60 грн 90 коп., то у 2016 така послуга коштуватиме 413 грн 40 коп.
Щоправда, для стимулювання електронного документообігу встановлюється знижена ставка адміністративного збору, у розмірі 75 відсотків від встановленої законом, за державну реєстрацію на підставі документів, поданих в електронній формі. У випадку з юридичною особою ця сума становитиме 310 грн 05 коп.
Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру також зросла, але не так разюче. Так, отримання витягу в паперовій формі у 2016 році вартуватиме 70 грн (у 2015 році було 60 грн 90 коп.). При отриманні відомостей з Єдиного державного реєстру у електронній формі також застосовується зменшення встановленої законом ставки до 75 відсотків. Принагідно, варто зауважити, що Законом про реєстрацію обмежено можливості для отримання виписок, оскільки останні видаються лише за результатами проведення реєстраційних дій та для проставлення апостилю. У всіх інших випадках видаватиметься лише витяг.
Окрім цього, Законом про реєстрацію передбачено можливість проведення державної реєстрації у скорочені строки в порядку та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України. В свою чергу, постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1133 “Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у скорочені строки” зафіксовано, що реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, крім внесення змін до інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою; змін до відомостей про прізвище, ім'я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи - підприємця здійснюється протягом шести годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів, - у подвійному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію (що становить для юридичних осіб 830 грн при поданні паперових документів), а при реєстрації протягом двох годин - у п'ятикратному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію (2070 грн).
Передбачено можливість адміністративного оскарження реєстраційних дій, відмови в державній реєстрації, бездіяльності державного реєстратора.
Окрім судового, запроваджується процедура адміністративного оскарження рішень, дій або бездіяльності державного реєстратора та/або територіальних органів Міністерства юстиції України.
Міністерство юстиції України розглядає скарги на на проведені державним реєстратором реєстраційні дії (крім випадків, якщо такі реєстраційні дії проведено на підставі рішення суду), а також на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України.
Територіальний орган Міністерства юстиції України за територіальним принципом розглядає скарги на рішення (крім рішення, згідно з яким проведено реєстраційну дію), дії або бездіяльність державного реєстратора, а також на дії або бездіяльність суб'єктів державної реєстрації.
Загальний строк розгляду скарги не може перевищувати 45 календарних днів.
Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 25 грудня 2015 р. № 1128 "Про затвердження Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації", якою врегульовано в тому числі й процедуру розгляду скарг відповідно до Закону про реєстрацію.

Начальник Дніпропетровського
міського управління юстиції                                                                        О.В. Постоловська 

Про електронні звернення громадян та електронні петиції

28.10.2015 р. набув чинності Закон України 02.07.2015 р. № 577 «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» (далі - Закон).
Відповідно до положень Закону значно спрощується та унормовується процедура звернення на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку: через визначені контактні центри, телефонні «гарячі лінії», а також в електронній формі, запроваджується новий вид колективних звернень - електронних петицій, які можуть направлятися до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування.
У новій редакції статті 5 Закону України «Про звернення громадян» передбачено, що письмове звернення окрім традиційного надсилання поштою або передання громадянином до відповідного органу, установи може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).
У такому зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.    При цьому застосування електронного цифрового підпису у разі надсилання електронного звернення відтепер не вимагається.
Новелою Закону є унормування особливої форми колективного звернення громадян до Глави Держави, Парламенту, Уряду та органів місцевого самоврядування - електронної петиції.    Електронна петиція направляється через офіційний веб-сайт відповідного органу, або веб-сайт громадського об'єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.
У петиції повинна бути викладена суть звернення, вказано прізвище, ім'я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адреса електронної пошти. Після оприлюднення петиції на веб-сайті відповідного органу або громадського об'єднання, що здійснює збір підписів, обов'язково зазначаються дата початку збору підписів і інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію.
Слід зазначити, що електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини. Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.
Електронна петиція підлягає розгляду за умови збору на її підтримку не менше ніж 25 000 підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення петиції.. Електронна петиція, яка у встановлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення терміну збору підписів розглядається як звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
Натомість, до визначення в статутах територіальних громад вимог щодо кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції до органу місцевого самоврядування і термінів збору підписів, петиція до відповідного органу місцевого самоврядування розглядається за умови збору на її підтримку на протязі не більше ніж трьох місяців з дня її оприлюднення наступної кількості підписів у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, де проживає:
до 1 тисячі жителів - не менше, ніж 50 підписів;
від 1 тисячі до 5000 жителів - не менше, ніж 75 підписів;
від 5000 до 50000 жителів - не менше, ніж 100 підписів;
від 100 000 до 500 000 жителів - не менше, ніж 250 підписів;
від 500 000 до 1 мільйона жителів - не менше, ніж 500 підписів;
понад 1 мільйон жителів - не менше, ніж 1000 підписів.
Електронна петиція, збір підписів на підтримку якої здійснювався через веб-сайт громадського об’єднання і яка протягом установленого строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається громадським об’єднанням органу, якому адресована петиція, із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення електронної петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали електронну петицію (чи посилання на джерело такої інформації в мережі Інтернет), строк збору підписів, назву та адресу електронної пошти громадського об’єднання.
Про початок розгляду електронної петиції, яка набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відповідного органу місцевого самоврядування розміщується повідомлення.     Якщо електронна петиція містить клопотання про її розгляд на парламентських слуханнях у Верховній Раді України або громадських слуханнях відповідної територіальної громади, автор (ініціатор) петиції має право представити електронну петицію на таких слуханнях. У такому разі строк розгляду електронної петиції продовжується на строк, необхідний для проведення відповідних слухань.
 Про підтримку або непідтримку електронної петиції публічно оголошується на офіційному веб-сайті органу, до якого спрямовувалася петиція.
У відповіді на електронну петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.
Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу, якому вона була адресована, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) електронної петиції та відповідному громадському об’єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної електронної петиції.
У разі визнання за доцільне викладені в електронній петиції пропозиції можуть реалізовуватися органом, якому вона адресована, шляхом прийняття з питань, віднесених до його компетенції, відповідного рішення. Президентом України, Кабінетом Міністрів України, народними депутатами України за результатами розгляду електронної петиції можуть розроблятися та вноситися в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекти, спрямовані на вирішення порушених у петиції питань.
Офіційна сторінка елктронних петицій знаходиться за адресою: https://petition.president.gov.ua/
Для створення нової електронної петиції або підтримки вже існуючих, необхідно пройти одноразову реєстрацію на сайті з метою встановлення особи.
Реєстрація полягає у створенні власного облікового запису та підтвердженні його за допомогою електронної пошти. Після завершення реєстрації необхідно перейти до електронної пошти, вказаної в анкеті та у листі, який надійшов від офіційного інтернет-представництва Президента України підтвердити реєстрацію перейшовши за посиланням.
Виконавши зазанчені дії Ви можете заходити до свого облікового запису на сторінці елктронних петицій та працювати з ними.
 
Начальник відділу з організаційних
питань Дніпропетровського міського
управління юстиції                                                                                 М.О. Полуботок

Реформування Державної виконавчої служби

Одним з найперших кроків на шляху оптимізації структури органів юстиції стала ліквідація Державної виконавчої служби і підпорядкування структури ДВС безпосередньо Міністерству юстиції України. Реформа державної виконавчої служби представляє собою якісне оновлення і вдосконалення системи органів державної виконавчої служби. Позитивною рисою реформи є практична спрямованість, яка проявляється в розумінні правової реформи як шляху до створення правової держави.
Відповідно до розпочатої реформи, на Міністерство юстиції України покладено завдання і функції з реалізації державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб). Керівник управління юстиції отримав двох нових заступників, які відповідатимуть за напрями реєстраційної та виконавчої служб.
Наразі в Україні планується вирішення проблеми удосконалення механізму примусового виконання судових рішень на засадах конкуренції державних і приватних виконавців з делегуванням останнім публічно-правової функції примусового виконання судових рішень.
Конкурентна діяльність названих сторін об’єктивно збільшить ефективність примусового виконання судових рішень майнового характеру, а бюджетне фінансування тільки державних виконавців сприятиме забезпеченню державних інтересів. Інститут приватних виконавців надасть можливість зберегти кошти платників податків, оскільки всі витрати, пов’язані зі стягненням, буде нести особа, з вини якої порушено виконавче провадження.
Глобальним завданням Міністерства юстиції України залишається вирішення питання щодо керування та координації роботи державних і приватних виконавців; розподілу між ними судових рішень на примусове виконання; підвищення іміджу державного виконавця як державного службовця; створення сталого і дієвого механізму державного і громадського контролю за діяльністю як державних, так і приватних виконавців, у тому числі сучасними технічними засобами.
 
 
Заступник начальника Дніпропетровського
міського управління юстиції                                                        Л.П. Ільїна

Утворено Дніпропетровську місцеву прокуратуру № 1

Повідомляємо, що згідно із Законом України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року в органах прокуратури Дніпропетровської області утворено Дніпропетровську місцеву прокуратуру № 1.
Територіальна юрисдикціяновоствореної прокуратури поширюється на Амур-Нижньодніпровський, Індустріальний та Самарський райони міста Дніпропетровська Дніпропетровської області.
Наказом Генерального прокурора України 15 грудня 2015 року керівником Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 призначено молодшого радника юстиції Литвиненка Олександра Сергійовича.
 
Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», працівниками прокуратури здійснюється прийом громадян щодня в робочий час з 9.00 до 13.00 і з 14.00 до 18.00 (у п'ятницю до 16.45) за адресами:
м.Дніпропетровськ, вул.С.Ковалевської, 4, (Амур-Нижньодніпровський район),
м.Дніпропетровськ, вул.Осіння, 8, (Індустріальний район),
м.Дніпропетровськ, вул. Електрична, 5, (Самарський район).
          
Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» керівником Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ведеться особистий прийом громадян.
Прийом   здійснюється  кожного понеділка  з   10-00 до  12-00 годин та з 15-00 до 17-00 годин за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Осіння, 8.
 
            З питань прийому громадян звертатися за телефоном 760-37-07.   

          Нагадуємо, що електронні звернення в Дніпропетровську місцеву прокуратуру № 1 Дніпропетровської області можна відправляти на електронну пошту: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду . Вимоги до електронного звернення викладені у статті 5 Закону України «Про звернення громадян».
          Усні звернення приймаються за телефоном «гарячої лінії»: (056) 760-37-07.
 

Передача функцій реєстраторів нотаріусам, банкам і на місця

Міністерство юстиції України збирається передати реєстраційні функції місцевій владі, нотаріусам, банкам та державним виконавцям, тим самим покращивши процедури надання адмінпослуг у цій сфері. Два відповідних законопроекти відомство розробило і передає на розгляд парламенту. Кабмін уже підтримав ініціативу.

Зазначимо, що у проектах йдеться про реєстрацію речових прав на нерухомість та їх обтяжень, а також реєстрацію юросіб та фізосіб-підприємців. Документ передбачає, що окрім органів місцевого самоврядування і держадміністрацій право здійснювати реєстраційні дії дістануть нотаріуси, незалежно від того посвідчують вони нотаріальну дію чи ні, акредитовані Мін’юстом банківські установи та державні виконавці — у тому випадку, коли справа стосується накладення та припинення обтяжень речових прав на нерухоме майно. По суті відомство хоче децентралізувати адмінпослуги і відмовляється від монополії на повноваження із реєстрації.
 
Серед новел і введення принципу, за якимінформація від інших державних органів має автоматично передаватися реєстраторам. Водночас заплановано провести уніфікацію держреєстрів та процедур реєстрації різних суб’єктів, скасувати необхідність щорічного підтвердження та щорічної подачі фінансової звітності, а також надати можливість громадянам отримувати інформацію про нерухомість як за об’єктом, так і за суб’єктом.
 
Крім уже зазначеного, законопроекти містять багато інших «революційних» новел. Так, ними передбачено розширення принципу екстериторіальності під час прийому документів. Таким чином,майно можна буде зареєструвати не лише в межах району, а в межах всієї області, а бізнес — взагалі в будь-якій точці країни. Ще однією новацією стане запровадження електронних сервісів за всіма послугами, які надаватимуться новими суб′єктами реєстрації, — через електронний портал без необхідності контактувати з реєстратором. Документи ж заповнюватимуться не клієнтом, а реєстратором.
 
Також вводиться норма, яка в разі наявності обтяжень чи відсутності якогось із документів дає можливість не відмовляти у реєстрації нерухомості, а призупинити її на строк до 30 днів, щоб клієнт міг розібратися із ситуацією та зібрати документи, яких не вистачає. Більше того, запроваджується механізм адміністративного оскарження відмови від проведення реєстраційних дій, а також позитивних рішень щодо проведення держреєстрації. Оскарження проводитиметься органами юстиції.
 
Примітно, що законопроекти унормовують і фінансові питання. У разі проведення реєстраційних дій спеціалістами місцевого самоврядування або держадміністрацій, сплачені за послугу кошти на 100% будуть переходити до місцевого бюджету. Якщо ж послугу надаватимуть спеціалісти «приватного сектору», вони залишатимуть собі 60% коштів, а 40% перераховуватимуть до держбюджету.
 
 
Начальник Дніпропетровського
управління юстиції                                                             О.В. Постоловська

Сторінка 1 з 7