Дніпровська міська рада

офіційний Інтернет-портал

Вівторок, Бер 28


Ви тут: Головна

Правова освіта

Дніпропетровське міське управління юстиції інформує

З метою оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції, раціонального використання бюджетних коштів та на виконання пункту 9 розділу III«Прикінцеві положення» Закону України від 28 грудня 2014 р. № 76-VIII«Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, законодавчих актів України» щодо скорочення чисельності працівників державних органів на 20 відсотків Кабінет Міністрів України  21 січня 2015 р. прийняв Постанову № 17, якою:
1) ліквідував Державну реєстраційну службу України  та Державну виконавчу службу України, поклавши на Міністерство юстиції завдання і функції з реалізації державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), з питань державної реєстрації актів цивільного стану, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, договорів комерційної концесії (субконцесії), з питань реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, статутів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами, статуту територіальної громади м. Києва, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності;
2) установив, що Міністерство юстиції є правонаступником Державної реєстраційної служби та Державної виконавчої служби, що ліквідуються, в частині реалізації державної політики у вищезазначеній сферах.
3) сформував комісії з ліквідації Державної реєстраційної служби та Державної виконавчої служби та поінформувати у шестимісячний строк Кабінет Міністрів України про результати проведеної роботи.
Відніс цілісні майнові комплекси державних підприємств “Інформаційно-ресурсний центр” та “Державний інститут комплексних техніко-економічних досліджень” до сфери управління Міністерства юстиції.
Відповідно до вищезазначеної постанови КМУ Міністерство юстиції розпочинає масштабну оптимізацію своєї структури.
«Спільно з нашими експертами, з грузинськими колегами ми розробили дуже чітку, поетапну реформу органів юстиції, яка напередодні була підтримана Урядом. Так, Кабмін ухвалив рішення, яким ліквідовано Державну реєстраційну службу України та Державну виконавчу службу України. Такожвідбулося скорочення центрального апарату Мін’юсту на 20% і територіальних органів юстиції на 10%», – зазначив Міністр юстиції 23.01.2015 року в ході селекторної наради.
Головна проблемама, за його словами, відсутність належної мотивації у співробітників, висока забюрократизованість, побутова корупція на місцях, неефективна організаційна структура головних управлінь юстиції, а також надлишкова кількість управлінського апарату.
Він також поінформував, що структурні зміни торкнуться і керівництва головних управлінь юстиції. Після ліквідації ДРС та ДВС керівник управління юстиції отримає двох нових заступників, які відповідатимуть за напрямки виконавчої та реєстраційної служби.
Скорочення працівників центрального апарату та територіальних органів юстиції вивільнить фінансовий ресурс, який буде направлено на збільшення заробітних плат співробітників, які працюють в органах юстиції.
Переведення співробітників органів юстиції до нової структури відбуватиметься за окремим порядком оцінювання діяльності, який розробляється разом із міжнародними експертами та світовими HR-компаніями.
«На першому етапі це буде здійснено на рівні областей. Буде надана оцінка всім керівникам головних управлінь юстиції, їх заступникам, керівникам державних виконавчих служб, реєстраційних служб. У всіх є можливість перейти в нову структуру, є можливість отримати підвищення. Але за однієї умови. Якщо ви були ефективними в тих складних умовах, які існували в минулому році. Якщо ви не займалися бюрократією, побутовою корупцією, та надавали відповідні сервіси громадянам належним чином», – сказав Міністр юстиції.
На сьогоднішній день Міністерством юстиції України оголошеноконкурсу на заміщення вакантних посад. Ознайомитись з переліком вакансій Ви можете скориставшись активним посиланням http://www.minjust.gov.ua/section/288
 
 
 
Заступник начальника управління –
начальник відділу з правових питань
Дніпропетровського міського
управління юстиції                                                                         Л.П. Ільїна
 

Створення Національного антикорупційного бюро в Україні - розв'язання корупційних проблем

Створення Національного антикорупційного бюро в Україні – розв’язання корупційних проблем

 
НаціональнеантикорупційнебюроУкраїни — правоохоронний орган з широкими силовими повноваженнями, на який покладається попередження, виявлення, припинення та розкриття корупційних злочинів.
Його створення передбачене Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України», прийнятим 14 жовтня 2014 року. На етапі законопроекту він мав назву «Про систему спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції». Закон набирає чинності 25 січня 2015 року.
Як сказано в пояснювальній записці до законопроекту, існуючий механізм протидії корупційним проявам в Україні є неефективним. Одним із шляхів покращення ефективності протидії корупції є інституційна реформа органів, що здійснюють досудове розслідування та кримінальне переслідування у справах про корупційні злочини. Тому парламентом схвалено створення нового автономного органу (поза системою існуючих правоохоронних органів), основною функцією якого буде виявлення та розслідування корупційних злочинів, що становлять особливу суспільну небезпеку.
Завданням Національного бюро є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищимипосадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці.
Національне бюро утворює Президент України. Початок роботи Бюро очікується в перші місяці 2015 року.
Національне бюро складається з центрального і семи територіальних управлінь, які є юридичними особамипублічного права.
Керівництво діяльністю Національного бюро здійснює його Директор, який призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади Президентом України. Верховна Рада України може висловити недовіру Директору, що має наслідком його відставку. Директор призначається строком на сім років. Одна і та ж особа не може обіймати цю посаду два строки підряд.
Директори територіальних управлінь Національного бюро призначаються на посаду та звільняються з посади Директором Національного бюро.
Особам начальницького складу Національного бюро встановлюються такі спеціальні звання:
·                     середній начальницький склад:
·                                             лейтенант Національного антикорупційного бюро України;
·                                             старший лейтенант Національного антикорупційного бюро України;
·                                             капітан Національного антикорупційного бюро України;
·                     старший начальницький склад:
·                                             майор Національного антикорупційного бюро України;
·                                             підполковник Національного антикорупційного бюро України;
·                                             полковник Національного антикорупційного бюро України;
·                     вищий начальницький склад:
·                                             генерал-майор Національного антикорупційного бюро України.
·                                              
Особи начальницького складу складають присягу затвердженого змісту.
Директор Національного бюро призначається на посаду за поданням Конкурсної комісії відповідно до результатів відкритого конкурсного відбору. До складу Конкурсної комісії входять по три особи від Президента, Кабінету Міністрів іВерховної Ради України.
Організацію та проведення конкурсу здійснює Конкурсна комісія. Її членами можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.
Обов'язки
Національне бюро:
1.              здійснює оперативно-розшукові заходи;
2.              здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності[];
3.              проводить перевірку на доброчесність осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
4.              вживає заходи щодо розшуку та арешту коштів та іншого майна, які можуть бути предметом конфіскації, здійснює діяльність щодо зберігання коштів та іншого майна, на яке накладено арешт;
5.              взаємодіє з іншими державними органамиорганами місцевого самоврядування та іншими суб'єктами для виконання своїх обов'язків;
6.              здійснює інформаційно-аналітичну роботу;
7.              забезпечує особисту безпеку працівників Національного бюро та інших визначених законом осіб;
8.              забезпечує на умовах конфіденційності та добровільності співпрацю із особами, які повідомляють про корупційні правопорушення;
9.              звітує про свою діяльність та інформує суспільство про результати своєї роботи;
10.          здійснює міжнародне співробітництво.
Права
Національному бюро та його працівникам для виконання покладених на них обов'язків надається право:
1.              заводити оперативно-розшукові справи на підставі постанови, що затверджується начальником відповідного підрозділу Національного бюро, та здійснювати гласні та негласні оперативно-розшукові заходи;
2.              витребувати через прокурора від правоохоронних органів оперативні матеріали та кримінальні провадження;
3.              витребувати за рішенням Директора Національного бюро інформацію, необхідну для виконання обов'язків Національного бюро, у тому числі відомості про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру посадових осіб, а також безкоштовно одержувати інформацію з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування;
4.              знайомитися із документами та іншими матеріальними носіями інформації, необхідними для попередження, виявлення, припинення та розслідування кримінальних правопорушень, у тому числі такими, що містять інформацію з обмеженим доступом;
5.              на письмову вимогу Директора Національного бюро або його заступника, погоджену прокурором, отримувати від банків, фінансових та інших установ, підприємств та організацій незалежно від форми власності інформацію, яка містить банківську таємницю;
6.              за письмовим рішенням Директора Національного бюро або його заступника, погодженим прокурором, а у невідкладних випадках — з наступним повідомленням прокурора протягом 24 годин, — на строк до 10 діб опечатувати архіви, каси, приміщення (за винятком жилих) чи інші сховища, брати їх під охорону, а такожвилучати предмети і документи;
7.              залучати на добровільній основі, у тому числі на договірних засадах, кваліфікованих спеціалістів та експертів з будь-яких установ, організацій, контрольних і фінансових органів;
8.              за письмовим рішенням Директора Національного бюро або його заступника, погодженим із прокурором, створювати спільні слідчі групи, що включають оперативних та слідчих працівників;
9.              за письмовим розпорядженням Директора Національного бюро або його заступника входити безперешкодно за службовим посвідченням до державних органів, органів місцевого самоврядування, військових частин та установ, пунктів пропуску через державний кордон України та зони митного контролю;
10.          використовувати з наступним відшкодуванням завданих збитків транспортні засоби, які належать фізичним та юридичним особам (крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав і організацій, транспортних засобів спеціального призначення);
11.          надсилати державним органам, органам місцевого самоврядування обов'язкові до розгляду пропозиції та рекомендації щодо усунення причин і умов, які сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, а також отримувати протягом 30 днів інформацію про їх розгляд;
12.          здійснювати співробітництво з фізичними особами, у тому числі на договірних засадах, дотримуючись умов добровільності і конфіденційності цих відносин, матеріально і морально заохочувати осіб, які надають допомогу;
13.          подавати до суду позови про визнання недійсними угод;
14.          створювати інформаційні системи та вести оперативний облік;
15.          зберігати, носити та застосовувати вогнепальну зброю і спеціальні засоби, а також застосовувати заходи фізичного впливу;
16.          видавати особам, взятим під захист, зброю, спеціальні засоби індивідуального захисту та сповіщення про небезпеку;
17.          здійснювати правове співробітництво із компетентними органами іноземних держав, міжнародними організаціями;
18.          виступати як представник інтересів держави під час розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ про розшук, арешт, конфіскацію та повернення в Україну відповідного майна, захист прав та інтересів держави, а також залучати з цією метою юридичних радників, зокрема іноземних.
Підслідність
Після завершення правоохоронної реформи Національне антикорупційне бюро буде одним із п'яти органів досудового розслідування (органи внутрішніх справСБУподаткові органиДержавне бюро розслідувань).
Контроль за діяльністю
Контроль за діяльністю Національного бюро здійснюється Комітетом ВРУ з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
Директор Національного бюро:
·                 інформує Президента, Верховну Раду та Кабінет Міністрів України з основних питань діяльності Національного бюро та його підрозділів, про виконання покладених завдань, додержання законодавства, прав і свобод осіб;
·                 щороку не пізніше 10 лютого та 10 серпня подає Президенту, Верховній Раді та Кабінету Міністрів України письмовий звіт про діяльність Національного бюро протягом попередніх шести місяців.
З метою попередження і виявлення правопорушень у діяльності працівників Національного бюро в його складі діютьпідрозділи внутрішнього контролю, що підпорядковуються безпосередньо Директорові Національного бюро. У разі виявлення інформації про можливе вчинення працівником Національного бюро кримінального правопорушення, підрозділ внутрішнього контролю негайно повідомляє про це Генерального прокурора України чи його заступника.
Для розгляду питань застосування дисциплінарних стягнень до працівників Національного бюро утворюєтьсяДисциплінарна комісія у складі п'яти осіб.
Підрозділи внутрішнього контролю здійснюють моніторинг способу життя працівників Національного бюро з метою встановлення відповідності рівня життя працівника майну і доходам цього працівника та його членів сім'ї згідно з декларацією про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру.
Національне бюро через засоби масової інформації, на своєму офіційному веб-сайті та в інших формах регулярно інформує суспільство про свою діяльність.
З метою забезпечення прозорості та цивільного контролю за діяльністю при Національному бюро утворюється Рада громадського контролю у складі 15 осіб, яка формується на засадах відкритого та прозорого конкурсу.
 
Начальник Дніпропетровського
міського управління юстиції                                                                                       О. В. Постоловська

Організація роботи навчальних закладів, що розташовані на территорії проведення антитерористичної операції та оплати праці працівникам таких закладів

Дніпропетровське міське управління юстиції інформує!
Щодо оприлюднення роз’яснення стосовно організації роботи навчальних закладів, розташованих на території проведення антитерористичної операції, та оплати праці працівникам таких закладів 
 
Про роботу вищих навчальних закладів, розташованих в зоні антитерористичної операції
 
            На звернення Міністерства юстиції України від 09.10.2014 № 10-2-26/394 щодо виконання витягу з протоколу № 73 засідання Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2014 року та надання роз’яснення стосовно організації роботи навчальних закладів, розташованих на території проведення антитерористичної операції, Міністерство освіти і науки України в межах компетенції інформує.
 
Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади
 
У вересні в Луганській області розпочали навчальний рік 288 шкіл з 678, фактично навчаються понад 57 700 учнів з майже 167 тисяч.
З 1 вересня 2014 року у Донецькій області навчально-виховний процес розпочався в 547 з 1123 загальноосвітніх шкіл. Контингент учнів, які приступили до навчання складав 152143учні, з них прийнято до навчання 12,5тис. учнів (вимушених переселенців). Крім того близько 40 тис. учнів вимушених переселенців розпочали навчання в інших областях України. У штатному режимі розпочали роботу 79 (71,1%) професійно-технічних навчальних закладів.
 З 1 жовтня розпочали навчання ще 97,7 тис. учнів у 399 загальноосвітніх школах міст Донецька, Горлівки, Жданівки, Докучаєвська, Єнакієвого, Макіївки, Сніжного, Харцизька, Торезу, Шахтарська, Амвросіївського, Старобешівського, Новоазовського, Тельманівського (частково).
Всього з загальноосвітніх навчальних закладів переведено учнів та педагогічних працівників: з Донецької області  понад 40 тис. осіб, з Луганської понад 22 тис. осіб.
 
З дошкільних навчальних закладів переведено вихованців та вихователів: з Донецької області понад 5000 осіб, з Луганської області понад 3000 осіб.
 
Вищі навчальні заклади
 
З метою оперативного реагування та з метою забезпечення функціонування  навчальних закладів Міністерством освіти і науки підготовлено 33 інструктивні листи та розпорядчі накази. У тому числі, щодо спрощеної процедури переведення студентів з вищих навчальних закладів Донецької та Луганської, першочергового поселення їх у гуртожитки тощо.
У 2013/2014 навчальному році у вищих навчальних закладах Донецької та Луганської областей навчалося майже 215 тис. студентів, з них за денною формою понад 166 тис.
Зараз у зоні АТО в Луганській області знаходяться 28 ВНЗ І-ІІ (13 поза зоною) та 7 ІІІ-ІV (2 поза зоною), Донецькій 51 ВНЗ І-ІІ (28 поза зоною) та 15 ІІІ-ІV (7 поза зоною).
Станом на 16 жовтня 2014 року за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти до вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації у статусі тимчасово допущених до занять вже переведено понад 3600 студентів. Майже 700 громадян звернулося до Приймальні громадян Міністерства освіти і науки.
З вищих навчальних закладів Луганської області переведено 1889 студентів, з них за денною формою навчання 1798, з вищих навчальних закладів Донецької області – 1685, з них за денною формою навчання -1500.
Всього з Донецької та Луганської областей на консультативний телефон Міністерства освіти і науки України звернулося 274 особи (відповідно 188 та 86), особисто звернулися до Приймальні громадян звернулося 122 особи (відповідно 77 та 45).
Незважаючи на надзвичайну ситуацію переважна більшість вищих навчальних закладів провела вступну кампанію. Міністерством освіти і науки керівникам вищих навчальних закладів було дозволено самостійно визначати терміни проведення вступної кампанії та початок навчального року.
26 вересня відбулося спільне засідання Міністерства освіти і науки України та Донецької обласної державної адміністрації за участю ректорів і викладачів з Донбасу, а також громадських активістів. Під час засідання було обговорено досвід переведення із зони бойових дій до інших регіонів України таких вищих навчальних закладів, як Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка (Старобельськ), Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (Сєвєродонецьк), Донецький юридичний інститут (Кривий Ріг), Донецький національний університет (Вінниця). Було також прийнято рішення також перенести діяльність Донецького національного технічного університету як окремої юридичної особи. Крім цього, Луганський медичний університет розпочав роботу у м. Рубіжне, Луганський національний університет внутрішніх справ у м. Сєвєродонецьку.
10 жовтня ініціативна група Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського звернулася до студентів, аспірантів і співробітників Університету, які бажають продовжити навчання або роботу в системі освіти та науки України, та вирішує питання про місце та дату початку навчального року.
Водночас, Міністерство освіти і науки надає інформацію щодо евакуйованих вищих навчальних закладів із території проведення антитерористичної операції станом на 31 жовтня 2014 року, що додається.
Фінансування вищих навчальних закладів, розташованих на території проведення антитерористичної операції здійснюється частково і не залежить від компетенцій Міністерства освіти і науки України.
 
Міністерство соціальної політики України розглянуло лист щодо організації роботи навчальних закладів, розташованих на території проведення антитерористичної операції, а також виплати заробітної плати їх працівникам і з питань компетенції повідомляє.
Щодо можливості зарахування на роботу громадян, які тимчасово переміщуються із Луганської та Донецької областей за сумісництвом більш як на 0,5 ставки.
З метою врегулювання трудових відносин працівників, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції Мінсоцполітики розробило проект постанови Кабінету Міністрів України „Про роботу за сумісництвом працівників, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції”.
Проектом акта пропонується врегулювати на законодавчому рівні питання працевлаштування та надання відпустки працівникам, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції на період проведення такої операції, що дасть можливість зарахування на роботу за сумісництвом таких громадян більш як на 0,5 ставки та укладання трудових договорів про роботу за сумісництвом керівників державних підприємств, установ і організацій, їхніх заступників, керівників структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їх заступників.
На даний час проект акта знаходиться на погодженні в Мінекономрозвитку та СПО репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні. Мінфіном та СПО роботодавців на національному рівні проект постанови погоджено без зауважень.
 
Щодо врегулювання питання умов та оплати праці працівників підприємств, установ та організацій, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції або залишаються у таких районах і не виходять на роботу у зв’язку з небезпекою для життя і здоров'я.
Відповідно до статті 1 Закону України „Про оплату праці”, яким визначаються економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання, заробітна плата – це винагорода, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства (установи, організації).
Отже, згідно з чинним законодавством, заробітна плата працівникам (в тому числі за час щорічної, соціальних відпусток), виплачується при умові виконання ними своїх функціональних обов’язків з дотримання встановленої правилами внутрішнього трудового розпорядку тривалості щоденної (щотижневої) роботи та при умові здійснення підприємством (установою, організацією) господарської діяльності.
З метою забезпечення виконання повноважень та функцій роботодавець може змінювати режим роботи, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку чи графіками змінності, у зв’язку із ситуацією, що склалася, або запроваджувати гнучкий графік роботи.
Питання соціальної захищеності працівників у зв'язку із зупиненням роботи підприємств, установ, організацій частково можна врегулювати шляхом установлення неповного робочого часу в порядку, визначеному статтею 56 Кодексу законів про працю України.
Оплата праці у такому випадку здійснюється пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.
Крім того, роботодавцем за наявності відповідних умов може бути організовано надомну працю. У цьому випадку доцільно застосовувати Положення про умови праці надомників, затверджене постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань від 29.09.81 р. № 275/17-99 (відповідно до постанови Верховної Ради України від 12.09.1991 № 1545 „Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР” зазначене Положення діє в частині, що не суперечить чинному законодавству).
У разі переміщення підприємства, установи, організації або її підрозділів до іншого населеного пункту у зв’язку з проведенням антитерористичної операції роботодавці повинні враховувати, що згідно із статтею 32 Кодексу законів про працю України переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, установі, організації, а також переведення на інше підприємство, установу, організацію або в іншу місцевість хоча б разом з підприємством, установою, організацією допускається тільки за згодою працівника.
Відповідно до статей 34 та 113 Кодексу законів про працю України у разі оформлення простою підприємства (установи, організації) або його структурного підрозділу (зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами) оплата праці працівників здійснюється з розрахунку не нижче двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).
Працівники, які не виходять на роботу у зв’язку з переміщенням із районів проведення антитерористичної операції, або ті, які залишаються у таких районах під час проведення антитерористичної операції і не мають змоги виходити на роботу у зв’язку з небезпекою для життя та здоров'я, не можуть бути звільнені за пунктом 4 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України на підставі „прогул”.
Зазначене обумовлено необхідністю збереження життя і здоров'я таких працівників та їх сімей і вважається як відсутність на роботі з поважних причин. У такому випадку за працівниками зберігаються робоче місце та посада.
За згодою сторін трудового договору працівникам на їхнє прохання можуть надаватись оплачувані відпустки, відпустки без збереження заробітної плати, що надаються працівникам в обов’язковому порядку, та відпустки без збереження заробітної плати, які надаються за угодою сторін у порядку, визначеному законодавством.
При цьому звертаємо увагу на те, що у випадку надання працівнику щорічної основної відпустки, розрахунок відпускних здійснюється у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 „Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати”. Оплата за час відпустки має бути здійснена в повному обсязі.
Працівникам, які не виходять на роботу у зв’язку з небезпекою для життя і здоров’я та які використали всі належні їм відпустки, у табелі обліку використання робочого часу доцільно такі неявки відмічати умовним позначенням „НЗ” – неявки з нез’ясованих причин або „І” – інші причини неявок.
З метою вирішення матеріальних проблем зазначених працівників згідно з чинним законодавством роботодавцем цим працівникам може бути надана матеріальна допомога.
Також зазначаємо, що Мінсоцполітики з метою врегулювання на законодавчому рівні питання збереження трудових відносин та надання відпустки без збереження заробітної плати в обов’язковому порядку працівникам, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції або залишаються у таких районах і не мають змоги виходити на роботу у зв’язку з небезпекою для життя та здоров’я на весь період її проведення розробило проект Закону України про внесення зміни до статті 25 Закону України „Про відпустки”, який внесено на розгляд Верховної Ради України 12.09.2014 (реєстраційний № 5069).
Прийняття зазначеного законопроекту сприятиме збереженню робочих місць за такими працівниками, зарахуванню періоду їх відсутності на роботі у зв’язку з проведенням антитероритичної операції до стажу роботи та дасть змогу таким працівникам вжити заходів для збереження їх життя і здоров'я без ризику втрати роботи.
Інші проблемні питання, неврегульовані чинним законодавством, зокрема, щодо забезпечення тимчасовою роботою (з оплатою праці згідно з законодавством) працівників підприємств (установ, організацій), які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції на територію, підконтрольну українській владі, потребують прийняття окремого рішення Уряду.
Водночас зазначаємо, що 1 жовтня ц.р. на засіданні Уряду прийнято постанову за № 505, якою передбачено виплату щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції - для непрацездатних осіб (пенсіонери, інваліди, діти) – 884 гривні на одну особу (члена сім’ї); для працездатних осіб – 442 гривні на одну особу (члена сім’ї).

Перелік
вищих навчальних закладів державної форми власності,  які евакуйовані з зони АТО

№ з/п Назва ВНЗ Куди евакуйовано Всього студентів З них навчається на денній формі З них навчається:
За кошти державного бюджету За кошти фізичних та юридичних осіб
1 Донецький національний технічний університет Красноармійськ 2685 2436 1199 1486
2 Донецький національний університет Вінниця 11413 5976 3563 7850
3 Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського Кривий ріг
 
10842 7288 6899 3943
4 Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка Старобільськ 7089 4904 3230 3859
5 Донецький юридичний інститут МВСУкраїни Кривий ріг 6816 3426 2431 4385
6 Східноукраїнський національний університет
ім. Володимира Даля
Сєвєродонецьк 2420 1489 1647 773
7 Луганський національний аграрний університет Харків 1854 554 368 1486
8 Луганський державний медичний університет Рубіжне 6633 3393 3009 3624
9 Луганський державний університет університет внутрішніх справ Сєвєродонецьк 7601 5102 4180 3421

 
Перелік
вищих навчальних закладів державної форми власності,  які розташовані поза зоною АТО

№ з/п Назва ВНЗ Всього студентів З них навчається на денній формі З них навчається:
За кошти державного бюджету За кошти фізичних та юридичних осіб
1 Донбаська державна машинобудівна академія 5073 2714 3394 1679
2 Маріупольський державний університет 3938 2699 1452 2486
3 Приазовський державний технічний університет 4828 2540 1757 3071
4 Краматорський економіко-гуманітарний інститут 708 251 0 708

 

10 грудня – День прийняття Загальної декларації прав людини

10 грудня – День прийняття Загальної декларації прав людини

Цей документ – відлуння страшної війни, який передусім висунув такі фундаментальні свободи, як свобода слова, свобода совісті, свобода від страху та свобода від злиднів. Цей документ – захист від геноциду, диктатури, тероризму та фашизму, на якому і базуються конституції усього світу.
          Цілком визначити, як ставиться Україна до вимог Загальної декларації прав людини, можна було тільки після прийняття Конституції 28 червня 1996 року. Наша Конституція в очах міжнародних експертів стала взірцем, бо вміщувала у собі створення організаційно-правових інститутів, які забезпечували та гарантували права людини як державного, так і недержавного характерів - інститутів Президента України, Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, інститутів Конституційного Суду. Крім того, наша Конституція передбачала реальне створення політичних партій, можливість вибирати і бути обраним.
Але разом з тим на теренах нашої Неньки існує проблема реалізації ряду прав, передбачених Загальною декларацією прав людини, особливо соціальних і культурних, які викликані передусім економічною і політичною кризами. Це і проблема нестійких правових норм: релігійних норм, норм моралі, норм політичних партій та інших громадських організацій; і проблема повільного розвитку адміністративного, кримінального, цивільного і трудового права; і проблема повільного становлення правової свідомості, правової освіти, що зумовлена зневагою до Конституції.
Сьогодні ми вкотре обрали уряд, але можливо, ми так розпещені свободою вибору, що не можемо зробити цей самий вибір. І я, і, сподіваюсь, велика кількість українців покладаюсь великі надії на нові політичні сили нашої України-матінки. Нам випала нагода жити у той час, коли, на жаль, історія повторюється і, можливо, повторюється передісторія виникнення Загальної декларації прав людини.
 
Єремеєва Анастасія Юріївна,
член Координаційної ради молодих юристів при
 Дніпропетровському міському управлінні юстиції,
студентка ДВНЗ «Дніпропетровський транспортно – економічний коледж»,
 гр. ПР-13 1/9
 

План проведення міського Дня правової інформації присвяченої Міжнародному Дню інвалідів 03 грудня 2014 року

alt

План проведення
міського Дня правової інформації присвяченої Міжнародному Дню інвалідів
03 грудня 2014 року

 

з/п
Назва заходу Місце проведення Відповідальні
1.         Семінар на тему: “Правові аспекти Міжнародного дня інвалідів” Бабушкінський районний центр зайнятості Спеціалісти відділу з правових питань Дніпропетровського міського управління юстиції
 
2.         Інформаційна година та виставка – огляд методичних матеріалів на тему: “Міжнародний день інвалідів. Правовий та соціальний захист” Бібліотека – філіал № 5 ДМ КЗК “Централізована система публічних бібліотек для дорослих” Спеціалісти відділу з правових питань Дніпропетровського міського управління юстиції
 
3.     Виставка фото-робіт  “Школа відкрита для всіх” присвячена до  Міжнародного дня інвалідів Фойє,  1-й поверх Дніпропетровської міської ради, проспект Карла Маркса, 75 Прес-служба Дніпропетровської міської ради
4.     Урочиста зустріч з активом інвалідних громадських організацій міста з нагоди  Міжнародного дня інвалідів Дніпропетровське міське товариство “Творчість”,
вул. Сірова, 6
Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради

Більше статтей...

Сторінка 3 з 7