Дніпровська міська рада

офіційний Інтернет-портал

Вівторок, Квіт 25


Ви тут: Створення ОСББ: Етапи створення ОСББ

Етапи створення ОСББ

Отже, ви вирішили стати справжнім господарем у власному будинку. У цій частині Ви дізнаєтесь, які реальні та послідовні кроки варто зробити. Ви переконаєтеся, що створення ОСББ - це абсолютно реально!

ОСББ може бути утворене в будинку будь-якої форми власності з числа тих, хто приватизував або придбав квартиру, а також власника будинку або його уповноваженої особи, власників жилих приміщень, а також нежилих приміщень. Ініціативу при творені ОСББ мають проявити мешканці.

 

Крок перший - підготовка

Для початку необхідно утворити ініціативну групу зі створення ОСББ. Така ініціативна група повинна складатися не менш як з трьох власників квартир чи нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку. Наймачі (орендарі) квартир не можуть бути членами ОСББ та ініціативної групи.

Ініціативній групі варто здійснити низку заходів, а саме:

 • провести роз'яснювальну та ініціативну роботу з мешканцями - мета та завдання створення ОСББ, функції з управління, обґрунтування фінансових засад діяльності, описати технічний стан будинку та довести доцільність створення ОСББ, ознайомити з позитивним досвідом наявних ОСББ;
 • зібрати відомості про приналежність квартир та нежитлових приміщень на підставі даних правовстановлюючих документів, скласти на їх підставі списки співвласників багатоквартирного будинку (бажано запропонувати співвласникам надати копію правовстановлюючих документів);
 • підготувати усі можливі документи щодо будинку та його мешканців;
 • підготувати проект статуту ОСББ;
 • підготувати проведення установчих зборів (проект протоколу установчих зборів, реєстру присутніх на зборах, листка голосування тощо);
 • підшукати кандидатів у правління ОСББ.

 

Крок другий – установчі збори

Скликає власник будинку або ініціативна група.

Повідомлення. Для цього потрібно оповістити всіх співвласників про проведення установчих зборів. Про проведення установчих зборів необхідно письмово повідомити усім власникам житлових та нежитлових приміщень будинку не менш як за 14 днів до дати проведення. Повідомлення надається кожному власнику під розписку або рекомендованим листом.

У повідомленні вказується:

 • з чиєї ініціативи скликаються збори;
 • місце проведення;
 • час проведення;
 • проект порядку денного.

Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх власників або їх уповноважених осіб.

У голосуванні беруть участь власники (їх уповноважені особи), які присутні на зборах.

Це важливо!

Кожний власник на зборах має один голос незалежно від площі та кількості квартир або приміщень, що перебувають в його власності.

Рішення приймаються шляхом поіменного голосування та оформлюються особистим підписом кожного, хто проголосував, у протоколі (листках голосування) із зазначенням результату голосування („за" чи „проти"). Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх, які мають право голосу.

Установчі збори правомочні, якщо на них присутні більше 50% власників. Якщо на зборах присутні менше ніж 50% власників, ініціатор призначає нову дату, місце і час проведення зборів. Нові збори можуть бути скликані не раніше, ніж через 14 діб з дня зборів, що не відбулися.

Збори приймають рішення про створення ОСББ і затверджують його статут.

Статут ОСББ складається відповідно до Типового статуту. У статуті має бути визначено:

 • назва і місце знаходження ОСББ;
 • мета створення, завдання та предмет діяльності ОСББ;
 • перелік майна, яке перебуває у спільній сумісній власності (неподільного майна), права та обов'язки членів ОСББ щодо цього майна;
 • статутні органи ОСББ, їхні повноваження та порядок формування:
 • порядок скликання та проведення загальних зборів;
 • періодичність проведення зборів;
 • порядок голосування на зборах та прийняття рішень на них;
 • перелік питань, для вирішення яких потрібна кваліфікована більшість голосів;
 • джерела фінансування, порядок використання майна та коштів ОСББ;
 • порядок прийняття кошторису, створення та використання фондів ОСББ, включаючи резервні, а також порядок спільних витрат;
 • порядок та умови укладення договорів між ОСББ та кожним власником квартири, приміщення;
 • перелік питань, які можуть вирішуватися зборами представників;
 • порядок прийняття у члени ОСББ та виключення з нього;
 • права і обов'язки членів ОСББ;
 • відповідальність за порушення статуту та рішень статутних органів;
 • порядок внесення змін до статуту;
 • підстави та порядок ліквідації, реорганізації (злиття, поділу) ОСББ і вирішення майнових питань, пов'язаних з цим. Статут може містити також інші положення, що є істотними для діяльності ОСББ.

 

Крок третій – державна реєстрація ОСББ

Здійснюється у відділі державних реєстраторів виконкому міської ради. Реєстрація ОСББ, назва яких збігається з іншими ОСББ, не допускається, і орган держреєстрації має право перевірити, чи немає вже зареєстрованих ОСББ з таким найменуванням.

ОСББ розташовується за місцем знаходження будинку.

Уповноважена установчими зборами особа (заявник) подає безпосередньо або надсилає рекомендованим листом до органу держреєстрації такі документи:

 1. реєстраційну картку встановленого зразка, яка одночасно є заявою про державну реєстрацію ОСББ (беруть безпосередньо в місті реєстрації);
 2. протокол установчих зборів;
 3. два примірники оригіналу статуту ОСББ, оформлені згідно з вимогами законодавства;
 4. список членів ОСББ встановленого зразка.

Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у поданих документах, несуть власники приміщень та заявник.

Документи, що подаються до органів держреєстрації, складаються відповідно до законодавства про мови, прошиваються та нумеруються.

Реєстраційна картка ОСББ заповнюється заявником та зберігається в органі держреєстрації.

Що мас зробити орган реєстрації?

 1. Перевірити наведені у реєстраційній картці відомості, комплектність поданих документів та відповідність їх законодавству. Якщо заявник подав не всі необхідні документи або вони не відповідають вимогам законодавства, повідомити про це заявника і повернути його документи. Після врахування зауважень заявник може подати документи повторно.
 2. У місячний термін, після надходження необхідних документів, внести дані реєстраційної картки до реєстру та видати свідоцтво встановленого зразка про держреєстрацію ОСББ із зазначенням коду ЄДРПОУ, а у разі відмови у реєстрації - дати вмотивовану письмову відповідь. Відмова у державній реєстрації може бути оскаржена заявником або іншими зацікавленими особами в установленому порядку.
 3. Видати оригінал свідоцтва про держреєстрацію ОСББ та статуту з відповідною відміткою держреєстрації.
 4. Подати протягом п'яти робочих днів після держреєстрації ОСББ копії реєстраційної картки з відміткою про реєстрацію до органів держстатистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду та фондів державного соціального страхування.

Це важливо!

Орган держреєстрації не має права вимагати від заявників подання документів, не передбачених цим Порядком, і несе відповідальність за зберігання реєстраційної справи.

Бланк свідоцтва про держреєcтрацію ОСББ є документом суворої звітності.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ одержується органами держреєстрації в органах держстатистики і проставляється в реєстраційній картці під час реєстрації ОСББ. ОСББ вважається юридичною особою з моменту видачі свідоцтва про держреєстрацію.