Дніпровська міська рада

офіційний Інтернет-портал

Вівторок, Квіт 25


Ви тут: Діяльність ОСББ: Майно та гроші

Майно та гроші

Майно – це те, заради чого, власне, і створено ОСББ. Слід розуміти, що саме і на яких умовах вам належить. Необхідно чітко знати, на що ви маєте право і які у вас обов'язки. Без уміння розумно розпоряджатися власним майном неможливо стати справжнім власником.

Спільне майно співвласників багатоквартирного будинку:

 • неподільне (перебуває у спільній сумісній власності ОСББ та не підлягає відчуженню);
 • загальне (перебуває у спільній частковій власності ОСББ).

Платежі та утримання, експлуатація та ремонт спільного майна

Частка власників у загальному обсязі платежів на утримання і ремонт цього майна ОСББ встановлюється пропорційно до загальної площі приміщень.

Розрахунок з членами ОСББ, які мають перед ним заборгованість, за використані роботи з утримання майна

Рішення про виконання членом ОСББ робіт приймаються правлінням ОСББ за заявою його члена або власною ініціативою правління у разі згоди члена ОСББ. Вартість і термін виконання робіт, а також порядок придбання необхідних обладнання та матеріалів, зазначаються в договорі між правлінням ОСББ і його членом, який виконуватиме роботи. Після виконання робіт складається акт, який підписується представником правління та членом ОСББ, що виконав роботи.

Вартість виконаних робіт зараховується правлінням ОСББ у рахунок боргу члена ОСББ. Якщо вартість виконаних робіт перевищує суму заборгованості, то правління за домовленістю з членом ОСББ зараховує різницю у рахунок майбутніх платежів або видає готівкою.

У разі зарахування вартості робіт у рахунок заборгованості або майбутніх платежів правління видає члену ОСББ відповідний документ за визначеною правлінням формою.

Доходи, отримані членом ОСББ в результаті виконання робіт, оподатковуються відповідно до законодавства.

Статут ОСББ або загальні збори можуть встановити інший порядок розрахунку.

Кошти ОСББ

 • залишки коштів на рахунках попереднього власника майна;
 • статутні внески, обов'язкові платежі членів ОСББ;
 • кошти, одержані ОСББ від здачі в оренду допоміжних приміщень;
 • субсидії та інші держплати на оплату житлово-комунальних послуг;
 • доходи, спрямовані на статутні цілі ОСББ, отримані у результаті діяльності
 • підприємств, заснованих ОСББ;
 • добровільні майнові, у тому числі грошові, внески фізичних і юридичних осіб.

Це важливо!

Кошти ОСББ надходять та зберігаються на рахунках у банківських установах і використовуються за їх призначенням.

Використання та розпорядження коштами здійснюється відповідно до статуту та затвердженого кошторису. Кошти ОСББ не підлягають розподілу між членами ОСББ (крім ліквідації ОСББ). В ОСББ обов'язково існують ремонтний та резервний фонди. Перелік та розміри платежів, а також порядок та строки їх сплати встановлюються статутом ОСББ. За рішенням загальних зборів ОСББ можуть створюватися спеціальні фонди.

Комунальні послуги

За технічні можливості поквартирного обліку споживання послуг (води, тепла, газу, електроенергії) власники можуть перераховувати кошти:

 • безпосередньо на рахунки підприємство-постачальників;
 • на рахунок ОСББ для подальшого передання підприємствам-постачальникам.

За технічної неможливості по квартирного обліку споживання послуг, розрахунки з підприємствами-постачальиками здійснюються за показниками загально будинкових приладів обліку. Розподіл загальних рахунків між власниками приміщень здійснюється відповідно до законодавства та статуту з урахуванням розміру частки належного майна та кількості мешканців квартири (з тимчасовими включно). Якщо управителем є правління ОСББ, воно може бути колективним замовником (абонентом) побутових послуг та несе повну відповідальність за їх своєчасну сплату. Власники квартир без приладів обліку мають укласти угоду щодо обслуговування та оплати комунальних послуг з управителем незалежно від членства в об'єднанні. Відмова від цього є порушенням прав інших членів ОСББ і підставою для звернення до суду.

Це важливо!

Власники несуть відповідальність за своєчасність оплати незалежно від використання приміщень чи надання в оренду.

Ремонт приміщень

Власник повинен забезпечити використання, утримання, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт приміщень або їх частини без завдання шкоди майну і порушення прав та інтересів власників. Розмір витрат на утримання і ремонт власності визначає статут ОСББ та соціальна угода.

Це важливо!

Власник, який заподіяв збитки спільному майну або майну інших членів ОСББ, має повністю відшкодувати їх. Також він несе відповідальність за збитки, заподіяні особою, яка проживає спільно з ним, або орендарем, якщо договір оренди не передбачає іншого. Відшкодування може бути у грошовій чи іншій формі за згодою сторін або за рішенням суду.

Оренда приміщення в ОСББ

Власник приміщення в ОСББ може здати його в оренду для проживання чи роботи, якщо це не суперечить нормам використання приміщень та не шкодити інтересам інших власників. За необхідності може бути здійснене переведення приміщення у нежиле за визначеним у місті Порядком.