Дніпровська міська рада

офіційний Інтернет-портал

Вівторок, Квіт 25


Ви тут: Районні ради Індустріальна районна виконавча дирекція Дніпропетровського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності інформує про використання коштів Фонду за 9 місяців 2015 року

Індустріальна районна виконавча дирекція Дніпропетровського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності інформує про використання коштів Фонду за 9 місяців 2015 року

Індустріальна районна виконавча дирекція Дніпропетровського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі – Фонд, ФСС з ТВП, відділення Фонду) інформує про використання коштів Фонду за 9 місяців 2015 року за напрямками фінансування  і вимогами, передбаченими  Законом  України від  23.09.1999р. №1105-ХІV«Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» в редакції Закону України від 28.12.2014р. №77-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці».

 

 Головним завданням Індустріальної РВД ДОВ ФСС з ТВП було і залишається своєчасне та в повному обсязі фінансування підприємств, установ, організацій (страхувальників) на виплати допомог застрахованим у Фонді особам, яке необхідно проводити протягом 10-ти робочих днів від дати надання страхувальниками заяви – розрахунку до органу Фонду. Відповідний порядок фінансування, що  затверджений постановою правління Фонду  від 22.12.2010р. № 26,  виконується робочим органом відділення Фонду,  фінансування на виплати допомог здійснюється у терміни передбачені законодавством.
Протягом звітного періоду зобов’язання Фонду перед страхувальниками зменшилися на 1,4 млн.грн. (з 2,6 до 1,6), або на 46,2%, що свідчить про значне покращення в звітному періоді ситуації з проходженням коштів через Головне управління Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області, а залишок боргу Фонду (1,2 млн.грн.) складають суми  допомог по заявках страхувальників, наданих в останній тиждень вересня поточного року,  та які були профінансовані в повному обсязі до 7-го жовтня включно. На поточну дату ці платежі проходять протягом 5-ти робочих днів при встановленому законодавством 10-денному терміні. Тобто, затримки у виплаті допомог застрахованим у Фонді особам можуть статися тільки з вини комісій із соціального страхування та (або) фінансових служб підприємств, установ, організацій.

За 9-ть місяців 2015 року надходження (доходи) бюджету Індустріальної РВД ДОВ ФСС  з ТВП склали 32,0 тис.грн. (200% до плану), а витратна частина – 9931,8 тис. грн.,                        що по відношенню до запланованого рівня 84,7%. 

В цілому доходна та витратна частини за окремими напрямками,  передбаченими законодавством, по Індустріальній  РВД ДОВ ФСС з ТВП  за  поточний рік склали    (тис. грн.):
 

Показники виконання бюджету Дніпропетровське обласне відділення Фонду Індустріальна РВД
План Факт % виконання План Факт % виконання
ДОХОДИ (тис.грн.) 583 1957,3 335,7 16,0 32 200
  • надходження від часткової сплати вартості за путівки на санкурлікування
0 0 - 0 0 -
  • інші надходження
583 1957,3 335,7 16,0 32 200
ВИТРАТИ  (тис.грн.) 644197,0 581731,6 90,3 17404,0 14727,1 84,6
  • на виплату допомог усього
607727,0 547879,5 90,2 16865,0 14226,4 84,4
в тому числі:            
- по тимчасовій непрацездатності 421533,0 385954,1 91,6 10027 9079,4 90,6
- по вагітності та пологах 184002,0 159578,0 86,7 6798 5072,2 74,6
- на поховання 2192,0 2347,4 107,1 40,0 74,8 187
·         оздоровчі заходи ( путівки в санаторії та реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів; часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв підприємств і вищих навчальних закладів освіти,дитячо-юнацьких спортивних шкіл та дитячих закладів оздоровлення) 11259,0 11248,4 99,9 0 0 -
·         організаційно-управлінські заходи 24822,0 22357,9 90,1 536,0 493,3 92
·         витрати по виконанню обов'язків страховика 130,0 61,9 47,6 3,0 2,1 70,0
·         інші витрати - 183,8 - 0 5,3 0

 
 
Найбільшу питому вагу у загальних витратах складають виплати на допомоги –  14226,4 тис. грн. (або96,6%), а серед них – виплати по тимчасовій непрацездатності  (9079,4 тис. грн.), що складає 61,7% до загальних витрат (14727,1тис.грн.) та 63,8%  до виплат на допомоги.
На виплату допомоги по вагітності та пологах за 9-ть місяців 2015 року направлено 5072,2 тис. грн. (на773,6 тис.грн. менше, ніж за 9-ть місяців 2014 року – 5845,8 тис. грн.).
На поховання застрахованих осіб виплачено допомог в сумі 74,8 тис. грн., що на13,2 тис. грн. більше, ніж за 9-ть місяців 2014 року  (61,6 тис грн). Сталось це у зв’язку  із збільшенням (на 6) кількості таких випадків (з 28 до 34).
Відповідно до «Порядку надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності особам, які переміщуються  з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної організації», затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 24.12.2014р. №37,  в поточному році в районні, міжрайонні, міські виконавчі дирекції обласного відділення Фонду за отриманням різних видів допомог звернулися 160 осіб,  які переміщені з Донецької та Луганської областей. На поточну дату таким особам виплачено допомог на загальну суму 1939,5 тис.грн., в тому числі: по тимчасовій непрацездатності – 360,3 тис. грн., по вагітності та пологах – 1577,0 тис.грн., на поховання – 2,2  тис.грн., в тому числі в Індустріальній РВД ДОВ ФСС з ТВП за отриманням різних видів допомог звернулись 11 осіб,  які переміщені                             з Донецької та Луганської областей. За 9-ть місяців 2015 року  виплачено допомог на загальну суму  93,1 тис.грн., в тому числі: по тимчасовій непрацездатності – 22,1 тис. грн., по вагітності та пологах  - 71,0 тис. грн..
В звітному періоді обласним відділенням Фонду соціального страхування  з тимчасової втрати працездатності путівки (1284 шт. на 11,2 млн. грн., в тому числі 14-ом учасникам АТО)     на відновлювальне  лікування до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів видавалися в установленому порядку:  безкоштовно та з оформленням листка непрацездатності  на весь період лікування в санаторії з послідуючою виплатою допомоги по тимчасовій непрацездатності.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014р. № 65  «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» продовжено реалізацію комплексу заходів на утримання виконавчих дирекцій обласного відділення  Фонду, в зв’язку              з чим показник по статті бюджету «Організаційно-управлінські заходи» за звітний період виконано на 90,1%, економія склала 2,5 млн.грн., в тому числі в Індустріальній РВД ДОВ ФСС з ТВП економія склала 42,7 тис. грн..
Одночасно звертаємо Вашу увагу і просимо підтримати електронну петицію №22/010961-еп(https://petition.president.gov.ua/petition/10961) до Президента України, ініційовану Федерацією профспілок України, щодо відновлення оплати деяких соціальних послуг   для працюючих і членів їх сімей за рахунок коштів Фонду, а саме: «Президенту України П.Порошенку в порядку законодавчої ініціативи та з метою гарантування конституційного права громадян на соціальний захист (ст..46 Конституції України) внести в 2015 році до Верховної Ради України законопроект про відновлення у повному обсязі профілактичних соціальних послуг працівникам-застрахованим особам Фондом соціального страхування, в тому числі – санаторно-курортного лікування, оздоровлення дітей, фінансової підтримки санаторіїв-профілакторіїв підприємств і навчальних закладів». На поточну дату під вказаною петицією поставили свій підпис 21225 громадян України (потрібно – не менше ніж 25000).

 
 
 
 
Директор Індустріальної районної  виконавчої дирекції
Дніпропетровського обласного відділення
Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності                                                               А.В. Грищенко