Дніпровська міська рада

офіційний Інтернет-портал

Вівторок, Квіт 25


Ви тут: Новини Новини районів міста 26.12.2016 Рішення Чечелівської районної у місті Дніпрі ради прийняті на XIV сесії. Частина ІІ

26.12.2016 Рішення Чечелівської районної у місті Дніпрі ради прийняті на XIV сесії. Частина ІІ

ЧЕЧЕЛІВСЬКА
РАЙОННА  У  МІСТІ  ДНІПРІ  РАДА
 
VIIСКЛИКАННЯ

XIVСЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 21.12.2016                                     м. Дніпро                                          110/16

 

Про бюджет Чечелівського

району на 2017 рік

 
         Відповідно до Конституції України, керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, рішенням Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік» Чечелівська районна у місті рада
 

В И Р І Ш И Л А :

 
1. Визначити на 2017 рік:
 
1.1. Доходи бюджету району у сумі 202109,178 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету району 202027,224 тис. грн., доходи спеціального фонду бюджету району 81,954 тис. грн., згідно з додатком 1.
 
1.2. Видатки  бюджету району у сумі 202109,178 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету району 202027,224 тис. грн., видатки  спеціального фонду бюджету району 81,954 тис. грн. згідно з додатками 2, 3.
 
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  бюджету району на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами у сумі 202109,178 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 202027,224 тис. грн. та спеціальному фонду –                   81,954 тис. грн. згідно з додатками 2, 3.
 
2.1. На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2014 № 835 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання ті виконання місцевих бюджетів» головним розпорядникам коштів бюджету району забезпечити розробку проектів паспортів бюджетних програм і надати їх на затвердження фінансовому управлінню районної у місті ради протягом 30 днів після набрання чинності цього рішення.
 
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетнихкоштівбюджету району у сумі 50,000 тис. грн.
 
4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно                                        з додатком 4 до цього рішення.
 
5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету району на 2017 рік за їх економічною структурою:
 
 - оплата праці працівників бюджетних установ та закладів;
 - нарахування на заробітну плату;
 - придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 - забезпечення продуктами харчування;
 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 - поточні трансферти населенню;
 - поточні трансферти бюджетам інших рівнів.
 
6. Затвердити у складі видатків бюджету району кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 2950,426тис. грн. згідно з додатком 5.
 
7. Відповідно до ст.ст. 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право  фінансовому управлінню районної у місті ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету району, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 
8. Керуючись ст.ст. 51, 77 Бюджетного кодексу України, зобов’язати розпорядників коштів бюджету району:
 
8.1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ та закладів відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці, розміру мінімальної заробітної плати та місцевих надбавок, встановлених для працівників комунальних закладів; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та закладами.
 
8.2. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи (закладу), виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 
8.3. Забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених лімітів.
 
8.4. При виконанні бюджету району забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та закладами, не допускаючи                  будь-якої простроченої заборгованості з їх оплати.
 
9. Керуючись ст. 23 Бюджетного кодексу України, у процесі виконання бюджету району за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів бюджету району дозволити фінансовому управлінню районної у місті ради здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисів, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету  в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо по загальному та спеціальному фондах бюджету району.
 
Забороняється без внесення змін до рішення районної у місті ради про бюджет району збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах бюджету району на:
 
- оплату праці працівників бюджетних установ і закладів за рахунок зменшення інших видатків;
- видатки з функціонування органів місцевого самоврядування за рахунок зменшення видатків по інших кодах функціональної та економічної класифікації.
 
10. Установити, що відповідно до ст. 68 Бюджетного кодексу України до загального фонду бюджету району у місті у 2017 році  зараховуються такі податки і збори, що стягуються з платників, які перебувають на обліку та обслуговуються державною податковою інспекцією у Красногвардійському районі Головного управління Державної фіскальної служби України                          у Дніпропетровській області, а також ті, що зараховуються за місцем вчинення дії, а саме:
- державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до відповідних місцевих бюджетів;
- туристичний збір;
- адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;
- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
- плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних                       з такою державною реєстрацією;
- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування);
- рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення;
- рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних                          з видобуванням корисних копалин;
- рентна плата за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення;
- коштивід реалізації безхазяйного майна (у тому числі такого, від якого відмовився власник або отримувач), знахідок, спадкового майна (у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття), майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі;     
- 80,0 % коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок бюджету району у місті, за здані               у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50,0 % коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
- збір за місця для паркування транспортних засобів;
- інші надходження, передбачені законодавством;
- 5 % земельного податку та орендна плата за земельні  ділянки, що знаходяться на території району, і 3,22 % податку та збору на доходи фізичних осіб по платниках, що перебувають на обліку в державній податковій інспекції району Головного управління Державної фіскальної служби                                        у Дніпропетровській області (крім цих платежів, які сплачуються платниками, що знаходяться на обліку в Спеціалізованій державній податковій інспекції               з обслуговування великих платників у м. Дніпропетровську Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби).
 
11. Джерелами формування спеціального фонду бюджету району є власні надходження бюджетних установ і закладів, які утримуються за рахунок коштів бюджету району та інші надходження, передбачені законодавством.
 
12. Керуючись ст. 102 Бюджетного кодексу України, надати право голові районної у місті ради, у разі отримання з інших бюджетів у міжсесійний період цільових субвенцій та дотацій, розподіляти їх між головними розпорядниками коштів бюджету району,  виходячи з фактичної потреби                у коштах цільових субвенцій та дотацій, своїми розпорядженнями,                             з наступним затвердженням на сесіях районної у місті ради.
 
З метою ефективного використання коштів субвенцій з державного бюджету на фінансування державних програм соціального захисту населення дозволити голові районної у місті ради протягом бюджетного року своїми розпорядженнями перерозподіляти їх річні обсяги між кодами функціональної, економічної класифікації, виходячи із фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню і фактичної потреби у коштах, з наступним затвердженням на сесіях районної у місті ради.
 
13. Надати право голові районної у місті ради на підписання договорів на одержання субвенцій з інших бюджетів та надання субвенцій з бюджету  району.
 
14. Додатки 1 – 5 є невід’ємною частиною цього рішення.
 
15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку району (Сідєков А.К.) та начальника фінансового управління районної у місті ради Носівець І.Г.
 
 
 
Голова районної у місті ради                                                     Н.В. Кеда

 

           
Доходи бюджету Чечелівського району на 2017 рік
        тис. грн.  
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього у тому числі: бюджет розвитку
10000000 ПОДАТКОВІ  НАДХОДЖЕННЯ 20 256,482 20 256,482    
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 15 332,982 15 332,982    
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб  15 332,982 15 332,982    
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 12 767,482 12 767,482    
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 1 958,000 1 958,000    
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 400,000 400,000    
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 192,000 192,000    
11010900 Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України 15,500 15,500    
18000000 Місцеві податки 4 923,500 4 923,500    
18010000 Податок на майно 3 888,500 3 888,500    
18010500  Земельний податок з юридичних осіб   1 287,000 1 287,000    
18010600  Орендна плата з юридичних осіб   1 858,700 1 858,700    
18010700  Земельний податок з фізичних осіб  346,000 346,000    
18010900  Орендна плата з фізичних осіб   396,800 396,800    
18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів 949,000 949,000    
18020100 Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами 520,000 520,000    
18020200 Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами 429,000 429,000    
18030000 Туристичний збір 86,000 86,000    
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 38,000 38,000    
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 48,000 48,000    
20000000 НЕПОДАТКОВІ  НАДХОДЖЕННЯ 4 043,000 4 043,000    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 191,000 191,000    
21080000 Інші надходження 191,000 191,000    
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 191,000 191,000    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 3 852,000 3 852,000    
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 3 567,000 3 567,000    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань  531,700 531,700    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  3 002,800 3 002,800    
22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією  32,500 32,500    
22090000 Державне мито 285,000 285,000    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 284,600 284,600    
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 0,300 0,300    
22090300 Державне мито, за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками 0,100 0,100    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 81,954   81,954  
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 81,954   81,954  
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 6,954   6,954  
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ  75,000   75,000  
30000000 ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ 25,000 25,000    
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 25,000 25,000    
31010000 Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі 25,000 25,000    
31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування,  а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 25,000 25,000    
40000000 ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ 177 702,742 177 702,742 0,000 0,000
41000000 Від органів державного управління 177 702,742 177 702,742 0,000 0,000
41030000 Субвенції, всього 177 702,742 177 702,742 0,000 0,000
  з них:        
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 110 827,700 110 827,700    
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  64 463,900 64 463,900    
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 63,100 63,100    
41035000 Інші субвенції (субвенція з міського бюджету на виконання Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м. Дніпропетровська "Родина героя" на 2014-2019 роки (надання адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг учасникам АТО та членам їх сімей) 1 191,903 1 191,903    
41035000 Інші субвенції (субвенція з  з міського бюджету на виконання заходів Програми зайнятості населення по м.Дніпропетровську на 2013-2017 роки (організація проведення оплачуваних громадських робіт) 54,868 54,868    
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" 1 101,271 1 101,271    
  Всього доходів (без урахування офіційних трансфертів) 24 406,436 24 324,482 81,954 0,000
  ВСЬОГО    ДОХОДІВ 202 109,178 202 027,224 81,954 0,000
           
           
Голова районної у місті ради   Н.В. Кеда    


                                    тис. грн.
Код програм-  ної класи-фікації видатків та креди-тування місцевого бюджету Код ТПКВКМБ/     ТКВКБМС Код функці-ональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тичасовою програмною класифікацією видатків та кредитування  місцевого бюджету            Видатки загального  фонду       Видатки  спеціального  фонду РАЗОМ
Всього: з них: Всього: видатки споживання з них: видатки розвитку   з них:
видатки споживання  оплата праці комунальні послуги та енергоносії  видатки розвитку  оплата праці комунальні послуги та енергоносії  бюджет розвитку з них:                               капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
  0100          Державне управління, всього 15640,946 15640,946 11816,587 688,491 0,000 75,000 75,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15715,946
  0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільскої рад та їх виконавчих комітетів 15640,946 15640,946 11816,587 688,491   75,000 75,000           15715,946
  1000   Освіта, всього 1101,271 1101,271 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1101,271
  1060 0910 Забезпечення належних умов для вихованнята розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях) 1101,271 1101,271                     1101,271
      у тому числі:                          
       за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях за принципом "гроші ходять за дитиною"  1101,271 1101,271                     1101,271
  3000   Соціальний захист та соціальне забезпечення, всього 184631,032 184631,032 5443,369 172,343 0,000 6,954 6,954 5,700 0,000 0,000 0,000 0,000 184637,986
  3011 1030 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги 10634,500 10634,500                     10634,500
      у тому числі:                          
      за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 10634,500 10634,500                     10634,500
  3021 1030 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу 9,982 9,982                     9,982
      у тому числі:                          
      за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  9,982 9,982                     9,982
  3012 1030 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років,  1205,200 1205,200                     1205,200
      та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;  батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків на житлово-комунальні послуги                          
      у тому числі:                          
      за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 1205,200 1205,200                     1205,200
  3013 1070 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою,  на житлово-комунальні послуги 706,100 706,100                     706,100
      у тому числі:                          
      за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 706,100 706,100                     706,100
  3015 1070 Надання пільг багатодітним сім’ям на житлово-комунальні послуги 731,300 731,300                     731,300
      у тому числі:                          
      за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 731,300 731,300                     731,300
  3025 1070 Надавння пільг багатодітним сім’ям на придбання твердого палива та скрапленого газу 1,240 1,240                     1,240
      у тому числі:                          
      за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  1,240 1,240                     1,240
  3041 1040 Надання допомоги у зв’зку з вагітністю і пологами  1066,500 1066,500                     1066,500
      у тому числі:                          
      за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 1066,500 1066,500                     1066,500
  3042 1040 Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років 910,300 910,300                     910,300
      у тому числі:                          
      за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 910,300 910,300                     910,300
  3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 57273,400 57273,400                     57273,400
      у тому числі:                          
      за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 57273,400 57273,400                     57273,400
  3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 5604,200 5604,200                     5604,200
      у тому числі:                          
      за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 5604,200 5604,200                     5604,200
  3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 12776,000 12776,000                     12776,000
      у тому числі:                          
      за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 12776,000 12776,000                     12776,000
  3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 1352,500 1352,500                     1352,500
      у тому числі:                          
      за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 1352,500 1352,500                     1352,500
  3047 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 126,100 126,100                     126,100
      у тому числі:                          
      за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 126,100 126,100                     126,100
  3048 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям 8694,000 8694,000                     8694,000
      у тому числі:                          
      за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 8694,000 8694,000                     8694,000
  3016 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 51186,800 51186,800                     51186,800
      у тому числі:                          
      за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 51186,800 51186,800                     51186,800
  3026 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  51,878 51,878                     51,878
      у тому числі:                          
      за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  51,878 51,878                     51,878
  3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 1519,179 1519,179                     1519,179
  3080 1010 Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу 2949,700 2949,700                     2949,700
      у тому числі:                          
      за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 2949,700 2949,700                     2949,700
  3240 1050 Організація та проведення громадських робіт 54,868 54,868 44,974     0,000             54,868
  3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту  18,749 18,749                     18,749
  3131 1040 Центри соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді 898,989 898,989 680,146 53,258   0,000             898,989
  3140 1040 Заходи державної політики з питань молоді 59,296 59,296                     59,296
  3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,  які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 6080,892 6080,892 4718,249 119,085   6,954 6,954 5,700         6087,846
  3181 1010 Забезпечення соціальними послугами громадянам похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами 406,876 406,876                     406,876
  3202 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 237,483 237,483                     237,483
  3049 1010 Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 20075,000 20075,000                     20075,000
      у тому числі:                          
      за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 20075,000 20075,000                     20075,000
  6000   Житлово-комунальне господарство, всього: 643,775 643,775 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 643,775
  6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 643,775 643,775       0,000             643,775
  4000   Культура і мистецтво, всього: 10,200 10,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,200
  4040 0829 Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва 10,200 10,200                     10,200
      РАЗОМ ВИДАТКІВ 202027,224 202027,224 17259,956 860,834 0,000 81,954 81,954 5,700 0,000 0,000 0,000 0,000 202109,178
                                     
                                     
      Голова  районноі у місті ради                                                                                                                                                                                     Н.В. Кеда      
                                     


                                                                                                                                                                         РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ ЧЕЧЕЛІВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2017 РІК                             
                                тис.грн.  
Код програм-ної класи-фікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код ТПКВКМБ/ ТКВКБМС Код функці-ональної  класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/тимчасовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету  Загальний фонд Спеціальний  фонд Разом  
Всього видатки споживання з них: видатки розвитку Всього видатки споживання з них: видатки розвитку з них:  
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них:                               капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  
030000     Виконавчий комітет Чечелівської районної у місті Дніпрі ради, всього 6667,929 6667,929 4831,098 385,380 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6667,929  
0310170 0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільскої рад та їх виконавчих комітетів 5680,695 5680,695 4150,952 332,122                 5680,695  
0313112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 18,749 18,749                     18,749  
0323131 3131 1040 Центри соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді 898,989 898,989 680,146 53,258                 898,989  
0313140 3140 1040 Заходи державної політики з питань молоді 59,296 59,296                     59,296  
0314040 4040 0829 Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва 10,200 10,200                     10,200  
1500000     Управління соціального захисту населення Чечелівської районної у місті Дніпрі ради, всього 192322,332 192322,332 10604,122 369,115 0,000 6,954 6,954 5,700 0,000 0,000 0,000 0,000 192329,286  
1510170 0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільскої рад та їх виконавчих комітетів 7567,063 7567,063 5840,899 250,030   0,000             7567,063  
1511060 1060 0910 Забезпечення належних умов для вихованнята розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях) 1101,271 1101,271                     1101,271  
      за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях  за принципом "гроші ходять за дитиною" 1101,271 1101,271                     1101,271  
1513011 3011 1030 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги, у тому числі: 10634,500 10634,500                     10634,500 64463,900
      за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 10634,500 10634,500                     10634,500  
1513021 3021 1030 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу, у тому числі: 9,982 9,982                     9,982 469,976
      за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  9,982 9,982                     9,982  
1513012 3012 1030 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобуабо за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років,  1205,200 1205,200                     1205,200  
та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;  батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків на житлово-комунальні послуги, у тому числі:  
      за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 1205,200 1205,200                     1205,200  
1513013 3013 1070 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги, у тому числі: 706,100 706,100                     706,100  
      за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 706,100 706,100                     706,100  
1513015 3015 1070 Надання пільг багатодітним сім’ям на житлово-комунальні послуги, у тому числі: 731,300 731,300                     731,300  
      за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 731,300 731,300                     731,300  
1513025 3025 1070 Надання пільг багатодітним сім’ям на придбання твердого палива та скрапленого газу, у тому числі: 1,240 1,240                     1,240  
      за рахнок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  1,240 1,240                     1,240  
1513041 3041 1040 Надання допомоги у зв’зку з вагітністю і пологами, у тому числі: 1066,500 1066,500                     1066,500  
      за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 1066,500 1066,500                     1066,500  
1513042 3042 1040 Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років, у тому числі: 910,300 910,300                     910,300  
      за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 910,300 910,300                     910,300  
1513043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини, у тому числі:  57273,400 57273,400                     57273,400  
      за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 57273,400 57273,400                     57273,400  
1513044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, у тому числі: 5604,200 5604,200                     5604,200  
      за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 5604,200 5604,200                     5604,200  
1513045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям, у тому числі: 12776,000 12776,000                     12776,000  
      за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 12776,000 12776,000                     12776,000  
1513046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям, у тому числі: 1352,500 1352,500                     1352,500  
      за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 1352,500 1352,500                     1352,500  
1513047 3047 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини, у тому числі: 126,100 126,100                     126,100  
      за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 126,100 126,100                     126,100  
1513048 3048 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям,у тому числі: 8694,000 8694,000                     8694,000  
      за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 8694,000 8694,000                     8694,000  
1513016 3016 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у тому числі: 51186,800 51186,800                     51186,800  
      за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 51186,800 51186,800                     51186,800  
1513026 3026 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у тому числі: 51,878 51,878                     51,878  
      за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  51,878 51,878                     51,878  
1513400 3400 1090 інші видатки на соціальний захист населення, всього 1519,179 1519,179                     1519,179  
1513080 3080 1010 Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, у тому числі: 2949,700 2949,700                     2949,700  
      за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 2949,700 2949,700                     2949,700  
1513240 3240 1050 Організація та проведення громадських робіт 54,868 54,868 44,974     0,000             54,868  
1523104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,  які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 6080,892 6080,892 4718,249 119,085   6,954 6,954 5,700         6087,846  
1513181 3181 1010 Забезпечення соціальними послугами громадянам похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами 406,876 406,876                     406,876  
1533202 3202 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 237,483 237,483                     237,483  
1513049 3049 1010 Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, у тому числі: 20075,000 20075,000                     20075,000  
      за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 20075,000 20075,000                     20075,000  
4100000     Відділ комунального господарства Чечелівської районної у місті Дніпрі ради, всього 1350,894 1350,894 497,146 59,359 0,000 75,000 75,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1425,894  
4110170 0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільскої рад та їх виконавчих комітетів 707,119 707,119 497,146 59,359   75,000 75,000           782,119  
4116060 6060 0620 благоустрій міст, сіл, селищ 643,775 643,775                     643,775  
7500000     Фінансове управління Чечелівської районної у місті Дніпрі ради 1156,609 1156,609 897,697 42,490 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1156,609  
7510170 0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільскої рад та їх виконавчих комітетів 1156,609 1156,609 897,697 42,490                 1156,609  
1000000     Відділ освіти Чечелівської районної у місті Дніпрі ради 529,460 529,460 429,893 4,490 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 529,460  
1010170 0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільскої рад та їх виконавчих комітетів 529,460 529,460 429,893 4,490                 529,460  
      ВСЬОГО ВИДАТКІВ 202027,224 202027,224 17259,956 860,834 0,000 81,954 81,954 5,700 0,000 0,000 0,000 0,000 202109,178  
                                   
                                   
                                   
                                   
      Голова районної у місті ради                   Н.В. Кеда      
                                   


  Додаток 4
  до рішення районної у місті ради
  "Про бюджет Чечелівського району на 2017 рік"
       
Міжбюджетні трансферти з державного та міського бюджетів бюджету Чечелівського району    на 2017 рік
       
Найменування згідно з класифікацією міжбюджетних трансфертів Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Субвенції з державного бюджету, всього: ######### ######### 0,000
з них:      
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 110 827,700 110 827,700  
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  64 463,900 64 463,900  
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 63,100 63,100  
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" 1 101,271 1 101,271  
Субвенції з міського бюджету, всього: 1 246,771 1 246,771 0,000
з них:      
Інші субвенції (субвенція з  міського бюджету на виконання Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м. Дніпропетровська "Родина героя" на 2014-2019 роки (надання адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг учасникам АТО та членам їх сімей) 1 191,903 1 191,903  
Інші субвенції (субвенція з  з міського бюджету на виконання заходів Програми зайнятості населення по м.Дніпропетровську на 2013-2017 роки (організація проведення оплачуваних громадських робіт) 54,868 54,868  
РАЗОМ офіційних трансфертів: ######### ######### 0,000
       
       
Голова районної у місті ради   Н.В. Кеда
       


Код програмної класифікації видатків та кредитуван-ня місцевого бюджету Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС Код функціо-нальної класифікації видатків та кредитуван-ня бюджету Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою /тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
0300000     Виконавчий комітет Чечелівської районної у місті Дніпрі ради, всього   88,245 0,000 88,245
      у тому числі:        
0313112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту Програма соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились у складних життевих обставинах у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська на 2016-2020 роки 18,749   18,749
0313140 3140 1040 Заходи державної політики з питань молоді Молодь Красногвардійського району на 2013-2017 роки 59,296   59,296
0314040 4040 0829 Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва Програма основних щорічних заходів у Красногвардійському районі на 2017 рік  10,200   10,200
1500000     Управління соціального захисту населення Чечелівської районної у місті Дніпрі ради, всього   2218,406 0,000 2218,406
      у тому числі:        
1513400 3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення                                                                            (субвенція з міського бюджету на виконання Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членам їх сімей м. Дніпропетровська "Родина героя" на 2014-2019 роки (надання адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг учасникам АТО та членам їх сімей)) Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членам їх сімей м. Дніпропетровська "Родина героя" на 2014-2019 роки 1191,903   1191,903
1513400 3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення                                                             Районна комплексна програма соціального захисту інвалідів та соціально-незахищених верств населення "Турбота"                                                                       на 2013-2017 роки 277,931   277,931
1513400 3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення                                                             Районна комплексна програма "Ветеран" на 2013-2017 роки 49,345   49,345
1513240 3240 1050 Організація та проведення громадських робіт                                                                                                                    (субвенція з міського бюджету на виконная заходів Програми зайнятості населення по м. Дніпропетровську на 2013 - 2017 роки (організація проведення оплачуваних громадських робіт)) Програма зайнятості населення по м. Дніпропетровську                                  на 2013-2017 роки                                                                      54,868   54,868
1513181 3181 1010 Забезпечення соціальними послугами громадянам похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами Районна комплексна програма соціального захисту інвалідів та соціально-незахищених верств населення "Турбота"                                                                       на 2013-2017 роки 406,876   406,876
1533202 3202 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість Районна комплексна програма "Ветеран" на 2013-2017 роки 237,483   237,483
4100000     Відділ комунального господарства Чечелівської районної у місті Дніпрі ради, всього   643,775 0,000 643,775
      у тому числі:        
4116060 6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ                                                                                                         Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Дніпропетровська на 2016-2020 роки 643,775   643,775
      ВСЬОГО ВИДАТКІВ   2950,426 0,000 2950,426
                       
                       
      Голова районної у місті ради       Н.В. Кеда  
                   

Пояснювальна записка
до рішення районної у місті ради
«Про бюджет Чечелівського району на 2017рік»

 

Формування розрахункових показників бюджету району на 2017 рік здійснено з урахуванням вимог діючого Бюджетного та Податкового кодексів України, основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на 2017 рік, затверджених Постановою Кабінету Міністрів від 01.07.2016 № 399 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економічного                      і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки», очікуваних тенденцій до зростання економіки міста та України тощо.
Проект рішення районної у місті ради про бюджет району на  2017 рік складено із застосуванням програмно-цільового методу бюджетування.                      З метою дотримання вимог статті 21 Бюджетного кодексу України разом                 з проектом рішення районної у місті ради про бюджет району на  2017 рік підготовлено проект рішення виконкому районної у місті ради про схвалення прогнозу показників бюджету району на 2018-2019 роки.
Загальний обсяг доходів та видатків бюджету району на 2017 рік                   з урахуванням трансфертів з вищестоящих бюджетів визначено у сумі               202109,178 тис. грн., що на 24,3 % (267111,392 тис. грн.) менше 2016 року.
Без урахування трансфертів з вищестоящих бюджетів загальний обсяг доходів та видатків бюджету району на 2017 рік визначено у сумі       24406,436 тис. грн.
Обсяги трансфертів з державного та міського бюджетів на здійснення програм соціального захисту населення та інші заходи доведені у сумі                  177702,742 тис. грн., що на 22,2 % (228463,193 тис. грн.) менше 2016 року.
 
ДОХІДНА ЧАСТИНА
 
Обсяг доходів загального фонду бюджету району (без урахування офіційних трансфертів) визначений у сумі 24324.482 тис. грн., у тому числі по основних дохідних джерелах:
 
1. Податок та збір на доходи фізичних осіб– 15332,982 тис. грн., або на 70,8 % менше очікуваних надходжень за 2016 рік.
         При розрахунку податку на доходи фізичних осіб враховано очікуване збільшення середньої заробітної плати по місту у наступному році на 18,5 % (очікувана середня зарплата за 2016 рік – 4800,0 грн., на 2017 рік –                   5686,0 грн.); збільшення рівня заробітної плати бюджетних установ за рахунок зростання мінімальної заробітної плати, яка на 01.01.2017 становитиме 3200 грн., норматив відрахувань, встановлений рішенням міської ради від 01.12.2016 № 6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік», який зменшився у 2017 році проти 2016 року (2016 рік: з 01.01.2016 по 01.04.2016 – 32,2 %, з 01.07.2016 до кінця 2016 року – 15,71 %; 2017 рік – 3,22 %).
         Крім того, враховано зменшення надходжень податку на доходи фізичних осіб на підставі вимог Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування пенсій» щодо збільшення розміру пенсій, які не оподатковуються податком на доходи фізичних осіб (до 01.07.2016 – оподатковувалися пенсії, якщо їх розмір перевищував три розміри мінімальної заробітної плати, встановленої на                   1 січня звітного податкового року у частині такого перевищення, з 01.07.2016 – пенсії, якщо їх розмір перевищує 10 прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановлено на 1 січня звітного податкового року                   у частині такого перевищення).
 
         2. Плата за землю (земельний податок та орендна плата) –                 3888,500 тис. грн., або 85,2 % менше очікуваних надходжень за 2016 рік.
При розрахунку зазначеного дохідного джерела на 2017 рік враховано збільшення надходжень на очікуваний індекс інфляції за 2016 рік – 12,0 % (який застосовується при розрахунку плати за землю, згідно вимог Податкового кодексу України), за рахунок збільшення ставки податку з             0,75 % до 2,0 %, яка діє з 01.08.2016, згідно рішення міської ради від 13.07.2016  № 7/11 «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2010 № 5/6 «Про місцеві податки і збори на території міста», погашення землекористувачами у 2016 році податкового боргу минулих років.
Крім того, враховано зменшення нормативу відрахувань проти 2016 року (2016 рік  – 50,0 %; 2017 рік – 5,0 %).
 
          3. Збір за місця для паркування транспортних засобів –                      949,000 тис. грн., або на 105,0 % більше фактичних надходжень за 2016 рік.
Збільшення надходжень першочергово прогнозується за рахунок за рахунок зростання мінімальної заробітної плати, у зв’язку з тим, що ставки збору встановлюються від її розміру, діючого на 1 січня податкового періоду, а також за рахунок легалізації місць для паркування транспортних засобів;
 
4. Туристичний збір– 86,000 тис. грн., що на рівні очікуваних надходжень за 2016 рік.
 
5. Адміністративні штрафи та інші санкції(код бюджетної класифікації 21081100) – 191,000 тис. грн., що на 163,300 тис. грн. більше  очікуваних надходжень за 2016 рік (27,700 тис. грн.) за рахунок збільшення повноважень щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення згідно рішення Дніпропетровської міської ради від 10.11.2016 № 517 «Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 30.07.2009 № 1846 «Про затвердження списку посадових осіб, уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення» та посилення роботи адміністративних комісій, які утворені виконавчим комітетом районної у місті ради;
 
6.     Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань– 531,700 тис. грн., що на 371,000 тис. грн. більше очікуваних надходжень за 2016 рік.
 
7.     Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень– 3002,800 тис. грн., що на 578,000 тис. грн. більше очікуваних надходжень за 2016 рік.
 
          8. Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією– 32,500 тис. грн., що на 22,000 тис. грн. більше очікуваних надходжень за 2016 рік.
         
          Згідно Закону України від 25.11.2015 № 834-VІІІ «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень» враховано збільшення надходжень за рахунок зростання мінімальної заробітної плати, яка на 01.01.2017 становитиме 3200 грн., так як адміністративні збори справляються у відповідному розрахунку від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня календарного року.
 
          9. Державне мито – 285,000 тис. грн., що менше очікуваних надходжень за 2015 рік на 315,000 тис. грн., або на 52,5 % у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України» від 14.07.2016 № 1474, яким введено адміністративний збір, а державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України скасовано.
 
          10. Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі – 25,000 тис. грн., що рівні очікуваних надходжень за 2016 рік.
 
          Спеціальний фонд бюджету району заплановано у сумі
81,954 тис. грн. за рахунок власнихнадходженьустанов та закладів.
 
ВИДАТКОВА ЧАСТИНА
 
Загальний обсяг видатків бюджету району (з урахуванням трансфертів                з вищестоящих бюджетів) визначено у сумі 202109,178  тис. грн., у тому числі по загальному фонду у сумі 202027,224тис. грн., спеціальному фонду у сумі 781,954 тис. грн.
 
 
При здійсненні розрахунків видаткової частини бюджету на 2017 рік враховано:
- встановлення розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року – 3200 грн. на місяць та розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 1 січня – 1600 грн.;
- встановлення ставки єдиного соціального внеску у розмірі                       22 відсотка;
- зростання прожиткового мінімуму в середньому на одну особу:                           з 1 січня – 1544 грн., з 1 травня – 1624 грн. та з 1 грудня – 1700 грн.;
        -  виплата місцевих надбавок працівникам установ та закладів соціально-культурної сфери згідно Міської цільової програми місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров’я                    та соціальних працівників на 2016-2020 роки з урахуванням внесених змін.
 
        При розрахунку обсягів видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами та закладами, враховано їх скорочення на 10,0% від очікуваних обсягів споживання  у натуральних показниках у 2016 році з урахуванням діючих тарифів.
          
Органи місцевого самоврядування
 
Видатки на утримання органів місцевого самоврядування обраховані   у сумі  15715,946 тис. грн., у тому числі по загальному фонду                            15640,946 тис. грн., по спеціальному фонду 75,000 тис. грн.
Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам визначено                  у сумі 14416,236 тис. грн. з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.06 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», зі змінами та доповненням, наказу Міністерства праці України від 02.10.96 № 77 «Про умови оплати праці робітників зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів»,  зі змінами та доповненнями.
У фонді оплати праці заплановано видатки на виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати та матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу.

          

           Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв обраховані                у сумі 688,491тис. грн.

 
           У загальній сумі видатків передбачені видатки на придбання канцтоварів, миючих та господарських засобів, послуги зв’язку, супровід та обслуговування програмного забезпечення та інші поточні видатки.
 
           За рахунок власних надходжень (оренди майна бюджетних установ)   до спеціального фонду бюджету заплановано часткове утримання установи та автотранспорту в розмірі 75,000 тис. грн.
 
Соціальний захист та соціальне забезпечення
 
  Інші видатки на соціальний захист населення обраховано у сумі 1519,179 тис. грн. по загальному фонду  2017 року, а саме:
 на здійснення заходів з виконання районної комплексної програми соціального захисту інвалідів та соціально-незахищених верств населення «Турбота» на 2013-2017 рр. та районної комплексної програми «Ветеран» на 2013-2017 рр., у сумі 327,276 тис. грн., а саме:
-         на здійснення заходів соціального спрямування 49,345 тис. грн., а саме:
відзначення виводу радянських військ з Афганістану – 9,400 тис. грн.;
відзначення річниці з дня катастрофи на ЧАЕС – 4,800 тис. грн.;
матеріальна допомога до дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні - 35,145 тис. грн.;
-         матеріальне заохочення квартальних комітетів – 103,766 тис. грн., надається 24 особам;
-         матеріальна допомога мешканцям району – 174,165 тис. грн.:
Крім того, передбачено кошти на виконання:
Субвенція на виконання Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м. Дніпропетровська «Родина героя» на 2014-2019 роки (надання адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг учасникам АТО, членам їх сімей) у сумі  1191,903 тис. грн..
 
Видатки по інших програмах соціального захисту дітей  по загальному фонду заплановано у сумі 18,749 тис. грн. на здійснення заходів з виконання Програми соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах                          у Красногвардійському  районі  м.Дніпропетровька на 2016-2020 роки                              у 2017 році.  За рахунок цих коштів планується придбання подарунків для дітей  до Дня захисту дітей, Дня знань та Дня Святого Миколая, новорічних та різдвяних свят.
 
Видатки на утримання територіального центру і відділення соціальної допомоги  заплановано у загальній сумі 6087,846 тис. грн., в тому числі по загальному фонду у сумі 6080,892 тис. грн., по спеціальному фонду –                      6,954 тис. грн. (власні надходження).
Заробітна плата з нарахуваннями  у загальному фонді бюджету  розрахована у сумі 5756,263 тис. грн. згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519, зростання розміру мінімальної заробітної плати до 3200 грн.,  Iтарифного розряду 1600 грн. та виплати муніципальної надбавки у розмірі до 5% від схемного посадового окладу (без урахування підвищень).
Заплановано підвищення посадових оклад працівникам на 15 відсотків              у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці та на 20 відсотків працівникам, які безпосередньо обслуговують осіб із значно зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих, згідно наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 №308/519.
Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 року № 1418 у розрахунку фонду заробітної плати лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою врахована доплата у розмірі щомісячної надбавки до посадового окладу залежно від стажу роботи.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 524                у розрахунку фонду заробітної плати медичним працівникам врахована допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки.
Видатки на медикаменти у загальному фонді заплановано у сумі               18,200 тис. грн., виходячи з норми 2,89 грн.
Видатки на придбання продуктів харчування у загальному фонді заплановано у сумі 81,024 тис. грн., виходячи з норми 12,86 грн.
Обсяг коштів на здійснення видатків по оплаті енергоносіїв заплановано         у сумі 119,085 тис. грн.

 Інші поточні видатки у загальному фонді 106,320 тис. грн.

 
На виплату компенсації фізичним особам, що надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги  заплановано коштів у сумі 406,876 тис. грн., з розрахунку на 117 осіб.
 
Нафінансову підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів  розраховані кошти у загальній сумі 237,483 тис. грн., за рахунок цих коштів планується утримання 1 громадської організації, якій надається фінансова підтримка з  бюджету району.
 
Видатки по галузі «Соціальні програми в галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей» по утриманню установи та проведенню заходів розраховані у сумі 958,285 тис. грн. по загальному фонду.
У бюджеті району враховані видатки на утримання:
Центру соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді – 898,989 тис. грн.       
Фонд заробітної плати  розраховано  виходячи з наявності 16,5 штатних посад. 
Видатки на оплату праці з нарахуваннями розраховані у сумі                   829,778 тис.грн., з урахуванням  виплат, передбачених нормами діючого законодавства, зростання розміру мінімальної заробітної плати до 3200 грн.,            Iтарифного розряду 1600 грн. та виплати муніципальної надбавки у розмірі до 5% від схемного посадового окладу (без урахування підвищень).
Обсяг коштів на здійснення видатків по оплаті енергоносіїв заплановано                у сумі 53,258 тис. грн., з урахуванням діючих тарифів на 02.12.2016 року.

Інші поточні видатки у загальному фонді 15,953 тис. грн.

 Видатки на виконання соціальних програм і заходів органів місцевого самоврядування у справах молоді  обраховано у сумі 59,296 тис. грн.,                    за рахунок цих коштів планується проведення 6 заходів  з виконання районної цільової програми «Молодь Красногвардійського району                          на 2013-2017 рр.» у 2017 році.
 
Благоустрій району
 
           На виконання робіт з благоустрою району передбачено видатків                  у сумі  643,775 тис. грн.  За рахунок цих коштів передбачено виконання  послуг щодо ліквідації стихійних сміттєзвалищ, санітарної очистки території, зимового утримання доріг, утримання зелених насаджень (покос, видалення аварійних дерев).
                                        Культура і мистецтво
 
           Видатки по галузі «Культура і мистецтво» обраховано у сумі                       10,200тис. грн. на проведення та організацію основних щорічних масових та святкових заходів, присвячених державним святам та пам’ятним датам.
 
           За рахунок коштів з державного бюджету передбачено видатки:
·на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 110827,700 тис. грн.;
·      на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання                                 і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот      – 64463,900 тис. грн.;
·      на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу –               63,100 тис. грн.;
·      на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 1101,271 тис. грн.
За рахунок субвенцій з міського бюджету передбачено видатки:
·     на виконання заходів Програми зайнятості населення по                                   м.Дніпропетровську на 2013-2017 роки (організація проведення оплачуваних громадських робіт)– 54,868 тис. грн.;
·      на виконання Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м. Дніпропетровська "Родина героя" на                                          2014-2019 роки (надання адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг учасникам АТО та членам їх сімей)у сумі 1191,903тис. грн.
 
 
Начальник фінансового управління                                   І.Г. Носівець


 

ЧЕЧЕЛІВСЬКА 
РАЙОННА  У  МІСТІ  ДНІПРІ  РАДА
 
VIIСКЛИКАННЯ
XIVСЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я
 
21.12.2016                    м. Дніпро                        №  111/16

 

Про умови оплати праці голови районної
у місті ради, заступника голови районної у місті р
ади, заступників голови районної у місті ради
з питань діяльності виконавчих органів,
керуючого справами виконкому

 
 
          Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про службу в органах місцевого самоврядування», на виконання постанови  Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268                        «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»           (із змінами), Чечелівська районна у місті рада
 

В И Р І Ш И Л А :

 
1.           Голові районної у місті ради, заступнику голови районної у місті ради, заступникам голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, керуючому справами виконкому з 01.01.2017:
 
1.1       Встановити надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі до 50 відсотків від посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років.
 
1.2       Здійснювати щомісячне преміювання у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш ніж 10 відсотків від посадового окладу та економії фонду оплати праці.
 
1.3       Здійснювати преміювання до державних і професійних свят в межах економії фонду заробітної плати на 2017 рік згідно з Положенням про  преміювання працівників виконавчого комітету районної у місті ради.
 
1.4       Надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати,  матеріальну допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу.
 
2.           Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на начальника фінансового управління районної у місті ради Носівець І.Г., завідувача відділу бухгалтерського обліку, звітності та правового  забезпечення – головного бухгалтера виконавчого комітету районної у місті ради Юрченко Н.С.
 
3.           Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку району (Сідєков А.К.).
 
 
 
 
 
 

Голова районної у місті ради                                                             Н.В. Кеда