Дніпровська міська рада

офіційний Інтернет-портал

Вівторок, Квіт 25


Ви тут: Новини Новини районів міста 30.12.2016 Рішення Чечелівської районної у місті ради прийняті на II пленарному засіданні XIV сесії

30.12.2016 Рішення Чечелівської районної у місті ради прийняті на II пленарному засіданні XIV сесії

ЧЕЧЕЛІВСЬКА
РАЙОННА  У  МІСТІ  ДНІПРІ  РАДА
 
VIIСКЛИКАННЯ

XIV СЕСІЯ

  Р І Ш Е Н Н Я

 

28.12.2016                     м. Дніпро                        №  113/16

 

Про внесення змін до рішення районної у місті ради
від 31.03.2016 № 32/16 «Про бюджет  Красногвардійського
району на 2016 рік», з урахуванням внесених змін та доповнень

 
         Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, у зв’язку із необхідністю перерозподілу бюджетних призначень поточного року між напрямками витрат на підставі пропозицій, наданих головними розпорядниками коштів бюджету району,                         у зв’язку зі змінами показників міжбюджетних трансфертів, враховуючи:
 
         збільшення річних планових призначень субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами  І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу;
                  зміни річних планових призначень субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання                     і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд                      та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот;
         збільшеннярічних планових призначень субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива                       і скрапленого газу, Чечелівська районна у місті рада
 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Внести такі зміни до рішення районної у місті ради від 31.03.2016                  № 32/16 «Про бюджет Красногвардійського району на 2016 рік»:

 

1.1. Пункти 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, абзац 1 пункту 2 викласти у новій редакції:

«1.1. Доходи бюджету району у сумі 353624,426 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету району 345168,959 тис. грн., доходи спеціального фонду бюджету району 8455,467 тис. грн., згідно з додатком 1.
«1.2. Видатки  бюджету району у сумі 369409,533 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету району 356682,344 тис. грн., видатки  спеціального фонду бюджету району 12727,189 тис. грн. згідно                                                               з додатками 2, 3.».
«1.3. Дефіцит загального фонду бюджету району у сумі                                11513,385 тис. грн. згідно з додатком 4, в тому числі:
-   профіцит загального фонду бюджету району у сумі                          4271,722 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);
-   дефіцит загального фонду бюджету району у сумі                            15785,107 тис. грн., на покриття якого направити вільний залишок бюджетних коштів на початок року у сумі 12553,225 тис. грн. та залишок коштів  освітньої субвенції з державного бюджету у сумі 3231,882 тис. грн., згідно                                  з додатком 4.».
«1.4. Дефіцит спеціального фонду бюджету району у сумі                               4271,722 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів              із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі                       4271,722 тис. грн. згідно з додатком 4.».
 
«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  бюджету району на 2016 рік у розрізі головних розпорядників коштів  бюджету району у сумі 369409,533 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 356682,344 тис. грн. та спеціальному фонду – 12727,189 тис. грн. згідно                            з додатками 2, 3.».
 
         2. Визнати такими, що втратили чинність, додатки 1-8 до рішення районної у місті ради від  21.12.2016 № 109/16 «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 31.03.2016 № 32/16 «Про бюджет Красногвардійського району на 2016 рік», з урахуванням внесених змін та доповнень» та викласти їх у редакції згідно з додатками 1-8 до цього рішення. 
 
 Відзначити, що додатки 1 – 8 до цього рішення  є його невід’ємною частиною.
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку району (Сідєков А.К.) та начальника фінансового управління районної у місті ради Носівець І. Г.
 
 
Голова районної у місті ради                                                          Н.В. Кеда

 

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього у тому числі: бюджет розвитку
10000000 ПОДАТКОВІ  НАДХОДЖЕННЯ 80 240,067 80 240,067    
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 55 463,417 55 463,417    
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб  55 463,417 55 463,417    
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 41 744,900 41 744,900    
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 11 023,700 11 023,700    
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 1 776,000 1 776,000    
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 678,800 678,800    
11010900 Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України 240,017 240,017    
18000000 Місцеві податки 24 776,650 24 776,650    
18010000 Податок на майно 24 293,950 24 293,950    
18010500  Земельний податок з юридичних осіб   9 399,700 9 399,700    
18010600  Орендна плата з юридичних осіб   11 044,500 11 044,500    
18010700  Земельний податок з фізичних осіб  1 203,200 1 203,200    
18010900  Орендна плата з фізичних осіб   2 646,550 2 646,550    
18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів 455,700 455,700    
18020100 Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами 265,700 265,700    
18020200 Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами 190,000 190,000    
18030000 Туристичний збір 27,000 27,000    
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 14,282 14,282    
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 12,718 12,718    
20000000 НЕПОДАТКОВІ  НАДХОДЖЕННЯ 2 950,900 2 950,900    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 4,500 4,500    
21080000 Інші надходження 4,500 4,500    
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 4,500 4,500    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2 945,900 2 945,900    
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 2 028,300 2 028,300    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань  164,500 164,500    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 438,200 438,200    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  1 420,100 1 420,100    
22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією  5,500 5,500    
22090000 Державне мито 917,600 917,600    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 503,500 503,500    
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 5,900 5,900    
22090300 Державне мито, за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками 0,600 0,600    
22090400 Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  407,600 407,600    
24000000 Інші неподаткові надходження 0,500 0,500    
24060000 Інші надходження 0,500 0,500    
24060300 Інші надходження 0,500 0,500    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 7 301,099   7 301,099  
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 7 301,099   7 301,099  
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 7 189,706   7 189,706  
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ  97,473   97,473  
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленом порядку майна (крім нерухомого майна) 13,920   13,920  
30000000 ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ 29,100 29,100    
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 29,100 29,100    
31010000 Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі 29,100 29,100    
31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування,  а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 29,100 29,100    
40000000 ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ 263 103,260 261 948,892 1 154,368 1 154,368
41000000 Від органів державного управління 263 103,260 261 948,892 1 154,368 1 154,368
41030000 Субвенції, всього 263 103,260 261 948,892 1 154,368 1 154,368
  з них:        
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 92 017,562 92 017,562    
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  65 371,659 65 371,659    
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 58,835 58,835    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 65 131,840 65 131,840    
41035000 Інші субвенції (субвенція з міського бюджету на демонтаж пам'ятників та пам'ятних знаків епохи тоталітарного режиму на території району) 8,256 8,256    
41035000 Інші субвенції (субвенція з міського бюджету на утримання закладів освіти) 33 435,910 33 435,910    
41035000 Інші субвенції (субвенція з міського бюджету на оздоровлення та відпочинок дітей у пришкільних таборах) 263,795 263,795    
41035000 Інші субвенції (субвенція з міського бюджету на виконання Комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпропетровська на 2016-2018 роки (на надання щомісячної адресної допомоги сім'ям загиблих (померлих) інвалідів війни і учасників бойових дій в Афганістані, які не мають права на отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг в залежності від середньомісячного сукупного доходу)) 103,650 103,650    
41035000 Інші субвенції (субвенція з  міського бюджету на виконання Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м. Дніпропетровська "Родина героя" на 2014-2019 роки (надання адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг учасникам АТО та членам їх сімей) 244,058 244,058    
41035000 Інші субвенції (субвенція з  з міського бюджету на виконання заходів Програми зайнятості населення по м.Дніпропетровську на 2013-2017 роки (організація проведення оплачуваних громадських робіт) 40,435 40,435    
41035000 Інші субвенції (субвеція з обласного бюджету на виконання доручень виборців)  150,000 150,000    
41035000 Інші субвенції (субвеція з міського бюджету на виконання доручень виборців Дніпропетровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки) 3 791,093 2 701,104 1 089,989 1 089,989
41035000 Інші субвенції (субвеція з міського бюджету на встановлення приладів обліку енергоносіїв у закладах освіти - капітальний ремонт, реконструкція, встановлення вузлів обліку природного газу та коректорів) 59,379   59,379 59,379
41035000 Інші субвенції (субвеція з міського бюджету на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ) 63,870 63,870    
41035000 Інші субвенції (субвенція з  міського бюджету на виконання Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м. Дніпропетровська "Родина героя" на 2014-2019 роки (надання адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей, що проживають та зареєстровані у м.Дніпропетровську) 1 144,715 1 144,715    
41035000 Інші субвенції (субвеція з міського бюджету на поліпшення матеріально-технічної бази територіальних центрів соціального обслуговування) 54,392 54,392    
41035000 Інші субвенції (субвеція з міського бюджету на виконання доручень виборців депутатам Дніпропетровської міської ради VI скликання на 2014-2015 роки) 5,000   5,000 5,000
41035000 Інші субвенції (субвеція з міського бюджету на фінансування обласного конкурсу мініпроектів з енергоефективності та енергозбереження серед локальних громад у 2016 році) 58,105 58,105    
41035000 Інші субвенції (субвеція з міського бюджету на утримання управлінь праці та соціального захисту населення районних у місті рад) 78,828 78,828    
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" 1 021,878 1 021,878    
  Всього доходів (без урахування офіційних трансфертів) 90 521,166 83 220,067 7 301,099 0,000
  ВСЬОГО    ДОХОДІВ 353 624,426 345 168,959 8 455,467 1 154,368
           
           
Голова районної у місті ради   Н.В. Кеда


Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функці-ональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування згідно з типовою відомчою / тичасовою класифікацією видатків та кредитування  місцевого бюджету            Видатки загального  фонду       Видатки  спеціального  фонду РАЗОМ
Всього: з них: Всього: видатки споживання з них: видатки розвитку   з них:
видатки споживання  оплата праці комунальні послуги та енергоносії  видатки розвитку  оплата праці комунальні послуги та енергоносії  бюджет розвитку з них:                               капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
010000          Державне управління, всього 12171,122 12171,122 8262,428 826,776 0,000 210,560 75,000 0,000 0,000 135,560 135,560 135,560 12381,682
010116 0111 Органи місцевого самоврядування 12171,122 12171,122 8262,428 826,776   210,560 75,000     135,560 135,560 135,560 12381,682
070000   Освіта, всього 172471,341 172471,341 101903,741 26991,965 0,000 11323,790 7220,609 171,810 1,000 4103,181 4103,181 4103,181 183795,131
070101 0910 Дошкільні заклади освіти 56282,232 56282,232 31269,208 10082,467   6681,531 6579,231     102,300 102,300 102,300 62963,763
070201 0921 Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спец. школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 102620,976 102620,976 62259,436 15041,294   3609,127 631,378 171,810 1,000 2977,749 2977,749 2977,749 106230,103
    у тому числі:                          
    за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 67675,240 67675,240 51109,279 3093,432                 67675,240
070202 0921 Вечірні (змінні)школи 2158,268 2158,268 1596,684 160,888   0,000             2158,268
    у тому числі:                          
    за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 688,482 688,482 635,768 12,822                  
070303 0910 Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім"ї)  1021,878 1021,878                     1021,878
    у тому числі:                          
     за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях за принципом "гроші ходять за дитиною"  1021,878 1021,878                     1021,878
070401 0960 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 3301,079 3301,079 2387,874 327,156   17,450 10,000     7,450 7,450 7,450 3318,529
070802 0990 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 316,645 316,645 259,545     0,000             316,645
070803 0990 Служба технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом 1183,938 1183,938 808,494 69,534   0,000             1183,938
070804 0990 Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 2507,773 2507,773 1902,055 101,815   0,000             2507,773
070806 0990 Інші заклади освіти 3040,542 3040,542 1420,445 1208,811   1015,682       1015,682 1015,682 1015,682 4056,224
070808 0990 Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування,яким виповнюється 18 років. 38,010 38,010                     38,010
090000   Соціальний захист та соціальне забезпечення, всього 166871,980 166871,980 4081,467 216,933 0,000 37,770 5,490 4,500 0,000 32,280 32,280 32,280 166909,750
090201 1030 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги 11398,492 11398,492                     11398,492
    у тому числі:                          
    за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 11398,492 11398,492                     11398,492
090202 1030 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу 3,747 3,747                     3,747
    у тому числі:                          
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  3,747 3,747                     3,747
090204 1030 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років,  1322,849 1322,849                     1322,849
    та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;  батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків на житлово-комунальні послуги                          
    у тому числі:                          
    за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 1322,849 1322,849                     1322,849
090207 1070 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою,  на житлово-комунальні послуги 816,918 816,918                     816,918
    у тому числі:                          
    за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 816,918 816,918                     816,918
090215 1070 Пільги багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги 969,088 969,088                     969,088
    у тому числі:                          
    за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 969,088 969,088                     969,088
090216 1070 Пільги багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу 1,000 1,000                     1,000
    у тому числі:                          
    за рахнок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  1,000 1,000                     1,000
090302 1040 Допомога у зв’зку з вагітністю і пологами  798,894 798,894                     798,894
    у тому числі:                          
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 798,894 798,894                     798,894
090303 1040 Допомога до досягнення дитиною трирічного віку 756,853 756,853                     756,853
    у тому числі:                          
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 756,853 756,853                     756,853
090304 1040 Допомога при народженні дитини 51290,538 51290,538                     51290,538
    у тому числі:                          
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 51290,538 51290,538                     51290,538
090305 1040 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 4596,360 4596,360                     4596,360
    у тому числі:                          
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 4596,360 4596,360                     4596,360
090306 1040 Допомога на дітей одиноким матерям 9768,379 9768,379                     9768,379
    у тому числі:                          
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 9768,379 9768,379                     9768,379
090307 1040 Тимчасова державна допомога дітям 537,295 537,295                     537,295
    у тому числі:                          
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 537,295 537,295                     537,295
090308 1040 Допомога при усиновленні дитини 129,000 129,000                     129,000
    у тому числі:                          
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 129,000 129,000                     129,000
090401 1040 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 7391,426 7391,426                     7391,426
    у тому числі:                          
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 7391,426 7391,426                     7391,426
090405 1060 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 50864,312 50864,312                     50864,312
    у тому числі:                          
    за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 50864,312 50864,312                     50864,312
090406 1060 Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  54,088 54,088                     54,088
    у тому числі:                          
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  54,088 54,088                     54,088
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 2963,359 2963,359                     2963,359
90413 1010 Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу 2340,556 2340,556                     2340,556
    у тому числі:                          
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 2340,556 2340,556                     2340,556
090501 1050 Організація та проведення громадських робіт 40,435 40,435 33,144     0,000             40,435
090802 1040 Інші програми соціального захисту дітей 17,344 17,344                     17,344
091101 1040 Утримання центрів соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді 865,278 865,278 623,975 70,254   0,000             865,278
091103 1040 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 125,757 125,757                     125,757
091108 1040 Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 263,795 263,795       0,000             263,795
091204 1020 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 4832,417 4832,417 3424,348 146,679   37,770 5,490 4,500   32,280 32,280 32,280 4870,187
091205 1010 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 207,240 207,240                     207,240
091209 1030 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів. 108,299 108,299                     108,299
091300 1010 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 14408,261 14408,261                     14408,261
    у тому числі:                          
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 14408,261 14408,261                     14408,261
100000   Житлово-комунальне господарство, всього: 2310,611 2310,611 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2310,611
100101 0610 Житлово-експлаутаційне господарство 58,105 58,105       0,000             58,105
100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 2252,506 2252,506       0,000             2252,506
110000   Культура і мистецтво, всього: 97,930 97,930 49,571 2,370 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 97,930
110104 0829 Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва 34,439 34,439                     34,439
110204 0828 Палаци  і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу. 63,491 63,491 49,571 2,370   0,000             63,491
150000   Будівництво, всього: 58,256 58,256 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,256
150201 0829 Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури  58,256 58,256                     58,256
180000   Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 60,080 0,000 0,000 0,000 60,080 60,080 0,701 60,080
180107 0470 Фінансування енергозберігаючих заходів 0,000         60,080       60,080 60,080 0,701 60,080
250000   Видатки, не віднесені до основних груп, всього: 2701,104 2701,104 0,000 0,000 0,000 1094,989 0,000 0,000 0,000 1094,989 1094,989 0,000 3796,093
250404 0133 Інші видатки 2701,104 2701,104       1094,989       1094,989 1094,989   3796,093
    РАЗОМ ВИДАТКІВ 356682,344 356682,344 114297,207 28038,044 0,000 12727,189 7301,099 176,310 1,000 5426,090 5426,090 4271,722 369409,533
                                   
                                   
    Голова  районноі у місті ради                                                                                                                                                                                       Н.В. Кеда      
                                   


                              тис.грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функці-ональної  класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з типовою відомчою/ тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету  Загальний фонд Спеціальний  фонд Разом
Всього видатки споживання з них: видатки розвитку Всього видатки споживання з них: видатки розвитку з них:
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них:                               капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
    03 Виконавчий комітет Чечелівської районної у місті Дніпропетровську ради, всього 5808,337 5808,337 3516,081 489,512 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5808,337
010116 0111 органи місцевого самоврядування, утримання апарату управління 4586,094 4586,094 2842,535 416,888                 4586,094
090802 1040 інші програми соціального захисту дітей 17,344 17,344                     17,344
091101 1040 утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 865,278 865,278 623,975 70,254                 865,278
091103 1040 соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 125,757 125,757                     125,757
100101 0610 житлово-експлуатаційне господарство 58,105 58,105                     58,105
110104 0829 видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва 34,439 34,439                     34,439
110204 0828 палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 63,491 63,491 49,571 2,370                 63,491
250404 0133 Інші видатки 57,829 57,829                     57,829
    15 Управління праці та соціального захисту населення Красногвардійської районної у місті Дніпропетровську ради, всього 172458,575 172458,575 7613,215 439,720 0,000 179,830 5,490 4,500 0,000 174,340 174,340 167,840 172638,405
010116 0111 органи місцевого самоврядування, утримання апарату управління 5726,564 5726,564 4155,723 293,041   135,560       135,560 135,560 135,560 5862,124
070303 0910 дитячі будинки (у т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї), у тому числі: 1021,878 1021,878                     1021,878
    за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях  за принципом "гроші ходять за дитиною" 1021,878 1021,878                     1021,878
090201 1030 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги, у тому числі: 11398,492 11398,492                     11398,492
    за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 11398,492 11398,492                     11398,492
090202 1030 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу, у тому числі: 3,747 3,747                     3,747
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  3,747 3,747                     3,747
090204 1030 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобуабо за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років,  1322,849 1322,849                     1322,849
та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;  батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків на житлово-комунальні послуги, у тому числі:
    за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 1322,849 1322,849                     1322,849
090207 1070 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги, у тому числі: 816,918 816,918                     816,918
    за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 816,918 816,918                     816,918
090215 1070 Пільги багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги, у тому числі: 969,088 969,088                     969,088
    за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 969,088 969,088                     969,088
090216 1070 Пільги багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу, у тому числі: 1,000 1,000                     1,000
    за рахнок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  1,000 1,000                     1,000
090302 1040 Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами, у тому числі: 798,894 798,894                     798,894
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 798,894 798,894                     798,894
090303 1040 Допомога до досягнення дитиною трирічного віку, у тому числі: 756,853 756,853                     756,853
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 756,853 756,853                     756,853
090304 1040 Допомога при народженні дитини, у тому числі:  51290,538 51290,538                     51290,538
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 51290,538 51290,538                     51290,538
090305 1040 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, у тому числі: 4596,360 4596,360                     4596,360
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 4596,360 4596,360                     4596,360
090306 1040 Допомога на дітей одиноким матерям, у тому числі: 9768,379 9768,379                     9768,379
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 9768,379 9768,379                     9768,379
090307 1040 Тимчасова державна допомога дітям, у тому числі: 537,295 537,295                     537,295
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 537,295 537,295                     537,295
090308 1040 Допомога при усиновленні дитини, у тому числі: 129,000 129,000                     129,000
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 129,000 129,000                     129,000
090401 1040 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям,у тому числі: 7391,426 7391,426                     7391,426
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 7391,426 7391,426                     7391,426
090405 1060 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у тому числі:  50864,312 50864,312                     50864,312
    за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 50864,312 50864,312                     50864,312
090406 1060 Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у тому числі: 54,088 54,088                     54,088
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  54,088 54,088                     54,088
090412 1090 інші видатки на соціальний захист населення, всього 2963,359 2963,359                     2963,359
090413 1010 Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, у тому числі: 2340,556 2340,556                     2340,556
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 2340,556 2340,556                     2340,556
090501 1050 Організація та проведення громадських робіт 40,435 40,435 33,144     0,000             40,435
091204 1020 територіальни центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 4832,417 4832,417 3424,348 146,679   37,770 5,490 4,500   32,280 32,280 32,280 4870,187
091205 1010 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 207,240 207,240                     207,240
091209 1030 фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 108,299 108,299                     108,299
091300 1010 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, у тому числі: 14408,261 14408,261                     14408,261
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 14408,261 14408,261                     14408,261
250404 0133 Інші видатки 110,327 110,327       6,500       6,500 6,500   116,827
    41 Відділ комунального господарства Красногвардійської районної у місті Дніпропетровську ради 2836,457 2836,457 323,160 57,472 0,000 75,000 75,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2911,457
010116 0111 органи місцевого самоврядування, утримання апарату управління 525,695 525,695 323,160 57,472   75,000 75,000           600,695
100203 0620 благоустрій міст, сіл, селищ 2252,506 2252,506                     2252,506
150201 0829 Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури  58,256 58,256                     58,256
    75 Фінансове управління Красногвардійської районної у місті Дніпропетровську ради 963,176 963,176 646,612 50,249 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 963,176
010116 0111 органи місцевого самоврядування, утримання апарату управління 963,176 963,176 646,612 50,249                 963,176
    10 Відділ освіти Красногвардійської районної у місті Дніпропетровську ради 174615,799 174615,799 102198,139 27001,091 0,000 12472,359 7220,609 171,810 1,000 5251,750 5251,750 4103,882 187088,158
010116 0111 органи місцевого самоврядування, утримання апарату управління 369,593 369,593 294,398 9,126                 369,593
070000   освіта, утримання установ та закладів, разом 171449,463 171449,463 101903,741 26991,965 0,000 11323,790 7220,609 171,810 1,000 4103,181 4103,181 4103,181 182773,253
    з них:                          
070101 0910 дошкільні заклади 56282,232 56282,232 31269,208 10082,467   6681,531 6579,231     102,300 102,300 102,300 62963,763
070201 0921 загальноосвітні школи, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії,колегіуми, у тому числі: 102620,976 102620,976 62259,436 15041,294   3609,127 631,378 171,810 1,000 2977,749 2977,749 2977,749 106230,103
    за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 67675,240 67675,240 51109,279 3093,432                 67675,240
070202 0921 вечірні  (зміні) школи, у тому числі: 2158,268 2158,268 1596,684 160,888   0,000             2158,268
    за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 688,482 688,482 635,768 12,932                 688,482
070401 0960 позашкільні заклади освіти,заходи із позашкільної роботи з дітьми 3301,079 3301,079 2387,874 327,156   17,450 10,000     7,450 7,450 7,450 3318,529
070802 0990 методична робота, інші заходи із позашкільної роботи з дітьми 316,645 316,645 259,545                   316,645
070803 0990 служби технічного нагляду за бідівництвом і капітальним ремонт 1183,938 1183,938 808,494 69,534                 1183,938
070804 0990 централізовані бухгаттерії обласних, міських, районих відділів освіти 2507,773 2507,773 1902,055 101,815                 2507,773
070806 0990 інші заклади освіти 3040,542 3040,542 1420,445 1208,811   1015,682       1015,682 1015,682 1015,682 4056,224
070808 0990 допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 38,010 38,010                     38,010
091108 1040 заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 263,795 263,795                     263,795
180107 0470 Фінансування енергозберігаючих заходів 0,000         60,080       60,080 60,080 0,701 60,080
250404 0133 Інші видатки 2532,948 2532,948       1088,489       1088,489 1088,489   3621,437
    ВСЬОГО ВИДАТКІВ 356682,344 356682,344 114297,207 28038,044 0,000 12727,189 7301,099 176,310 1,000 5426,090 5426,090 4271,722 369409,533
                               
                               
                               
                               
    Голова районної у місті ради                   Н.В. Кеда    

        Додаток 4
        до рішення районної у місті ради
        28.12.2016           №    113/16
           
Фінансування бюджету Красногвардійського району на 2016 рік
           грн. 
Код Назва Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом в тому числі бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування 15785107,06 11513385,06 4271722,00 4271722,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету району 15785107,06 11513385,06 4271722,00 4271722,00
208100 На початок періоду 16641170,17 16641170,17 0,00 0,00
208200 На кінець періоду 856063,11 856063,11 0,00 0,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -4271722,00 4271722,00 4271722,00
  Всього за типом кредитора 15785107,06 11513385,06 4271722,00 4271722,00
600000 Фінансування за активними операціями 15785107,06 11513385,06 4271722,00 4271722,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 15785107,06 11513385,06 4271722,00 4271722,00
602100 На початок періоду 16641170,17 16641170,17 0,00 0,00
602200 На кінець періоду 856063,11 856063,11 0,00 0,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -4271722,00 4271722,00 4271722,00
  Всього за типом боргового зобов'язання 15785107,06 11513385,06 4271722,00 4271722,00
           
           
           
             Голова  районної  у місті ради                                                                                          Н.В. Кеда
           


Найменування згідно з класифікацією міжбюджетних трансфертів Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Субвенції з державного бюджету, всього: 223 601,774 ######### 0,000
з них:      
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 92 017,562 92 017,562  
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  65 371,659 65 371,659  
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 58,835 58,835  
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 65 131,840 65 131,840  
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" 1 021,878 1 021,878  
Субвенції з міського бюджету, всього: 39 501,486 38 347,118 1 154,368
з них:      
Інші субвенції (субвенція з міського бюджету на демонтаж пам'ятників та пам'ятних знаків епохи тоталітарного режиму на території району) 8,256 8,256  
Інші субвенції (субвенція з міського бюджету на утримання закладів освіти) 33 435,910 33 435,910  
Інші субвенції (субвенція з міського бюджету на оздоровлення та відпочинок дітей у пришкільних таборах) 263,795 263,795  
Інші субвенції (субвенція з міського бюджету на виконання Комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпропетровська на 2016-2018 роки (на надання щомісячної адресної допомоги сім'ям загиблих (померлих) інвалідів війни і учасників бойових дій в Афганістані, які не мають права на отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг в залежності від середньомісячного сукупного доходу)) 103,650 103,650  
Інші субвенції (субвенція з  міського бюджету на виконання Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м. Дніпропетровська "Родина героя" на 2014-2019 роки (надання адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг учасникам АТО та членам їх сімей) 244,058 244,058  
Інші субвенції (субвенція з  з міського бюджету на виконання заходів Програми зайнятості населення по м.Дніпропетровську на 2013-2017 роки (організація проведення оплачуваних громадських робіт) 40,435 40,435  
Інші субвенції (субвеція з обласного бюджету на виконання доручень виборців)  150,000 150,000  
Інші субвенції (субвеція з міського бюджету на виконання доручень виборців Дніпропетровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки) 3 791,093 2 701,104 1 089,989
Інші субвенції (убвеція з міського бюджету на встановлення приладів обліку енергоносіїв у закладах освіти - капітальний ремонт, реконструкція, встановлення вузлів обліку природного газу та коректорів) 59,379   59,379
Інші субвенції (субвеція з міського бюджету на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ) 63,870 63,870  
Інші субвенції (субвенція з  міського бюджету на виконання Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м. Дніпропетровська "Родина героя" на 2014-2019 роки (надання адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей, що проживають та зареєстровані у м.Дніпропетровську) 1 144,715 1 144,715  
Інші субвенції (субвеція з міського бюджету на поліпшення матеріально-технічної бази територіальних центрів соціального обслуговування) 54,392 54,392  
Інші субвенції (субвеція з міського бюджету на фінансування обласного конкурсу мініпроектів з енергоефективності та енергозбереження серед локальних громад у 2016 році) 58,105 58,105  
Інші субвенції (субвеція з міського бюджету на виконання доручень виборців депутатам Дніпропетровської міської ради VI скликання на 2014-2015 роки) 5,000   5,000
Інші субвенції (субвеція з міського бюджету на утримання управлінь праці та соціального захисту населення районних у місті рад) 78,828 78,828  
РАЗОМ офіційних трансфертів: 263 103,260 ######### 1 154,368
       
       
Голова районної у місті ради   Н.В. Кеда
       

  Перелік  місцевих (регіональних) програм по бюджету Чечелівського району на 2016 рік  
                    тис. грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з типовою відомчою /тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
    03  Виконавчий комітет Чечелівської районної у місті Дніпропетровську ради, всього   235,369 0,000 235,369
    у тому числі:        
090802 1040 Інші програми соціального захисту дітей Програма соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились у складних життевих обставинах у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська на 2016-2020 роки 17,344   17,344
091103 1040 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді Молодь Красногвардійського району на 2013-2017 роки 125,757   125,757
110104 0829 видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва Програма основних щорічних заходів у Красногвардійському районі на 2016 рік  34,439   34,439
250404 0133 Інші видатки Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської міської ради VIІ скликання                                                                                             на 2016-2020 роки 57,829   57,829
    15 Управління праці та соціального захисту населення Красногвардійської районної у місті ради, всього   4218,585 6,500 4225,085
    у тому числі:        
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення                                                           (субвенція з міського бюджету на надання щомісячної адресної допомоги сім'ям загиблих (померлих) інвалідів війни і учасників бойових дій в Афнаністані, які не мають права на отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг в залежності від середньомісячного сукупного доходу) Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпропетровська на 2016-2018 роки 103,650   103,650
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення                                                                            (субвенція з міського бюджету на виконання Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членам їх сімей м. Дніпропетровська "Родина героя" на 2014-2019 роки) Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членам їх сімей м. Дніпропетровська "Родина героя" на 2014-2019 роки 244,058   244,058
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення                                                             Районна комплексна програма соціального захисту інвалідів та соціально-незахищених верств населення "Турбота"                                                                       на 2013-2017 роки 255,637   255,637
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення                                                             Района комплексна програма "Ветеран" на 2013-2017 роки 49,047   49,047
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення                                                         (надання адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг)                                               Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпропетровська, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2014-2016 роки 8,950   8,950
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення                                                              (надання адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг родинам інвалідів)                                                       Комплексна програма соціального захисту інвалідів м. Дніпропетровська "Турбота" на 2013-2017 роки 75,302   75,302
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення                                                              (субвенція з міського бюджету на виконання Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м. Дніпропетровська  "Родина героя" на 2014-2019 роки (надання адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей, що проживають та зареєстровані у м.Дніпропетровську)                                                       Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м. Дніпропетровська  "Родина героя" на 2014-2019 роки (надання адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей, що проживають та зареєстровані у м.Дніпропетровську)       1144,715   1144,715
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення Програма підтримки мешканців Чечелівського району депутатами районної у місті Дніпрі ради VII скликання на 2016 рік 1082,000   1082,000
090501 1050 Організація та проведення громадських робіт                                                                                                                    (субвенція з міського бюджету на виконная заходів Програми зайнятості населення по м. Дніпропетровську на 2013 - 2017 роки (організація проведення оплачуваних громадських робіт)) Програма зайнятості населення по м. Дніпропетровську                                  на 2013-2017 роки                                                                      40,435   40,435
091204 1020 Територіальни центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки   788,925   788,925
091205 1010 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги                                                               Районна комплексна програма соціального захисту інвалідів та соціально-незахищених верств населення "Турбота"                                                                       на 2013-2017 роки 207,240   207,240
091209 1030 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів                    Района комплексна програма "Ветеран" на 2013-2017 роки 108,299   108,299
250404 0133 Інші видатки Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської міської ради VIІ скликання                                                                                                  на 2016-2020 роки 110,327 6,5 116,827
    10  Відділ освіти Красногвардійської районної у місті                  Дніпропетровську ради, всього   21891,068 1148,569 23039,637
    у тому числі:        
070101 0910 Дошкільні заклади освіти Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки   6396,115   6396,115
070201 0921 Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спец. школи, ліцеї, гімназії, колегіуми Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки   10854,878   10854,878
070201 0921 Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спец. школи, ліцеї, гімназії, колегіуми Програма підвищення рівня володіння сучасними інформаційними технологіями, українською та іноземними мовами на 2016-2018 роки 350,383   350,383
070201 0921 Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спец. школи, ліцеї, гімназії, колегіуми Програма впровадження шахового спорту серед учнів загальноосвітніх закладів міста на 2016-2020 роки 58,192   58,192
070202 0921 Вечірні  (зміні) школи Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки   277,800   277,800
070401 0960 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки   478,294   478,294
070802 0990 Методична робота, інші заходи із позашкільної роботи з дітьми Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки   30,674   30,674
070803 0990 Служби технічного нагляду за бідівництвом і капітальним ремонт Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки   121,561   121,561
070804 0990 Централізовані бухгаттерії обласних, міських, районих відділів освіти Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки   225,671   225,671
070806 0990 Інші заклади освіти Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки   300,757   300,757
091108 1040 Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи                                                                                                                         (субвенція з міського бюджету на оздоровлення та відпочинок дітей у пришкільних таборах) Комплексна програма розвитку молодіжної та сімейної політики у місті Дніпропетровську на 2016-2020 роки 263,795   263,795
180107 0470 Фінансування енергозберігаючих заходів Цільова програма з енергозбереження  та енергоефективності м. Дніпропетровська на 2013-2016 роки   60,080 60,080
250404 0133 Інші видатки Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської міської ради VI скликання                                                на 2014-2015 роки   5,000 5,000
250404 0133 Інші видатки Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської міської ради VIІ скликання                                                                                                     на 2016-2020 роки 2532,948 1083,489 3616,437
    41  Відділ комунального  господарства Красногвардійської районної у місті Дніпропетровську ради, всього:   2160,762 0,000 2160,762
    у тому числі:        
100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ                                                                                                         Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Дніпропетровська на 2016-2020 роки 2102,506   2102,506
150201 0829 Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток  історії та культури                                                                                                                                (субвенція з міського бюджету на демонтаж пам'ятників та пам'ятних  знаків епохи тоталітарного режиму на території районів міста) Програма заходів та завдань з охорони культурної спадщини та збереження історичного середовища м. Дніпропетровська                                     на 2014-2018 роки 8,256   8,256
150201 0829 Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток  історії та культури                                                                                                                                Програма увічнення пам'яті загиблих героїв, які проживали на території Чечелівського району м. Дніпра, на 2016 - 2020 роки  50,000   50,000
    ВСЬОГО ВИДАТКІВ   28505,784 1155,069 29660,853
                     
                     
    Голова районної у місті ради       Н.В. Кеда  
                 


    Додаток 7  
    до рішення районної у місті ради  
    _________________ № _________  
       
       
       
       
       
Перелік установ та закладів бюджетної сфери, які починаючи з 01.04.2016,   
фінансуються за рахунок коштів міського бюджету  
       
№ з/п  Назва установ та закладів  Адреса  
 
1 Комунальний заклад культури "Культурно-молодіжний центр "Краснопілля" Дніпропетровської міської ради 49048, м. Дніпропетровськ,                                вул. Дзеркальна, 1р  
       
       
       
       
Голова районної у місті ради Н.В. Кеда
       


видатки на які у  2016 році будуть проводитися за рахунок коштів  бюджету розвитку  
   
              тис. грн.
Код тимчасвої класи-фікації видатків та креди-тування місцевих бюджетів Код функціональ-ної класи-фікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з типовою  відомчою/типовою програмною/ тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації тощо Загальний  обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності будівництва об'єкту на майбутні роки Всього видатків на завершення будівництва, освоєння об'єктів на майбутні роки Разом видатків на поточний рік
 
2   3 4 5 6 7 8
    10  Відділ освіти Красногвардійської районної у місті ради   0,000   0,000 5 251,750
070101 0910 Дошкільні заклади освіти Капітальні видатки       102,300
070201 0921 Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спец. школи, ліцеї, гімназії, колегіуми Капітальні видатки       2 977,749
070401 0960 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми Капітальні видатки       7,450
070806 0990 Інші заклади освіти Капітальні видатки       1 015,682
180107 0470 Фінансування енергозберігаючих заходів Капітальні видатки       60,080
250404 0133 Інші видатки  Капітальні видатки       1 088,489
    15  Управління праці та соціального захисту населення  Красногвардійської районної у місті Дніпропетровську ради         174,340
010116 0111 Органи місцевого самоврядування, утримання апарату управління Капітальні видатки       135,560
091204 1020 Територіальни центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Капітальні видатки       32,280
250404 0133 Інші видатки  Капітальні видатки       6,500
    В С Ь О Г О    0,000   0,000 5 426,090
               
               
               
               
Голова районної у місті ради       Н.В. Кеда