Дніпровська міська рада

офіційний Інтернет-портал

Вівторок, Квіт 25


Ви тут: Головна

Інформація про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 № 605-р, Управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 № 605-р «Про затвердження плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 року» управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради розробило заходи, які затверджені наказом від 19.10.2012 № 285.
 
Повідомляємо, що надання загальної середньої освіти дітям, які не перебувають на території України на законних підставах (нелегальним мігрантам), дітям-біженцям та дітям, яких визнано особами, які потребують додаткового захисту,  відбувається згідно з чинним законодавством та відповідно з рекомендаціями, наданими у листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.05.2012 р. №1/9-342 «Щодо надання загальної середньої освіти дітям, які не перебувають на території України на законних підставах». А саме:
«У статті 52 Конституції України зазначено, що «діти рівні у своїх правах незалежно від походження».
Стаття 53 Конституції встановлює, що «кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах».
         Статтею 28 Конвенції про права дитини, ратифікованої Постановою Верховної Ради Української РСР № 789-XII від 27 лютого 1991 р. визначено, що держави-учасниці Конвенції визнають право дитини на освіту, і з метою поступового досягнення здійснення цього права на підставі рівних можливостей вони, зокрема, вводять безплатну й обов’язкову початкову освіту, сприяють розвиткові різних форм середньої освіти, як загальної, так і професійної, забезпечують її доступність для всіх дітей та вживають таких заходів, як введення безплатної освіти та надання у випадку необхідності фінансової допомоги.
         Стаття 6 Закону України «Про загальну середню освіту» встановлює, що «іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають повну загальну середню освіту у порядку, встановленому для громадян України».
         Закон України «Про міжнародні договори України» визначає, що «чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору».
         Таким чином, враховуючи положення Конституції України як норми прямої дії, пріоритетність застосування норм Конвенції про права дитини, діти з числа іноземців та осіб без громадянства (до досягнення 18-річного віку) незалежно від підстав перебування на території України мають право на загальну середню освіту. Повна загальна середня освіта для них, як і для громадян України, є обов’язковою.»
        
Щодо надання психологічної допомоги дітям-біженцям та дітям, яких визнано особами, які потребують додаткового захисту, повідомляємо, що майже у кожному навчальному закладі міста працюють практичні психологи, також психологічну допомогу можна отримати на базі опорних навчальних закладів ( КЗО НВК №57, КЗО НВК №99, КЗО СЗШ №20, КЗО СЗШ №63, КЗО СЗШ №9, КЗО СЗШ №34, КЗО Гімназія Ленінського району), де працюють керівники районних методичних об’єднань шкільних практичних психологів. Психологічну допомогу надають і в Міському методичному центрі управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради (пр. Кірова, 37), де працюють два кваліфікованих методисти з питань психології. 
        
Управлінням освіти та науки Дніпропетровської міської ради визначені навчальні заклади міста (КЗО НВК №133, КЗО СЗШ №81, КЗО НВК №66, КЗО СЗШ №118, КЗО СЗШ №9, КЗО СЗШ №6, КЗО СЗШ №141, КЗО СЗШ №11), на базі яких запроваджено спеціальні  курси з вивчення української мови для іноземців. Після закінчення курсів слухачі отримують документ або про володіння державною мовою, або про її розуміння в обсязі достатньому для спілкування. Даний документ видається іноземцям Міським методичним центром управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради (пр.Кірова, 37) та є обов’язковим при прийнятті іноземців до громадянства України.