Дніпровська міська рада

офіційний Інтернет-портал

Вівторок, Квіт 25


Ви тут: Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності міської ради

Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності міської ради з питань доступу до публічої інформації

.Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит потребує надання великого обсягу інформації або пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

 Відповідно до ст. 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та п. 4 розпорядження міського голови від 06.07.2011 № 447-р "Про затвердження доступу до публічної інформації Дніпропетровської міської ради" рішення, дії або бездіяльність посадових осіб міської ради з питань надання публічної інформації можуть бути оскаржені міському голові, вищому органу чи до суду.

 Згідно з ч. 2 ст. 23 Закону України "Про доступ до публічної інформації" запитувач має право оскаржити:
- відмову в задоволенні запиту на інформацію;
- відстрочку задоволення запиту на інформацію;
- ненадання відповіді на запит на інформацію;
- надання недостовірної або неповної інформації;
- несвоєчасне надання інформації;
  - невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до ст. 15 цього Закону;
- інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності Дніпропетровської міської ради та її виконавчих органів як cуб'єктів владних повноважень до суду здійснюється в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

Позов подається до місцевого загального суду за місцем знаходження Дніпропетровської міської ради або її виконавчого органа.