Дніпровська міська рада

офіційний Інтернет-портал

Вівторок, Квіт 25


Ви тут: Новини Новини районів міста 26.12.2016 Рішення Чечелівської районної у місті Дніпрі ради прийняті на XIV сесії. Частина І

26.12.2016 Рішення Чечелівської районної у місті Дніпрі ради прийняті на XIV сесії. Частина І

ЧЕЧЕЛІВСЬКА 
РАЙОННА  У  МІСТІ  ДНІПРІ  РАДА
 
VII СКЛИКАННЯ
  XIV СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

21.12.2016                                    м.Дніпро                                            108/16

 
 

 

Про затвердження звіту про виконання

бюджету Чечелівського району

за 9 місяців 2016 року

 
 
         Керуючись статтями 41 (пункт 2) Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 80 (пункт 4) Бюджетного кодексу України, Чечелівська районна у місті рада
 

В И Р І Ш И Л А :

 
1.     Затвердити звіт про виконання бюджету району за 9 місяців 2016 року:
 
          1.1. По доходах у сумі 289051,296 тис. грн., з них по загальному фонду – 280409,521 тис. грн. та по спеціальному фонду – 8641,775 тис. грн., у розрізі дохідних джерел згідно з додатком 1.
        
         1.2. По видаткаху сумі 254873,011тис. грн., з них по загальному фонду – 248033,363тис. грн. та по спеціальному фонду – 6839,648 тис. грн.,                                 за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком 2.
 
2. Затвердити перевищення доходів над видатками у сумі                                 34178,285 тис. грн., у тому числі: по загальному фонду –  32376,158 тис. грн.,            по спеціальному фонду –  1802,127 тис. грн.
 
 
 

Голова районної у місті ради                                                                   Н.В. Кеда

                    Додаток 1  
                    до рішення районної у місті ради
                    ______________  № ______  
                         
  Звіт
  про виконання бюджету Чечелівського району по доходах за 9 місяців 2016 року у розрізі дохідних джерел
                         
                    тис.грн.    
Коди функціональ-ної класифікації Назва доходних джерел згідно з  бюджетною класифікацією Загальний фонд Спеціальний фонд Всього доходів
План на 2016 рік з урахуванням змін План на 9 місяців 2016 року з урахуванням змін Виконано за 9 місяців 2016 року Процент виконання до річного плану з урахуван-ням  змін Процент виконання до плану на                       9 місяців               2016 року з урахуванням  змін План на 2016 рік з урахуванням змін Виконано за 9 місяців  2016 року Процент виконання до річного плану з урахуван-ням  змін План на 2016 рік з урахуванням змін Виконано за 9 місяців  2016 року Процент виконання до річного плану з урахуван-ням  змін
10000000 ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 81 138,367 53 274,131 54 712,949 67,4 102,7       81 138,367 54 712,949 67,4
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості, всього 55 463,417 37 847,100 37 003,762 66,7 97,8       55 463,417 37 003,762 66,7
  у тому числі:                      
11010000 Податок та збір  на доходи фізичних осіб  55 463,417 37 847,100 37 003,762 66,7 97,8       55 463,417 37 003,762 66,7
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 41 744,900 28 479,800 28 357,884 67,9 99,6       41 744,900 28 357,884 67,9
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 11 023,700 7 623,800 6 575,681 59,7 86,3       11 023,700 6 575,681 59,7
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 1 776,000 1 124,400 1 341,595 75,5 119,3       1 776,000 1 341,595 75,5
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 678,800 449,800 609,178 89,7 135,4       678,800 609,178 89,7
11010900 Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України 240,017 169,300 119,424 49,8 70,5       240,017 119,424 49,8
18000000 Місцеві податки 25 674,950 15 427,031 17 709,187 69,0 114,8       25 674,950 17 709,187 69,0
18010000 Податок на  майно 24 293,950 15 037,300 17 356,141 71,4 115,4       24 293,950 17 356,141 71,4
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 9 399,700 5 724,800 5 780,358 61,5 101,0       9 399,700 5 780,358 61,5
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 11 044,500 6 934,600 7 981,161 72,3 115,1       11 044,500 7 981,161 72,3
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 1 203,200 749,600 1 718,317 142,8 229,2       1 203,200 1 718,317 142,8
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 2 646,550 1 628,300 1 876,305 70,9 115,2       2 646,550 1 876,305 70,9
18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів 1 354,000 363,599 318,978 23,6 87,7       1 354,000 318,978 23,6
18020100 Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами 870,000 216,691 167,133 19,2 77,1       870,000 167,133 19,2
18020200 Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами 484,000 146,908 151,845 31,4 103,4       484,000 151,845 31,4
18030000 Туристичний збір 27,000 26,132 61,881 229,2 236,8       27,000 61,881 229,2
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 14,282 13,902 29,188 204,4 210,0       14,282 29,188 204,4
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 12,718 12,230 32,693 257,1 267,3       12,718 32,693 257,1
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року 0,000 0,000 -27,813           0,000 -27,813  
18040100 Збір за провадження торгівельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами     -2,540           0,000 -2,540  
18040200 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року     -14,412           0,000 -14,412  
18040500 Збір за провадження торгівельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами     -0,501                
18040600 Збір за провадження торгівельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами     -3,794           0,000 -3,794  
18040700 Збір за провадження торгівельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами     -2,328             -2,328  
18040800 Збір за провадження торгівельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами     -2,578             -2,578  
18041400 Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами     -1,660             -1,660  
20000000 НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 2 046,200 1 278,719 3 388,759 165,6 265,0       2 046,200 3 388,759 165,6
  з них:                 0,000 0,000  
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності, всього 4,500 4,200 38,641 858,7 920,0       4,500 38,641 858,7
  у тому числі:                      
21080000 Інші надходження 4,500 4,200 38,641 858,7 920,0       4,500 38,641 858,7
21080900 Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг     0,764           0,000 0,764  
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 4,500 4,200 20,877 463,9 497,1       4,500 20,877 463,9
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв     17,000                
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2 041,200 1 274,519 3 347,729 164,0 262,7       2 041,200 3 347,729 164,0
  у тому числі:                      
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 938,200 570,261 2 801,306 298,6 491,2       938,200 2 801,306 298,6
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань  202,000 114,000 92,588 45,8 81,2            
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 400,700 305,961 428,295 106,9 140,0       400,700 428,295 106,9
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 330,000 147,000 2 274,863 689,4 1 547,5            
22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією  5,500 3,300 5,560 101,1 168,5            
22090000 Державне мито 1 103,000 704,258 546,423 49,5 77,6       1 103,000 546,423 49,5
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 618,100 368,481 221,401 35,8 60,1       618,100 221,401 35,8
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 31,900 4,174 0,277 0,9 6,6       31,900 0,277 0,9
22090300 Державне мито, за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками 0,600 0,432 0,085 14,2 19,7       0,600 0,085  
22090400 Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  452,400 331,171 324,660 71,8 98,0       452,400 324,660 71,8
24000000 Інші надходження 0,500 0,000 2,389                
24060300 Інші надходження 0,500   2,389                
25000000 Власні надходження бюджетних установ           9 728,827 6 521,136 67,0 9 728,827 6 521,136 67,0
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством           7 306,034 4 406,085 60,3 7 306,034 4 406,085 60,3
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю           7 189,706 4 252,808 59,2 7 189,706 4 252,808 59,2
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ           97,473 141,357 145,0 97,473 141,357 145,0
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)           18,855 11,920 63,2 18,855 11,920 63,2
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ           2 422,793 2 115,051 87,3 2 422,793 2 115,051 87,3
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки           2 064,829 2 064,829 100,0 2 064,829 2 064,829 100,0
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб           357,964 50,222 14,0 357,964 50,222  
30000000 ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ 35,500 23,600 19,000 53,5 80,5       35,500 19,000 53,5
  з них:                      
31000000 Надходження від продажу основного капіталу, всього 35,500 23,600 19,000 53,5 80,5       35,500 19,000 53,5
31010000 Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі 35,500 23,600 19,000 53,5 80,5       35,500 19,000 53,5
31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування,  а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 35,500 23,600 19,000 53,5 80,5       35,500 19,000 53,5
  Р А З О М     Д О Х О Д І В  ( без урахування міжбюджетних трансфертів) 83 220,067 54 576,450 58 120,708 69,8 106,5       83 220,067 58 120,708 69,8
                         
40000000 Офіційні трансферти 259 156,564 210 152,140 205 647,643 79,4 97,9 628,272 563,893   259 784,836 206 211,536 79,4
41000000 Від органів державного управління 259 156,564 210 152,140 205 647,643 79,4 97,9 628,272 563,893   259 784,836 206 211,536 79,4
41030000 Субвенції, всього 259 156,564 210 152,140 205 647,643 79,4 97,9 628,272 563,893   259 784,836 206 211,536 79,4
  з них:                      
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 91 159,777 66 368,688 67 419,733 74,0 101,6       91 159,777 67 419,733 74,0
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  63 992,700 56 631,579 56 631,580 88,5 100,0       63 992,700 56 631,580 88,5
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 29,520 24,773 24,773 83,9 100,0       29,520 24,773 83,9
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  65 131,840 49 043,263 45 754,550 70,2 93,3       65 131,840 45 754,550 70,2
41035000 Інші субвенції  37 820,849 37 264,412 35 152,545 92,9 94,3 628,272 563,893   38 449,121 35 716,438 92,9
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" 1 021,878 819,425 664,462 65,0 81,1       1 021,878 664,462 65,0
  Р А З О М     Д О Х О Д І В з офіційними трансфертами 342 376,631 264 728,590 263 768,351 77,0 99,6 10 357,099 7 085,029 68,4 352 733,730 270 853,380 76,8
602100 Залишки коштів на початок звітного періоду     16 641,170       1 556,746     18 197,916  
  В С Ь О Г О     Д О Х О Д І В  342 376,631 264 728,590 280 409,521 81,9 105,9 10 357,099 8 641,775 83,4 352 733,730 289 051,296 81,9
                         
                         
  Голова районної у місті ради                 Н.В. Кеда  

                    Додаток 2  
                    до рішення районної у місті ради  
                    _________________№ ________  
                           
Звіт 
про виконання бюджету  Чечелівського району по видатках за   9 місяців  2016  року 
у розрізі тимчасової класифікації  видатків та кредитування місцевих бюджетів
                      тис.грн.    
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  Загальний фонд   Спеціальний фонд   Всього видатків   
План на 2016 рік з урахуванням змін План на 9 місяців 2016 року з урахуванням змін  Виконано                  за 9 місяців 2016 року   Процент виконання до річного плану з урахуванням змін   Процент виконання до плану за 9 місяців 2016 року з урахуванням змін  План на 2016 рік з урахуванням змін  Виконано                  за 9 місяців 2016 року   Процент виконання до річного плану з урахуванням змін  План на 2016 рік з урахуванням змін  Виконано                  за 9 місяців 2016 року   Процент виконання до річного плану з урахуванням змін   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
010000 Державне управління, всього 12078,618 9502,089 8049,830 66,6 84,7 452,840 370,133 81,7 12531,458 8419,963 67,2  
  у тому числі:                        
010116 Органи місцевого самоврядування 12078,618 9 502,089 8049,830 66,6 84,7 452,840 370,133 81,7 12 531,458 8 419,963 67,2  
070000 Освіта, всього 171142,566 125886,673 108409,597 63,3 86,1 9369,803 6044,382 64,5 180512,369 114453,979 63,4  
  у тому числі:                        
070101 Дошкільні заклади освіти 55 946,568 41 763,538 35 937,816 64,2 86,1 7 317,150 4 383,695 59,9 63 263,718 40 321,511 63,7  
070201 Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі) спеціалізовані школи,ліцеї,гімназії, колегіуми 101 775,757 74 097,154 63 974,769 62,9 86,3 2 015,300 1 642,638 81,5 103 791,057 65 617,407 63,2  
070202 Вечірні( змінні) школи 2 158,268 1 617,989 1 298,174 60,1 80,2 0,714 0,714 100,0 2 158,982 1 298,888 60,2  
070303 Дитячі будинки ( в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) 1 021,878 819,425 664,462 65,0 81,1     0,0 1 021,878 664,462 65,0  
070401 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 3 289,079 2 433,602 2 135,685 64,9 87,8 27,600 8,296 30,1 3 316,679 2 143,981 64,6  
070802 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 316,645 243,274 184,714 58,3 75,9       316,645 184,714 58,3  
070803 Служби технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом 1 163,553 882,934 680,133 58,5 77,0 9,039 9,039 100,0 1 172,592 689,172 58,8  
070804 Централізовані бухгалтерії обласних, міських , районних відділів освіти 2 442,266 1 811,207 1 518,248 62,2 83,8       2 442,266 1 518,248 62,2  
070806 Інші заклади освіти 2 990,542 2 190,400 1 988,446 66,5 90,8       2 990,542 1 988,446 66,5  
070808 Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 38,010 27,150 27,150 71,4 100,0       38,010 27,150 71,4  
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення, всього 164424,116 131641,348 129355,265 78,7 98,3 189,573 149,677 79,0 164613,689 129504,942 78,7  
  у  тому   числі :                        
090201 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги 14 437,500 10 325,019 10 325,019 71,5 100,0     0,0 14 437,500 10 325,019 71,5  
090202 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу 4,545 2,928 2,928 64,4 100,0     0,0 4,545 2,928 64,4  
090204 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої 1 789,600 1 161,765 1 161,765 64,9 100,0     0,000 1 789,600 1 161,765 64,918  
  системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці, на житлово-комунальні послуги                       
090207 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов*язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги  980,900 721,832 721,832 73,6 100,0     0,0 980,900 721,832 73,6  
090215 Пільги багатодітним сімям на житлово-комунальні послуги 1 182,200 859,407 859,407 72,7 100,0     0,0 1 182,200 859,407 72,7  
090216 Пільги багатодітним сімям на придбання твердого палива та скрапленого газу 0,766 0,766 0,766 100,0 100,0     0,0 0,766 0,766 100,0  
090302 Допомога у зв"язку з вагітністю і пологами 759,800 585,177 585,177 77,0 100,0     0,0 759,800 585,177 77,0  
090303 Допомога на догляд за дитиною віком до трьох років  762,600 633,566 633,566 83,1 100,0     0,0 762,600 633,566 83,1  
090304 Допомога при народженні дитини 55 176,751 37 729,006 37 723,846 68,4 100,0     0,0 55 176,751 37 723,846 68,4  
090305 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 3 807,900 3 477,666 3 477,666 91,3 100,0     0,0 3 807,900 3 477,666 91,3  
090306 Допомога на дітей одиноким матерям 9 946,200 6 817,569 6 810,752 68,5 99,9     0,0 9 946,200 6 810,752 68,5  
090307 Тимчасова державна допомога дітям 1 038,300 389,402 389,402 37,5 100,0     0,0 1 038,300 389,402 37,5  
090308 Допомога при усиновленні дитини 108,700 108,360 108,360 99,7 100,0     0,0 108,700 108,360 99,7  
090401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім"ям 5 527,326 5 373,226 5 373,226 97,2 100,0     0,0 5 527,326 5 373,226 97,2  
090405 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 45 602,500 43 563,558 43 563,558 95,5 100,0     0,0 45 602,500 43 563,558 95,5  
090406 Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 24,209 21,078 21,078 87,1 100,0     0,0 24,209 21,078 87,1  
090412 Інші видатки на соціальний захист населення 2 961,359 2 896,004 1 042,918 35,2 36,0     0,0 2 961,359 1 042,918 35,2  
090413 Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу 1 845,200 1 710,986 1 710,986 92,7 100,0       1 845,200 1 710,986 92,7  
090501 Організація та проведення громадських робіт 70,114 40,804 7,971 11,4 19,5 26,943 16,035 59,5 97,057 24,006 24,7  
090802 Інші програми соціального захисту дітей 17,344 7,000 5,997 34,6 85,7     0,0 17,344 5,997 34,6  
091101 Утримання центрів соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді 863,718 674,398 486,912 56,4 72,2       863,718 486,912 56,4  
091103 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 125,757 40,967 14,039 11,2 34,3     0,0 125,757 14,039 11,2  
091108 Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 263,795 263,795 261,330 99,1 99,1 14,750 14,750 100,0 278,545 276,080 99,1  
091204 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 4 634,598 3 415,032 3 245,393 70,0 95,0 147,880 118,892 80,4 4 782,478 3 364,285 70,3  
091205 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 197,440 146,414 145,749 73,8 99,5     0,0 197,440 145,749 73,8  
091209 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 107,994 80,849 80,848 74,9 100,0     0,0 107,994 80,848 74,9  
091300 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 12 187,000 10 594,774 10 594,774 86,9 100,0       12 187,000 10 594,774 86,9  
100000 Житлово - комунальне господарство, всього 7 322,430 6 527,808 1 181,576 16,1 18,1 0,000 0,000 0,0 7 322,430 1 181,576 16,1  
  у тому числі:                        
100101 Житлово-експлуатаційне господарство 58,105             0,0 58,105 0,000 0,0  
100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 7 264,325 6 527,808 1 181,576 16,3 18,1 0,000 0,000 0,0 7 264,325 1 181,576 16,3  
110000 Культура і мистецтво, всього 97,930 84,530 81,185 82,9 96,0 0,000 0,000 0,0 97,930 81,185 82,9  
  у тому числі:                        
110104 Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва 34,439 21,039 17,694 51,4 84,1     0,0 34,439 17,694 51,4  
110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 63,491 63,491 63,491 100,0 100,0       63,491 63,491 100,0  
150000 Будівництво - всього 92,000 42,000 7,287 7,9 17,4 0,000 0,000 0,0 92,000 7,287 7,9  
150201 Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам"яток історії та культури 92,000 42,000 7,287 7,9 17,4     #ДЕЛ/0! 92,000 7,287 7,9  
180000 Інші послуги, пов"язані з економічною діяльністю,  всього 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 59,379 0,000 0,0 59,379 0,000 0,0  
180107 Фінансування енергозберігаючих заходів           59,379   0,0 59,379 0,000 0,0  
250000 Видатки, не віднесені до сновних груп, всього 2248,432 2248,432 948,623 42,2 42,2 568,893 275,456 0,0 2817,325 1224,079 43,4  
250404 Інші видатки 2 248,432 2 248,432 948,623 42,2 42,2 568,893 275,456 48,4 2 817,325 1 224,079 43,4  
900201 Усього за тимчасовою класифікацією видатків місцевих бюджетів 357 406,092 275 932,880 248 033,363 69,4 89,9 10 640,488 6 839,648 64,3 368 046,580 254 873,011 69,3  
                           
                           
Голова районної у місті ради                                                                                                                                                                                       Н.В. Кеда  
 

 
                       

Інформація
про підсумки виконання бюджету
Чечелівського району    за 9 місяців 2016 року

 
Відповідно до звіту управління Державної казначейської служби України             у Чечелівському районі м. Дніпра про виконання місцевого бюджету за 9 місяців 2016 року доходи бюджету району, з урахуванням залишків коштів на рахунках бюджету району на 01.01.2016 та власних надходжень бюджетних установ, становлять 289051,3 тис. грн., з них по загальному фонду – 280409,5 тис. грн. та по спеціальному фонду – 8641,8 тис. грн. (залишки коштів на 01.01.2016 –                  18197,9 тис. грн., з них по загальному фонду – 16641,2 тис. грн.                                   та по спеціальному фонду – 1556,7 тис. грн.).
За 9 місяців поточного року до бюджету району надійшло доходів,                        з урахуванням трансфертів, отриманих з вищестоящих бюджетів, у загальній сумі 270853,4 тис. грн., з них по загальному фонду – 263768,4 тис. грн., що становить 99,6 % до плану звітного періоду, та по спеціальному фонду – 7085,0 тис. грн.,       що становить 68,4 % до річного плану.
Без урахування офіційних трансфертів з вищестоящих бюджетів                          до загального фонду бюджету району надійшло доходів у сумі 58120,7 тис. грн., що становить 106,5 % до плану, понад план отримано власних доходів у сумі          3544,3 тис. грн.
У порівнянні з аналогічним періодом 2015 року власні надходження                      до загального фонду бюджету району (без урахування офіційних трансфертів) зменшилися на 8785,8 тис. грн., або 13,1 %.
Зменшення надходжень пояснюється тим, що у 2015 році податок на доходи фізичних осіб та плата за землю надходили до бюджету району на протязі року, а у 2016 році у ІІ кварталі не надходили. 
При загальному перевиконанні бюджету району за доходами не виконані планові призначення:
·        по податку на доходи фізичних осіб на 843,3 тис. грн. за рахунок заборгованості до бюджету району у сумі 442,1 тис. грн.;
·        позбору за місця для паркування транспортних засобів на 44,6 тис. грн., або на 12,3 % за рахунок заборгованості до бюджету району у сумі                   27,6 тис. грн.;
·        по адміністративному збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на 21,4 тис. грн., або на 18,8 % за рахунок зменшення кількості поданих заяв для проведення державної реєстрації;
·        по державному миту на 157,8тис. грн., або на 22,4%за рахунок зменшення кількості поданих заяв до вчинення нотаріальних дій;
·        по коштам від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі на 4,6 тис. грн., або на 19,5 % у зв’язку з тим,                        що у районі відсутнє безхазяйне майно.
Не зважаючи на роботу, яка постійно проводиться районною у місті радою спільно з державною податковою інспекцією району, недоотримано доходів                до бюджету через наявність податкового боргу ряду підприємств і організацій району по належних до сплати в бюджет податках і платежах.  
Станом на 01.10.2016 податковий борг до бюджетів усіх рівнів становить 62928,4 тис. грн., до бюджету району 12100,3 тис. грн. і збільшився у порівнянні   з 01.07.2016 до бюджетів усіх рівнів на 9496,5 тис. грн., а до бюджету району збільшився на  1433,1 тис. грн.
         Збільшення податкового боргу до бюджету району відбулося, в основному, по платежах плати за землю – 1964,9  тис. грн. (борг на 01.07.2016 –                       9665,7 тис. грн. через погіршення фінансового стану, зменшення об’ємів виробництва та несплату поточних платежів підприємств району).
         Значні суми податкового боргу по платежах за землю до бюджету району за станом на 01.10.2016 значаться за підприємствами, а саме: ПАТ «ДМЗ» -                  2,8 млн. грн., ТОВ «Веста індастріал» - 2,5 млн. грн. тощо.
 
Загальний обсяг видатків бюджету району, з урахуванням трансфертів, отриманих із вищестоящих бюджетів, за 9 місяців 2016 року становив                    254873,0тис. грн., з них по загальному фонду в обсязі 248033,4 тис. грн.                       (89,9 % до плану звітного періоду) та по спеціальному фонду в обсязі                             6839,6 тис. грн. (64,3 % до річного плану).
У порівнянніз аналогічним періодом минулого року видатки бюджету району в загальному обсязі збільшились на 31,8 % (61436,2 тис. грн.).
Протягом звітного періоду, у першочерговому порядку забезпечувалося фінансування, в межах асигнувань помісячного розпису бюджету, захищених  видатків.
На захищені статті видатків із загального фонду бюджету району спрямовано 242808,6 тис. грн., що становить 92,9 % до планових призначень звітного періоду, та 97,9 % від загального обсягу видатків, у тому числі:
-                    на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери –                   90690,7 тис. грн., що становить 36,6 % від загального обсягу видатків (виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери здійснювалась своєчасно,                     без утворення заборгованості);
-                    на оплату витрат з придбання продуктів харчування та медикаментів – 7802,2 тис. грн., що становить 3,1 % від загального обсягу видатків;
-  на оплату енергоносіїв, спожитих бюджетними установами та закладами,– 18388,9 тис. грн., що становить 7,4% від загального обсягу видатків, у тому числі на оплату теплопостачання – 11907,7 тис. грн., водопостачання                            та водовідведення – 445,9 тис. грн., електроенергії – 4166,6 тис. грн., природного газу – 1868,7 тис. грн.
-        на проведення соціальних виплат населенню (пільг, субсидій, допоміг) – 125926,8 тис. грн., що становить 50,8% від загального обсягу видатків.
 
Найбільшу питому вагу у загальному обсязі видатків загального фонду бюджету району – 95,9 % (237764,9 тис. грн.) становили видатки на утримання установ та закладів освіти – 108409,6тис. грн. (43,7%), та на соціальний захист населення – 129355,3 тис. грн. (52,2 %).
На утримання органівмісцевого самоврядуваннявидатки становили –           3,2 % (8049,8 тис. грн.).
На житлово-комунальне господарство (благоустрій району) спрямовано – 0,5% (1181,6 тис. грн.).
         Видатки на культуру і мистецтво,  будівництво (збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам’яток історії та культури)  та інші видатки,                 не віднесені до основних груп становили – 0,4% (1037,1 тис. грн.).
 
Загальний обсяг кредиторської заборгованості по зобов’язанням загального фонду бюджету району обліковується на кінець звітного періоду  у сумі                  2432,5 тис. грн., в тому числі по соціально-захищеним статтям видатків –                             2432,4 тис. грн., а саме: по видатках з оплати праці – 8,1 тис. грн. (оплата праці громадських робіт за рахунок субвенції з міського бюджету на виконання заходів Програми зайнятості населення по м. Дніпропетровську на 2013-2017 роки),                  з інших виплат населенню – 2424,3 тис. грн. (в тому числі заборгованість з пільг, субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, які фінансуються за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету – 2362,8 тис. грн., 61,5 тис. грн. – заборгованість за рахунок субвенції з міського бюджету на виконання Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м. Дніпропетровська «Родина героя» на 2014-2019 роки.)
У порівнянні з початком року кредиторська заборгованість зменшилась на 8260,3 тис. грн.
Обсяг дебіторської заборгованості загального фонду бюджету збільшився                                з початку року на 2345,5 тис. грн. і становить 2366,4 тис. грн., в  тому числі                     у зв’язку з перерахунком пільг, субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та допомог сім’ям з дітьми – 1751,3 тис. грн.
Дебіторська заборгованість, що склалась у зв’язку з попередньою оплатою товарів, робіт і послуг, згідно постанови КМУ від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» - 615,1 тис. грн., з якої:
предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 5,5 тис. грн.;
оплата послуг (крім комунальних) – 82,1 тис. грн.;
оплата електроенергії – 527,5 тис. грн.
 
На утримання органів місцевого самоврядуванняпротягом звітнього періоду направлено 8049,8 тис.грн., при планових призначеннях на 9 місяців 2016 року 9502,1 тис. грн., або 84,7 %.Найбільшу питому вагу у загальній сумі видатків (86,3 %)становлятьвидатки на виплату заробітної плати в обсязі                   6949,5 тис.грн.
 
На утримання установ і закладів галузі «Освіта»направлено коштів у сумі 108409,6 тис. грн. при уточненому плані на звітний період –                                          125886,7тис. грн., що становить 86,1 %.
З загальної суми видатків за рахунок трансфертів з державного бюджету освоєно коштів у сумі – 48507,0 тис. грн.,з якої:
-              освітня субвенція – 47842,6 тис. грн.;
-                    виплата допомоги на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг в 1 дитячому будинку сімейного типу                     та 13 прийомних сім’ях – 664,4 тис. грн.
За рахунок субвенції з міського бюджету на утримання закладів освіти профінансовано видатків на суму – 31514,3 тис. грн.
На виплату заробітної плати працівникам установ та закладів освіти спрямовано 80253,3 тис. грн., виконання плану склало – 87,5 %.
На забезпечення харчуванням дітей дошкільних навчальних закладів та учнів середніх загальноосвітніх шкіл витрачено бюджетних коштів у сумі  – 7482,5тис. грн., що складає 74,4 % до уточненого плану на звітний період. 
Спрямовано коштів на оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії – 17762,4 тис. грн., що становить 93,9 % від уточненого плану на звітний період. 
Виплачено одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2016 році виповнилось18 років, у сумі                          27,2 тис. грн. (15 осіб по 1810,00 грн.).
        
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпеченняпроведено в обсязі 129355,3 тис. грн., при планових призначеннях на 9 місяців поточного року 131641,3 тис. грн., що становить 98,3 %.
Кошти на оплату пільг та субсидій, наданих населенню за житлово-комунальні послуги, погашення заборгованості за надані пільги з послуг зв’язку, інші передбачені законодавством пільги та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами за рахунок субвенцій з державного бюджету одержані у сумі 124064,1 тис. грн.
Виконання інших видатків на соціальний захист населення Красногвардійського району склало 1042,9тис. грн., з яких:
-       матеріальна допомога на поховання мешканців району – 25,8тис. грн.;
-       матеріальна допомога мешканцям району – 64,7 тис. грн.;
-       доплата до пенсії сім’ям загиблих у Афганістані – 4,5 тис. грн.;
-       на здійснення заходів соціального спрямування – 9,4 тис.грн.;
-       матеріальна допомогадо Дня пам’яті та примирення – 35,1 тис. грн.;
-       адресна допомога на оплату ЖКП – 879,4тис. грн., в тому числі за рахунок субвенцій з міського бюджету у сумі 795,2 тис. грн.
-       матеріальне заохочення голів квартальних комітетів – 24,0 тис. грн.
         Видатки на організацію та проведення громадських робіт за рахунок субвенції з міського бюджету на виконання заходів Програми зайнятості населення по м. Дніпропетровську на 2013-2017 роки виконано у сумі                            7,97 тис. грн.
На виконання інших програм соціального захисту дітей (Програма соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська на 2016-2020 роки) було використано кошти у сумі 5,99 тис. грн.
На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді районної                   у місті ради було використано 486,9 тис. грн. при уточненому плані                          674,4 тис. грн., що становить 72,2 %. Найбільшу питому вагу у загальній сумі видатків (87,2 %)становлятьвидатки на виплату заробітноїплатив обсязі             424,8 тис.грн.
На виконання соціальних програм і заходів державних органів у справах молоді (програма «Молодь Красногвардійського району на                                          2013-2017 роки») витрачено бюджетних коштів у сумі 14,0 тис. грн., що складає 34,3 % до уточненого плану на звітний період.
Видатки на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей за звітний період склали – 261,3тис. грн.-оздоровлення та відпочинок дітей в пришкільних таборах (927 дітей);
На утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) районної у місті ради спрямовано 3245,4 тис. грн.при уточненому плані 3415,0 тис. грн., що становить 95,0 %. Найбільшу питому вагу                 у загальній сумі видатків (92,3 %)становлятьвидатки на виплату заробітноїплатив обсязі2993,9тис.грн.
            За звітний період було обслуговано  1444 одиноких та непрацездатних громадян.
На виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги на здійснення заходів з виконання районної комплексної програми  соціального захисту інвалідів та соціально-незахищених верств населення «Турбота» на 2013-2017 роки видатки склали 145,7 тис. грн.
         На фінансову підтримку громадської  організації ветеранів України Червоногвардійського району м. Дніпропетровська, на виконання районної комплексної програми «Ветеран» на 2013-2017 роки, спрямовано коштів у сумі  80,8 тис. грн.
 
На благоустрій районуосвоєно бюджетних коштівусумі 1181,6 тис.грн.
За звітний період проведено роботи по зимовому утриманню доріг, санітарній очистки території, ліквідації стихійних звалищ, знесенню, омолодженню, санітарній обрізки дерев, покосу газонів.
         З загальної суми видатків :
-                    за рахунок субвенції з міського бюджету на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ погашено кредиторську заборгованість на початок року                               у сумі 63,9 тис. грн.;
-                     за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради проведено роботи по знесенню, омолодженню, санітарній обрізки дерев по вул. П.Чубинського  на суму                    148,9 тис. грн.;
 
         Видатки на культуру і мистецтвоза звітний період склали – 81,2 тис. грн. при уточненому плані на звітній період 84,5 тис. грн., що становить 96,0 %.
         На щорічні заходи у Красногвардійському районі використано кошти у сумі 17,7 тис. грн.
         На утримання комунального закладу культури «Культурно-молодіжний центр «Краснопілля» Дніпропетровської міської ради було витрачено кошти у сумі                     63,5 тис. грн. Фінансування закладу з бюджету району здійснювалось                          до 01.04.2016, починаючи з 01.04.2016 заклад утримується за рахунок міського бюджету, згідно п.14 рішення Красногвардійської районної у місті ради від 31.03.2016 № 32/16 «Про бюджет Красногвардійського району на 2016 рік»,                      з урахуванням внесених змін та доповнень.
 
Видатки на будівництво- демонтаж пам’ятників та пам’ятних знаків епохи тоталітарного режиму на території району за рахунок субвенції з міського бюджету склали – 7,3 тис. грн.
 
Інші видаткиза рахунок субвенції з міського бюджету на виконання доручень виборців Дніпропетровької міської ради VII скликання на 2016-2020 роки освоєно у сумі 1224,1 тис. грн., в тому числі по загальному фонду в обсязі                               948,6 тис. грн. та по спеціальному фонду в обсязі 275,5 тис. грн.
 
Для збереження позитивної тенденції та забезпечення фінансовими ресурсами усіх видатків, передбачених у бюджеті району на 2016 рік, фінансовому управлінню Красногвардійської районної у місті ради, Державній податковій інспекції у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області необхідно щоденно відслідковувати, у разі наявності, причини відставання у виконанні дохідної частини бюджету району по кожному дохідному джерелу та вживати заходи, направлені на збільшення обсягів надходжень і виконання показників як дохідної, так і видаткової частин бюджету району.
 
Начальникфінансового управління
районної у місті ради                                                                                 І.Г. НосівецьЧЕЧЕЛІВСЬКА
РАЙОННА  У  МІСТІ  ДНІПРІ  РАДА
 
VIIСКЛИКАННЯ

XIV СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я

 21.12.2016                     м. Дніпро                         109/16

  

Про внесення змін до рішення районної у місті ради
від 31.03.2016 № 32/16 «Про бюджет  Красногвардійського
району на 2016 рік», з урахуванням внесених змін та доповнень

 
        
         Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, у зв’язку із необхідністю коригування дохідної частини бюджету по джерелам, розподілу вільного залишку бюджетних коштів, який утворився станом на 01.01.2016 та перерозподілу бюджетних призначень поточного року між напрямками витрат на підставі пропозицій, наданих головними розпорядниками коштів бюджету району, у зв’язку зі змінами показників міжбюджетних трансфертів, враховуючи:
 
         надання субвенції з міського бюджету на виконання доручень виборців депутатами міської ради VIІ скликання на 2016-2020 роки;
 
         зміни річних планових призначень субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання                     і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд                      та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот;
 
         збільшеннярічних планових призначень субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива                      і скрапленого газу;
 
         зменшення річнихплановихпризначеньсубвенції з міського бюджету на демонтаж пам’ятників та пам’ятних знаків епохи тоталітарного режиму на території району, Чечелівська районна у місті рада
 

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести такі зміни до рішення районної у місті ради від 31.03.2016                  № 32/16 «Про бюджет Красногвардійського району на 2016 рік»:

1.1. Пункти 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, абзац 1 пункту 2, пункт 6 викласти у новій редакції:

«1.1. Доходи бюджету району у сумі 352974,047 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету району 344518,580 тис. грн., доходи спеціального фонду бюджету району 8455,467 тис. грн., згідно з додатком 1.
«1.2. Видатки  бюджету району у сумі 368759,154 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету району 356031,965 тис. грн., видатки  спеціального фонду бюджету району 12727,189 тис. грн. згідно                                                               з додатками 2, 3.».
«1.3. Дефіцит загального фонду бюджету району у сумі                                11513,385 тис. грн. згідно з додатком 4, в тому числі:
-   профіцит загального фонду бюджету району у сумі                          4271,722 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);
-   дефіцит загального фонду бюджету району у сумі                            15785,107 тис. грн., на покриття якого направити вільний залишок бюджетних коштів на початок року у сумі 12553,225 тис. грн. та залишок коштів  освітньої субвенції з державного бюджету у сумі 3231,882 тис. грн., згідно                                  з додатком 4.».
«1.4. Дефіцит спеціального фонду бюджету району у сумі                               4271,722 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів              із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі                       4271,722 тис. грн. згідно з додатком 4.».
 
«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  бюджету району на 2016 рік у розрізі головних розпорядників коштів  бюджету району у сумі 368759,154 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 356031,965 тис. грн. та спеціальному фонду – 12727,189 тис. грн. згідно                            з додатками 2, 3.».
 
«6. Затвердити у складі видатків бюджету району кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 29660,853 тис. грн. згідно                                     з додатком 6.».
 
2. Змінити обсяг доходів бюджету Чечелівського району на 2016 рік, який відображається удодатку 1(додається),а саме:
 
 
2.1. по коду 18020100 «Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами» установити у сумі                               265,700 тис. грн.;
        2.2. по коду 18020200 «Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами» установити у сумі 190,000 тис. грн.;
        2.3. по коду 22010300 «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» установити у сумі 164,500 тис. грн.;
        2.4. по коду 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» установити у сумі 438,200 тис. грн.;
        2.5. по коду 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» установити у сумі                                1420,100 тис. грн.;
        2.6. по коду 22090100 «Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування» установити у сумі 503,500 тис. грн.;
        2.7. по коду 22090200 «Державне мито, не віднесене до інших категорій»  установити у сумі 5,900 тис. грн.;
        2.8. по коду 22090400 «Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України» установити у сумі 407,600 тис. грн.;
        2.9. по коду 31010200 «Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування,  а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі» установити у сумі 29,100 тис. грн.
                 
         3. Визнати такими, що втратили чинність, додатки 1-8 до рішення районної у місті ради від  08.11.2016 № 83/16 «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 31.03.2016 № 32/16 «Про бюджет Красногвардійського району на 2016 рік», з урахуванням внесених змін та доповнень» та викласти їх у редакції згідно з додатками 1-8 до цього рішення. 
 
 Відзначити, що додатки 1 – 8 до цього рішення  є його невід’ємною частиною.
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку району (Сідєков А.К.) та начальника фінансового управління районної у місті ради Носівець І. Г.
 
 
 
Голова районної у місті ради                                                          Н.В. КедаКод Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього у тому числі: бюджет розвитку
10000000 ПОДАТКОВІ  НАДХОДЖЕННЯ 80 240,067 80 240,067    
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 55 463,417 55 463,417    
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб  55 463,417 55 463,417    
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 41 744,900 41 744,900    
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 11 023,700 11 023,700    
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 1 776,000 1 776,000    
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 678,800 678,800    
11010900 Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України 240,017 240,017    
18000000 Місцеві податки 24 776,650 24 776,650    
18010000 Податок на майно 24 293,950 24 293,950    
18010500  Земельний податок з юридичних осіб   9 399,700 9 399,700    
18010600  Орендна плата з юридичних осіб   11 044,500 11 044,500    
18010700  Земельний податок з фізичних осіб  1 203,200 1 203,200    
18010900  Орендна плата з фізичних осіб   2 646,550 2 646,550    
18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів 455,700 455,700    
18020100 Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами 265,700 265,700    
18020200 Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами 190,000 190,000    
18030000 Туристичний збір 27,000 27,000    
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 14,282 14,282    
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 12,718 12,718    
20000000 НЕПОДАТКОВІ  НАДХОДЖЕННЯ 2 950,900 2 950,900    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 4,500 4,500    
21080000 Інші надходження 4,500 4,500    
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 4,500 4,500    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2 945,900 2 945,900    
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 2 028,300 2 028,300    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань  164,500 164,500    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 438,200 438,200    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  1 420,100 1 420,100    
22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією  5,500 5,500    
22090000 Державне мито 917,600 917,600    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 503,500 503,500    
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 5,900 5,900    
22090300 Державне мито, за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками 0,600 0,600    
22090400 Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  407,600 407,600    
24000000 Інші неподаткові надходження 0,500 0,500    
24060000 Інші надходження 0,500 0,500    
24060300 Інші надходження 0,500 0,500    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 7 301,099   7 301,099  
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 7 301,099   7 301,099  
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 7 189,706   7 189,706  
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ  97,473   97,473  
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленом порядку майна (крім нерухомого майна) 13,920   13,920  
30000000 ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ 29,100 29,100    
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 29,100 29,100    
31010000 Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі 29,100 29,100    
31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування,  а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 29,100 29,100    
40000000 ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ 262 452,881 261 298,513 1 154,368 1 154,368
41000000 Від органів державного управління 262 452,881 261 298,513 1 154,368 1 154,368
41030000 Субвенції, всього 262 452,881 261 298,513 1 154,368 1 154,368
  з них:        
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 91 159,777 91 159,777    
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  65 591,900 65 591,900    
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 46,000 46,000    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 65 131,840 65 131,840    
41035000 Інші субвенції (субвенція з міського бюджету на демонтаж пам'ятників та пам'ятних знаків епохи тоталітарного режиму на території району) 8,256 8,256    
41035000 Інші субвенції (субвенція з міського бюджету на утримання закладів освіти) 33 435,910 33 435,910    
41035000 Інші субвенції (субвенція з міського бюджету на оздоровлення та відпочинок дітей у пришкільних таборах) 263,795 263,795    
41035000 Інші субвенції (субвенція з міського бюджету на виконання Комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпропетровська на 2016-2018 роки (на надання щомісячної адресної допомоги сім'ям загиблих (померлих) інвалідів війни і учасників бойових дій в Афганістані, які не мають права на отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг в залежності від середньомісячного сукупного доходу)) 103,650 103,650    
41035000 Інші субвенції (субвенція з  міського бюджету на виконання Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м. Дніпропетровська "Родина героя" на 2014-2019 роки (надання адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг учасникам АТО та членам їх сімей) 244,058 244,058    
41035000 Інші субвенції (субвенція з  з міського бюджету на виконання заходів Програми зайнятості населення по м.Дніпропетровську на 2013-2017 роки (організація проведення оплачуваних громадських робіт) 40,435 40,435    
41035000 Інші субвенції (субвеція з обласного бюджету на виконання доручень виборців)  150,000 150,000    
41035000 Інші субвенції (субвеція з міського бюджету на виконання доручень виборців Дніпропетровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки) 3 791,093 2 701,104 1 089,989 1 089,989
41035000 Інші субвенції (субвеція з міського бюджету на встановлення приладів обліку енергоносіїв у закладах освіти - капітальний ремонт, реконструкція, встановлення вузлів обліку природного газу та коректорів) 59,379   59,379 59,379
41035000 Інші субвенції (субвеція з міського бюджету на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ) 63,870 63,870    
41035000 Інші субвенції (субвенція з  міського бюджету на виконання Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м. Дніпропетровська "Родина героя" на 2014-2019 роки (надання адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей, що проживають та зареєстровані у м.Дніпропетровську) 1 144,715 1 144,715    
41035000 Інші субвенції (субвеція з міського бюджету на поліпшення матеріально-технічної бази територіальних центрів соціального обслуговування) 54,392 54,392    
41035000 Інші субвенції (субвеція з міського бюджету на виконання доручень виборців депутатам Дніпропетровської міської ради VI скликання на 2014-2015 роки) 5,000   5,000 5,000
41035000 Інші субвенції (субвеція з міського бюджету на фінансування обласного конкурсу мініпроектів з енергоефективності та енергозбереження серед локальних громад у 2016 році) 58,105 58,105    
41035000 Інші субвенції (субвеція з міського бюджету на утримання управлінь праці та соціального захисту населення районних у місті рад) 78,828 78,828    
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" 1 021,878 1 021,878    
  Всього доходів (без урахування офіційних трансфертів) 90 521,166 83 220,067 7 301,099 0,000
  ВСЬОГО    ДОХОДІВ 352 974,047 344 518,580 8 455,467 1 154,368
           
           
Голова районної у місті ради   Н.В. Кеда

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функці-ональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування згідно з типовою відомчою / тичасовою класифікацією видатків та кредитування  місцевого бюджету            Видатки загального  фонду       Видатки  спеціального  фонду РАЗОМ
Всього: з них: Всього: видатки споживання з них: видатки розвитку   з них:
видатки споживання  оплата праці комунальні послуги та енергоносії  видатки розвитку  оплата праці комунальні послуги та енергоносії  бюджет розвитку з них:                               капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
010000          Державне управління, всього 12171,122 12171,122 8278,509 824,438 0,000 210,560 75,000 0,000 0,000 135,560 135,560 135,560 12381,682
010116 0111 Органи місцевого самоврядування 12171,122 12171,122 8278,509 824,438   210,560 75,000     135,560 135,560 135,560 12381,682
070000   Освіта, всього 172471,341 172471,341 101903,741 26991,965 0,000 11323,790 7220,609 171,810 1,000 4103,181 4103,181 4103,181 183795,131
070101 0910 Дошкільні заклади освіти 56282,232 56282,232 31269,208 10082,467   6681,531 6579,231     102,300 102,300 102,300 62963,763
070201 0921 Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спец. школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 102620,976 102620,976 62259,436 15041,294   3609,127 631,378 171,810 1,000 2977,749 2977,749 2977,749 106230,103
    у тому числі:                          
    за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 67675,240 67675,240 51109,279 3093,432                 67675,240
070202 0921 Вечірні (змінні)школи 2158,268 2158,268 1596,684 160,888   0,000             2158,268
    у тому числі:                          
    за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 688,482 688,482 635,768 12,822                  
070303 0910 Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім"ї)  1021,878 1021,878                     1021,878
    у тому числі:                          
     за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях за принципом "гроші ходять за дитиною"  1021,878 1021,878                     1021,878
070401 0960 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 3301,079 3301,079 2387,874 327,156   17,450 10,000     7,450 7,450 7,450 3318,529
070802 0990 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 316,645 316,645 259,545     0,000             316,645
070803 0990 Служба технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом 1183,938 1183,938 808,494 69,534   0,000             1183,938
070804 0990 Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 2507,773 2507,773 1902,055 101,815   0,000             2507,773
070806 0990 Інші заклади освіти 3040,542 3040,542 1420,445 1208,811   1015,682       1015,682 1015,682 1015,682 4056,224
070808 0990 Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування,яким виповнюється 18 років. 38,010 38,010                     38,010
090000   Соціальний захист та соціальне забезпечення, всього 166221,601 166221,601 4081,467 216,933 0,000 37,770 5,490 4,500 0,000 32,280 32,280 32,280 166259,371
090201 1030 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги 14062,200 14062,200                     14062,200
    у тому числі:                          
    за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 14062,200 14062,200                     14062,200
090202 1030 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу 3,748 3,748                     3,748
    у тому числі:                          
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  3,748 3,748                     3,748
090204 1030 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років,  1789,600 1789,600                     1789,600
    та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;  батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків на житлово-комунальні послуги                          
    у тому числі:                          
    за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 1789,600 1789,600                     1789,600
090207 1070 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою,  на житлово-комунальні послуги 980,900 980,900                     980,900
    у тому числі:                          
    за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 980,900 980,900                     980,900
090215 1070 Пільги багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги 1182,200 1182,200                     1182,200
    у тому числі:                          
    за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 1182,200 1182,200                     1182,200
090216 1070 Пільги багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу 1,000 1,000                     1,000
    у тому числі:                          
    за рахнок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  1,000 1,000                     1,000
090302 1040 Допомога у зв’зку з вагітністю і пологами  769,111 769,111                     769,111
    у тому числі:                          
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 769,111 769,111                     769,111
090303 1040 Допомога до досягнення дитиною трирічного віку 762,600 762,600                     762,600
    у тому числі:                          
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 762,600 762,600                     762,600
090304 1040 Допомога при народженні дитини 50725,170 50725,170                     50725,170
    у тому числі:                          
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 50725,170 50725,170                     50725,170
090305 1040 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 4569,089 4569,089                     4569,089
    у тому числі:                          
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 4569,089 4569,089                     4569,089
090306 1040 Допомога на дітей одиноким матерям 9665,609 9665,609                     9665,609
    у тому числі:                          
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 9665,609 9665,609                     9665,609
090307 1040 Тимчасова державна допомога дітям 568,300 568,300                     568,300
    у тому числі:                          
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 568,300 568,300                     568,300
090308 1040 Допомога при усиновленні дитини 129,000 129,000                     129,000
    у тому числі:                          
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 129,000 129,000                     129,000
090401 1040 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 7278,167 7278,167                     7278,167
    у тому числі:                          
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 7278,167 7278,167                     7278,167
090405 1060 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 47577,000 47577,000                     47577,000
    у тому числі:                          
    за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 47577,000 47577,000                     47577,000
090406 1060 Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  41,252 41,252                     41,252
    у тому числі:                          
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  41,252 41,252                     41,252
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 2963,359 2963,359                     2963,359
90413 1010 Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу 2297,803 2297,803                     2297,803
    у тому числі:                          
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 2297,803 2297,803                     2297,803
090501 1050 Організація та проведення громадських робіт 40,435 40,435 33,144     0,000             40,435
090802 1040 Інші програми соціального захисту дітей 17,344 17,344                     17,344
091101 1040 Утримання центрів соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді 865,278 865,278 623,975 70,254   0,000             865,278
091103 1040 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 125,757 125,757                     125,757
091108 1040 Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 263,795 263,795       0,000             263,795
091204 1020 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 4832,417 4832,417 3424,348 146,679   37,770 5,490 4,500   32,280 32,280 32,280 4870,187
091205 1010 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 207,240 207,240                     207,240
091209 1030 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів. 108,299 108,299                     108,299
091300 1010 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 14394,928 14394,928                     14394,928
    у тому числі:                          
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 14394,928 14394,928                     14394,928
100000   Житлово-комунальне господарство, всього: 2310,611 2310,611 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2310,611
100101 0610 Житлово-експлаутаційне господарство 58,105 58,105       0,000             58,105
100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 2252,506 2252,506       0,000             2252,506
110000   Культура і мистецтво, всього: 97,930 97,930 49,571 2,370 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 97,930
110104 0829 Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва 34,439 34,439                     34,439
110204 0828 Палаци  і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу. 63,491 63,491 49,571 2,370   0,000             63,491
150000   Будівництво, всього: 58,256 58,256 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,256
150201 0829 Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури  58,256 58,256                     58,256
180000   Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 60,080 0,000 0,000 0,000 60,080 60,080 0,701 60,080
180107 0470 Фінансування енергозберігаючих заходів 0,000         60,080       60,080 60,080 0,701 60,080
250000   Видатки, не віднесені до основних груп, всього: 2701,104 2701,104 0,000 0,000 0,000 1094,989 0,000 0,000 0,000 1094,989 1094,989 0,000 3796,093
250404 0133 Інші видатки 2701,104 2701,104       1094,989       1094,989 1094,989   3796,093
    РАЗОМ ВИДАТКІВ 356031,965 356031,965 114313,288 28035,706 0,000 12727,189 7301,099 176,310 1,000 5426,090 5426,090 4271,722 368759,154
                                   
                                   
    Голова  районноі у місті ради                                                                                                                                                                                       Н.В. Кеда      


                              тис.грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функці-ональної  класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з типовою відомчою/ тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету  Загальний фонд Спеціальний  фонд Разом
Всього видатки споживання з них: видатки розвитку Всього видатки споживання з них: видатки розвитку з них:
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них:                               капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
    03 Виконавчий комітет Чечелівської районної у місті Дніпропетровську ради, всього 5808,337 5808,337 3532,162 489,512 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5808,337
010116 0111 органи місцевого самоврядування, утримання апарату управління 4586,094 4586,094 2858,616 416,888                 4586,094
090802 1040 інші програми соціального захисту дітей 17,344 17,344                     17,344
091101 1040 утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 865,278 865,278 623,975 70,254                 865,278
091103 1040 соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 125,757 125,757                     125,757
100101 0610 житлово-експлуатаційне господарство 58,105 58,105                     58,105
110104 0829 видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва 34,439 34,439                     34,439
110204 0828 палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 63,491 63,491 49,571 2,370                 63,491
250404 0133 Інші видатки 57,829 57,829                     57,829
    15 Управління праці та соціального захисту населення Красногвардійської районної у місті Дніпропетровську ради, всього 171808,196 171808,196 7613,215 439,720 0,000 179,830 5,490 4,500 0,000 174,340 174,340 167,840 171988,026
010116 0111 органи місцевого самоврядування, утримання апарату управління 5726,564 5726,564 4155,723 293,041   135,560       135,560 135,560 135,560 5862,124
070303 0910 дитячі будинки (у т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї), у тому числі: 1021,878 1021,878                     1021,878
    за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях  за принципом "гроші ходять за дитиною" 1021,878 1021,878                     1021,878
090201 1030 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги, у тому числі: 14062,200 14062,200                     14062,200
    за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 14062,200 14062,200                     14062,200
090202 1030 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу, у тому числі: 3,748 3,748                     3,748
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  3,748 3,748                     3,748
090204 1030 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобуабо за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років,  1789,600 1789,600                     1789,600
та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;  батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків на житлово-комунальні послуги, у тому числі:
    за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 1789,600 1789,600                     1789,600
090207 1070 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги, у тому числі: 980,900 980,900                     980,900
    за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 980,900 980,900                     980,900
090215 1070 Пільги багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги, у тому числі: 1182,200 1182,200                     1182,200
    за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 1182,200 1182,200                     1182,200
090216 1070 Пільги багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу, у тому числі: 1,000 1,000                     1,000
    за рахнок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  1,000 1,000                     1,000
090302 1040 Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами, у тому числі: 769,111 769,111                     769,111
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 769,111 769,111                     769,111
090303 1040 Допомога до досягнення дитиною трирічного віку, у тому числі: 762,600 762,600                     762,600
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 762,600 762,600                     762,600
090304 1040 Допомога при народженні дитини, у тому числі:  50725,170 50725,170                     50725,170
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 50725,170 50725,170                     50725,170
090305 1040 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, у тому числі: 4569,089 4569,089                     4569,089
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 4569,089 4569,089                     4569,089
090306 1040 Допомога на дітей одиноким матерям, у тому числі: 9665,609 9665,609                     9665,609
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 9665,609 9665,609                     9665,609
090307 1040 Тимчасова державна допомога дітям, у тому числі: 568,300 568,300                     568,300
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 568,300 568,300                     568,300
090308 1040 Допомога при усиновленні дитини, у тому числі: 129,000 129,000                     129,000
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 129,000 129,000                     129,000
090401 1040 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям,у тому числі: 7278,167 7278,167                     7278,167
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 7278,167 7278,167                     7278,167
090405 1060 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у тому числі:  47577,000 47577,000                     47577,000
    за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 47577,000 47577,000                     47577,000
090406 1060 Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у тому числі: 41,252 41,252                     41,252
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  41,252 41,252                     41,252
090412 1090 інші видатки на соціальний захист населення, всього 2963,359 2963,359                     2963,359
090413 1010 Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, у тому числі: 2297,803 2297,803                     2297,803
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 2297,803 2297,803                     2297,803
090501 1050 Організація та проведення громадських робіт 40,435 40,435 33,144     0,000             40,435
091204 1020 територіальни центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 4832,417 4832,417 3424,348 146,679   37,770 5,490 4,500   32,280 32,280 32,280 4870,187
091205 1010 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 207,240 207,240                     207,240
091209 1030 фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 108,299 108,299                     108,299
091300 1010 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, у тому числі: 14394,928 14394,928                     14394,928
    за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 14394,928 14394,928                     14394,928
250404 0133 Інші видатки 110,327 110,327       6,500       6,500 6,500   116,827
    41 Відділ комунального господарства Красногвардійської районної у місті Дніпропетровську ради 2836,457 2836,457 323,160 55,134 0,000 75,000 75,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2911,457
010116 0111 органи місцевого самоврядування, утримання апарату управління 525,695 525,695 323,160 55,134   75,000 75,000           600,695
100203 0620 благоустрій міст, сіл, селищ 2252,506 2252,506                     2252,506
150201 0829 Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури  58,256 58,256                     58,256
    75 Фінансове управління Красногвардійської районної у місті Дніпропетровську ради 963,176 963,176 646,612 50,249 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 963,176
010116 0111 органи місцевого самоврядування, утримання апарату управління 963,176 963,176 646,612 50,249                 963,176
    10 Відділ освіти Красногвардійської районної у місті Дніпропетровську ради 174615,799 174615,799 102198,139 27001,091 0,000 12472,359 7220,609 171,810 1,000 5251,750 5251,750 4103,882 187088,158
010116 0111 органи місцевого самоврядування, утримання апарату управління 369,593 369,593 294,398 9,126                 369,593
070000   освіта, утримання установ та закладів, разом 171449,463 171449,463 101903,741 26991,965 0,000 11323,790 7220,609 171,810 1,000 4103,181 4103,181 4103,181 182773,253
    з них:                          
070101 0910 дошкільні заклади 56282,232 56282,232 31269,208 10082,467   6681,531 6579,231     102,300 102,300 102,300 62963,763
070201 0921 загальноосвітні школи, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії,колегіуми, у тому числі: 102620,976 102620,976 62259,436 15041,294   3609,127 631,378 171,810 1,000 2977,749 2977,749 2977,749 106230,103
    за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 67675,240 67675,240 51109,279 3093,432                 67675,240
070202 0921 вечірні  (зміні) школи, у тому числі: 2158,268 2158,268 1596,684 160,888   0,000             2158,268
    за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 688,482 688,482 635,768 12,932                 688,482
070401 0960 позашкільні заклади освіти,заходи із позашкільної роботи з дітьми 3301,079 3301,079 2387,874 327,156   17,450 10,000     7,450 7,450 7,450 3318,529
070802 0990 методична робота, інші заходи із позашкільної роботи з дітьми 316,645 316,645 259,545                   316,645
070803 0990 служби технічного нагляду за бідівництвом і капітальним ремонт 1183,938 1183,938 808,494 69,534                 1183,938
070804 0990 централізовані бухгаттерії обласних, міських, районих відділів освіти 2507,773 2507,773 1902,055 101,815                 2507,773
070806 0990 інші заклади освіти 3040,542 3040,542 1420,445 1208,811   1015,682       1015,682 1015,682 1015,682 4056,224
070808 0990 допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 38,010 38,010                     38,010
091108 1040 заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 263,795 263,795                     263,795
180107 0470 Фінансування енергозберігаючих заходів 0,000         60,080       60,080 60,080 0,701 60,080
250404 0133 Інші видатки 2532,948 2532,948       1088,489       1088,489 1088,489   3621,437
    ВСЬОГО ВИДАТКІВ 356031,965 356031,965 114313,288 28035,706 0,000 12727,189 7301,099 176,310 1,000 5426,090 5426,090 4271,722 368759,154
                               
                               
                               
                               
    Голова районної у місті ради                   Н.В. Кеда    
                               

Код Назва Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом в тому числі бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування 15785,107 11513,385 4271,722 4271,722
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету району 15785,107 11513,385 4271,722 4271,722
208100 На початок періоду 16641,170 16641,170 0,000 0,000
208200 На кінець періоду 856,063 856,063 0,000 0,000
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,000 -4271,722 4271,722 4271,722
  Всього за типом кредитора 15785,107 11513,385 4271,722 4271,722
600000 Фінансування за активними операціями 15785,107 11513,385 4271,722 4271,722
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 15785,107 11513,385 4271,722 4271,722
602100 На початок періоду 16641,170 16641,170 0,000 0,000
602200 На кінець періоду 856,063 856,063 0,000 0,000
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,000 -4271,722 4271,722 4271,722
  Всього за типом боргового зобов'язання 15785,107 11513,385 4271,722 4271,722
           
           
           
             Голова  районної  у місті ради                                                                                          Н.В. Кеда  
           
           

Найменування згідно з класифікацією міжбюджетних трансфертів Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Субвенції з державного бюджету, всього: 222 951,395 ######### 0,000
з них:      
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 91 159,777 91 159,777  
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  65 591,900 65 591,900  
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 46,000 46,000  
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 65 131,840 65 131,840  
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" 1 021,878 1 021,878  
Субвенції з міського бюджету, всього: 39 501,486 38 347,118 1 154,368
з них:      
Інші субвенції (субвенція з міського бюджету на демонтаж пам'ятників та пам'ятних знаків епохи тоталітарного режиму на території району) 8,256 8,256  
Інші субвенції (субвенція з міського бюджету на утримання закладів освіти) 33 435,910 33 435,910  
Інші субвенції (субвенція з міського бюджету на оздоровлення та відпочинок дітей у пришкільних таборах) 263,795 263,795  
Інші субвенції (субвенція з міського бюджету на виконання Комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпропетровська на 2016-2018 роки (на надання щомісячної адресної допомоги сім'ям загиблих (померлих) інвалідів війни і учасників бойових дій в Афганістані, які не мають права на отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг в залежності від середньомісячного сукупного доходу)) 103,650 103,650  
Інші субвенції (субвенція з  міського бюджету на виконання Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м. Дніпропетровська "Родина героя" на 2014-2019 роки (надання адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг учасникам АТО та членам їх сімей) 244,058 244,058  
Інші субвенції (субвенція з  з міського бюджету на виконання заходів Програми зайнятості населення по м.Дніпропетровську на 2013-2017 роки (організація проведення оплачуваних громадських робіт) 40,435 40,435  
Інші субвенції (субвеція з обласного бюджету на виконання доручень виборців)  150,000 150,000  
Інші субвенції (субвеція з міського бюджету на виконання доручень виборців Дніпропетровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки) 3 791,093 2 701,104 1 089,989
Інші субвенції (убвеція з міського бюджету на встановлення приладів обліку енергоносіїв у закладах освіти - капітальний ремонт, реконструкція, встановлення вузлів обліку природного газу та коректорів) 59,379   59,379
Інші субвенції (субвеція з міського бюджету на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ) 63,870 63,870  
Інші субвенції (субвенція з  міського бюджету на виконання Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м. Дніпропетровська "Родина героя" на 2014-2019 роки (надання адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей, що проживають та зареєстровані у м.Дніпропетровську) 1 144,715 1 144,715  
Інші субвенції (субвеція з міського бюджету на поліпшення матеріально-технічної бази територіальних центрів соціального обслуговування) 54,392 54,392  
Інші субвенції (субвеція з міського бюджету на фінансування обласного конкурсу мініпроектів з енергоефективності та енергозбереження серед локальних громад у 2016 році) 58,105 58,105  
Інші субвенції (субвеція з міського бюджету на виконання доручень виборців депутатам Дніпропетровської міської ради VI скликання на 2014-2015 роки) 5,000   5,000
Інші субвенції (субвеція з міського бюджету на утримання управлінь праці та соціального захисту населення районних у місті рад) 78,828 78,828  
РАЗОМ офіційних трансфертів: 262 452,881 ######### 1 154,368
       
       
Голова районної у місті ради   Н.В. Кеда
       
       


  Перелік  місцевих (регіональних) програм по бюджету Чечелівського району на 2016 рік  
                    тис. грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з типовою відомчою /тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
    03  Виконавчий комітет Чечелівської районної у місті Дніпропетровську ради, всього   235,369 0,000 235,369
    у тому числі:        
090802 1040 Інші програми соціального захисту дітей Програма соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились у складних життевих обставинах у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська на 2016-2020 роки 17,344   17,344
091103 1040 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді Молодь Красногвардійського району на 2013-2017 роки 125,757   125,757
110104 0829 видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва Програма основних щорічних заходів у Красногвардійському районі на 2016 рік  34,439   34,439
250404 0133 Інші видатки Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської міської ради VIІ скликання                                                                                             на 2016-2020 роки 57,829   57,829
    15 Управління праці та соціального захисту населення Красногвардійської районної у місті ради, всього   4218,585 6,500 4225,085
    у тому числі:        
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення                                                           (субвенція з міського бюджету на надання щомісячної адресної допомоги сім'ям загиблих (померлих) інвалідів війни і учасників бойових дій в Афнаністані, які не мають права на отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг в залежності від середньомісячного сукупного доходу) Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпропетровська на 2016-2018 роки 103,650   103,650
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення                                                                            (субвенція з міського бюджету на виконання Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членам їх сімей м. Дніпропетровська "Родина героя" на 2014-2019 роки) Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членам їх сімей м. Дніпропетровська "Родина героя" на 2014-2019 роки 244,058   244,058
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення                                                             Районна комплексна програма соціального захисту інвалідів та соціально-незахищених верств населення "Турбота"                                                                       на 2013-2017 роки 255,637   255,637
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення                                                             Района комплексна програма "Ветеран" на 2013-2017 роки 49,047   49,047
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення                                                         (надання адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг)                                               Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпропетровська, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2014-2016 роки 8,950   8,950
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення                                                              (надання адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг родинам інвалідів)                                                       Комплексна програма соціального захисту інвалідів м. Дніпропетровська "Турбота" на 2013-2017 роки 75,302   75,302
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення                                                              (субвенція з міського бюджету на виконання Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м. Дніпропетровська  "Родина героя" на 2014-2019 роки (надання адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей, що проживають та зареєстровані у м.Дніпропетровську)                                                       Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м. Дніпропетровська  "Родина героя" на 2014-2019 роки (надання адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей, що проживають та зареєстровані у м.Дніпропетровську)       1144,715   1144,715
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення Програма підтримки мешканців Чечелівського району депутатами районної у місті Дніпрі ради VII скликання на 2016 рік 1082,000   1082,000
090501 1050 Організація та проведення громадських робіт                                                                                                                    (субвенція з міського бюджету на виконная заходів Програми зайнятості населення по м. Дніпропетровську на 2013 - 2017 роки (організація проведення оплачуваних громадських робіт)) Програма зайнятості населення по м. Дніпропетровську                                  на 2013-2017 роки                                                                      40,435   40,435
091204 1020 Територіальни центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки   788,925   788,925
091205 1010 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги                                                               Районна комплексна програма соціального захисту інвалідів та соціально-незахищених верств населення "Турбота"                                                                       на 2013-2017 роки 207,240   207,240
091209 1030 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів                    Района комплексна програма "Ветеран" на 2013-2017 роки 108,299   108,299
250404 0133 Інші видатки Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської міської ради VIІ скликання                                                                                                  на 2016-2020 роки 110,327 6,5 116,827
    10  Відділ освіти Красногвардійської районної у місті                  Дніпропетровську ради, всього   21891,068 1148,569 23039,637
    у тому числі:        
070101 0910 Дошкільні заклади освіти Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки   6396,115   6396,115
070201 0921 Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спец. школи, ліцеї, гімназії, колегіуми Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки   10854,878   10854,878
070201 0921 Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спец. школи, ліцеї, гімназії, колегіуми Програма підвищення рівня володіння сучасними інформаційними технологіями, українською та іноземними мовами на 2016-2018 роки 350,383   350,383
070201 0921 Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спец. школи, ліцеї, гімназії, колегіуми Програма впровадження шахового спорту серед учнів загальноосвітніх закладів міста на 2016-2020 роки 58,192   58,192
070202 0921 Вечірні  (зміні) школи Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки   277,800   277,800
070401 0960 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки   478,294   478,294
070802 0990 Методична робота, інші заходи із позашкільної роботи з дітьми Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки   30,674   30,674
070803 0990 Служби технічного нагляду за бідівництвом і капітальним ремонт Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки   121,561   121,561
070804 0990 Централізовані бухгаттерії обласних, міських, районих відділів освіти Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки   225,671   225,671
070806 0990 Інші заклади освіти Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки   300,757   300,757
091108 1040 Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи                                                                                                                         (субвенція з міського бюджету на оздоровлення та відпочинок дітей у пришкільних таборах) Комплексна програма розвитку молодіжної та сімейної політики у місті Дніпропетровську на 2016-2020 роки 263,795   263,795
180107 0470 Фінансування енергозберігаючих заходів Цільова програма з енергозбереження  та енергоефективності м. Дніпропетровська на 2013-2016 роки   60,080 60,080
250404 0133 Інші видатки Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської міської ради VI скликання                                                на 2014-2015 роки   5,000 5,000
250404 0133 Інші видатки Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської міської ради VIІ скликання                                                                                                     на 2016-2020 роки 2532,948 1083,489 3616,437
    41  Відділ комунального  господарства Красногвардійської районної у місті Дніпропетровську ради, всього:   2160,762 0,000 2160,762
    у тому числі:        
100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ                                                                                                         Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Дніпропетровська на 2016-2020 роки 2102,506   2102,506
150201 0829 Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток  історії та культури                                                                                                                                (субвенція з міського бюджету на демонтаж пам'ятників та пам'ятних  знаків епохи тоталітарного режиму на території районів міста) Програма заходів та завдань з охорони культурної спадщини та збереження історичного середовища м. Дніпропетровська                                     на 2014-2018 роки 8,256   8,256
150201 0829 Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток  історії та культури                                                                                                                                Програма увічнення пам'яті загиблих героїв, які проживали на території Чечелівського району м. Дніпра, на 2016 - 2020 роки  50,000   50,000
    ВСЬОГО ВИДАТКІВ   28505,784 1155,069 29660,853
                     
                     
    Голова районної у місті ради       Н.В. Кеда  
                 
                     


    Додаток 7  
    до рішення районної у місті ради  
    _________________ № _________  
       
       
       
       
       
Перелік установ та закладів бюджетної сфери, які починаючи з 01.04.2016,   
фінансуються за рахунок коштів міського бюджету  
       
№ з/п  Назва установ та закладів  Адреса  
 
1 Комунальний заклад культури "Культурно-молодіжний центр "Краснопілля" Дніпропетровської міської ради 49048, м. Дніпропетровськ,                                вул. Дзеркальна, 1р  
       
       
       
       
Голова районної у місті ради Н.В. Кеда
       


видатки на які у  2016 році будуть проводитися за рахунок коштів  бюджету розвитку  
   
              тис. грн.
Код тимчасвої класи-фікації видатків та креди-тування місцевих бюджетів Код функціональ-ної класи-фікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з типовою  відомчою/типовою програмною/ тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації тощо Загальний  обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності будівництва об'єкту на майбутні роки Всього видатків на завершення будівництва, освоєння об'єктів на майбутні роки Разом видатків на поточний рік
 
2   3 4 5 6 7 8
    10  Відділ освіти Красногвардійської районної у місті ради   0,000   0,000 5 251,750
070101 0910 Дошкільні заклади освіти Капітальні видатки       102,300
070201 0921 Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спец. школи, ліцеї, гімназії, колегіуми Капітальні видатки       2 977,749
070401 0960 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми Капітальні видатки       7,450
070806 0990 Інші заклади освіти Капітальні видатки       1 015,682
180107 0470 Фінансування енергозберігаючих заходів Капітальні видатки       60,080
250404 0133 Інші видатки  Капітальні видатки       1 088,489
    15  Управління праці та соціального захисту населення  Красногвардійської районної у місті Дніпропетровську ради         174,340
010116 0111 Органи місцевого самоврядування, утримання апарату управління Капітальні видатки       135,560
091204 1020 Територіальни центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Капітальні видатки       32,280
250404 0133 Інші видатки  Капітальні видатки       6,500
    В С Ь О Г О    0,000   0,000 5 426,090
               
               
               
               
Голова районної у місті ради       Н.В. Кеда