Дніпровська міська рада

офіційний Інтернет-портал

Четвер, Бер 30


Ви тут: Самарська прокуратура ГОСПІТАЛІЗАЦІЯ ОСОБИ ДО ПСИХІАТРИЧНОГО ЗАКЛАДУ У ПРИМУСОВОМУ ПОРЯДКУ

ГОСПІТАЛІЗАЦІЯ ОСОБИ ДО ПСИХІАТРИЧНОГО ЗАКЛАДУ У ПРИМУСОВОМУ ПОРЯДКУ

За останні десятиріччя в Україні захворюваність на психічні розлади, особливо щодо органічного ушкодження головного мозку внаслідок токсичної енцефалопатії на тлі наркоманії, токсикоманії, алкоголізму, значно зросла288. Такі особи потребують термінового психіатричного огляду та примусової психіатричної допомоги як в амбулаторному, так і стаціонарному порядку.
Разом з тим, необхідно зазначити, що госпіталізація особи до психіатричного закладу у примусовому порядку є крайньою мірою як правового, так і медичного характеру.
Відповідно до ст. 11 Закону України "Про психіатричну допомогу" початок такої допомоги починається із психіатричного огляду. Мета такого огляду полягає у з'ясуванні наявності чи відсутності в особи психіатричного розладу та потреби в наданні їй психіатричної допомоги, а також вирішення питання про вид такої допомоги та порядок її надання.
Специфіка надання особі психіатричної допомоги полягає у тому, що такі захворювання (психічні розлади) можуть виключати можливість особи усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. У судовому порядку вирішуються питання про проведення психіатричного огляду у примусовому порядку (ч. 7 ст. 11 Закону), про надання амбулаторної психіатричної допомоги особі без її усвідомленої згоди або згоди її законного представника у випадках, коли наявні відомості дають підстави для обґрунтованого припущення про наявність у особи тяжкого психічного розладу, внаслідок чого вона завдасть значної шкоди своєму здоров’ю у зв’язку з погіршенням психічного стану у разі ненадання їй психіатричної допомоги (ч. 2 ст. 12 Закону), про продовження надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку понад 6 місяців (ч. 5 ст. 12 Закону), про відмову в продовженні надання особі амбулаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку (ч. 7 ст. 12 Закону), про госпіталізацію особи (ч. 1 ст. 16 Закону), про продовження госпіталізації в примусовому порядку понад 6 місяців (ст. 17 Закону), про відмову в продовженні госпіталізації особи у примусовому порядку (ч. 3 ст. 18 Закону).
Процесуальний порядок розгляду та вирішення справ цієї категорії судом визначаються ст.ст. 279-282 ЦПК, Законом України «Про психіатричну допомогу». Право на звернення з вимогою до суду про проведення примусового психіатричного огляду, надання амбулаторної допомоги у примусовому порядку наділений лікар-психіатр.
Участь прокурора по даній категорії справ є обов'язковою, оскільки в даному випадку за рахунок судового рішення здійснюється суттєве обмеження прав людини, а при госпіталізації особи до психіатричного закладу для надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку здійснюється суттєве обмеження волі людини. Завдання прокурора в даному випадку і полягає у нагляді за законністю, але не процесуальних дій суду, а законністю та об'єктивністю тих засобів доказування, які надають медичні заклади, лікарі-психіатри, лікувальні комісії щодо психічного захворювання особи та її поведінки в зв'язку з такими захворюваннями, які тягнуть за собою обмеження волі людини.
Прокуратурою Самарського району м. Дніпропетровська протягом 2015 року забезпечено участь у розгляді 469 заяв про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку. По кожному випадку прокурором було забезпечено належне додержання прав осіб щодо яких вирішувалося питяння про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку.
Протягом січня 2016 року Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 забезпечено участь у розгляді 34 заяв про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку.
 
 

Дніпропетровська місцева прокуратура №1